Wcześniejsze oddanie do użytkowania obiektu budowlanego

with 1 komentarz
wcześniejsze oddanie budynku do użytkowaniaCzy mogę przystąpić do użytkowania budynku przed jego całkowitym ukończeniem, gdy nie wykonałem wszystkich robót budowlanych? Tak, jest to możliwe, ale po spełnieniu kilku warunków. Jakich?

Przede wszystkim musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie, wydawane w formie decyzji. Dotyczy to wszystkich obiektów (domów jednorodzinnych też), jeśli użytkowanie ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót. Wiąże się to z obowiązkową kontrolą nadzoru budowlanego.
Drugi bardzo istotny warunek do spełnienia: część obiektu, którą zamierzasz użytkować, musi być w stanie samodzielnie funkcjonować.
Powyższe dotyczy zarówno inwestycji wieloobiektowych, gdy chcesz oddać do użytkowania jeden z obiektów, a także inwestycji jednoobiektowych, gdy pozostały do wykonania jeszcze jakieś roboty budowlane lub wykończeniowe.

Komentarz

Prześlij komentarz