PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

with Brak komentarzy
przeniesienie pozwolenia na budowęCzęsto spotykamy się z wątpliwościami osób, które chcą kupić działkę z pozwoleniem na budowę, czy da się zmienić inwestora w pozwoleniu. Tak, jest taka możliwość, w prawie budowlanym określona jako przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa budowlanego organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę występujesz do organu, który wydaje pozwolenia – starostwo powiatowe, bądź urząd miasta na prawach powiatu.
We wniosku musisz wskazać co najmniej numer decyzji, datę wydania, przez kogo wydana, na rzecz kogo wydana i na kogo ma być przeniesiona.
 
Do wniosku powinieneś dołączyć:
  • zgodę osoby (podmiotu) na rzecz, której decyzja została wydana na przeniesienie decyzji na rzecz wskazanej osoby (podmiotu),
  • oświadczenie osoby (podmiotu), na którą decyzja ma zostać przeniesiona o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (w przypadku decyzji starszych niż 3 lata). Może to być np. dziennik budowy do wglądu, lecz warto o to zapytać w urzędzie, gdzie będziesz składać wniosek.
  • warto też dołączyć kserokopię decyzji, choć nie ma takiego obowiązku.

 

Przepisy nie określają wzoru wniosku o przeniesienie decyzji ani ww. oświadczeń (z wyjątkiem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Urzędy mogą posiadać swoje wzory, lecz nie jesteś zobligowany do ich stosowania.
Przykładowy wzór wniosku i oświadczeń oraz sposób wypełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zamieściliśmy w osobnych tekstach. Możesz z nich skorzystać.
Jeśli chodzi o inne obowiązki wynikające z przeniesienia decyzji to powinieneś pamiętać, żeby w dzienniku budowy dokonać wpisu o zmianie inwestora (nie musisz prowadzić nowego dziennika budowy).
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ