WYMIANA POKRYCIA DACHU

wymiana pokrycia dachuWymiana pokrycia dachu – w zależności od tego jakie konkretnie roboty zostaną wykonane – wymagać będzie zastosowania różnych procedur. Jakich?

 

Bez zgłoszenia i bez pozwolenia

Nie musisz załatwiać żadnych formalności w urzędzie, jeśli chcesz wymienić część samego pokrycia dachu (np. kilka dachówek) na nowe. Są to drobne czynności przy obiekcie budowlanym, które mają na celu zmniejszenie jego zużycia i zapewnienie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (bieżąca konserwacja) i nie wymagają uzyskiwania żadnych zezwoleń.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Gdy planujesz wymienić całe pokrycie dachu (bez ingerencji w elementy konstrukcyjne), powinieneś dokonać zgłoszenia robót.
Procedura zgłoszenia obowiązuje jedynie przy remoncie obiektów, z wyjątkiem tych wpisanych do rejestru zabytków. Z kolei przez remont (zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym) należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Pozwolenie na budowę

Jeśli przy okazji wymiany pokrycia, zamierzasz np. wymienić krokwie bądź wykonać nowy dach ze zmianą jego kształtu (ingerencja w konstrukcję dachu / budynku), będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Wyżej wymienione roboty będą wtedy nosiły znamiona budowy (nadbudowy, rozbudowy) bądź przebudowy i potrzebny Ci będzie projekt budowlany wykonany przez uprawnionego projektanta (projektantów). Zakres takiego projektu uzależniony będzie od zakresu robót.
W prawie budowlanym zdefiniowano pojęcia budowy i przebudowy:
 • budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,
 • przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Aktualizacja:
Część informacji zawartych powyżej jest nieaktualna. Aktualne informacje znajdziesz w tekście na temat wymiany pokrycia dachu wraz z montażem okien dachowych.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

 • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
 • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
 • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
 • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
 • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.

 1. MGM
  | Odpowiedz

  UWAGA:
  Przykład zgłoszenia remontu dachu znajdziecie tutaj: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/zgoszenie-wymiany-pokrycia-dachu-przykad.html

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, planuję na wiosnę remont dachu, tzn. chcę wymienić zniszczoną dachówkę ceramiczną na nową i przy okazji wzmocnić łaty (być może okaże się, że niektóre łaty trzeba będzie wymienić na nowe, bo dach ma ponad 30 lat). Czy te roboty mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia, czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że wymienione roboty można zakwalifikować do remontu, w związku z czym pozwolenie na budowę nie będzie konieczne. Procedura zależy od rodzaju obiektu, na którym mają być wykonane:
   zgłoszenia wymaga remont obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu tych obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (remont obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – możliwy jest bez pozwolenia i bez zgłoszenia).
   Pozdrawiam.

 3. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, mam zamiar zmienić dach na stodole. Zostanie zmieniona cała konstrukcja gdyż jest juz w złym stanie i na to nowe pokrycie. Kształt i wymiary dachu ostana zachowane. Czy w tym przypadku muszę wystąpić o pozwolenie na budowę?

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry – jak podejść do tematu bardziej złożonego (oraz biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w PB), otóż:
  – budynek użyteczności publ.
  – budynek niski do 12m,
  prace polegają na:
  – ociepleniu ścian oraz stropodachu (położenie nowego pokrycia na w-wie ocieplenia stropodachu)
  – wymianie orynnowania i opierzeń
  – wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej bez ingerencji w ościeża
  – instalacji oświetlenia na elewacji
  Czy wymienione prace, poza termomodernizacją, można uznać za bieżącą konserwację i w związku z tym, wszystkie prace wykonać bez zgłoszenia?

Prześlij komentarz

„Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę” – szkolenie online w formie wideo już dostępne! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ