BUDOWA / INSTALOWANIE REKLAMY – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

with 1 komentarz
budowa instalowanie reklamyPrawidłowa kwalifikacja reklam oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia budzi wiele wątpliwości i była przedmiotem rozstrzygnięć wielu (niejednokrotnie sprzecznych ze sobą) wyroków sądów. Przedstawione poniżej informacje są zgodne z poglądem ukształtowanym w większości orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. sygn. akt. II OSK 514/10, II OSK 427/10, II OSK 249/09).

Prawo budowlane rozróżnia – nie wprost – dwa rodzaje urządzeń reklamowych:
 • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, czyli budowle, na wykonanie których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • tablice i urządzenia reklamowe, przed zainstalowaniem których wystarczy dokonać zgłoszenia (nie dotyczy tych usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków).
Pojęcia „instalacji” i „trwałego związania z gruntem” nie zostały zdefiniowane w prawie budowlanym, były jednak wielokrotnie wyjaśniane w przywołanym wcześniej orzecznictwie.
Instalowanie urządzenia reklamowego polega na wykonaniu szeregu czynności montażowych prowadzących do umieszczenia tego urządzenia w określonym miejscu (także poza budynkiem), jednak zachodzi różnica pomiędzy budową i instalacją dokonywanymi na gruncie. Pojęcie instalacji nie mieści się w zakresie pojęcia „budowa”. Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, czyli budowli w postaci urządzenia reklamowego, będzie budową wymagającą pozwolenia na budowę.
Cecha „trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, nie decyduje metoda i sposób związania z gruntem (okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy też wielkość zagłębienia w gruncie). Istotne jest czy wielkość konkretnego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania z gruntem.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

 • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
 • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
 • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
 • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
 • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Komentarz

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  ;))

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ