Zmiany w prawie budowlanym w 2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu.

W dniu 20.02.2015 r. Sejm przyjął 16 z 17 poprawek Senatu do nowelizacji prawa budowlanego.
Ważniejsze poprawki Senatu przyjęte przez Sejm to m.in.:
– wykreślenie z obiektów realizowanych na zgłoszenie (bez pozwolenia na budowę) parterowych budynków handlowych lub usługowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
– wprowadzenie obowiązku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych m.in. domów jednorodzinnych realizowanych na podstawie zgłoszenia;
– doprecyzowanie pojęcia budynków rekreacji indywidualnej realizowanych na zgłoszenie, poprzez dodanie zwrotu “rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”.

Odrzucono poprawkę Senatu dotyczącą skreślenia słowa “przydomowych” w odniesieniu do ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 – realizowanych na zgłoszenie. W związku z powyższym ww. obiekty będą mogły być realizowane na zgłoszenie jeśli będą obiektami przydomowymi.

Prześlij komentarz