GARAŻ „BLASZAK” – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

with 1 komentarz
budowa blaszakaCzęsto spotykamy się z pytaniami inwestorów dotyczącymi blaszaków – czy potrzebne jest pozwolenie, jeśli np. nie będą miały fundamentów. Otóż rodzaj fundamentów nie ma znaczenia. A wszystko zależy od zamierzonego sposobu użytkowania.

Pozwolenie na budowę

Jeśli blaszak ma pełnić funkcję garażu, musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Nie ma znaczenia czy będzie on połączony z gruntem trwale czy też nie.

W związku z tym, że krąży wiele błędnych opinii na ten temat, wyjaśnijmy dlaczego tak jest. Otóż procedura zgłoszenia jest dopuszczalna tylko w stosunku do obiektów wymienionych w art. 29 i 30 prawa budowlanego. Jest to zamknięty katalog robót i obiektów, wśród których garaży nie wymieniono. Obowiązuje więc ogólna zasada zawarta w art. 28 – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Czym są z kolei roboty budowlane, czy „złożenie” blaszaka też się do nich kwalifikuje. Otóż tak, ponieważ zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym przez roboty budowlane należy rozumieć m.in. budowę, z kolei budowa to m.in. wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Aktualizacja: od 28.06.2015 r. niektóre garaże można budować na zgłoszenie.

Zgłoszenie robót

Jeśli blaszak ma pełnić funkcję budynku gospodarczego oraz spełnia kilka innych warunków (m.in. powierzchnia zabudowy) możesz go wybudować na zgłoszenie lub nawet bez niego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tekście „Budowa budynku gospodarczego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie”.
Drugim przypadkiem, kiedy możesz wybudować garaż blaszak na podstawie zgłoszenia jest sytuacja, w której jest on tymczasowym obiektem budowlanym, niepołączonym trwale z gruntem i przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Ważne jest tutaj, aby spełnione były dwa ww. warunki, tj. nietrwałe związanie z gruntem oraz rozbiórka lub przeniesienie obiektu przed upływem 120 dni. Jeżeli którykolwiek z warunków nie będzie spełniony, będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Na przykład budowa tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem na dłużej niż 120 dni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie ma wtedy znaczenia sposób posadowienia obiektu na gruncie – może być posadowiony na bloczkach, podpórkach.

Aktualizacja:

Część informacji zawartych w artykule jest nieaktualna. Zapraszamy tutaj: budowa garażu oraz budowa garażu lub wiaty garażowej.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

 • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
 • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
 • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
 • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
 • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Komentarz

 1. MGM
  | Odpowiedz

  UWAGA:
  28.06.2015 r. informacje zawarte w artykule przestaną być aktualne. Więcej na ten temat tutaj:
  http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ