REMONT I PRZEBUDOWA – definicja i formalności

remont i przebudowa definicja i formalnościJakie roboty nazywamy remontem, a jakie przebudową. Jakie formalności musimy przeprowadzić przy remoncie, a jakie przy przebudowie.
 
 

Co to jest remont

Zgodnie z prawem budowlanym remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Wszystkie roboty mieszczące się w definicji remontu przytoczonej wyżej wymagają uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi. Jak to zrobić i jakie dokumenty są potrzebne piszemy w postach dot. zgłoszenia, wzór zgłoszenia w poście “zgłoszenie – wzór“.

Procedura zgłoszenia remontu nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Co to jest przebudowa

Przebudowa – według prawa budowlanego, to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Na przebudowę budynków i innych obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Natomiast wyjątek stanowi przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych, która możliwa jest na podstawie zgłoszenia.
 
Aktualizacja:
Aktualne informacje na powyższy temat znajdziesz w tekstach dotyczących przebudowy oraz remontu.

Prześlij komentarz

„Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę” – szkolenie online w formie wideo już dostępne! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ