Budowa garaży i przydomowych ganków a rozbudowa budynku

Często zadajecie pytanie: czy można na zgłoszenie dobudować do domu garaż o powierzchni do 35 m²?


Budowa garażu i przydomowego ganku

Na zgłoszenie możemy budować jedynie wolno stojące parterowe budynki gospodarcze i garaże (znaczenie pojęcia wolno stojący wyjaśniliśmy w tekście: „Wolno stojący – co oznacza to pojęcie”). Wymóg ten nie odnosi się natomiast do przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych), które również możemy budować na podstawie zgłoszenia. Wszystkie ww. obiekty – aby mogły być wybudowane na zgłoszenie, muszą spełnić jeszcze dwa warunki: 
– powierzchnia zabudowy do 35 m², 
– łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
Powierzchnię zabudowy liczymy po obrysie ścian zewnętrznych budynku.

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Rozbudowa – zgodnie z nomenklaturą prawa budowlanego, to także budowa. Dlatego też procedura w przypadku rozbudowy jest taka sama jak w przypadku budowy.

Zgłoszenie z projektem możemy dokonać w przypadku rozbudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Jeżeli obszar oddziaływania wykracza poza działki inwestycyjne, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W obu przypadkach (pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem) musimy zgromadzić podobne dokumenty – m.in. projekt budowlany.
Więcej na temat zgłoszenia z projektem przeczytasz w tekście: „Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia”,
natomiast na temat pozwolenia na budowę w artykule: POZWOLENIE NA BUDOWĘ – formalności krok po kroku.

Prześlij komentarz