Zgłoszenie przyjęte – i co dalej?

Ostatnio jeden z czytelników zwrócił nam uwagę na fakt, że trudno w internecie znaleźć informacje na temat tego, co zrobić po zgłoszeniu budowy i odczekaniu ustawowych 30 21 dni: czy można od razu po tym terminie rozpocząć roboty, czy też należy … Czytaj dalej

Kiedy można mówić o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego? Wysokość kary za nielegalne użytkowanie obiektu.

Jeśli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że przystąpiłeś do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo bez zawiadomienia organu o zakończeniu budowy (czyli bez odbioru budynku), musi nałożyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu … Czytaj dalej

Zmiana szamba na oczyszczalnię – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Często w trakcie budowy domu okazuje się, że inwestor pragnie zmienić szambo na przydomową oczyszczalnię ścieków. Czy taka zmiana jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającym decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, czy jednak jest to odstąpienie nieistotne? Odpowiedź … Czytaj dalej

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu – przykłady

Jakiś czas temu w tekście „Zmiany w projekcie na etapie budowy” pisaliśmy o istotnych i nieistotnych odstępstwach od zatwierdzonego projektu budowlanego, które często wykonujemy w trakcie budowy domu. Wszystko na temat formalności znajdziesz w ww. tekście, natomiast poniżej podajemy zestawienie … Czytaj dalej

Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?

Często zadajecie pytanie: czy budynki budowane na zgłoszenie wymagają wytyczenia geodezyjnego?  Odpowiedź poniżej. Obiekty wymagające pozwolenia na budowę Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W przypadku pozwolenia … Czytaj dalej

SAMOWOLA BUDOWLANA – wariant 3

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o legalizacji samowoli w przypadku budowy bez wymaganych pozwolenia lub zgłoszenia. Dzisiejszy tekst dotyczy robót budowlanych innych niż wymienione w poprzednich artykułach, wykonywanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub 2) w sposób mogący spowodować … Czytaj dalej

1 2 3 4 5