BUDOWA OBIEKTÓW LETNISKOWYCH

budowa domu letniskowegoPlanujesz budowę domu letniskowego? Zastanawiasz się, czy powinieneś uzyskać pozwolenie lub dokonać zgłoszenia? Sprawdź, jakie formalności powinieneś przeprowadzić.
 


Dom letniskowy – pozwolenie na budowę

Obiekt letniskowy, który jest budynkiem (domek letniskowy), tj. jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Tymczasowy obiekt letniskowy – zgłoszenie lub pozwolenie na budowę

Na podstawie zgłoszenia możesz wybudować niektóre tymczasowe obiekty budowlane.

Zgodnie z prawem budowlanym tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Żeby “domek” letniskowy mógł być wybudowany na podstawie zgłoszenia musi być tymczasowym obiektem budowlanym (np. barakowóz, obiekt kontenerowy), niepołączonym trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
Ważne jest tutaj, aby spełnione były dwa ww. warunki, tj. nietrwałe związanie z gruntem oraz rozbiórka lub przeniesienie obiektu przed upływem 120 dni. Jeżeli którykolwiek z warunków nie będzie spełniony będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Na przykład budowa tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem na dłużej niż 120 dni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma wtedy znaczenia sposób posadowienia obiektu na gruncie – może być posadowiony na bloczkach, kółkach, podpórkach.

Trwałe związanie z gruntem

Przepisy nie precyzują co oznacza trwałe związanie z gruntem. Jednak w tej kwestii wielokrotnie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z wyrokami cecha “trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy też wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest bowiem czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję, uniemożliwiające jej przesunięcie w inne miejsce czy zniszczenie przy silnych wiatrach (wyroki NSA sygn. akt: II OSK 514/10, II OSK 427/10).
Aktualizacja:
Część informacji zawartych powyżej jest nieaktualna. Od 28.06.2015 r. niektóre domy letniskowe można budować na zgłoszenie.

Komentarz

  1. MGM
    | Odpowiedz

    UWAGA:
    Nie wszystkie informacje zawarte w artykule są aktualne. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj:
    http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html

Prześlij komentarz

„Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę” – szkolenie online w formie wideo już dostępne! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ