Zabudowa zagrodowa – definicje i przykłady

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzają na niektórych terenach możliwość budowy budynków mieszkalnych jedynie w ramach zabudowy zagrodowej. W mało którym planie miejscowym jest wytłumaczone to pojęcie, dlatego też zajmiemy się tym dzisiaj.

 

Definicja zabudowy zagrodowej

Definicja zabudowy zagrodowej została wprowadzona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z kolei definicje gospodarstwa rolnego znajdziemy w Ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w Kodeksie cywilnym.

 

Co to jest zabudowa zagrodowa

Przez zabudowę zagrodową należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Zabudowa zagrodowa to zespół budynków, w skład którego powinien wchodzić co najmniej budynek mieszkalny i gospodarczy lub inwentarski. Ponadto inwestycja musi być związana z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną.

 

Czym jest gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W skład gospodarstwa rolnego powinny wchodzić użytki rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

 
Co to jest gospodarstwo rodzinne

Gospodarstwem rodzinnym jest gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300ha.

Rolnik indywidualny to osoba fizyczna, która:
– jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
– posiada kwalifikacje rolnicze,
– co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego,
– prowadzi przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne.

 

Ustalenie warunków zabudowy lub pozwolenie na budowę w ramach zabudowy zagrodowej

Inwestor występujący o pozwolenie na budowę budynków w ramach zabudowy zagrodowej lub z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy (dla zabudowy zagrodowej) powinien potwierdzić fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego o odpowiedniej powierzchni (co najmniej 1 ha) oraz status rolnika.

 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę zabudowy zagrodowej

W przypadku przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w ramach zabudowy zagrodowej, wnioskodawca, na którego decyzja ma być przeniesiona również powinien udowodnić status rolnika i potwierdzić fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego.Uważasz, że tekst jest przydatny? Udostępnij go znajomym:

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czyli, żeby zostać rolnikiem trzeba być przez 5 lat rolnikiem:-)) Barejo wróć i zrób o tym film…

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jestem rolnikiem od niedawna, ale odpadłam bo nie posiadam 17 hektarów przeliczeniowo….pomimo tego, że moja działka jest przy centrum wioski (od 50-100m od muru ostatniego domu, stykamy się "ogródkami"!) nie mam szans na budowę, ponieważ w/w ziemia nie ma na razie przewidzianego planu zagospodarowania. Pozostaje mi czekać, aż właściciele okolicznych działek z pozwoleniem postawią fundamenty u siebie 🙁

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Bzdura:
  "W przypadku przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w ramach zabudowy zagrodowej, wnioskodawca, na którego decyzja ma być przeniesiona również powinien udowodnić status rolnika i potwierdzić fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego."

  Mozna przepisywać kazde pozwolenie na budowe na nowego nabywce. Nie rolnik ma napewno problem z kupnem gruntu rolnego powyżej 30 arów. Wiadomo, ze nie rolnik może stać sie posiadazem ziemi rolnej jeżeli zostanie obdarowany przez bliska osobę(np: ojciec przepisuje dzialke zagrodowa córce).

  • Magda /MGM/
   | Odpowiedz

   Proszę czytać ze zrozumieniem. W artykule jest mowa o terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę jedynie w ramach zabudowy zagrodowej i nie wyjaśnia tego pojęcia.
   A kontynuując Pański przykład i nawiązując do artykułu: jeśli ojciec przepisze ziemię córce i stanie się ona rolnikiem, będzie można przenieść na nią decyzję o pozwoleniu na budowę.

Prześlij komentarz