ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKI

with 213 komentarzy

odległość budynku od granicy działkiWymagane odległości budynków od granicy działki znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiamy odległości budynków od granicy działki z zastrzeżeniem, że obowiązują one przy spełnieniu dodatkowych wymagań dot. m.in. oświetlenia pomieszczeń, wymagań przeciwpożarowych (m.in. § 13, 60 i 271-273 ww. rozporządzenia), o których krótko na końcu.

Odległości budynków od granicy działki budowlanej

Budynek należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 
 • budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy – 4 m,
 • budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy – 3 m, albo – jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:
 • na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m usytuowanie budynku ścianą bez otworów bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
 • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
 • rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 3 m lub 4 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
 • sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Usytuowanie budynku w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy powoduje, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania obiektu.
Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie są ustalone.

Odległość elementów budynku od granicy działki budowlanej

Takie części budynku jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa muszą być zlokalizowane co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
 
Okno umieszczone w połaci dachowej zwróconej w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej musi być w odległości min. 4 m.

Odległość budynków od granicy działki

Powyżej podaliśmy odległości od granicy działki budowlanej, nie obowiązują one, jeśli sąsiednia działka nie jest budowlana (np. jest nią droga). Wtedy trzeba sprawdzić jakie wymagania stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony. Ponadto obowiązują inne przepisy, np. ustawa o drogach publicznych.
Odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych określa ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ww. ustawy obiekty budowlane należy sytuować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
 • w terenie zabudowy: autostrada – 30 m, droga ekspresowa – 20 m, krajowa – 10 m, wojewódzka i powiatowa – 8 m, gminna – 6 m;
 • poza ternem zabudowy: autostrada – 50 m, droga ekspresowa – 40 m, krajowa – 25 m, wojewódzka i powiatowa – 20 m, gminna – 15 m.
W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o którą należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Inne wymagania

Oprócz podstawowych odległości, o których mowa wyżej, przepisy (tj. wymienione na początku rozporządzenie) wprowadzają szereg dodatkowych wymagań, które budynki muszą spełnić. Są to przede wszystkim wymagania dot. m.in. odległości pomiędzy sąsiednimi budynkami zależne m.in. od rodzaju budynków oraz ich odporności pożarowej, czy też odległości budynku od lasu.

Aktualizacja

Uwaga: część informacji zawartych w powyższym artykule jest nieaktualna. 1.01.2018 r. zmieniły się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Aktualne informacje znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 


 Zajrzyj też do artykułu na temat budowy przy granicy działki.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

213 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Wg MPZP moja dziala jest przeznaczona pod zabudowe mieszkaniowa turystyczno letniskowa – podobnie jak graniczace dzialki sasiadow(przepraszam za brak polskich znakow). Chce na niej wybudowac domek gospodarczy wraz z garazem – dwa w jednym, o powierzchni do 35m2.
  1) jaka powinna byc odleglosc od granicy dzialki sciany bez okien i drzwi?
  2) czy sa jakies przeciw wskazania do budowy takiego obiektu na takiej dzialce?
  3) czy powierzchnia domku powinna byc liczona po zewnetrznych scianach czy po wewnetrznych?

  slicznie dziekuje za informacje
  p

  • MGM
   |

   Witam.

   Odpowiadając kolejno na pytania:
   1) tak jak napisaliśmy w niniejszym artykule: generalnie odległość 3 m, ale z pewnymi wyjątkami dopuszczającymi 1,5m lub bezpośrednio przy granicy (ale wtedy pozwolenia na budowę). Trzeba również spełnić wymagania przeciwpożarowe – więcej na ten temat pisaliśmy w odpowiedzi na pytanie z dnia 14.05.2015 http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/p/pytania.html

   2) zbyt mało informacji żeby odpowiedzieć na pytanie. W planie na pewno są jakieś szczegółowe zapisy dotyczące przeznaczenia ww. terenów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy/Miasta.

   3) powierzchnia zabudowy liczona jest po obrysie ścian zewnętrznych.

   Pozdrawiam.

 2. Kuba B.
  | Odpowiedz

  A co z wiatą? Ponoć nie wymaga już nawet zgłoszenia. Czy wiata może byc w odległości mniejszej niż 3m a nawet w granicy? Czy wówczas potrzebne będzie pozwolenie na budowę czy tez wystarczy np. zgoda sąsiada?

  • MGM
   |

   Witam.

   Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

   Jeśli chodzi o odległość wiaty od granicy działki to jest to sprawa bardziej skomplikowana. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jest mowa jedynie o odległości BUDYNKÓW od granicy działki budowlanej. Jest tam też zapis o odległości okapu od granicy (1,5m) i wiem, że niektóre urzędy wymagają właśnie takiej minimalnej odległości od dachu wiaty. Jeśli chodzi o odległość od dróg publicznych należy spełnić wymagania stawiane w ustawie o drogach publicznych.

   W związku z powyższym nie podejmę się jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdyż interpretacje urzędów w tej kwestii są bardzo różne. Polecam dowiedzieć się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego w jaki sposób oni podchodzą do sprawy.
   Można też wpisać w wyszukiwarkę np. "odległość wiaty od granicy wyroki" wtedy zapozna się Pan z orzecznictwem w podobnych sprawach.

   Na marginesie dodam, że zgoda sąsiada nic nie daje, gdyż przepisy nie uzależniają lokalizacji obiektów od takiej zgody (no chyba że dotyczy to usytuowania NA działce sąsiada – wtedy zgodę należy mieć).

   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy na mojej działce, która jest działką budowlaną mogę wybudować, na zgłoszenie, murowany, parterowy garaż w odległości 1,5 m od granicy działki o wysokości do 3 m ?
  Jak liczona jest wysokość budynku: do górnej krawędzi stropu i wówczas wysokość dachu nie ma znaczenia ( chodzi o wysokość części murowanej ) czy do wysokości kalenicy ?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

  • MGM
   |

   Witam.
   W zabudowie jednorodzinnej, przy spełnieniu przepisów dot. m.in. ochrony przeciwpożarowej, można sytuować garaż o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Wysokością jest tutaj całkowita wysokość budynku, czyli do kalenicy.
   Jednak takie usytuowanie powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania. Z tego właśnie powodu konieczne jest pozwolenie na budowę, nie można tak usytuowanego budynku wybudować na zgłoszenie.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam,
   co oznacza obszar oddziaływania? czy sąsiad wtedy decyduje czy się zdodzić na inwestycję czy jest ona niezależna od niego ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
   Na przykład: jeżeli wybuduje Pan/Pani szambo w odległości 2,5 m od granicy działki (co jest zgodne z przepisami) to sąsiad na swojej działce nie będzie mógł zrobić studni w odległości 5 m od granicy (na co również pozwalają mu przepisy), gdyż będzie musiał się oddalić od szamba o 15 m. W ten sposób – przez Pańskie szambo, sąsiad ma ograniczoną możliwość zagospodarowania swojej działki.
   W trakcie takiego postępowania sąsiad jest stroną i może wnosić uwagi. Jeśli jednak inwestycja jest zgodna z przepisami sąsiad ma małe szanse na jej zablokowanie, jednak na pewno może spowodować przedłużenie wszelkich procedur. Może się odwoływać na każdym etapie postępowania, może składać skargi do sądu.
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mój dom stoi 3m od sąsiedniej działki od strony garażu. Są w nim zaplanowane luxfery. Czy mogę w ich miejsce wstawić okno z mleczną szybą?

  • MGM
   |

   Witam,
   obawiam się, że nie. Ściana z oknem może być sytuowana min. 4 m od granicy działki budowlanej.
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam takie pytanie jeżeli chciałbym postawić garaż na wąskiej działce 14 m na granicy to oprócz tego, że wymagana jest pozwolenie na budowę a nie zgłoszenie to czy sąsiad może nie zgodzić się na takie usytuowanie mojego garażu czyli zablokować mi inwestycję? Czy wysokość takiego budynku do 3 m dotyczy tylko dachu płaskiego a dladachu spadowego wynosi do 5,5 m?

  • MGM
   |

   Witam.
   Dla ścisłości – jeżeli chce Pan usytuować budynek "na granicy" to musi mieć Pan zgodę sąsiada. Granica to nieskończenie cienka linia i takie usytuowanie budynku spowoduje, że w rzeczywistości część ściany będzie na działce sąsiedniej. Bez zgody sąsiada może Pan usytuować budynek bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną (ale tak by żadna jego część nie wystawała poza granicę).

   Jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m to ograniczenie dotyczące długości i wysokości nie ma zastosowania – jeżeli garaż będzie w zabudowie jednorodzinnej. Z kolei budynek gospodarczy i garaż o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m można sytuować na każdej działce w zabudowie jednorodzinnej (bez względu na jej szerokość) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Mowa tu o całkowitej wysokości budynku (dla każdego rodzaju dachu).

   Jeżeli chodzi o sąsiada – to będzie on stroną postępowania i będzie w jego trakcie mógł wnosić uwagi, będzie też mógł odowłać się od decyzji. Jeśli jednak usytuowanie Pańskiego budynku będzie zgodne z przepisami (m.in. bezpieczeństwa pożarowego, odpowiedniego dostępu do światła w pomieszczeniach) to sąsiad ma małe szanse na jej zablokowanie. Może jednak przedłużać postępowanie. Warto jednak poinformować projektanta o takiej możliwości, żeby z góry uwzględnił wszystko w projekcie.
   Pozdrawiam.

 6. pawdaw
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy jeżeli chciałbym postawić garaż np: blaszany na waskiej działce 14 m na granicy to co oznacza obszar oddziaływania na sasiednia działkę i czy zgoda jest uzalezniona od sasiada?
  czy wysokosc takiego garazu do 3 m dotyczy dachu płaskiego a dla spadowego wynosi 5,5 m? i czy jest okreslona szerokosc takiego garazu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Dla ścisłości – jeżeli chce Pan usytuować budynek "na granicy" to musi mieć Pan zgodę sąsiada. Granica to nieskończenie cienka linia i takie usytuowanie budynku spowoduje, że w rzeczywistości część ściany będzie na działce sąsiedniej. Bez zgody sąsiada może Pan usytuować budynek bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną (ale tak by żadna jego część nie wystawała poza granicę).

   Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
   W trakcie takiego postępowania sąsiad jest stroną i może wnosić uwagi. Jeśli jednak inwestycja jest zgodna z przepisami sąsiad ma małe szanse na jej zablokowanie, jednak na pewno może spowodować przedłużenie wszelkich procedur. Może się odwoływać na każdym etapie postępowania, może składać skargi do sądu.

   Jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m to ograniczenie dotyczące długości i wysokości nie ma zastosowania – jeżeli garaż będzie w zabudowie jednorodzinnej. Z kolei budynek gospodarczy i garaż o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m można sytuować na każdej działce w zabudowie jednorodzinnej (bez względu na jej szerokość) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Mowa tu o całkowitej wysokości budynku (dla każdego rodzaju dachu), szerokość nie jest określona.

   Pozdrawiam.

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałabym postawić garaż i budynek gospodarczy, oba o powierzchni mniejszej niż 35 m2. Jaką odległość muszę zachować pomiędzy nimi, czy mogę połączyć je dachem. Czy może lepiej postawić jeden a za rok do budować drugi. jaką odległość od domu sąsiada można pobudować taki budynek? Działka jest szersza niż 16m, a dom sąsiada blisko granicy.

  • MGM
   |

   Witam.
   Oba budynki muszą być wolnostojące, czyli nie mogą być połączone dachem. Minimalna odległość między nimi nie jest w przepisach określona. Dobudowa do istniejącego budynku będzie jego rozbudową i spowoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.
   Jeżeli chodzi o odległość od budynku na sąsiedniej działce to zależy czy budynki mają ściany i dach rozprzestrzeniające czy nierozprzestrzeniające ognia. Najprościej mówiąc:
   minimalna odległość pomiędzy budynkami murowanymi – 8 m, między murowanym a drewnianym – 12 m, między drewnianymi – 16 m.
   Pozdrawiam.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam uprzejme zapytanie odnośnie następującej sytuacji: zgłosił się do mnie sąsiad, abym podpisała zgodę na budowę garażu na jego działce w odległości 0, 5 m od granicy. Powierzchnia tego garażu ma wynosić 5 m x6 m. Czytajac powyższy artykuł rozumiem, że jest to niezgodne z przepisami? Sąsiad może uzyskać takie pozwolenie czy wymagane jest to 1, 5 m albo przy/w granicy i innej opcjj nie ma? I jeszcze jedno pytanie: sąsiad musi mieć moją zgodę na budowę w granicy tak? A jeśli ta odległość wynosi powyżej 1, 5 m to ona już nie jest wymagana?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli Pani działka jest działką budowlaną – to dobrze Pani zrozumiała. Nie ma możliwości innego usytuowania budynku jak bezpośrednio przy granicy lub minimum 1,5 m od granicy.
   Na budowę "w granicy" sąsiad musi mieć Pani zgodę, gdyż granica to nieskończenie cienka linia i budując w ten sposób sąsiad w rzeczywistości część ściany umiejscowi na Pani działce. Jeżeli sąsiad budowałby bezpośrednio przy granicy lub dalej, to takiej zgody już nie potrzebuje.
   Pozdrawiam.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Zamierzam postawić garaż blaszany na działce należącej do wspólnoty, na obszarze, który uchwałą wspólnoty został mi przydzielony do wyłącznego użytku, czy muszę mieć jeszcze dodatkowe dokumenty do przedłożenia? Bo, jeśli dobrze zrozumiałam, to, jeżeli garaż będzie blaszany 5m x 3m o wysokości do 3m, posadowiony na opasce oraz umiejscowiony 1,5 m od ścieżki pomiędzy działkami bokiem, wówczas wystarczy mi zgłoszenie. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie mam pojęcia co w Pani przypadku znaczy "umiejscowiony 1,5 m od ścieżki pomiędzy działkami bokiem". Znaczenie ma odległość od granicy działki budowlanej. Jeśli jest ona mniejsza niż 3 czy 4 m to powoduje to objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania, a co za tym idzie (choć nie wynika to z przepisów wprost) raczej konieczne będzie pozwolenie na budowę.
   Jeśli chodzi o dodatkowe dokumenty – to nie mam pojęcia jakie Pani w tej chwili posiada. Musi mieć Pani prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane – żeby móc złożyć stosowne oświadczenie (zarówno przy pozwoleniu jak i zgłoszeniu).
   Pozdrawiam.

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam działkę budowlaną – zabudowa jednorodzinna w trapezie o bokach ok.
  14 m x 18 m x 18 m x 18 m
  Czy dla tej działki można stsować przepis o wąskiej działce do 16 m?

  • MGM
   |

   Witam.
   Z opisu nie jestem w stanie wywnioskować jak wygląda działka – wszystko zależy od tego jaka jest jej SZEROKOŚĆ. Długości boków nie zawsze mają znaczenie.
   Pozdrawiam.

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  To jest trapez o podanych wyżej wymiarach – można go sobie ładwo rozrysować.
  W tym wypadku szerokość działki w najwęższym miejscu czyli po boku 14 m, ma właśnie mniej niż 16 m.
  Inaczej nie jestem w stanie tego popisać, czyba że prześlę mapkę na maila.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak rozumiem – działka ma szerokość od 14 m do 18 m, w połowie długości ma szerokość 16 m. Nie ma w przepisach definicji szerokości działki. W takim przypadku myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie spytanie we właściwym urzędzie jak oni to interpretują. My spotkaliśmy się w większości z interpretacją – że chodzi o szerokość w miejscu w którym budynek będzie zlokalizowany.
   Pozdrawiam.

 12. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, mam dzialke 20x40m polzna przy drodze gminnej, w urzedzie powiedziano mi ze moge budowac dom 12m od zewnetrznej krawedzi drogi. Nie wiem czy aby Pani z urzedu sie nie pomylila co do odleglosci. Myslalem ze przy drodze gminnej to bedzie 6m. Jak moge sprawdzic jaka ta oleglosc powinna byc?

  • MGM
   |

   Witam.
   Z ustawy o drogach publicznych rzeczywiście wynika 6 m w terenie zabudowy. Jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może mieć w tym zakresie inne wymagania. Być może Pani w urzędzie miała właśnie na myśli zapisy planu. Musi Pan w urzędzie gminy spytać jakie wymagania w tym zakresie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
   Pozdrawiam.

 13. ingabaok
  | Odpowiedz

  Witam, mam działkę o szerokości 20m (rolna z zabudową zagrodową)i chciałbym postawić na niej budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy z działką sasidnią (rolną). W starostwie dowiedziałam się, że jeśli w warunkach zabudowy będzie zapis, że mogę, tonie maroblemu. Dla naszej gminy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Kierownik Referatu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury technicznej, rolnictwa i uchrony środowiska Urzędu Gminy twierdzi, że nie może dać takiego zapisu w decyzji o warunkach zabudowy. Jak to wytłumaczyć i ewentualnie przekonać go, że prawo na to pozwala?

  • MGM
   |

   Witam.
   Decyzje o warunkach zabudowy nie są wydawane na podstawie prawa budowlanego, tylko ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To, że warunki techniczne dotyczące usytuowania budynków dopuszczają taką lokalizację, nie oznacza że zapisy takie gmina musi umieszczać w decyzji o warunkach zabudowy.
   Zwracam jeszcze uwagę, że przepisy dotyczące usytuowania budynków mówią o odległości od granicy działki budowlanej, a Pani napisała, że sąsiednia jest rolna – więc w takim przypadku nie powinno być problemu z takim usytuowaniem (z tym że należy pamiętać, iż nie ma w przepisach definicji działki budowlanej).
   Pozdrawiam.

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Chcę wybudować garaż/budynek gospodarczy o powierzchni powyżej 35m2 w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką. I tutaj nasuwają mi się następujące pytania:
  1. Czy jeśli budynek będzie miał (przy nieregularnym kształcie – taki prostokąt z wyciętym kawałkiem aby zachować wzdłuż granicy warunek max długości) poniżej 5,5 m długości a pozostała część tego budynku będzie się znajdować w odległości 3m (bez otworów) od granicy to czy ten warunek będzie spełniony (czy jest to dopuszczalne)?
  2. Czy ograniczenie wysokości do 3m dotyczy wysokości mierzonej w odległości 1,5 o działki czy jest to warunek dotyczący wysokości całego budynku? Dach byłby 2-spadowy (ze spadkiem z jednej strony w kierunku granicy działki) i pewnie jego wysokość byłaby ok. 4m ale byłoby to już w odległości ok. 4,5m od granicy?
  3. Czy jeśli zabudowa wg pkt. 1 jest dopuszczalna to czy w miejscu tego wyciętego kawałka mogę pociągnąć zadaszenie tak aby licowało się to z całą połacią (byłoby w tym miejscu pod zadaszeniem coś w rodzaju wiaty bez ścian, a jedynie z drewnianym słupkiem w narożu podtrzymującym ten dach)?

  Oczywiście wiem że taka zabudowa wymaga uzyskania PnB i nie da się tego zrobić na zgłoszenie.

  Proszę o odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Powierzchnia powyżej 35m2 powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, a co za tym idzie sporządzenia projektu budowlanego.
   Natomiast, odpowiadając na pytania:
   1) w przepisie jest mowa o długości budynku (a nie długości części budynku znajdującej się tuż przy granicy) – wobec tego uważam, że cały budynek musi być krótszy niż 5,5 m;
   2) chodzi o całą wysokość budynku, a nie wysokość do okapu. Zgodnie z rozporządzeniem:
   "Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi."
   Pozdrawiam.

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.Mój sąsiad wybudował dwa duże budynki mieszkalne.W każdym budynku są po cztery mieszkania.Teraz stawia ciąg garaży.Jaka odległość w takim przypadku obowiązuje sąsiada od granicy działki,drogi powiatowej i mojej studni.Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Odległości dla budynków wielorodzinnych i garaży od granic działek budowlanych i drogi powinny być takie jak podane w niniejszym artykule. Natomiast nie ma w przepisach określonych odległości takich budynków od studni.
   Pozdrawiam.

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Posiadam działkę wydzieloną z siedliska z wybudowanym domem. Dom znajduje się w odległości 2m i 7m od granicy działki która jest dzielona z polem. Brak jest planu zagospodarowania. Czy jest możliwość aby wybodowac dobudowke do istniejącego domu w granicy działki?

  • MGM
   |

   Witam.
   W niniejszym artykule ma Pan/Pani opisane sytuacje kiedy możliwa jest budowa przy granicy działki budowlanej. Jeśli sąsiednia działka nie jest ani działką budowlaną ani drogą, nie ma w przepisach podanych minimalnych odległości od jej granicy. Jeżeli nie ma planu miejscowego to prawdopodobnie na rozbudowę domu będzie Pan/Pani potrzebować decyzję o warunkach zabudowy – w decyzji tej zostaną określone parametry nowej zabudowy.
   Pozdrawiam.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Chciałbym postawić domek letniskowy na mojej działce budowlanej z istniejącym MPZP w odległości 1.5m od sąsiedniej działki, która jest działką rolną, czy jest taka możliwość? Czy paragraf 272.2 ustawy o usytuowaniu budynków przekreśla taką możliwość? Jeśli istnieje MPZP to czy mogę wystąpić o "dodatkowe" WZ w tej sprawie?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma czegoś takiego jak dodatkowe WZ, jeżeli istnieje plan miejscowy to on jest obowiązujący i wtedy decyzje o warunkach zabudowy nie są wydawane. Par. 12 rozporządzenia (do którego odnosi się par. 272 ust 2) dotyczy odległości od granic działki budowlanej. Jeśli sąsiednia nie jest działką budowlaną, nie powinno być problemu z takim usytuowaniem budynku.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam
   Dziękuję za informację. A jak blisko siebie na jednej działce można postawić dwa drewniane domki letniskowe z użytkowym poddaszem? Domki stałyby obok siebie ścianami bez okien i byłyby na pozwolenie na budowę.
   Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma określonych minimalnych odległości budynków usytuowanych na jednej działce, z jednym zastrzeżeniem – z tym że temat jest dosyć złożony (wkrótce pojawi się tekst na ten temat), jednak Pana raczej nie będzie dotyczył.
   Pozdrawiam.

 18. Unknown
  | Odpowiedz

  Czy mogę dostać odpowiedź na pytanie: Dlaczego odległość okapu, gzymsu itp. musi wynosić co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej? Jakie warunki na to wpływają?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie bardzo rozumiem – tego wymagają przepisy. A jeśli pyta Pani dlaczego w przepisach jest określona akurat taka odległość – to pytanie raczej do ustawodawcy a nie do nas ;)
   Pozdrawiam.

 19. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Chcę postawić domek gospodarczy (kosiarka, opony, itp.) 9 m2 w odległości 1,5 od działki nie zabudowanej. Okap dachu wystaje ok. 25 cm poza obrys domku. Czy przy tej "niestandartowej" odległość wystarcza zgłoszenie ? Jaka jest różnica w istnieniu lub braku MPZ ? Odległość liczę od okapu, czy od ściany ? Czy wchodzi tu w grę obszar oddziaływania ? W skrócie : czy muszę uzyskać jakiekolwiek inne ustalenia, czy jedynie zgłosić inwestycję ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Okap dachu musi być min. 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
   Takie usytuowanie budynku powoduje, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania obiektu. Część urzędów interpretuje ten przepis w ten sposób, że wymaga pozwolenia na budowę. Sprawa nie jest jednoznaczna. Warto spytać w swoim urzędzie jak oni interpretują ten przepis. Można też dokonać zgłoszenia, a przy ewentualnym sprzeciwie odwołać się od niego.
   Jeśli nie ma planu miejscowego może być konieczne uzyskanie warunków zabudowy. Tutaj też przepisy są sprzeczne ze sobą i nie wszystkie urzędy wymagają decyzji o warunkach zabudowy przy zgłoszeniach.
   Pozdrawiam.

 20. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  chciałbym prosić o info czy moglbym przebudować wiate na garaz na zgloszenie.
  Mieszkam w czworakuz wiata garazowa, obok mojego domku stoi rownież czworak z wiata- oba budynki oddziela droga o szer. ponad 4 m, licząc od końca wiaty tj. konca mojej dzialki, droga jest wspolna. Wiata ma obecnie 3.6 m szer. Chcialbym poszerzyc ja do 4.5 m i przeksztalcic w garaz (z brama skierowana w strone wiaty sasiada – nie ma innej możliwości). Sprawdzilem mpzp – jego warunki dozwalają rozbudowę, odleglosc od granicy dzialki sasiedniej wynosilaby 4 m, ale czytajac Panstwa artykuly zastanawia mnie to, czy bedzie to strefa oddzialywania na sasiada? :) Czy moge poszerzyć wiate na zgloszenie czy w tym wypadku potrzebne bedzie pozwolenie i fachowy projekt budowlany? Czy sasiad otrzyma zawiadomienie o zgloszeniu i bedzie mogl je opiniować?
  Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Przy procedurze zgłoszenia nie ma stron postępowania i nie zawiadamia się sąsiadów.
   Procedura zależy od powierzchni zabudowy garażu, który ma powstać. Na zgłoszenie można wybudować (czyli również rozbudować) garaż o powierzchni zabudowy do 35m2, przy spełnieniu dodatkowych wymagań. Więcej na ten temat w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

 21. Patryk K.
  | Odpowiedz

  Witam, posiadam garaż i budynek gospodarczy złączone razem(wszystko nie przekracza 30m2). Budynek gospodarczy jest wyższy, dlatego chciałbym go zrównać w wysokością garażu(około 2,2m), ale również poszerzyć. Dodam że moje budynki są w odległości ok. 5cm od budynków sąsiada, które są w granicy. Budynki sąsiada są wyższe i dłuższe. I tutaj moje pytanie, czy zgłoszenie rozbiórki i zgłoszenie rozbudowy gospodarczego wystarczy? Rozbudować chcę o około 2m2 w głąb mojej działki.
  Bardzo proszę o poradę.
  Pozdrawiam

 22. Rafał Kijas
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące odległości postawienie garażu blaszanego o wymiarach 5×7 ścianą dłuższą do sąsiada. Szerokość działki to 15,5m. Czy mogę taki garaż postawić w odległości 1,5 m od granicy z sąsiadem na zgłoszenie?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Ze zgłoszeniem przy takiej odległości jest pewien problem związany z nieprecyzyjnymi przepisami. Niby prawo budowlane dopuszcza zgłoszenie garaży o takie powierzchni, ale rozporządzanie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że taka lokalizacja powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania obiektu. Zgłoszenie jest jednak takim postępowaniem, w którym niemożliwe jest zawiadomienie właścicieli działek będących w obszarze oddziaływania. Spotkałam się z interpretacjami, że urzędy w takim przypadku wymagały pozwolenia na budowę. Jednak nie jestem przekonana czy jest to słuszne postępowanie. Nie znalazłam żadnych wyroków w podobnych sprawach. Można dowiedzieć się w konkretnym urzędzie jak rozpatrują takie sprawy. Można też dokonać zgłoszenia, a przy ewentualnym sprzeciwie, odwołać się od niego.
   Pozdrawiam.

 23. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam.
  chciałem się zapytać odnośnie budowy garażu przy granicy -w granicy, a mianowicie opiszę sytuacje: mam działkę budowlana szer 20m dł 30m na której jest wybudowany dom i na której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie i w którym jest zapis: 1) w granicach wyznaczonej w planie działki budowlanej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego i jednego budynku zabudowy towarzyszącej, 2) dopuszcza się usytuowanie budynków zabudowy towarzyszącej bezpośrednio przy granicy działek, jako zabudowy zbliżniaczonej z zabudową tego samego rodzaju na działkach sąsiednich.
  Nadmieniam że chciałbym na pozwolenie na budowę wybudować w narożniku działek garaż (jako pierwszy) również drugi sąsiad deklaruje taką chęć budowy (budynek zbliżniaczony), natomiast trzeci sąsiad ten z tyłu planowanego garażu mający dwie działki o tym samym narożniku co my nie wyraża takiej zgody aby te dwa garaże staneły w granicy -przy granicy jego działek. A pani w starostwie na to że trzeba uszanować zdanie sąsiada i musimy się odsunąć od jedo granicy 3m. miałem już w starostwie wszystko złożone i pani powiedziała że dostanę decyzję i tak odmowną bo muszę się odsuną 3 lub 4 m więc zrezygnowałem z planu budowy garażu.ale teraz myśle o ponowym złożeniu dokumentów i w sytuacji odmowy odwoływać sie. KTO MA RACJĘ prosze o pomoc i fachową poradę. MARCIN

  • MGM
   |

   Witam.
   Moim zdaniem nie ma możliwości lokalizacji budynku w narożniku działki, jeśli jeden sąsiad nie ma planów związanych z zabudową tego narożnika, tak aby powstała zabudowa bliźniacza (rozumiem, że w planie garaże są wymienione jako zabudowa towarzysząca, a działki sąsiada, który nie wyraża zgody są działkami budowlanymi). Dziwne, że projektant, który sporządzał projekt nie zwrócił na to uwagi i mimo to zaprojektował takie rozwiązanie.
   Pozdrawiam.

 24. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Takiego przypadku nie było, więc zapytuję.
  Chcę wybudować budynek gospodarczy/garaż o wymiarach 3,3mx10,5m (wysokość 3,6m – spad dachu na moją posesję, dłuższym bokiem po granicy, bez otworów okiennych) po granicy z sąsiadem (rodzina). Mam zgodę brata. Moja działka ma szerokość powyżej 16m. Mam wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny (niebawem złożone będą dokumenty o pozwolenie na budowę). Obie działki nie mają MPZ. Obie są działkami rolnymi z tym, że część mojej działki, gdzie będzie stał dom została wyłączona z produkcji rolniczej. Na sąsiedniej działce (brata) brak zabudowań. Odległości od zabudowań kolejnych sąsiadujących działek spełnione. W przyszłości brat również chce "dokleić" budynek gospodarczy do mojego. Czy są jakieś przeciwwskazania do budowy budynku o takich wymiarach na zgłoszenie? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam Tomasz

 25. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam działkę budowlaną, która jest zabudowana domem jednorodzinnym z dachem wielospadowym. Z jednej strony domu chcę wybudować garaż najlepiej na dwa samochody na zgłoszenie. Odległość ściany przy której chcę wybudować garaż do granicy działki sąsiada to 7,5m. Jest sporządzony MPZP. Czy mogę wybudować garaż z dachem płaskim i czy jest możliwe postawienie garażu jak najbliżej działki sąsiada? Sąsiad posiada na działce dom w odległości ok 5m od mojej granicy. Dziękuję.

 26. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie. Ja z kolei mam pytanie co można w moim przypadku.Działka 384m2 12x32kwadrat chciałbym postawić w odległości 0.5m od sasiada wiatę lub blaszany garaż ewentualnie altanke ok 25m2 co mi wolno bez projektu tylko na zgłoszenie i ile takich zagospodarowan wolno mi na takiej działce postawić. Dodam że sąsiedzi obok Mają w okolicy murowane garaże w granicach dzislekale kiedyś tak budowano nikogo nie pytając. Jak wygląda potem kwestia podatku od nieruchomości ktoś to przychodzi sprawdzić?

 27. Witam,

  Posiadam działkę budowlaną 1400 m2 o wymiarach 40mx35m. Jest ona usytuowana przy skrzyżowaniu dwóch dróg, powiatowej i gminnej. W miejscowym planie zagospodarowania zatwierdzonego uchwałą w 1997 roku muszę odsunąć się z budynkiem:
  – 30 m od drogi powiatowej w przypadku domu z jedną kondygnacją lub 40 z dwiema kondygnacjami,
  – 15 m od drogi gminnej w w przypadku domu z jedną kondygnacją lub 20 z dwiema kondygnacjami.
  W takim przypadku nie mam możliwości wybudowania żadnego domu. Czy da się to w jakiś sposób obejść? Czemu plan zakłada inne odległości niż wyżej wymienione? Z góry dziękuję za poradę.
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Trzeba zastosować się do tych przepisów – zapisy planu są wiążące. Plany miejscowe mogą wprowadzać swoje ograniczenia, niezależnie od istniejącej ustawy.
   Jedyne co mogę Panu doradzić to:
   1 – sprawdzenie w planie dokładnie co oznacza ta odległość – tzn. w jaki sposób powinna być mierzona, czy jest to np. odległość od krawędzi jezdni, osi jezdni, granicy działki drogowej, czy może jeszcze jakaś inna;
   2 – sprawdzenie czy plan nie dopuszcza możliwości odstępstwa od tej odległości – na przykład za zgodą zarządcy drogi;
   3 – można złożyć wniosek o zmianę planu.
   Pozdrawiam.

 28. Dodam, że działka jest w terenie zabudowanym.

 29. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mamy zaprojektowany dom jednorodzinny z garażem w granicy na działce o szerokości ok. 8 m Projektowany dom przylega do istniejącego budynku, (który już stoi w granicy) i wystaje poza jego obręb o 3,5 m wzdłuż granicy i jest wyższy o ok.1,3 m. Właściciele budynku przyległego nie zgadzają się na takie wymiary powołują się na przepis Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 12ust. 3 pkt. 2.
  § 12.
  3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271273, dopuszcza się:
  2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  Architekt twierdzi, że nasz budynek może być tak zaprojektowany i wystawać poza obrys istniejącego budynku ze względu na wąską działkę, poniżej 16m.
  Powołuje się na przepis Rozporządzenia §.12 ust. 3 pkt 1.
  3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271273, dopuszcza się:
  1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m.
  Normy przesłaniania i zaciemnienia(par. 13 i 60 cyt. Rozporządzenia) dla budynku sąsiadów są spełnione.

  Pytania:
  1. Który przepis § 12 Rozporządzenia ma zastosowanie w naszym przypadku? Czy oba łącznie?
  2. Czy warto próbować bronić projektu, czy lepiej szykować od razu projekt spełniający warunki § 12 ust. 3 pkt. 2.

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że par. 12 ust. 3 pkt 2 powinien być spełniony. Jednak trudno przewidzieć w jaki sposób potoczy się postępowanie w urzędzie. Można przed złożeniem wniosku spróbować się dowiedzieć w wydziale architektury jak oni podchodzą do sprawy, ale podejrzewam że nie odpowiedzą Państwu na pytanie bez znajomości stanu faktycznego. Można złożyć projekt, a w przypadku decyzji negatywnej odwołać się od niej. Jedno jest pewne – sąsiad tutaj na pewno będzie stroną postępowania, więc jeśli nie zgadza się z takim usytuowaniem – pewnie będzie wnosił uwagi. Wszystko to spowoduje, że postępowanie może długo trwać, ewentualne odwołanie się od decyzji (przez Państwa albo przez sąsiada) też znacznie wydłuży czas załatwienia pozwolenia. W zasadzie dużo zależy od tego jak bardzo Państwu zależy na czasie.
   Pozdrawiam.

 30. Anna Oczoś
  | Odpowiedz

  Witam, chciałabym ocieplić dom wybudowany w latach 70-tych. Jednak odległość ściany od granicy (ogrodzenia sąsiada) wynosi mniej niż 3m.czy potrzebuje zgodę sąsiada na ocieplenie czy wystarczy zgłosić w odpowiednim urzędzie zamiar docieplenia budynku?

  • MGM
   |

   Witam.
   Procedura zależy od wysokości budynku. Więcej na ten temat w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/ocieplenie-budynku-wszystko-co.html
   Zgoda sąsiada nic nie daje, gdyż przepisy nie uzależniają niczego od takiej zgody. W przypadku ocieplenia istniejącego budynku nie jestem przekonana czy trzeba spełnić wymagania, o których mowa w powyższym tekście, jednak w naszym zespole zdania na ten temat są podzielone (sprawa nie jest jednoznaczna).
   Pozdrawiam.

 31. Anonimowy
  | Odpowiedz

  okap domu ma odległosć do granicy ok80cm, czyli mniej niz wymagane 1,5m. Działka ok 25m szerokosci.
  Czy w przypadku zgody na budowe w granicy wymagana odległosc pomimo zgody musi być zachowana czy w sytuacji kiedy jest zgoda nie ma to znaczenia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Zupełnie nie rozumiem o co chodzi.
   Generalnie jest tak, że zgoda sąsiada nic nie daje, jeżeli lokalizacja budynku jest niezgodna z przepisami. Z kolei w pewnych przypadkach jest możliwa budowa bezpośrednio przy granicy.
   Pozdrawiam.

 32. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Posiadam budynek gospodarczy murowany usytuowany na granicy działki budowlanej (stara zabudowa domów jednorodzinnych) ma on wymiary 10m(po granicy) na 4 metry jakie są procedury jeśli bym chciał go przedłużyć lub wyburzyć i postawić blaszaka.
  Pozdrawiam

 33. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Posiadam działkę budowlana która była połączona z działką rolną czyli długa, a wąska 17,5 m zwężająca się do 16m. W wyniku scalenia i podzielenia z sąsiadującą działką rolną nasza działka uzyskała kształt trapezu. Długość tej działki jest teraz taka że się zmieści dom z tarasem i jeszcze pozostanie 10 m do granicy, a szeroka że mogłabym postawić jeszcze jeden budynek mieszkalny. Za naszą działką w wyniku podziału powstały działki budowlane. Po podziale powstał problem gdzie wybudujemy garaż z budynkiem gospodarczym lub garaż na dwa stanowiska. Po długich zastanowieniach uznaliśmy ze korzystnie będzie w granicy czyli za tarasem gdzie już mamy utwardzony kamieniem wjazd, ale niestety w gminie dowiedzieliśmy się że musimy się odsunąć 3 m i nie mam możliwości budowy garażu w granicy działki nawet z pozwoleniem na budowę dodam że obecnemu właścicielowi to nie będzie przeszkadzać. Czy maja racje? Jeżeli nie to jaki mogę wybudować garaż. Druga cześć działki na tą chwilę chcemy zagospodarować jako ogródek, a w przyszłości może sprzedać. Jeżeli bym podzieliła moja działkę na dwie i uzyskując wymiary działki 17,5 (zwężająca się do 16 m) x 37m czy mogę w takim razie budować w granicy posiadając działkę obok (ogródek).
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Przepisy nie uzależniają możliwości budowy bezpośrednio przy granicy działki od zgody sąsiada. W powyższym tekście są wymienione sytuacje, kiedy możliwa jest budowa przy granicy, w przeciwnym wypadku konieczne staje się odsunięcie na konkretną odległość. Jednym z warunków takiej zabudowy jest szerokość działki mniejsza niż 16 m (czyli trapez od 17,5 do 16 nie daje takiej możliwości).
   Pozdrawiam.

 34. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie
  1 czy mogę postawić garaż wolnostojącego do 35 mkw z pustaka ceramicznego na fundamencie na zgłoszenie,
  2 max wysokość w kalenicy to 3 m?
  3. Czy jak sąsiad się zgadza mogę postawić go na granicy, jaka jest odległość w razie czego żeby nikt się nie czepial

 35. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mam dzialke 20×40, od domu do granicy dzialki zostaje okolo 7,5m. Czy zmiesci sie tam garaz? Rozumuje, ze garaz o dl. 5m i wys. 3m moze stac przy lub w granicy albo ewentualnie 1,5 m ?gdyby stal przy granicy to moglabym postawic garaz o szerokosci np 5 metrow a od strony swoich okien zostawic 2,5m? czy musi byc tam odleglosc 4 m?

 36. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  czy na działce w kształcie zbliżonym do prostokąta, w której jeden róg jest ścięty mogę wybudować dom w odległości w odległości 2 metrów od granicy działki, jeśli jest to część narożna domu, która jest tarasem z wyjściem drzwiami balkonowymi zarówno z salonu jak i z drugiej strony z sypialni, a za granicą działki znajduje się tylko strumyk i tereny niezagospodarowane?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie z opisu wywnioskować jak wygląda sytuacja. Generalnie wszystko na temat odległości od granicy działki jest w powyższym tekście. Odległości dotyczą działek budowlanych. Jeśli sąsiednia działka nie jest działką budowlaną, to nie trzeba podanych wyżej odległości zachowywać.
   Pozdrawiam.

 37. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam taką sytuację, że moja działka leży przy działce stanowiącej drogę gminną, ale droga nie jest wybudowana. Przepisy ustawu o drogach publicznych określają odległości pd "zewnętrznej krawędzi jezdni", a jezdni póki co nie ma. Urząd chce określić linię zabudowy 6 m od granicy działki, ponieważ jezdnia nie istnieje i nie ma sie do czego odnieść. Dziłka "drogowa" jest dość szeroka i nieregularna, dlatego z całą pewnością jezdnia nie będzie prowadzona bezpośrednio przy granicy z moją działką, ale to na ten moment jedynie domniemanie. Dodatkowo na działce stoi juz budynek w odl ok. 4,5 m od tej granicy, więc w drugą stronę jezdnia nie powinna być budowana tak blisko istniejącego budynku.

  Reasumując, czy mogą Państwo podpowiedziec jakąś wykładnię prawną, która pozwoli określić linię zabudowy bliżej granicy działki? Dla mojego konkretnego przypadku wystarczającą odległością byłoby 4 m od granicy.
  Z góry dziękuje za pomoc
  Marcin

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak rozumiem jest Pan na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy? Decyzje takie są wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie na podstawie prawa budowlanego. Zastanawiająca jest tutaj jedna rzecz: skoro drogi jeszcze nie ma, to raczej mało prawdopodobne jest, aby była to droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Poniżej par. 4 Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588), mówiący o tym, w jaki sposób ustalana jest linia zabudowy:
   "1. Obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
   2. W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami.
   3. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego.
   4. Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1."
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedż.
   Otrzymałem decyzję, która jest dla mnie dość niekorzystna, ponieważ przy rozbudowie uniemożliwia utrzymania linii zabudowy istniejącego budynku, tylko zmusza do cofnięcia ściany frontowej w części dobudowywanej o ok. 2 m w stosunku do części istniejącej.

   Teraz dyskutuję z urzędem nt. zmiany decyzji. Teoretycznie są otwarci na dyskusję, tylko potrzebuję argumentów "prawnych".

   Jak moge sprawdzić, czy konkretna droga jest publiczna? Nie chce mi się wirzyć, zeby urzędnik celowo wprowadzał mnie w błąd w tej kwestii albo nie miał wiedzy.
   Dziękuję

  • MGM
   |

   Witam.
   W przypadku dróg gminnych – w urzędzie gminy. Z tego co się orientuję, to musi być podjęta odpowiednia uchwała zaliczająca daną drogę do dróg publicznych.
   Jeżeli nie zgadza się Pan z decyzją, to można się od niej odwołać (oczywiście w odpowiednim terminie).
   Pozdrawiam.

 38. michu
  | Odpowiedz

  Witam, mam działkę o wymiarach 25mx42m (szer x dł). W jakiej odległości mogę postawić budynek gospodarczy na zawiadomienie o wymiarach 7mx5m w narożniku działki? Jaką muszę zachować minimalną odległość od granicy działki aby nie było konieczne pozwolenie na budowę ani zgoda sąsiadów?

 39. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chcę kupić mieszkanie ale mam taką sytuację: deweloper wybudował 3 domy jednorodzinne dwu-mieszkaniowe (parter i piętro oddzielne mieszkania)w odległości 3,5m od siebie, z oknami na sąsiedni dom. Pozwolenie na budowę wydane jest na jedną dużą działkę, na której znajdują się te trzy budynki. Deweloper mówi mi, że jest to zabudowa wewnętrzna i taka odległość może być. Czy aby na pewno??
  Dodam, że już teraz przed sprzedażą deweloper podzielił dużą działkę i wydzielił 3 mniejsze (dla każdego domu oddzielnie) więc odległość od granicy działki jest ok. 1,75m.
  Budynki nie są jeszcze odebrane przez nadzór budowlany.
  Czy mógł dostać takie warunki zabudowy i prawnie jest wszystko ok??

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie znam przepisów dotyczących podziału działek, więc nie wiem czy podział podczas którego pozostawiono jedynie 1,75 m od granicy działki jest prawidłowo wykonany. Jeśli chodzi o prawo budowlane, to w momencie gdy budynki były na jednej działce, mogła być pomiędzy nimi taka odległość (przepisy nie wprowadzają minimalnych odległości pomiędzy budynkami znajdującymi się na jednej działce budowlanej). Natomiast mam wątpliwości czy w tej sytuacji uda się uzyskać pozwolenie na użytkowanie (odebrać budynki przez nadzór). Aktualnie ich lokalizacja jest niezgodna z przepisami (odległość pomiędzy takimi budynkami powinna wynosić minimum 8m). Po drugie zmienił się stan prawny w stosunku do sytuacji, która występowała w pozwoleniu na budowę (nie ma już tej działki, na którą pozwolenie było wydane). Abstrachując od tego, że posiadanie okna sąsiedniego budynku w odległości 3,5 m może być uciążliwe, kupowanie takiego mieszkania nie jest dobrym pomysłem i warto się z tym wstrzymać przynajmniej do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. A najlepiej przed zakupem zasięgnąć opinii jakiegoś prawnika specjalizującego się w nieruchomościach i prawie budowlanym.
   Pozdrawiam.

 40. Jaroslaw Borowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Moja działka ma wymiary 20 x 40m. W odległości 1,5m sąsiad wybudował budynek gospodarczy który przylega do jego domu. Czy ja mógłbym od swojej strony zrobić to samo i wybudować garaż o długości 5,5m i wysokości do 3m w odległości 1,5m który przylegałby do mojego domu ? Odległość pomiędzy budynkami wynosiłaby 3m. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli będzie to garaż wolno stojący (o długości mniejszej niż 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m), to można skorzystać z tego przepisu pod warunkiem wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Informacje na ten temat znajdzie Pan w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/odlegosc-pomiedzy-budynkami.html
   Jeżeli chodzi o kwestie "przylegania do domu" to jeżeli będzie to rozbudowa domu to trzeba wziąć pod uwagę przepisy dotyczące sytuowania budynku jednorodzinnego, a nie garażu (nie będzie on bowiem stanowił oddzielnego obiektu).
   Pozdrawiam.

 41. Kacper
  | Odpowiedz

  Witam,

  Mam problem. Mój sąsiad planuje budowę domu i w tym celu wystąpił do gminy o warunki zabudowy, gdzie wnioskował o usytuowanie swojego domu 1,5m od mojej granicy. Gmina w decyzji dopuściła taką możliwość nie informując mnie o tym, ani pytając o zdanie (dowiedziałem się o tym przypadkowo właśnie od tego sąsiada). Działka sąsiada ma 20m, dom ma mieć 13m szerokości, wobec tego po bokach zostaje 7m. Sąsiad tak sprytnie sobie wymyślił, że od mojej strony zostawi 1,5m bez okien i drzwi, a z drugiej strony całe 5,5m. Czy ja mogę coś w tej kwestii zrobić bo na takie rozwiązanie się nie zgadzam zważywszy, że ściana ma być właśnie od słonecznej strony i jego dom mi wszystko zasłoni. Z tego co wiem pozwolenia na budowę jeszcze nie ma, czy coś powinienem już zrobić? co w ogólę mogę zrobić? żeby do tego nie dopuścić. Budynek 13m mieści się w ramch 3m i 4m odległości, a mimo tego gmina wydaje takie decyzje. Z tego co wiem 1,5m można zastosować jak działka ma mniej niż 16m szerokości, tutaj tak nie jest, jak gmina mogła w ogóle wydać taką decyzję. Oczywiście w gminie wszyscy nabrali wody w usta, nikt nic nie chce mi powiedzieć, czy wobec tego organ wydający pozwolenie na budowę wystosuje do mnie jakieś pismo żebym mógł to zablokować i to skutecznie, a jak nie to co mam robić. Proszę o pomoc.

  • MGM
   |

   Witam.
   Bardzo dziwne jest, dlaczego nie został Pan uznany za stronę w trakcie postępowania o wydanie decyzji o warunki zabudowy. W tej sytuacji najlepiej będzie jak najszybciej złożyć w gminie wniosek o wznowienie postępowania powołując się na art. 145 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu). Takie podanie musi być wniesione w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się Pan o decyzji o warunkach zabudowy. Gmina powinna w drodze postanowienia wznowić postępowanie albo odmówić wznowienia postępowania. Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania będzie Panu służyło zażalenie, które warto wnieść. Jeżeli gmina wznowi postępowanie to w jego wyniku albo uchyli decyzję wcześniejszą albo odmówi jej uchylenia. Nastąpi to w drodze decyzji, od której będzie przysługiwać odwołanie.
   W międzyczasie może się okazać, że sąsiad złoży wniosek o pozwolenie na budowę do starostwa. W tym postępowaniu również raczej powinien być Pan uznany za stronę, a co za tym idzie być informowany pisemnie o toczącym się postępowaniu o wydanie pozwolenia. Wtedy będzie Pan mógł wnosić uwagi (ale dotyczące już tylko pozwolenia na budowę), a ostatecznie będzie też Panu przysługiwać odwołanie od decyzji o pozwoleniu. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że zostanie Pan uznany za stronę. Stanie się tak, jeżeli Pańska działka znajdzie się w obszarze oddziaływania domu sąsiada. Więcej na ten temat tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/03/obszar-oddziaywania-obiektu.html
   Może sobie Pan też sprawdzać w ogólnodostępnym rejestrze czy sąsiad złożył już wniosek o pozwolenie. Nie wiem jednak czy rejestr ten działa prawidłowo. Link do niego znajdzie Pan w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/03/rejestr-pozwolen-na-budowe-i-rejestr.html
   Pozdrawiam.

 42. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam działke budowlaną o wymiarach prostokąta 20×50. Działka od ulicy ( front ) ma szerokość 20m. Tył działki 20m w całości graniczy z ziemią rolną. Sąsiednie działki lewa i prawa to działki budowlane. W końcu działki chciałbym postawić jak najszerszy budynek gospodarczy i najbliżej ziemi rolnej. Najlepiej 3 boki w granicy czyli szeroki na 20 i głęboki na 10m. Ewentulanie budynek i jakieś wiaty żeby maksymalnie wykorzystać szerokość działki. Co z budowaniem od strony ziemi rolnej ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak wskazano w powyższym tekście – nie ma określonych minimalnych odległości budynków od granic działek niebudowlanych (z wyjątkiem drogi). W przepisach wskazane są konieczne do zachowania odległości budynków od granic działek budowlanych.
   Pozdrawiam.

 43. Marek
  | Odpowiedz

  Witam,

  Dzisiaj otrzymałem z gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki mojego sąsiada. Warunki tam określone (ilość kondygnacji, rozmieszczenie budynku sąsiada od granicy) są dla mnie krzywdzące. W zawiadomieniu pouczony zostałem, że mogę wnieść sprzeciw na te ustalenia, przy czym nie mam pojęcia jak to zrobić, czy jest może jakiś wzór takiego sprzeciwu, czy mogę go gdzieś znaleźć?
  Z góry dziękuję za wskazówki.
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma wzoru takiego pisma. Proszę po prostu napisać zwyczajne pismo, w którym na początku musi Pan wskazać jakiej sprawy dotyczy (dane inwestycji, inwestora, numer sprawy – powinien być podany w piśmie, które Pan otrzymał). Dalej po prostu proszę jak najdokładniej opisać uwagi, które wnosi Pan do sprawy. Ważne jest jak najdokładniejsze i merytoryczne uzasadnienie, gdyż urząd wcale nie musi uwzględnić tych uwag (wtedy będzie Pan mógł wnieść odwołanie od wydanej decyzji). Proszę oczywiście nie zapomnieć o podaniu swoich danych i podpisaniu się pod pismem.
   Pozdrawiam.

 44. Łukasz Egon
  | Odpowiedz

  Witam
  Przymierzam się do budowy garażu i przyznam szczerze, że pomimo mojego obycia z przepisami prawa, prawo budowlane zawsze było dla mnie trudne do interpretacji i ciężkie do zrozumienia. Sytuacja jest następująca: mam dom na małej działce, obok jest jeszcze mniejsza działka (po zmierzeniu 15,5x18m) i właśnie na tej drugiej chciałem postawić garaż na zgłoszenie. Problemem może być sąsiad. Garaż chciałbym postawić w rogu działki. Działki sąsiada tworzą literę L i okalają moją działkę z dwóch stron. U sąsiada na działce stoi stary, murowany dom, traktowany teraz jako letniskowy, ściana z oknem, odległość od granicy 1,5m. Dodam, że obydwie działki są budowlane.
  Chodzi mi o ograniczenie formalności i kosztów, a także o to, żeby garaż postawić jak najbliżej narożnika mojej działki, najchętniej w odległości 1,5m. Czy jest to możliwe?
  W razie konieczności podam więcej danych.

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że powinno to być możliwe tylko może się okazać konieczne pozwolenie na budowę. Wszystkie sytuacje, kiedy możliwa jest budowa w takiej odległości opisane są w tekście powyżej (m.in. garaż o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m albo działka węższa niż 16 m). Przy takim usytuowaniu garażu sąsiednia działka jest w obszarze oddziaływania obiektu i nie wiem czy uda się to zrobić na zgłoszenie (przepisy w tej kwestii są dosyć nieprecyzyjne, bo mówią tylko o tym, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania, ale nie mówią nic na temat procedury, a przy zgłoszeniu nie ma możliwości ustalania stron postępowania). Oprócz tego musi Pan także spełnić wymagania dotyczące odległości od domu sąsiada. Więcej na ten temat w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/odlegosc-pomiedzy-budynkami.html
   Przydatny może się także okazać tekst:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/lokalizacja-budynku-na-dziace-4-pytania.html
   Pozdrawiam.

 45. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, w przepisach o których mowa powyżej można zlokalizować budynek w odległości 1,5m przy granicy jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16m. Staram się znaleźć ten odnośnik w warunkach technicznych ale nie widzę tego punktu. Czy przepis ten został uchylony? Czy wciąż obowiązuje? Pytam się ponieważ mam działkę o szerokości 13m i długości 32m. Chciałabym wybudować garaż o wymiarach 4m szeroki na 8m długi. Sąsiad obok zbliżył się do granicy na 1,5m. Postawił również garaż ale na tyłach działki. Ja chciałabym nieco bliżej. Czy w takim przypadku ten przepis mnie obowiązuje? I czy w ogóle jest możliwe postawienie takiego garażu o w/w wymiarach? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak przepis obowiązuje: par. 12 ust. 3 pkt 1. Możliwa jest budowa albo bezpośrednio przy granicy albo w odległości min. 1,5 m (odległości pośrednie nie są możliwe).
   Pozdrawiam.

 46. Tomek Śpionek
  | Odpowiedz

  Witam. W planie miejscowym mam zapis: " minimalna odleglosc od drog wg. funkcji wyznaczonej planem gminy: – 6 od pieszo jezdni i – 8 m od krawedzi jezdni drogi gminnej". Dzilka jest narozna i wzdluz 2 bokow biegna dwie piszczyste drogi polne. Skad mam wiedziec co to sa za drogi (bo z planu dostarczonego z gminy to nie wynika. Zaznaczone sa one jako cienkie kreski na mapie bez opisu.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie pomóc, gdyż nie widzę tego planu (zresztą nie zajmujemy się indywidualnymi interpretacjami planów miejscowych). Trzeba na mapie planu sprawdzić jakie jest przeznaczenie tych dróg, tj. jaki mają symbol i co on oznacza. Może się też zdarzyć, że drogi te leżą w tych samych terenach co przyległe działki (tzn. nie są w planie oznaczone jako drogi tylko np. tereny budowlane). W razie wątpliwości najlepiej spytać w gminie.
   Pozdrawiam.

 47. t.m.
  | Odpowiedz

  Witam
  Chciałbym wybudować budynek gospodarczy wolnostojący bez pozwolenia o powierzchni zabudowy 30,14m2 i wymiarach 5,49m x 5,49 m i wysokości 2,99m. Ściana tylna byłaby bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki, która obecnie nie jest zabudowana i z tego co wiem nie ma dla niej żadnego zatwierdzonego pozwolenia na budowę. Ściana boczna w odległości 1,5m od granicy, gdyż przy tej granicy na sąsiedniej działce znajduje się już garaż i usytuowanie bezpośrednio przy granicy powodowało przyleganie ściany do istniejącego już garażu sąsiada, a tym samym powodowało by to iż budynek byłby pewnie uznany za nie będący "wolnostojącym".
  W starostwie uzyskałem lakoniczna odpowiedź, że i tak muszę uzyskać pozwolenia na budowę gdyż budowanie budynku przy granicy powoduje iż nie jest on "wolnostojącym". Z tego co zrozumiałem, to pośrednio powoływano się na "obszar oddziaływania obiektu " w myśl Prawa budowlanego. Przerobiłem na szybko prawo budowlane i nic bezpośrednio nie wskazuje na taką sytuację. Jedynie w art. 28 ust. 2 jest zapis, iż stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Poza tym, w art. 20 ust. 1 pkt 1c) zawarto, że do podstawowych obowiązków projektanta należy (m.in) określenie obszaru oddziaływania obiektu. Fakt, że budowanie w takiej lokalizacji powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania obiektu, ale czy w Państwa ocenie te uregulowania wykluczają możliwość zgłoszenia budowy wolnostojącego budynku gospodarczego budowanego bliżej granicy niż 4m (lub 3m ) i nakładają obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę?

  • MGM
   |

   Witam.
   W starostwie mieli zapewne na myśli par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Przepisy w tej kwestii są sprzeczne ze sobą, ponieważ z jednej strony prawo budowlane dopuszcza budowę takich budynków na zgłoszenie, a z drugiej strony rozporządzenie mówi, że takie usytuowanie powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania. A problem polega na tym, że przy zgłoszeniu nie określa się obszaru oddziaływania ani stron postępowania. Tyle tylko, że z tego przepisu w zasadzie nic więcej nie wynika (aktualnie dopuszczono budowę szamb na zgłoszenie, a w niektórych sytuacjach też oddziałują na działki sąsiednie). Niestety nie spotkałam się z żadnym wyrokiem sądowym w podobnej sprawie.
   Pozdrawiam.

 48. Andzrej Frycz
  | Odpowiedz

  Jestem spolecznym zarzadca malej Wspolnoty Mieszkaniowej.Kazdy z 4 sasiadow uzytkuje od wielu lat male ogrodki/po ok.1 ar/ale nie sa przypisane do mieszkan. Jedna z sasiadek chce postawic garaz blaszak na swoim ogrodku,ktory graniczy z ogrodkiem innej Wspolnoty. Jaka musi zachowac odleglosc od granicy i czy musi miec pozwolenie od nas i od Starosty?

 49. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Byłabym bardzo wdzięczna za poradę. Chcę postawić drewniany budynek gospodarczy (5 na 5 metrów- na zgłoszenie). Z jednej stron ma granicę z drogą wojewódzką (z tej strony domku nie będzie okien). Z pozostałych 3 stron będą okna, domek będzie graniczył z działkami sąsiadów. Działki również są budowlane, jednak narazie nie ma na nich żadnej zabudowy. Proszę o informację jakie odległości powinny być zachowane od działek i drogi?

  • MGM
   |

   Witam.
   Proszę spojrzeć na przykład na pytanie z dnia 14.05.2015 i odpowiedź z dn. 15.05.2015 znajdujące się w zakładce "PYTANIA 1".
   Pozdrawiam.

 50. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, widzę że wątek jest nieśmiertelny wiec dorzucę też moje pytanie :)
  Na granicy działki od 30 lat usytuowany jest bliźniaczy budynek gospodarczy (murowany) 4,5m wzdłuż granicy i 3,5m szeroki (drugie tyle u sąsiada).
  Chciałbym dobudować drewnianą altanę która jednym bokiem (3,5m) oprze się o moją cześć budynku gospodarczego a drugim (kolejne 4,5m) pobiegnie wzdłuż granicy z sąsiadem. Łączna długość zabudowy na granicy 9m.
  Proszę mi podpowiedzieć co formalnie potrzebuję do realizacji mojego planu.
  Z góry wielkie dzięki.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem dokładnie co chce Pan zrobić i jak to rozwiązać, ale obawiam się, ze roboty, które chce Pan wykonać to rozbudowa istniejącego budynku. W takim przypadku raczej niemożliwa będzie ona do wykonania tuż przy granicy (chyba że zachodzi któryś z wymienionych w powyższym tekście szczególnych przypadków umożliwiających budowę przy granicy). Rozbudowa jest także budową, więc w tym przypadku (powierzchnia poniżej 35 m2) można to zrobić na zgłoszenie, ale nie zawsze – proszę spojrzeć do naszego najnowszego tekstu. W przypadku budowy altany (a nie rozbudowy budynku) odległości, o których mowa powyżej nie trzeba byłoby zachowywać, bo altana to nie budynek. Proszę z kategorii po lewej stronie wybrać hasło "altana" i pojawią się teksty na ten temat. Jeśli chodzi o procedurę, to proszę z kategorii wybrać "zgłoszenie" – jest mnóstwo tekstów na ten temat.
   Pozdrawiam.

 51. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Proszę o radę. Wybydowałem dom jednorodzinny zgodnie z zatwierdzonym projektem – jeszcze nie ma odbioru. Odległość od jednej z granic działki wynosi 4m (ściana jest z oknami). Kilka dni temu postawiłem ogrodzenie przy tej granicy. Sąsiad, który właśnie przymierza się do budowy zlecił geodecie wytyczenie punktów na swojej działce i okazało się, że moje granice działki są źle wytyczone, a co za tym idzie płot jest na działce sąsiada (to jest akurat najmniejszy problem)i budynek nie ma zachowanej odpowiedniej odległości do granicy. Żeby było ciekawiej sprawa dotyczy 12 cm. Co z takim faktem można zrobić, czy jest to błąd w jakiejś dopuszczalnej tolerancji? Czy mogę mieć problemy z odbiorem budynku?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Skąd Pan wie, że Pańskie granice są źle wytyczone, a nie sąsiada? Generalnie procedura wygląda tak: geodeta inwentaryzację powykonawczą robi na mapie w skali 1:500, bez żadnych wymiarów, także w takiej skali te 12 cm nie są widoczne. Ale geodeta równocześnie składa oświadczenie, że budynek jest wybudowany zgodnie z projektem. Jeśli geodeta zrobi Panu tą inwentaryzację powykonawczą to problemów z odbiorem nie będzie (chyba że sąsiad zgłosi coś do nadzoru). Także trzeba tutaj udać się do geodety. Myślę, że najlepiej do tego samego, który tyczył budynek, albo Pańskie granice.
   Pozdrawiam.

 52. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.
  Mam pytanie dotyczące przepisu zawartego w paragrafie 12 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  W w/w przepisie jest mowa o minimalnej odległości wynoszącej 4,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną dla otworu okiennego umieszczonego w połaci dachowej zwróconego w stronę tej granicy.

  Planuję wykonanie okien dachowych w istniejącej połaci dachowej, która jest usytuowana prostopadle do granicy z sąsiednią działką budowlaną. Czy w związku z tym, że w/w połać dachowa nie jest zwrócona równolegle w stronę granicy z działką sąsiada, to czy mogę wykonać okna dachowe w tej połaci w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy z działką sąsiada pozostając jednocześnie w zgodzie z przepisem zawartym w paragrafie 12 ust. 5 pkt 2 w/w rozporządzenia?

 53. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie mieszkam w domu o zabudowie bliźniaczej i chciałabym rozbudować piętro mojego bliźniaka o pomieszczenie, które ścianą bez okien przylegało by do granicy drugiego bliźniaka , który z kolei należy do sąsiada? Otrzymałem zgodę od burmistrza ale sąsiad się odwołał, czy mogę tą sprawę przegrać.

  • MGM
   |

   Witam.
   Sąsiad się odwołał od pozwolenia na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy? W tej chwili sprawę rozpatruje organ odwoławczy. Ja nie jestem w stanie stwierdzić jak postępowanie się zakończy, zależy to od wielu czynników, a przede wszystkim od tego, czy postępowanie było prawidłowo przeprowadzone przez organ I instancji. Jeżeli organ odwoławczy podtrzyma decyzję, to sąsiad będzie mógł ją zaskarżyć do sądu. Organ odwoławczy może też decyzję uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, wtedy sprawa potoczy się od początku.
   Pozdrawiam.

 54. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuję za szybką odpowiedź, chodzi o wydanie zgody na rozbudowę, gmina wydala zgodę, sąsiad się odwoła, gmina odrzuciła sprzeciw , to ten odwołał się dzis do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Gmina w piśmie napisała że nie znalazła podstaw do zastosowania art. 132 KPA. To chyba dobrze dla mnie?

  • MGM
   |

   Jeżeli odwołanie poszło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ta raczej nie chodzi jeszcze o pozwolenie na rozbudowę, tylko jest to decyzja o warunkach zabudowy. Gmina nie znalazła podstaw, by uwzględnić odwołanie – to jest standardowa procedura. Trzeba po prostu czekać na orzeczenie organu odwoławczego.
   Pozdrawiam.

 55. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, mój tata chce postawić małe pomieszczenie gospodarcze (na rowery i różne rupiecie, drewniane) w rogu działki. Zarówno z jednej jak i drugiej strony mamy sąsiadów, z czego jeden z nich ma na działce podobny budynek murowany, zajmujący ok. 1,5m granicy działki ( nie ma płotu w tym miejscu). W tym właśnie rogu idealnie pasował by ten budynek, tak by nikomu nie przeszkadzać (sąsiedzi mają w tych rogach tylko trawę i pokrzywy). I teraz moje pytanie, czy w tym wypadku taka budowa będzie możliwa i jakie dokumenty będą tacie do tego niezbędne? Działka przekracza 16m szerokości ;L

 56. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Również mam pytanie o możliwość postawienia wiaty garażowej (blaszaka), jak najbliżej granicy działki budowlanej. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę lub jest inne rozwiązanie problemu.
  1. Wiatę blaszaną (bez okien), nawet bez zgłoszenia mogę postawić w dowolnym miejscu, jednak aby coś było uznane za wiatę może mieć maksymalnie 3 ściany? Rozumiem, że czwarta ściana nie może być bramą garażową?
  2. Wiata garażowa (z bramą) pomimo, że będzie blaszana musi być minimum 3 m od granicy działki? Co grozi jeśli nie dopełnię tego warunku i Urząd zostanie o tym powiadomiony. Wiata nie będzie na stałe połączenie z gruntem, a poza tym mogę zerwać nity (ściany z bramą) i ją zdemontować. Czy wówczas grozi mi kara za to?
  3. Wiatę o długości do 5,5 m i wysokości do 3 m mogę ustawić przy granicy lub w odległości 1,5 od granicy działki, ale tylko na pozwolenie na budowę. Nie ma znaczenia, że będzie to "blaszak" bez fundamentów?
  4. Czy stawiając wiatę jak w pkt. 2 w odległości 3 m od granicy działki, mogę na odległość 1,5 m do granicy działki wyciągnąć okap wiaty i używać jako zadaszenia do składowania drewna?
  (Z góry dziękuję za ustosunkowanie się do moich przemyśleń)

  • MGM
   |

   Witam.
   1) Nie zawsze można budować w dowolnym miejscu i czwarta ściana nie może być bramą garażową, ponieważ wtedy będzie tą 4-tą ścianą – proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/04/budowa-wiaty.html
   2) wiata garażowa z bramą nie będzie wiatą tylko budynkiem lub tymczasowym obiektem budowlanym – są to 3 różne rodzaje obiektów. Myślę, że jeżeli zostanie zdemontowana przed kontrolą nadzoru to nic się nie stanie. Natomiast jeżeli nadzór zacznie prowadzić postępowanie to nie wiadomo jak się zakończy.
   3) Nie wiem skąd takie wnioski – przepis ten dotyczy budynków. Blaszak bez fundamentów może być tymczasowym obiektem budowlanym:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-tymczasowego-obiektu-budowlanego.html
   O budowie na zgłoszenie budynków usytuowanych przy granicy działki pisaliśmy tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/czy-mozliwa-jest-budowa-na-zgoszenie.html
   4) Nie bardzo wiem co to jest okap wiaty, skoro wiata to słupy i dach. Budynek może mieć okap zlokalizowany w odległości 1,5m od granicy działki. Jeśli chodzi o składowanie tam drewna to wychodzimy poza zakres prawa budowlanego (nie wiem czy nie ma na ten temat jakichś przepisów przeciwpożarowych).
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź i jednocześnie wyrazy uznania, za prowadzenie tego typu portalu.
   Może zacznę nie po kolei.
   Ad. 4 – jako okap wiaty rozumiem tutaj po prostu przedłużenie skośnego dachu tej wiaty, a w zasadzie blaszanego garażu, tak aby wychodził poza obręb ściany ok. 1 m (tutaj może być istotna kwestia, aby dach był samonośny, a nie oparty na słupkach, chociaż to może być trudne). O ile w tym przypadku byłby to budynek gospodarczy lub garaż postawiony na zgłoszenie, to o ile ściana tego budynku znajdowała by się 3 m od granicy działki, to krawędź tego dachu już 2 m od granicy działki (mam tutaj na myśli, czy można tak zrobić, na podst. par. 12, art. 5 Obwieszczenia Min. Infrastruktury i Rozwoju z dn. 7 lipca 2015 r.) Pod dachem tym byłoby składowane drewno.
   Ad. 3 – taką informację uzyskałem telefonicznie w miejsowym Wydz. Buownicwa i Archi. Dla Pani nie miało znaczenia, czy będzie to budynek, "blaszak", czy szopka ogrodowa 2x2m. Wg, niej jeżeli obiekt będzie w odległości 1,5m od granicy działki, to będzie oddziaływanie na sąsiednią działkę, a więc pozwolenie na budowę. Pani mówiła co prawda, że jeżeli już uzyskam pozowlenie ne budowę, to bardziej "opłaca się" stawiać bydynek murowany – nie odpowiedziała mi jednak, co jeśli nie mam tekiego zamiaru. Skądinąd ma to być "blaszak" bez fundamentów, jednakże jak rozumiem z tekstu przytoczonego artykułu muszę postawienie takiego blaszaka zgłosić, a następnie rozebrać go przed 120 dniem?
   Jednym słowem nie widze wyjścia z tej sytuacji.
   Na zabudowanej domem działce budowlanej chciłam postawić blaszany bydynek gospdoarczy/ garaż bez okien i fundamentów w rogu działki w odległości ok. 1-1,5 m od granic działki, jednakże aby tak zrobić musi to być wiata. A wiata jest dla mnie bezużyteczna, bo chciałbym tam przechowywać kosiarkę, rowery, itp. W takim razie mogę postawić na zgłoszenie blaszany bydynek jw. w odległości 3 m od granic działki. Wiąże się to z dużymi wyrzeczeniami, bo mało urodziwy blaszak zajmnie miejsce bliżej centralnej części działki. Chciałem więc chociaż wykorzystać owe 3 m do granicy działki przedłużając dach blaszaka i składując tam drewno, ale Pani z Wydz. Bud. i Arch. stwierdziła, że spowoduje to objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania. Zapomniałem wóczas zapytać, co z art. 5 cytowanego Obwieszczenia.
   Proszę jeszcze o opinie.

  • MGM
   |

   Witam ponownie.
   Dziękuję za miłe słowo :)
   4 – " par. 12, art. 5 Obwieszczenia Min. Infrastruktury i Rozwoju z dn. 7 lipca 2015 r." – nie bardzo rozumiem o jakie przepisy Panu chodzi. Jeśli chodzi o par. 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tak może być w ten sposób zlokalizowany dach. Co więcej – nie widzę przeszkód, żeby był podparty na słupach. Jak już wspominałam – nie wiem co ze składowaniem tam drewna.
   3 – w tej sytuacji lepiej jest zakwalifikować blaszak jako budynek, tj. zrobić mu jakiekolwiek fundamenty (to nie muszą byc w tradycyjnym tego słowa znaczeniu jakieś głębokie ławy, ani nic z tych rzeczy), ponieważ tymczasowy obiekt budowlany jeśli ma być wybudowany na stałe – musi mieć pozwolenie. Jeśli zgłoszenie – to tak, dobrze Pan rozumie – rozbiórka lub przeniesienie w inne miejsce przed upływem 120 dni. Jeśli chodzi o budowę 1,5m od granicy działki na zgłoszenie – to proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/czy-mozliwa-jest-budowa-na-zgoszenie.html
   Nie wiem jaka jest sytuacja na sąsiedniej działce, więc nie wiem czy w tym przypadku rzeczywiście konieczne będzie pozwolenie. Zawsze może Pan dokonać zgłoszenia, a od ewentualnego sprzeciwu się odwołać. Z doświadczenia powiem, że bardzo rzadko organy decydują się na przyjęcie na zgłoszenie budynku w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki. To musi być jednoznaczna sytuacja – na przykład taka, jak przytoczona w powyższym tekście. Dzieje się tak niestety dlatego, że przepisy są niejednoznaczne, a żaden urzędnik nie chce być pociągnięty do odpowiedzialności za to, że przyjął na zgłoszenie budynek, który powinien był uzyskać pozwolenie, dlatego dla urzędnika bezpieczniej jest dać sprzeciw.
   Pozdrawiam.

 57. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam działkę budowlaną, która z jednej strony graniczny z działką niebudowlaną (wąski, 3 metrowy pas ziemi prowadzący do lasu sąsiada, ale nie "usankcjonowany jako droga,a jedynie będący częścią działki z lasem, pod żadnym względem nie spełnia warunkó działki budowlanej wg MPZP). Czy muszę tu zachować odległości takie jak w przypadku działki budowlanej? Uważam, że nie, ale jeśli nie, to jakie? Z drugiej strony mojej działki jest inna działka sąsiada, ktory dawno temu wybudował się w ostrej granicy, mimo że jego działka ma >16m szerokości (budował, kiedy moja działka nie była budowlaną, jego z resztą też). Sąsiad ma od mojej strony ścianę bez okien. Jakie odległości muszę zatem zachować od jego ściany? Nie chcę się z nim "zbliźniaczyć", ale czy np mogę zbudować dom 4 metry od niego czy musi to być 7? Czy ewentualnie mogę zbudować drewutnię w odległości 0,5 metra od domu sąsiada? Sąsiad ma taką drewutnię, którą zbudował zanim moja działka stała się budowlana – czy musi ją rozebrać, czy te 0,5 metra u niego jest OK?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma przepisów określających minimalne odległości budynków od działek nie będących działkami budowlanymi ani drogami publicznymi. Jeśli chodzi o konieczną do zachowania odległość od budynku na działce sąsiedniej to zależy jaki rodzaj budynku ma sąsiad i jaki chce Pan/Pani wybudować. W przypadku dwóch murowanych domów jednorodzinnych odległość ta powinna wynosić minimum 8m, chyba że wykona Pan/Pani ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Więcej na ten temat tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/odlegosc-pomiedzy-budynkami.html
   Nie wiem w jaki sposób wygląda ta drewutnia, ale jeślby uznać ją za budynek gospodarczy obowiązują odległości, o których mowa w tekście powyżej. Jeżeli sąsiad wybudował zgodnie z obowiązującymi na dzień budowy przepisami i miał wszystkie wymagane wtedy przez przepisy prawa zgody, to nie musi nic rozbierać. Jeśli jest to samowola budowlana – to ewentualny nakaz rozbiórki może orzec powiatowy inspektor nadzoru budowlanego:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/samowola%20budowlana
   Pozdrawiam.

 58. Anonimowy
  | Odpowiedz

  budynki sąsiada to małe około3x2x2 drewniane konstrukcje typu "wychodek", sąsiad twierdzi że nie miał pozwolenia, bo na to nie trzeba było mieć. Pytanie tylko czy mogą one stać tak blisko mojego ogrodzenia?

  • MGM
   |

   Budynki? – to ile ich jest? Trochę chaotyczne te Pana/Pani opisy ;) Jeżeli ten tzw. "wychodek" pełni funkcję taką, jak myślę, tzn. jest ustępem nieskanalizowanym, powinien znajdować się w odległości od granicy działki 7,5 m, a w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 2 m (odległości są takie same jak dla szamb:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/01/usytuowanie-zbiornika-bezodpywowego-na.html
   Jeśli są to drewutnie to być może są budynkami gospodarczymi, których odległość od granicy powinna być taka jak wszystkich innych budynków, i budowa których już od jakiegoś czasu wymaga zgłoszenia. Tyle, że ta odległość dotycząca budynków obowiązuje gdy sąsiednia działka jest budowlana, a Pan/Pani napisał, że jak sąsiad się budował to Pańska/Pani działka nie była budowlaną.
   Pozdrawiam.

 59. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Odległości od granicy mierzy się do bryły budynku (wykończonego, np. z ociepleniem i tynkiem) czy np. do ściany, a ocieplenie nie jest liczone? Jaki przepis określa sposób mierzenia? Dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Zagadnienie to jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

   par. 9:
   1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy.
   3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.
   4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.

   Pozdrawiam.

 60. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Mam pytanie dotyczące budowy garażu blaszanego dwustanowiskowego. Rozumiem, że w przepisach jeśli mowa jest o długości 5.5m to chodzi o wymiar między tylną ściana a brama wjazdową? Szerokość natomiast to wymiar między pozostałymi dwoma ścianami? Garaż taki ma wymiary długość 5.5 i szerokość 6m (dwa stanowiska) oraz wysokość poniżej 3m więc można taki budynek umieścić w odległości 1.5m od granicy dzialki? Jednak wymagane wtedy jest pozwolenie na budowę?
  Pozdrawiam.

 61. Anonimowy
  | Odpowiedz

  w jaki sposób moge sie nie zgodzic na budowe garazu przez sasiada 1.5 m od granicy. dzialki po 20m szerokosci.

  • MGM
   |

   Witam.
   W trakcie postępowania o pozwolenie na budowę zostanie Pan/Pani uznany za stronę postępowania i wtedy będzie można wnosić uwagi, a także odwołać się od decyzji.
   Pozdrawiam.

 62. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Mam taką nietypową sytuację że Inwestor chce rozbudować dom po nowo powstałej granicy działki. W budynku mieszkają 3 rodziny, które tworzą wspólnotę, budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wspólnota wyraziła zgodę na tą rozbudowę natomiast nie wiem co na to przepisy.

  Sytuacja wygląda tak jak na załączonym rysunku w linku poniżej
  (usunięto link – przyp. red.)

  Pierwotna działka o numerze 2/5 została podzielona na 4 mniejsze działki (2/31, 2/32, 2/33 i 2/34). Budynek stoi na osobnej działce 2/7. Nowa działka 2/33 oraz działka istniejąca 2/6 należą do Inwestora i chce on sobie dobudować jedno pomieszczenie mieszkalne o wymiarach ~6×7 m. Problem w tym że dobudowany fragment miałby przebiegać po granicy z działką 2/32. Przewiduje się dobudowę parterową z dachem płaskim, zaznaczoną na niebiesko.

  Moje pytanie czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Szerokość działki 2/33 przekracza 16 m a więc mógłbym tylko liczyć na par. 12, pkt. 3, ppkt. 3 WT ale nie wiem czy ma on w tej sytuacji zastosowanie?

  Na chwilę obecną podział geodezyjny nie został jeszcze dokonany ale uzyskano decyzję sądową na taki podział. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby najpierw rozbudować budynek na działce pierwotnej 2/5 a dopiero potem dokonać geodezyjnego podziału wtórnego. Jeśli oczywiście nie jest jeszcze za późno bo nie wiem czy Inwestor zlecił już taki podział geodecie ale przypuszczam że nie.

  Z góry dziękuję za pomoc
  Pozdrawiam
  Paweł

  • MGM
   |

   Witam.

   Przepisy dopuszczają budowę bezpośrednio przy granicy działki budowlanej w ściśle określonych przypadkach (o których mowa w tekście wyżej), czyli albo dopuszcza tak plan miejscowy (decyzja o warunkach zabudowy) albo w pewnych przypadkach w zabudowie jednorodzinnej. Mam wątpliwości czy tutaj mamy do czynienia z zabudową jednorodzinną. Poza tym uważam, że w tutaj nie można zastosować par. 12 ust. 3 pkt 3 warunków technicznych, ponieważ dotyczy to innej sytuacji (pomijając fakt, że dotyczy to zabudowy jednorodzinnej).
   Pozdrawiam.

 63. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,

  Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Projektuję na działce budynek jednorodzinny (w zabudowie bliźniaczej) i przy jednej z granic, w odległości ok. 50cm, jest istniejący budynek murowany. Na ścianie zbliżonej do granicy jest 1 okno, prawdopodobnie kiedyś była to ściana ślepa. Mam następujące wątpliwości:

  1. Na jaką odległość mogę zbliżyć się do granicy? Zakładam że od strony budynku zastosuję ścianę oddzielenia pożarowego – czy mogę tu skorzystać z § 12 ust. 2 i postawić budynek np 2m od granicy?

  2. Co tak na prawdę oznacza zapis mówiący "… jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego…"? W moim przypadku plan nigdzie nie porusza tego zagadnienia (nie spotkałem się jeszcze z planem, który by to robił). Czy w planie musi być wyraźny zapis, czy wystarczy że nie ma zakazu?

  3. Zakładając, że faktycznie mogę postawić mój budynek bliżej niż 8m – jak mam traktować okno w ścianie budynku sąsiedniego? Czy pomimo tego że jest niezgodne z prawem, muszę sprawdzać przesłanianie?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam,
  Dawid

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Jak rozumiem – ten budynek znajdujący sie w odległ. 0,5 m od granicy, jest na działce sąsiedniej?
   1. Nawet jeżeli zachowa Pan odległość od granicy 3 m to ściana oddzielenia przeciwpożarowego będzie potrzebna (gdyż pomiędzy budynkami będzie tylko 3,5 m).
   2. Żeby móc skorzystać z par. 12 ust. 2 w planie miejscowym (lub decyzji o warunkach zabudowy) musi być wyraźny zapis dopuszczający budowę w takiej odległości od granicy. Jeśli nic na ten temat nie ma, tzn. że plan nie daje takiej możliwości.
   3. Uważam, że tak. Proszę zauważyć, że okno jest niezgodne z przepisami dzisiaj obowiązującymi, ale nie wiemy kiedy budynek powstał, być może został wybudowany legalnie (i to okno również).
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dzień dobry,

   Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź, tak – budynek zbliżony do granicy jest na dz. sąsiedniej. Pozwolę sobie na kilka pytań uzupełaniających:

   1. Rozumiem że projektowany budynek ze ścianą oddzielenia pożarowego zgodnie z warunkami mogę usytuować nie bliżej niż 3m od granicy?

   2. Mam wątpliwości związane z § 271 ust. 10 – jeśli dobrze go rozumiem , to wynika z niego, że nawet jeśli postawię budynek 3m od granicy (3,5 od sąsiada), to i tak pierwsze okno na ścianie prostopadłej do ściany oddzielenia pożarowego projektowanego budynku może być zlokalizowane minimum 8m od sąsiada? Czy też może te otwory już nie są istotne?

   3. Rozwijając powyższą wątpliwość, już hipotetycznie – nawet jeśli obydwa budynki będą zwrócone do siebie ścianami oddzielenia pożarowego, to pomiędzy otworami na ścianach prostopadłych powinno być min. 8m odległości?

   Poszukując odpowiedzi na te pytania, natknąłem się na artykuł na stronie Muratora, w którym autorka twierdzi, że w przypadku takim jak mój „Jedynie gdy budynek sąsiada ma ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony naszej działki, możemy przybliżyć do granicy nasz dom ze ścianą z oknami – ale nie bardziej niż na 4 m.”

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   1 – wychodzi na to, że tak.
   2 – Nie bardzo rozumiem skąd takie wnioski. Proszę też spojrzeć do par. 271 ust. 12 pkt. 1 (i ewentualnie 11).
   3 – Nie bardzo rozumiem skąd wysnuł Pan takie wnioski. Nie wydaje mi się, żeby tak było.
   4 artykuł – Myślę, że chodzi tu o ścianę z oknami równoległą do granicy. W Pańskim przypadku ta ściana będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, więc "normalnych" okien i tak nie może mieć.
   Pozdrawiam.

  • Dawid Kurek
   |

   Faktycznie, przegapiłem ust. 12 pkt. 1, który to wyjaśnia.
   Punkt 3 oraz załączony artykuł to już jedynie konsekwencja mojego przeoczenia.

   Dziękuję za cierpliwość i pozdrawiam :)

  • MGM
   |

   Pozdrawiam :)

 64. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Taka sytuacja. Działka z jednej strony graniczy z działką rolną (nie ma planu zagospodarowania na tą sąsiednią działkę).
  Jaka jest linia zabudowy od strony działki rolnej, 6m?

  Pozdrawiam!

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma określonej. Przepisy wskazują jedynie odległości od granic działek budowlanych.
   Pozdrawiam.

 65. Unknown
  | Odpowiedz

  Dobry wieczór mam pytanie dotyczące garaży blaszanych mianowicie chciałbym postawić dwa blaszaki o wymiarach 5×7 oraz jeden o wymiarach 3,5x5x5 obok siebie przy granicy jedną ścianą do sąsiada a drugą do drogi dojazdowej do mnie i do mojego sąsiada.Czy jest taka możliwość według obecnego prawa budowlanego??

 66. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Działka letniskowa ma 14,5m szerokości, chciałbym postawić parterowy budynek rekreacji indywidualnej (letniskowy) 5m/6,3m (wliczając taras). Czy mogę z zgłoszeniu na szkicu sytuacyjnym umieścić domek 2m od działki sąsiada i 2m od granicy z drogą gruntową ( piach, dojazdowa do szeregu działek) czy potrzebuję w takiej sytuacji pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenie. Z góry dziękuje za odpowiedź.

 67. Irys
  | Odpowiedz

  Witam chciałabym się dowiedzieć w jakiej odległości od granicy oraz o jakich wymiarach mogę postawić drewniany budynek gospodarczy działka graniczy z Rowem melioracyjnym Będę wdzięczna za odpowiedź

  • MGM
   |

   Witam,
   w prawie budowlanym i przepisach wydanych na jego podstawie nie ma określonych odległości budynków od rowów melioracyjnych. Takie wymagania mogą być określone w ustawie prawo wodne albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Na pozostałą część pytania znajdzie Pani odpowiedź w tekście powyżej oraz tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/03/zgoszenie-budowy-budynku-gospodarczego.html
   Pozdrawiam.

 68. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Na działce mam postawiony budynek gospodarczy przy samej granicy budynek ten został postawiony około 25 lat temu zgoda sąsiada była ale słowna a nie na piśmie ale warunkiem było aby dach był ze spadkiem na naszą działkę co zostało wykonane i po tych latach ten sam właściciel chce złożyć zawiadomienie aby budynek został rozebrany ponieważ jest nie zgodnie z prawem. I pytanie czy ma on racje czy po tylu latach gdy stoi budynek może tak być że będziemy musieli go rozbierać. Proszę o pomoc i w razie gdzie musimy się zgłosić o pomoc i wyjaśnienie

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli budynek został wybudowany legalnie, zgodnie z wtedy obowiązującymi przepisami, miał pozwolenie (jeżeli było wtedy wymagane), to nie ma się czego obawiać. W takim przypadku nie ma zupełnie znaczenia, że jego usytuowanie jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Przepisy się zmieniają, co nie znaczy, że istniejące budynki (przy których nie prowadzi się żadnych robót budowlanych) należy do nich dostosowywać.
   Jeżeli budynek został wybudowany bez pozwoleń wymaganych przez ówczesne przepisy (o ile były wymagane) to sprawa może się różnie skończyć. O legalizacji samowoli pisaliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/samowola%20budowlana
   Pozdrawiam.

 69. Dobry wieczór.
  Jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy na sąsiedniej działce stoi już budynek mieszkalny (dom jednorodzinny) w odległości 1,5 m od granicy. Wybudowany kilka lat temu, a więc w czasie obowiązujących przepisów. Działka ma wymiary dużo większe niż 16m szerokości. Dlaczego dopuszczono do jego budowy? W jaki sposób sprawdzić czy nie jest to dom zbudowany nielegalnie? Noszę się z zamiarem kupna działki sąsiedniej i zastanawiam się czy dom sąsiada nie jest jej poważną wadą. Będę wdzięczny za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Dobry wieczór.
   Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego dopuszczono do budowy tego budynku. Być może takie rozwiązanie dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo wynikało to z decyzji o warunkach zabudowy. W zasadzie nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia czy budynek został wybudowany legalnie. Może to jedynie zrobić nadzór budowlany (trzeba by go wcześniej zawiadomić). Jeżeli planuje Pan budowę na działce sąsiedniej, to trzeba się poważnie zastanowić. Taka lokalizacja budynku sąsiedniego może wymusić na Panu zastosowanie konkretnych rozwiązań: ścian oddzielenia przeciwpożarowego lub znaczne odsunięcie się od granicy. Proszę zajrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/odlegosc-pomiedzy-budynkami.html
   Za jakiś czas pojawi się u nas artykuł dotyczący tego, na co zwrócić uwagę kupując działkę pod budowę domu, właśnie w odniesieniu do nieruchomości sąsiednich.
   Póki co, może się Panu przyda jeszcze tekst:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/odlegosc-budynku-od-lasu-kilka.html
   Pozdrawiam.

 70. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam. mam działke budowlana która ma 10 m szer i 100 długości na której stoi dom jednorodzinny który chce przeksztalcic w uzytecznośc publiczną. po granicy w środku działki dom sąsiada który notabene wybudował źle i wszedł na moja działke okolo 50 cm ( juz kupilem tak tą dzialke). czy moge postawic budynek magazynowy po granicy przyklejajac sie do sciany domu sasiada. w prawie budowlanym jest wspomniane tylko o zabudowie jednorodzinnej a urzednicy mowia ze jak jest to opisane tylko zabudowa jednorodzinna a ja chce na uzytecznosc publiczna wiec musze sie odsunac min. 3 m a tak nie chce. mam 2 pytania.
  1. czy jednak moge sie przykleic do sciany sasiada pod użyteczność publiczna 2. jezeli sasiad stoi na mojej dzialce to jednak nie jest to po grancy i uzednicy beda dalej mowic ze nie jest to po granicy i trzeba sie odsunac na 3 metry.

 71. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Przygotowuję się do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Na działce budowany będzie parterowy domek bez garażu, czy już na tym etapie trzeba/warto umieścić planowany na przyszłość wolnostojący blaszany tynkowany dwustanowiskowy garaż na mapie lub czy wystarczy w opisie inwestycji dodać, że planowana jest również budowa garażu blaszanego o wymiarach XXm2? Czy w przypadku braku jego naniesienia na mapie do warunków zabudowy będzie w przyszłości jakiś problem w związku z brakiem informacji o nim w wydanych warunkach czy później wystarczy jedynie zgłoszenie lub inna forma? Drugie pytanie dotyczy umiejscowienia studni na mapie, na chwilę obecną nie mam pewności gdzie znajduje się woda, rozumiem, że studnie w ramach przepisów o odległościach można przenieść bez problemu w inne miejsce niż to wskazane na mapie do warunków zabudowy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam i życzę spokojnego dnia
  Robert

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli nie planuje Pan teraz budować garażu, to nie występowałabym o jedną WZ-kę na garaż i dom. Można złożyć osobny wniosek o warunki zabudowy dla garażu, jednak jeśli garaż będzie budowany na zgłoszenie, to być może WZ-ka nie będzie potrzebna. Piszę "być może", ponieważ przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne, dlatego warto o to spytać zarówno w gminie jak i w starostwie. Czy musi Pan wskazywać na mapie dokładnie lokalizację studni? Być może wystarczy orientacyjna lokalizacja? Nie spotkałam się z decyzją o warunkach zabudowy, w której studnia byłaby dokładnie wskazana na mapie. Często nawet lokalizacja budynku jest orientacyjna – wskazuje się tylko linię zabudowy i tyle.
   Pozdrawiam.

 72. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W jakiej odległosci od granicy dzialki z sąsiadem mozna postawic garaz blaszany o wymiarach 3×5. czy garaz moze stac 30 cm od płotu sąsiada? czy musze go przestawic?

 73. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mój dom z lat 50-tych jest usytuowany 1 metr od granicy działki. W tej chwili chcę do niego dobudować zwykły garaż z drewna (bez okien, do 3 m wysokości itd.) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy wskazuje: "dopuszcza się zabudowę w granicy działki budowlanej z zachowaniem pozostałych ustaleń." Czy w związku z powyższym jest szansa aby wybudować taki budynek 1 metr od granicy żeby była to jedna linia z już istniejącym (ok 20 metrów) budynkiem mieszkalnym ? Ps. Sąsiad oczywiście się zgodził. Działka jest powyżej 16 metrów szerokości.

 74. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam!
  Mam wielki problem z odbiorem domu. W 2012 roku otrzymałam pozwolenie na rozbudowę domu istniejącego. Budowę zakończyłam w zeszłym roku. Nadzór nie chce zrobić odbioru ponieważ istniejący dom przed rozbudową jest w odległości 50 cm od granicy z sąsiadami i ma okno. Nie wiem co zrobić. Pozwolenie ze Starostwa otrzymałam. Rozbudowałam dom o jedno pomieszczenie i to nie wzdłuż granicy z sąsiadem tylko dostawiłam pomieszczenie ze strony swojej działki z daleka od sąsiadów. Proszę o pomoc

  • MGM
   |

   Witam.
   Nasuwa się tutaj jedno pytanie – czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem będącym załącznikiem do pozwolenia. Jeżeli tak, to możliwe są takie sytuacje: albo starosta wydał błędną decyzję albo nadzór błędnie interpretuje przepisy albo oba organy interpretują je inaczej. Proszę spojrzeć do wyroku NSA o sygnaturze II OSK 112/10 (do znalezienia na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl). Pozostaje jeszcze pytanie – gdzie w tym wszystkim jest kierownik budowy i projektant – jak oni zapatrują się na tą sprawę. Myślę, że najlepiej będzie skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym.
   Pozdrawiam.

 75. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Czy po stwierdzeniu zasiedzenia części działki na której mam postawiony płot odległość domu sąsiada ze ścianą z oknami musi wynosić 4 metry. Obecnie sąsiad nie ma jeszcze odebrane go budynku a został on wybudowany od granicy geodezyjne, a po zasiedzeniu nie będzie odległości 4 m od granicy. Czy sąsiad będzie musiał za murowany okna?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli zmiana granicy nastąpi przed odebraniem budynku sąsiada, może on mieć problemy z odbiorem. Czy tak będzie i czy konsekwencją tego będzie zamurowanie okna – nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdyż sprawa jest zbyt skomplikowana. Myślę, że to pytanie do prawnika. Jeśli sąsiad uzyska pozwolenie na użytkowanie przed zmianą granicy, myślę, że nie będzie podstawy prawnej, by nakazać mu zamurowanie okna.
   Pozdrawiam.

 76. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Nawiązując do poruszanej kwestii braku mozliwosci budowy garażu 3x5m w odległości 30 cm od granicy, wnioskuję, że budowa takiego garażu w granicy będzie możliwa? Wystarczy zgłoszenie?
  Par. 12 ust. 4 nie mówi o obszarze oddziaływania w przypadku budynku i garażu do 5,5 m długości. Mam rację?

 77. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Chce postawic pomieszczenie gospodarcze przy granicy z sasiadem o pow. 10m2 i wysokości 2,2m
  Czy murowac , czy lepiej postawic drewniany? Tak aby bylo bez pozwolenia I zgloszenia
  Pod budynkiem chce wymurowac zbiornik na deszczówkę o głębokości 50cm tak żeby jego przykrycie stanowiło podłogę dla tego budynku. Działka ma szerokość większą niż 16 m
  Czy wymagana będzie zgoda sąsiada( z tym nie będzie problemu)

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma możliwości budowy budynku gospodarczego bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Konstrukcja budynku nie ma znaczenia. Zgoda sąsiada nic tutaj nie daje.
   Pozdrawiam.

 78. Piter
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Mieszkam w zabudowie bliźniaczej. Chcę wybudować taras drewniany, który ze względu na lokalizację drzwi balkonowych najlepiej jakby zaczynał się 1,0 m od granicy działki (wiem, że w warunkach technicznych jest mowa o 1,5m).
  1. Czy mam szanse na wykonanie tak zaplanowanego tarasu? Na zgłoszenie czy pozwolenie?
  2. Czy mogę w tej samej odległości od granicy (czyli 1,0 metra) wykonać zadaszenie nad tarasem? Na zgłoszenie czy pozwolenie?
  Serdecznie pozdrawiam.

 79. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Sąsiad wybudował dom z garażem w bryle bez otworöw okienych i drzwiowych od strony mojej działki. Następnie dobudował przylegającą do garażu wiatę kończąca się 3 m od granicy z mojä działką (w takiej odległosci przebiega dach wiaty oraz niski murek). Planuję budowę domu, którego ściana od strony wiaty sąsiada będzie miała okna, czy odległość jaką muszę zachować to 4 m od granicy działki czy 8m od murku wiaty (tj. 5 m od granicy)?

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/odlegosc-pomiedzy-budynkami.html
   W przepisach (par. 271 warunków technicznych) jest mowa o odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków oraz przekryciu dachu budynku. Nie wiem jak wygląda sytuacja, więc nie odpowiem jednoznacznie. Myślę, że niski murek wiaty nie powinien zostać zakwalifikowany jako ściana budynku. Jednak jeżeli któreś z przekrycia dachu byłoby rozprzestrzeniające ogień, może pojawić się problem, jeśli dach wiaty zostanie uznany za część dachu budynku. Podkreślam, że nie wiem jaki jest stan faktyczny i to tylko moje "gdybanie".
   Pozdrawiam.

 80. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień Dobry.Decyzją Starostwa zmieniono granice mojej działki z 7 m od strony gruntu rolnego sąsiada na 4.5 m.Tym samym nie moge że tak powiem wyrobić sie z wjazdem do garażu.Garaż w domu(wmurowane drzwi).Chcę dobudować garaż do istniejącego budunku mieszkalnego.Tyl dwie scianki tylna i boczna(od strony sąsiada).Od przodu tylko drzwi garażowe i dach.Odległosc 1.5 m od granicy była by zachowana.To w sumie bedzie przybudówka a nie osobny budynek.Czy musze miec pozwolenie czy wystarczy to tylko zgłosic.Uprzedzam że decyzją Starostwa nie mam wugodnego dojazdu do garażu.

 81. Bardzo proszę o pomoc. Chciałem postawić dom z wiatą garażowa obok. Wiata byłaby 1,5m od działki sąsiada. Moja P. architekt zasugerowała, by zamiast wiaty postawić. Garaż krótszy niż 5,5m i niższy niż 3m. O odrębnej od domu konstrukcji. Niestety zostało to zakwestionowane przy zgłoszeniu budowy. Urzędniczka twierdzi, że to część domu. Problem w tym, że muszę zastosować w tym garażu (lub wiacie) bramę garażową, bo podwórko będzie otwarte. Moje pytania w związku z tym:
  1. Czy są przepisy określające odległość garażu wolno stojącego od budynku, które uniemożliwiałyby pomysł z garażem wolno stojącym obok domu?
  2. Czy wiata stojąca obok budynku może mieć bramę?
  Szukałem odpowiedzi na te pytania ale nic nie znalazłem. Nie jest tego pewna nie tylko moja architekt ale również pani w urzędzie. Z góry dziękuję i pozdrawiam. J. Remlein

 82. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Posiadam działkę rolną o pow.3000m2 i szer.14,4m. Na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie mam jeszcze warunków zabudowy. Najbliższe zabudowania znajdują się ponad 50m od mojej działki, wszystkie działki w bezpośrednim sąsiedztwie są działkami rolnymi. Jakie mam szanse na uzyskanie warunków zabudowy na dom całoroczny? Czy łatwiej będzie uzyskać warunki zabudowy na domek letniskowy? Nie jestem rolnikiem, więc zabudowa siedliskowa również nie wchodzi w grę? Pozdrawiam.Małgorzata M.

 83. Jan
  | Odpowiedz

  Witam. Mieszkam w zabudowie szeregowej. Okna wschód-zachód. Od strony wschodniej duże osiedle domków jednorodzinnych. Od strony zachodniej ogródek 6m szerokości x 8m długości. Za ogródkiem firma handlująca hurtowo i detalicznie artykułami sanitarnymi : rury, kotły,grzejniki, hydranty, kotły, kolektory słoneczne, pompy ciepła…
  Obecnie firma ta chce powiększyć swoją powierzchnię użytkową stawiając dodatkowy salon sprzedaży z pomieszczeniami biurowymi, halę magazynową, wiatę i inne. Te budowle mają powstać w odległości trzech metrów od naszego płotu. Planowana ich wysokość to 5.5 metra. Pierwotnie planowali 8 metrów.
  Czy ze względu na uciążliwą ich działalność możemy domagać się oddalenia planowanych inwestycji od wspólnego płotu, ewentualnie obniżenia ich wysokości (głównie chodzi o nasłonecznienie) ? Nadmieniam, że obszar ten nie jest obecnie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Firma wystapiła o zmianę warunków zabudowy. Obawiamy się, że zgoda na rozbudowę działalnośi spowoduje pogorszenie naszych warunków życia, obniżenie wartości naszych posesji a także zanieczyszczenie środowiska spowodowane zwiększonym ruchem transportu ciężarowego. A polityka przestrzenna dla danego obszaru stanowi, że przekształcenia powinny uwzględniać zabudowę mieszkaniową w bezpośrednim sąsiedztwie. Oni twierdzą, że mają prawo budować bo zainwestowali w działkę…Proszę o radę. Pozdrawiam. Jan

 84. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie.
  Mam następujące pytanie- gmina planuje na swojej działce postawienie wiaty ogólnodostępnej. Problem w tym, że chcą ją usytuować tuż przy moim przydomowym ogrodzie. Nie ukrywam, że pomysł mi się nie podoba. Obawiam się zakłócania spokoju i podobnych sytuacji, tym bardziej, że podobne sytuacje już miewały miejsce. Niestety takie zadaszenie ściągnie znacznie częściej miłośników "nocnych śmiechów" w moje bezpośrednie sąsiedztwo, co przy małych dzieciach i wczesnej pobódce do pracy nie jest raczej miłą perspektywą. CZy mogę w jakiś sposób zablokować ten pomysł- ewentualnie jak blisko od granicy można stawiać takie budowle. Dodam, że działka ta nie ma tytułu budowlanej- jst to dokupiona część sąsiadująca bezpośrednio z moim domem, na tej działce mam ogród( moja "posiadłość" składa się z dwóch działek- jedna z domem i dokupiona z ogrodem- ale tworzą jedną całość) Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Sprawy związane z zakłócaniem porządku itp. reguluje kodeks cywilny, a nie prawo budowlane. Jeśli będzie Pani stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, to może Pani składać uwagi i odwoływać się od decyzji:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/strona-postepowania-administracyjnego.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/odwolanie-od-decyzji-administracyjnej.html
   Jeśli chodzi o odległość od granicy, to więcej w tekście poniżej, jednak to zależy, czy ta wiata będzie rzeczywiście wiatą:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/10/odlegosc-wiaty-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję, doskonale rozumiem, że zakłócanie ciszy nocnej itp. nie dotyczą prawa budowlanego. Bardziej interesuje mnie odległość wiaty/altany ogólnodostępnej z grillem itp. od granicy mojej działki. Nie będą to miejsca parkingowe jak podane jest w powyższym linku, ale zwykła rekreacyjna altana z grilem. Czy na taką "budowlę" trzeba mieć pozwolenie i zgodę sąsiada? Czy muszę być poinformowany o takiej inwestycji? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   W podlinkowanym tekście jest informacja: "W przepisach nie ma określonej ogólnej, jednakowej dla wszystkich wiat, odległości od granicy działki budowlanej (tak jak to jest w przypadku budynków)." Jeśli roboty będą wykonywane na własnej działce (a nie sąsiada) to zgody sąsiada nie trzeba mieć. Jeśli chodzi o pozwolenie czy zgłoszenie, to wszystko na ten temat w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/04/budowa-wiaty.html
   Jeśli wiata będzie budowana na pozwolenie to będzie Pan informowany o wszystkim, jeśli zostanie Pan uznany za stronę postępowania (w pierwszej odpowiedzi jest link do tekstu). Jeśli nie będzie Pan stroną – to nie będzie Pan informowany.

  • MGM
   |

   Proszę też poczytać komentarze, które są pod tekstem o odległości wiaty od granicy – zwłaszcza te dotyczące okapu.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystko jasne. Pozdrawiam

 85. pawwlo
  | Odpowiedz

  Mam pytanie o zapis w artykule a mianowicie:
  – sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

  Planuję postawienie budynku na składowania odpadów połączonego z pomieszczeniem na narzędzia i rowery (takie 2 w 1) i nie ukrywam że pasowałoby mi postawienie tego jak najbliżej ogrodzenia z sąsiednią działką budowlaną. Spełniałby on wymagania tego zapisu jednak nie mogę niczego takiego znaleźć w ustawie. Zapis dotyczący odległości: bezpośrednio przy granicy lub nie mniejszej niż 1,5m jest jak dla mnie wykluczający się. Można poprosić o jakąś dodatkową informację o tym?

 86. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie, zapytam fachowców bo już zgłupiałam. Mam działkę szerokości 18 m na której chcę postawić dom o szerokości 9,50 m wszystko niby ładnie pięknie mieści się na działce czyli dom i odległości między granicami działki ale jest jedno "ale". Sąsiad z jednej strony działki jest oddalony z domem 3,5 m od mojej granicy działki i architekt twierdzi że ja będę musiała się odsunąć od granicy 4,5 m czy to prawda ??? Na jakiej podstawie??? Szkoda mi tych paru centymetrów bo z jego strony będzie tylko garaż a wolałabym to przeznaczyć na drugą stronę na której będzie weranda. W wersji pierwotnej chciałam się "przytulić" do jego granicy na 3,5m co ponoć też nie wchodzi w grę. Bardzo proszę o informację.

 87. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Gmina sprzedaje działkę 860m2 która mnie interesuje, tylko że linia zabudowy(60% elewacji frontowej) jest na granicy z drogą gminną. W następnym podpunkcie opisali, że okapy schody balkon może wystawać poza linię zabudowy (czyli będą na ulicy).Jak rozumieć takie zapisy? Jestem w ogóle na takiej działce w stanie zbudować dom?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie interpretujemy planów miejscowych. Zresztą nie da się udzielić rzetelnej odpowiedzi bez znajomości dokładnych zapisów całego planu.
   Pozdrawiam.

 88. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, dziękuję za odpowiedź :-) podręczę jeszcze trochę :-P a jak te odległości maja się do garażu który stoi 1,5 od mojej granicy zaznaczę, że nie ma okien od mojej strony. Wymyśliłam luksfery w swoim w garażu i już myślałam że może być te 6m ale w grę wchodzi jeszcze jego (sąsiada) nieszczęsny garaż. Już czytałam gdzieś że mierzę odległość po skosie tylko czy do ściany mojego domu czy do okna?? Cały czas pod górkę mam aż strach co będzie dalej.

 89. Anonimowy
  | Odpowiedz

  AAA zaznaczę że ten garaż jest na końcu jego działki :-) i nie będzie bezpośrednio "sąsiadował" z moim domem

  • MGM
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiem jak to faktycznie wygląda. Proszę sobie spojrzeć do warunków technicznych par. 271 ust. 1 oraz ust. 10-12.

 90. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, buduje budynek tzw. plomba na granicy działki, z sąsiedniego budynku wystaje okap dachu który uniemożliwia wyjście ściany szczytowej ponad dach,do kogo należny usunięcie tego okapu żeby umożliwiał dalsze prace budowlane, granicą działki jest ściana tego właśnie budynku, okap wychodzi poza ścianę. Czy właściciel sąsiedniej nieruchomości do którego należy dach powinien usunąć wystający element, kto może nakazać usunięcie tego okapu, jakby chętni się nie znaleźli?

  • MGM
   |

   Takich spraw nie reguluje prawo budowlane, tylko kodeks cywilny.

 91. wyborcza
  | Odpowiedz

  MPZP przewiduje odcięcie pasa mojej działki o szerokości około 8m pod drogę. Póki co gmina go nie wykupiła,a droga, która ma być poszerzona własnie poprzez ten kawałek mojej działki także jest prywatna. Notariusz powiedział mi, że nawet jeśli w planie zapisano, ze ogrodzenie można budawać jedynie w liniach rozgraniczających dróg, to dopóki a) gmina nie wykupi gruntu ode mnie, b) nie podejmie uchwały o tym, że droga jest publiczna, to mogę postawić ogrodzenie w dowolnym miejscu działki, byleby nie poza jej granicą. Moje ogrodzenie ma mieć 1,7m wysokości. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że kiedyś moge być zmuszona do jego odsunięcia, ale może to być np za 20 lat :-) Czy jeśli działka przylega nie do drogi publicznej, tylko do prywatnej, to w czy w ogóle muszę zgłaszać budowę ogrodzenia? Ale przede wszystkim, czy notariusz ma rację, że nie muszę zostawić pasa pod drogę póki co, tylko ogrodzić działkę w całości do czasu RZECZYWISTEJ realizacji MPZP?

 92. wyborcza
  | Odpowiedz

  Nie chodzi mi o sposób dowolny. Chcę grodzić się w granicy swojej działki, a nie "dowolnie". A rzeczywista realizacja planu, to coś innego niż wejście w życie poprzez uchwalenie. Chodzi mi o wykup ziemi po drogę, zrobienie drogi i uchwalenie, ze jest ona drogą publiczną. Póki tego nie ma, mogę ponoć dysponować nieruchomością w dotychczasowy sposób. Ponadto gmina może nakazać odsunięcie ogrodzenia w linię rozgraniczającą, ale dopiero, kiedy wykupi grunt ode mnie i uchwali drogę. Czyli czy to oznacza, że do czasu wykupu mogę ogrodzić się w rzeczywistej, obecnej granicy, a nie w rozgraniczeniu drogi przyjętym na planie.

  • MGM
   |

   Wiem o co Pani chodzi. Nie spotkałam się z czymś takim, jak rzeczywista realizacja planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jeśli wszedł w życie, to jego zapisy są obowiązujące, tak samo jak innych przepisów. Tyle ode mnie na ten temat – nie znam tego konkretnego planu i nie wiem, jakie są w nim zapisy.

 93. wyborcza
  | Odpowiedz

  Skoro zapisy obowiązują wraz z wejsciem planu, to powinno być możliwe np. prowadzenie mediów w wyznaczonych przez plan drogach, przejeżdżanie po nich, dojeżdżanie do własnej działki po działce sąsiada przewidzianej w planie pod drogę, bo plan tak zakłada. Tymczasem nie można tego zorbić dopóki grunt jest niewykupiony. Właściciel nie da zgody i nikt po jego działce nie przejedzie, nie przeprowadzi mediów, dopóki nie dostanie zgody na wejście na teren. Więc zapisy nie są obowiązujące – obowiązuje prawo własności do czasu zmiany tej własności, tego jestem pewna, bo wiele razy się z tym spotkałam. Nikt nie może zmusić prywatnego właściciela do oddania w darmowe użytkowanie gruntu tylko i wyłącznie z powodu wejścia w życie planu. A zakaz grodzenia, a tym samym dopuszczenie, aby grunt był dostępny do przejścia i przejazdu jest własnie oddaniem w bezpłatne użytkowanie. A na to właściciel nie musi się zgadzać.

  • MGM
   |

   Myli Pani dwie różne sprawy. Z dojazdem, mediami jest rzeczywiście tak, jak Pani pisze – nikt nie może wykorzystać cudzej działki bez zgody właściciela. Co wcale nie oznacza, że plan miejscowy nie może ograniczać sposobu zagospodarowania działek prywatnych – bo może, taka jest jego rola. Druga sprawa, jeśli gmina wykupi te tereny i zrobi tam drogę to, by przeprowadzić przez tą działkę media, też będzie potrzebna zgoda, tyle że gminy.
   Z tego co rozumiem, część Pani działki znajduje się w terenie "budowlanym", a część w "drogowym". To oznacza m.in., że pewnie w tej części "drogowej" nie może Pani zlokalizować budynku. Prawda? – prawda. Podobnie jest z innymi obiektami czy urządzeniami (np. ogrodzenia): można je lokalizować tam, gdzie plan miejscowy dopuszcza taką możliwość. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, że nie wiem, jakie są zapisy w tym Pani konkretnym planie. Na marginesie jeszcze dodam, że wiele jest planów, w których droga już istnieje i biegnie po działce drogowej, a w planie linie rozgraniczające drogę biegną po działkach prywatnych (teren "drogowy" jest szerszy niż sama działka drogowa i wchodzi na działki prywatne) i właściciele nie mogą wykorzystać na cele budowlane tych części, które są w liniach rozgraniczających drogę. Już jaśniej nie potrafię tego wyjaśnić. Pozdrawiam.

 94. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  chcial1bym się dowiedzieć -sąsiad na działce graniczącej z moją stawia garaż z prefabrykatów betonowych ok 45m2w odległości ok 30 cm od granicy działki ze mną.Warunki na tym terenie mówią,że powierzchnia zabudowy stanowi 20% powierzchni działki-na działce już stoi budynek jednorodzinny dwulokalowy a wspomniany sąsiad jest właścicielem domu a działka jest współwłasnością.czy taki garaż z prefabrykató jest liczony do powierzchni zabudowy i jak to liczyć w tym konkretnym przypadku.Nie ukrywam ,ze garaż bardzo szpeci okolicę i chciałabym wnosić o jego rozebranie.Na tej częsci(470m2 jedna połowa dzial1ki) działki z tyłu posadowili również blaszak jako pomieszczenie składowania narzędzi w odległości ok 30cm od mojej działki.Co w tym wypadku robić.Proszę o pomoc.

  • MGM
   |

   Witam. Nie ma możliwości lokalizacji budynku w odległości 30 cm od granicy działki budowlanej, chyba że ma się odstępstwo od ministra. Garaż o powierzchni zabudowy 45 m2 wymaga pozwolenia na budowę. Organem właściwym do sprawdzenia legalności prowadzonych robót jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. O powierzchni zabudowy pisaliśmy tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/08/powierzchnia-zabudowy.html

 95. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  A jak wygląda sytuacja w ROD -Rodzinnych Ogrodach Działkowych? Sąsiad wybudował domek murowany 34m2(nie altana,bo tam mieszkają całodobowo od marca do pażdziernika,realizując podstawowe cele życiowe,a nie rekreacyjnie) na fundamentach w odległości 3,3m od granicy i zwrócony drzwiami i oknami do mojej działki.Czy jest to zgodne z przepisami budowlanymi?

  • MGM
   |

   Witam. Jeśli Pana/Pani działka nie jest budowlana – to taka odległość jest dopuszczalna, jeśli jest budowlana – to nie jest dopuszczalna, chyba ze ma się odstępstwo od ministra. Organem właściwym do sprawdzenia legalności budowy i sposobu użytkowania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 96. Agata
  | Odpowiedz

  Witam ! Mam takie pytanie czy jeśli działka ma 11 metrów szerokości to w jakiej odległości od granicy działki może być usytuowana ściana domu z otworami lub bez. I jaki rodzaj okien musi być żeby ta ściana mogła być 3 m od granicy działki? Luksfery, matowe okno? I co z miedzą? (ok 50 cm) Wliczać ? Czy okno może być 2metry od granicy z działka sąsiada jeśli sąsiad wyrazi zgodę ? Działka sąsiada jest zalesiona, niezamieszkana, stoi na niej budynek mieszkalny do remontu (tylko z prądem, dwa pokoje bez łazienki, kuchni) ok 25 m od granicy działki z naszej strony ?
  Dziękuję za odpowiedz.

 97. Agata
  | Odpowiedz

  I czy możemy dobudowac się do garażu na sąsiedniej działce (ta jest nasza tzn mamy dwie działki obok siebie ). Chcemy dobudowac się do istniejącego garażu na sąsiedniej działce , przedłużyć go o 9 metrów na szerokość drugiej 11 metrowej działki i zrobić z całości dom. (tzn z garażu i dobudówki) Zmienić dach na całości. Czyli budynek będzie stał na dwóch sąsiadujących działkach. Będzie miał długość garażu i szerokość dwa i pół garażu. Czy na to musi być projekt i pozwolenie na budowę i czy można coś takiego zrobić? A i jaka odległość musi być od swietlika rurowego (25cm srednicy) od granicy działki. Pozdrawiam.

 98. Gonia
  | Odpowiedz

  Witam, Kiedy weszły w życie przepisy o odległości (3 i 4m) od granicy działki?

 99. mariusz
  | Odpowiedz

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie wyznaczenia działki a mianowicie:
  -koniec działki budynku sąsiadów jest wyznaczony 50centymetrów od mojego bloku
  -budynek sąsiadów jest oddalony od mojego o 6metrów a pomiędzy jest wyznaczona droga dojazdowa do garaży
  Czy to zgodne z przepisami ze ja mam za oknem tylko 50 cm czy może ktoś popełnił błąd
  Proszę o pomoc

 100. Janusz
  | Odpowiedz

  Janusz
  Witam
  Mam pytanie,posiadam działkę przemysłową czy mogę wybudować na niej domek do 35m2

 101. Tomasz
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam prośbę i pytanie mój dom stoi na działce budowlanej 5.5m od granicy sąsiada, chciałbym postawić budynek konstrukcyjny do 35m2 o wym. 4,2 x8,3 do wysokość 4m . Ma to być budynek bez fundamentów , budynek będzie stal równolegle do mojego domu , a 1.3m od ogrodzenia sąsiada, posesja sąsiadów to droga dojazdowa o szerokości ok.5,5m. Jest to droga dojazdowa do ich działek chciałbym się poradzić czy jest to problem i czy wymagane jest pozwolenia na budowę. Dziękuje i Pozdrawiam.

  • Tomasz
   |

   Nie dodałem jeszcze ze budynek nie będzie miał żadnych okien od strony sąsiada.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.