Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego. Zmiany w prawie budowlanym w 2015 r.

with Brak komentarzy
16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego uchwaloną 20.02.2015 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (co zapewne nastąpi już wkrótce), z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
W noweli wprowadzono szereg zmian, które mają usprawnić przebieg procesu budowlanego.

Poszerzono katalog obiektów i robót, które będą mogły być realizowane na podstawie zgłoszenia bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę (m.in. szamba, zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, niektóre budynki jednorodzinne), a także zrezygnowano z obowiązku załączania do projektu budowlanego niektórych dokumentów (oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej).

 

Wkrótce na blogu pojawiać się będą szczegółowe informacje o poszczególnych zmianach.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz