ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKI

with Brak komentarzy

odległość budynku od granicy działkiWymagane odległości budynków od granicy działki znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiamy odległości budynków od granicy działki z zastrzeżeniem, że obowiązują one przy spełnieniu dodatkowych wymagań dot. m.in. oświetlenia pomieszczeń, wymagań przeciwpożarowych (m.in. § 13, 60 i 271-273 ww. rozporządzenia), o których krótko na końcu.

Odległości budynków od granicy działki budowlanej

Budynek należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 
  • budynek zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy – 4 m,
  • budynek zwrócony ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy – 3 m, albo – jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy.
W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się:
  • na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m usytuowanie budynku ścianą bez otworów bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
  • sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  • rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 3 m lub 4 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
  • sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Usytuowanie budynku w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy powoduje, że sąsiednia działka będzie w obszarze oddziaływania obiektu.
Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie są ustalone.

Odległość elementów budynku od granicy działki budowlanej

Takie części budynku jak okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa muszą być zlokalizowane co najmniej 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
 
Okno umieszczone w połaci dachowej zwróconej w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej musi być w odległości min. 4 m.

Odległość budynków od granicy działki

Powyżej podaliśmy odległości od granicy działki budowlanej, nie obowiązują one, jeśli sąsiednia działka nie jest budowlana (np. jest nią droga). Wtedy trzeba sprawdzić jakie wymagania stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony. Ponadto obowiązują inne przepisy, np. ustawa o drogach publicznych.
Odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych określa ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ww. ustawy obiekty budowlane należy sytuować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
  • w terenie zabudowy: autostrada – 30 m, droga ekspresowa – 20 m, krajowa – 10 m, wojewódzka i powiatowa – 8 m, gminna – 6 m;
  • poza ternem zabudowy: autostrada – 50 m, droga ekspresowa – 40 m, krajowa – 25 m, wojewódzka i powiatowa – 20 m, gminna – 15 m.
W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o którą należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Inne wymagania

Oprócz podstawowych odległości, o których mowa wyżej, przepisy (tj. wymienione na początku rozporządzenie) wprowadzają szereg dodatkowych wymagań, które budynki muszą spełnić. Są to przede wszystkim wymagania dot. m.in. odległości pomiędzy sąsiednimi budynkami zależne m.in. od rodzaju budynków oraz ich odporności pożarowej, czy też odległości budynku od lasu.

Aktualizacja

Uwaga: część informacji zawartych w powyższym artykule jest nieaktualna. 1.01.2018 r. zmieniły się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Aktualne informacje znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 


 Zajrzyj też do artykułu na temat budowy przy granicy działki.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jest już dostępne drugie – zaktualizowane i rozszerzone – wydanie e-booka Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.