Lokalizacja studni

lokalizacja studniW jaki sposób usytuować studnię zgodnie z przepisami? Jaka powinna być jej odległość od granicy działki, szamba, budynków?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

 

  • do granicy działki – 5 m,
  • do osi rowu przydrożnego – 7,5 m,
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m,
  • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m,
  • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

 

Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa powyżej.

Informacje na temat usytuowania na działce innych obiektów budowlanych znajdziesz w naszym poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.


Prześlij komentarz

„Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę” – szkolenie online w formie wideo już dostępne! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ