OCIEPLENIE BUDYNKU – POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE

with Brak komentarzy
ocieplenie budynku pozwolenie czy zgłoszenieNa ocieplenie budynku może być wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. Od czego to zależy?
Parametrem decydującym o tym jaką procedurę trzeba przeprowadzić jest wysokość budynku.
Zgodnie z art. 29 prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 12 m. Z kolei art. 30 stanowi, że wykonywanie ww. robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W związku z tym, że art. 29 stanowi zamknięty zbiór obiektów i robót niewymagających pozwolenia, wszystkie inne (niewymienione w art. 29) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Reasumując – docieplenie budynków o wysokości:
  • do 12 m – wymaga zgłoszenia robót budowlanych,
  • powyżej 12 m – wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Zgłoszenie powinno zawierać rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musisz dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
By uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego.
Aktualizacja:
Informacje zawarte powyżej są nieaktualne – więcej na ten temat w nowym tekście na temat docieplenia budynków.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

Buduj bez ryzyka kar finansowych i rozbiórki. E-book „Jak budować i remontować bez pozwolenia” to kompendium wiedzy o budowaniu bez pozwolenia i na zgłoszenie. Pełne procedury, sposoby unikania ryzyka związanego z lukami w przepisach, wzory dokumentów i przykłady rysunków. Dowiesz się z niego m.in.:

  • Jak się zabezpieczyć na wypadek, gdy teoretycznie żadna zgoda nie jest potrzebna, ale niejednolite orzecznictwo wróży potencjalne kłopoty.
  • Za jakie mity budowlane słono się płaci.
  • Kiedy dokonać zgłoszenia, żeby nie popełnić samowoli budowlanej, i kiedy rozpocząć roboty, żeby mieć pewność, że urząd nie zrobi Ci już żadnej przykrej niespodzianki w postaci sprzeciwu.

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz