POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO – OD CZEGO ZACZĄĆ?

with Brak komentarzy
pozwolenie na budowę domuPlanujesz budowę domu? Nie wiesz od czego zacząć? Poniżej lista spraw, które musisz załatwić na samym początku.1. Warunki zabudowy

Na początku powinieneś ustalić, czy działka na której planujesz inwestycję jest tzw. działką budowlaną. Możesz to sprawdzić w urzędzie miasta lub gminy, na obszarze której działka się znajduje. I tutaj mogą wystąpić dwie sytuacje: gmina (miasto) może posiadać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub nie.
Jeżeli takowy posiada, to szybko uzyskasz odpowiedź na temat możliwości zabudowy swojej nieruchomości. Zazwyczaj urzędy gmin zamieszczają mpzp na własnej stronie internetowej, gdzie możesz sam sprawdzić przeznaczenie działki (bez wizyty w urzędzie). Jeżeli chcesz jednak mieć te informacje „na papierze”, to musisz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp (niestety trzeba wnieść opłatę skarbową). Często urzędy wydające pozwolenie na budowę żądają dołączenia wypisu i wyrysu z mpzp do projektu budowlanego – jednak są to bezprawne praktyki.
Jeśli gmina nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, to sprawa znacznie się komplikuje, ponieważ musisz złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy (czyli o wydanie tzw. WZ-ki). Co taki wniosek powinien zawierać oraz jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy piszemy w podlinkowanym wyżej tekście.

Czasami może się okazać, że uzyskane informacje dotyczące warunków zabudowy są niezrozumiałe i nie potrafisz ocenić, czy można na niej wybudować taki dom jaki chcesz. Wtedy, zanim podejmiesz dalsze kroki, najlepiej skontaktuj się z projektantem, który skonfrontuje Twoje oczekiwania z możliwościami zabudowy ustalonymi dla nieruchomości. Projektantowi możesz również zlecić załatwienie w Twoim imieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych
Jest to jeden z podstawowych dokumentów, który jest niezbędny do opracowania projektu budowlanego (w szczególności projektu zagospodarowania terenu). Mapę może sporządzić tylko i wyłącznie uprawniony geodeta.
3. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.
Dokument ten uzyskasz w szczególności: w urzędzie gminy (jeżeli działka ma dostęp do drogi gminnej), w starostwie powiatowym (dla dróg powiatowych), w urzędzie marszałkowskim (dla dróg wojewódzkich) lub też w odpowiednim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (jeżeli działka ma dostęp do drogi krajowej).
4. W zależności od potrzeb musisz również uzyskać warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej oraz dróg lądowych.
5. Może się również okazać, że będą Ci potrzebne badania geologiczno – inżynierskie. Decyduje o tym projektant.
6. Zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, jeżeli takie są.
Dokument uzyskasz w urzędzie gminy.
Wszystkie ww. dokumenty wchodzą w skład projektu budowlanego, na podstawie którego właściwy organ administracji architektoniczo-budowlanej wydaje pozwolenie na budowę.
Jeśli wraz z domem jednorodzinnym chcesz wybudować inne obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, np. budynek gospodarczy albo wiatę garażową lub garaż, projektant może je uwzględnić w jednym wniosku razem z domem jednorodzinnym i wtedy trzeba to wziąć pod uwagę przy uzyskiwaniu innych dokumentów, np. decyzji o warunkach zabudowy.
Powyżej podaliśmy tylko najważniejsze dokumenty, ale w zależności od indywidualnych uwarunkowań i zakresu zamierzenia budowlanego ich ilość może ulec zmianie. Przy tej okazji nie sposób jednak przewidzieć wszystkich sytuacji oraz wymienić i opisać każdy dokument z osobna. O wszystkich szczegółowych wymaganiach poinformuje Cię projektant, który będzie opracowywał projekt domu.
Aktualizacja
Część informacji zawartych powyżej jest nieaktualna. Przeczytaj aktualny tekst na ten temat. Jeśli jeszcze nie kupiłeś działki, koniecznie zajrzyj do tekstu, w którym szczegółowo opisaliśmy co sprawdzić przed zakupem działki, by nie popełnić błędu.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz