Projekt rozbiórki – kiedy jest potrzebny

Na rozbiórkę niektórych obiektów jest potrzebne pozwolenie. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę czasem musimy złożyć projekt rozbiórki. Kiedy jest wymagany? Prawo budowlane wskazuje, że projekt ten dołączamy w zależności od potrzeb.

Niestety przepisy nie precyzują, co oznacza wspomniany zwrot „w zależności od potrzeb”. Ustawodawca pozostawił tę kwestię do rozważenia przez organ wydający pozwolenie na rozbiórkę. W praktyce oznacza to, że różne urzędy mają bardzo różne wymagania w tym zakresie.

Jako że przepisy są bardzo ogólne, przy omawianiu problemu posłużymy się orzecznictwem (wyroki: II SA/Rz 228/16 oraz VIII SA/Wa 540/09).

 

Kiedy jest potrzebny projekt rozbiórki?

Projekt na rozbiórkę powinien być wymagany, jeśli wynika to z:

 • lokalizacji rozbieranego obiektu,
 • gabarytów obiektu,
 • rodzaju konstrukcji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
Powyższe oznacza, że na pewno projekt rozbiórki będzie Ci potrzebny, jeśli rozbierany budynek (obiekt):

 • ma ścianę wspólną z innym budynkiem,
 • jest duży, wysoki,
 • ma skomplikowaną konstrukcję.

 

Z innych naszych artykułów dowiesz się:

Komentarze

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam pytanie-z czego powinien składać się projekt rozbiórki? Czy z takich elementów jak projekt budowlany? Kto powinien sporządzić projekt rozbiórki i czy podlega on zatwierdzeniu, tak jak projekt budowlany?

  • admin
   | Odpowiedz

   Na żadne z pytań, o które Pan/Pani pyta nie ma odpowiedzi w przepisach 🙂

   Myślę, że nie ma podstaw do tego, by projekt rozbiórki musiał składać się z takich elementów jak projekt budowlany. Jeśli będzie zawierał to, o czym mowa w przepisie, czyli:
   – szkic usytuowania obiektu budowlanego,
   – opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
   – opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
   to w większości przypadków wystarczy.

   Kto go powinien sporządzić: projektant z uprawnieniami w specjalności zgodnej z rodzajem obiektu, dlatego że opracowanie to nazwano "projektem" – a te mogą sporządzać osoby z uprawnieniami.

   Taki projekt jest załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę i organ powinien go ostemplować.

Prześlij komentarz