BUDOWA OGRODZENIA

with 1 komentarz
budowa ogrodzeniaCzy budowa ogrodzenia wymaga przeprowadzenia jakichś formalności? Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?
Na budowę ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie, jednak czasem może być konieczne zgłoszenie takiej budowy.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń:
– od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych,
– o wysokości powyżej 2,20 m.

 

Właściwym organem jest tutaj ten sam organ, który wydaje pozwolenia na budowę, czyli starostwo powiatowe bądź urząd miasta na prawach powiatu.
Jeżeli ogrodzenie, które zamierzasz wybudować będzie miało wysokość powyżej 2,20 m to, niezależnie od tego pomiędzy jakimi działkami je umieścisz, zawsze musisz dokonać zgłoszenia.

Jeżeli ogrodzenie ma mieć wysokość 2,20 m lub mniej i zlokalizujesz je pomiędzy Twoją działką a działką sąsiada (prywatna działka niebędąca miejscem publicznym), to możesz takie ogrodzenie wybudować nigdzie tego faktu nie zgłaszając. Powinieneś tylko pamiętać, żeby nie naruszyć granicy działki – całe ogrodzenie musi być na Twojej działce, chyba że porozumiesz się z sąsiadem i wybudujecie wspólne ogrodzenie „w granicy” działki. Warto również zachować od granicy odległość umożliwiającą konserwację ogrodzenia (sąsiad nie musi się godzić, abyś wchodził na jego teren, gdy np. chcesz pomalować ogrodzenie). Przed budową sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ brak formalności nie oznacza, że możesz wybudować ogrodzenie w dowolny sposób. Na przykład niektóre plany miejscowe wprowadzają wymagania związane z wyglądem ogrodzeń.
Natomiast, jeżeli ogrodzenie będzie usytuowane od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych bądź innego miejsca publicznego, to bez względu na jego wysokość, zamiar budowy takiego ogrodzenia zawsze musisz zgłosić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu.

Budowa ogrodzenia – od czego zacząć

 • Jeżeli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź w urzędzie miasta lub gminy, czy w planie są jakieś zapisy dotyczące ogrodzeń (rodzaj ogrodzeń, minimalna odległość od dróg, konieczność uzgadniania ich lokalizacji).
 • W przypadku ogrodzenia od strony ulicy –  udaj się do zarządcy drogi w celu sprawdzenia czy lokalizacja ogrodzenia wymaga uzgodnienia (zależeć to będzie od tego czy droga jest drogą publiczną oraz w jakiej odległości chcesz wybudować ogrodzenie).
 • Zgłoś zamiar budowy w starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta na prawach powiatu.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia – co powinno zawierać?

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego w zgłoszeniu powinieneś określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a do zgłoszenia dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Reasumując w zgłoszeniu powinieneś:

 • wskazać miejscowość oraz numer działki bądź działek, na których ogrodzenie będzie się znajdować;
 • opisać ogrodzenie – wskazać z czego i w jaki sposób będzie wykonane, jaka będzie jego wysokość;
 • określić termin rozpoczęcia prac;
 • dołączyć rysunek/szkic ogrodzenia (np. naszkicować jedno przęsło, przekrój przez ogrodzenie), a także rysunek pokazujący usytuowanie ogrodzenia na działce. Ten ostatni warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji). Rysunki powinny zawierać wymiary ogrodzenia, jego odległość od granicy działki lub innych charakterystycznych punktów;
 • dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – złożone na wymaganym przepisami prawa druku;
 • dołączyć ewentualne uzgodnienie z zarządcą drogi (w przypadku budowy ogrodzenia od  strony drogi) lub inne uzgodnienia wymagane zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgłoszenie musisz złożyć co najmniej 30  21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Do wykonywania ogrodzenia możesz przystąpić po 30  21 dniach (jeżeli urząd nie wniósł w tym terminie sprzeciwu bądź nie wezwał Cię do uzupełnienia wniosku) i nie później niż po upływie 2  3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

 • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
 • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
 • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
 • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
 • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Komentarz

 1. Marek
  | Odpowiedz

  Czy budowa ogrodzenia na granicy z ciągiem pieszo-jezdnym wymaga zgłoszenia (czy podchodzi to pod: od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych)?

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ