Usytuowanie szamba (zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe)

with 5 komentarzy

Jak usytuować na działce szambo i studnięZbiorniki na nieczystości ciekłe możemy stosować tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przy czym przepisy nie pozwalają ich montować na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. W jaki sposób powinny być usytuowane?

 

Lokalizacja szamba (zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe) powinna spełniać następujące warunki:

 

1) odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,
 • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m;

 

w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się odległości:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
 • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m;

 

2) odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników o pojemności powyżej 10 m³ do 50 m³ powinna wynosić co najmniej:

 • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 30 m,
 • od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,
 • od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

 

Minimalna odległość szczelnych zbiorników od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wynosi 15 m (licząc od osi studni).

 

Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż wyżej wymienione.

 

Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych odległości.

 

Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 50 m³ od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

Zobacz przykład zgłoszenia budowy szamba.

 


Informacje na temat usytuowania na działce innych obiektów budowlanych znajdziesz w naszym poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.


 

Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

 1. Agnieszka
  | Odpowiedz

  Witam,
  bardzo dziękuję za cenne informacje zawarte w blogu. Mam pytanie odnośnie "nieprzekraczalnej linii zabudowy", która w decyzji o warunkach zabudowy została określona na 15 m od granicy działki z drogą – jak ta linia ma się do elementów zagospodarowania działki (innych niż dom, garaż) – takich jak szambo czy POŚ, studnia, wiata/ altana. Czy w stosunku do tych budowli obowiązuje linia zabudowy.

  • MGM
   |

   Witam.
   Problem polega na tym, że w przepisach brak jest legalnej definicji pojęcia "nieprzekraczalna linia zabudowy". W związku z tym w różnych urzędach jest to różnie interpretowane. Polecam spytać we właściwym sobie organie. Można też poszukać wyroków sądowych na ten temat wpisując w wyszukiwarkę np. "nieprzekraczalna linia zabudowy wyroki".
   Ze swej strony mogę jedynie napisać, że zwykle pojęcie to dotyczy elementów kubaturowych (dom, garaż), natomiast szambo, oczyszczalnia czy studnia powinny móc być zlokalizowane przed tą linią. Jeśli chodzi o wiatę / altanę – to jeśli ma być budowana na podstawie pozwolenia – powinna mieć decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast jeśli będzie realizowana na podstawie zgłoszenia (lub nawet bez) decyzja o warunkach zabudowy prawdopodobnie nie będzie potrzebna.
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  przymierzam się do zakupu nieruchomości. Jest to już budynek po odbiorach. Na terenie posesji jest również posadowione szambo o pojemności 10m3. W projekcie budowlanym nie ma wzmianki o tym szambie tylko jest zapis, że ścieki będą odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Na chwilę obecną takiej sieci nie ma. W gminie pytałem i ma być w 2018 roku. Po rozmowie z inwestorem, stwierdził że załatwi temat tego szamba. Problem w tym że szambo jest przed budynkiem niecałe 4 metry od najbliższego okna (kuchnia) i 2 metry od ogrodzenia. Czyli rozumiem że nie jest spełniony warunek 5 metrów od okna. Inwestor wspomniał, że zrobi przekwalifikowanie pomieszczenia kuchni na pokój hobby a tych pomieszczeń te przepisy nie dotyczą. Czy jest możliwe to do załatwienia? I nawet jeżeli uda mu się to w jakiś sposób załatwić to czy w przyszłości do czasu podłączenia kanalizacji może ktoś przyjść i robić mi jakieś problemy z tym szambem?
  Pozdrawiam,

  • MGM
   |

   Witam.
   Odległość podana w przepisach dotyczy pokryw i wylotów wentylacji ze zbiornika, a nie odległości od samego zbironika, więc może akurat ten warunek będzie spełniony. Przepisy mówią o oknach i drzwiach zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Z kolei nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:
   1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
   2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
   3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.
   Nie wiem co to jest pokój hobby i nie wiem czy spełni ww. warunki. Ponadto przeniesienie kuchni do innego pomieszczenia może się wiązać z koniecznością zmiany przebiegu instalacji wod. – kan.
   Poza tym proszę sprawdzić czy budynek na pewno ma pozwolenie na użytkowanie. Wydaje się to wątpliwe w sytuacji, gdy nie ma rozwiązanego legalnie odprowadzenia ścieków.
   Jeśli sprawa szamba nie zostanie uregulowana to w przypadku ewentualnej kontroli nadzoru budowlanego (np. po interwencji sąsiada) będzie ono traktowane jak samowola budowlana.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam…Proszę o podpowiedź, w jakiej odległości od krytego rowu melioracyjnego ( kręgi 120 cm. zasypane ponad metr pod ziemią) , może być wybudowany budynek mieszkalny.Dzięki.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ