Kiedy potrzebny jest kierownik budowy?

with 6 komentarzy
kiedy potrzebny jest kierownik budowyAktualizacja: 22.10.2016 r.

 

Jeśli uzyskałeś pozwolenie i rozpoczynasz budowę, jednym z Twoich obowiązków określonych w prawie budowlanym jest zatrudnienie kierownika budowy. Nie zawsze będzie on jednak potrzebny. Kiedy musisz zatrudnić kierownika, a kiedy możesz się bez niego obejść?

Kierownik budowy jest niezbędny przy wszystkich obiektach bądź robotach budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, a także przy budowanych na podstawie zgłoszenia:

– wolno stojących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
– wolno stojących parterowych budynkach stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
– instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
– sieciach:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
Przy wszystkich pozostałych obiektach i robotach niewymagających pozwolenia na budowę, nie trzeba zatrudniać kierownika budowy.
W niektórych sytuacjach – niski stopień skomplikowania robót lub inne ważne względy, właściwy organ (ten wydający pozwolenie na budowę) może wyłączyć konieczność ustanawiania kierownika budowy.
Kierownikiem budowy może być jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności. Jeżeli w trakcie jednej budowy wykonywane są roboty, do kierowania którymi kierownik budowy nie posiada uprawnień, inwestor musi zatrudnić kierownika robót w danej specjalności.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  jaka jest podstawa prawna dla stwierdzenia, że kierownik budowy jest konieczny "a także przy budowanych na podstawie zgłoszenia:

  – wolno stojących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  – wolno stojących parterowych budynkach stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  – instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  – sieciach:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) wodociągowych,
  c) kanalizacyjnych,
  d) cieplnych,
  e) telekomunikacyjnych."

  Nie mogę tego wprost w Prawi budowlanym znaleźć.

  Poza tym dla podanych powyżej obiektów zgłoszenie jest wymagane również przy przebudowie. Czy wtedy też jest wymagany kier. budowy. Jaki to artykuł Prawa budowlanego to reguluje?

  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

  Ugly_Tom

  • MGM
   |

   Art. 42 ust. 3
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam Ponownie,

  bardzo dziękuję za informację. No, rzeczywiście stoi czarno na białym. Do tego analizując tę odpowiedź wyjaśniła się również sprawa obowiązku zapewnienia kierownika budowy w przypadku obowiązku zgłoszenia. Reguluje to jednoznacznie art. 43 ust. 3.: obowiązek taki może nałożyć właściwy organ.

  Pozdrawiam i dziękuję

  Ugly_Tom

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Czy wg Prawa Budowlanego wybicie nowego otworu okiennego w ścianie zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli przebudowa na zgłoszenie (z projektem) wymaga zatrudnienia kierownika budowy? Art. 43 ust. 3 mówi tylko o budowie i rozbiórce.

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Dobre pytanie. Myślę, że tutaj skoro ustawodawca do zgłoszenia każe dołączyć projekt budowlany (tak samo jak do zgłoszenia budowy), to trzeba też zatrudnić kierownika.

  • Maciej
   |

   Mam pytanie. Chcę w mieszkaniu przenieść kuchnię do pokoju w formie aneksu kuchennego. Urząd wydał opinię, że na wykonanie instalacji wentylacyjnej konieczne jest pozwolenie na budowę. Czy na wykonanie 2 m rury wentylacyjnej z istniejącej już kratki i jednego otworu w ścianie działowej będę musiał zatrudnić kierownika budowy?

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ