KODEKS BUDOWLANY

Jeszcze nie weszła w życie ostatnia dość duża nowelizacja prawa budowlanego, a już szykują się kolejne bardzo istotne zmiany. Projekt Kodeksu budowlanego został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Jeśli wejdzie w życie, obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych stracą moc.

Dla zainteresowanych – projekt kodeksu dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272802/katalog/12291734#12291734

Prześlij komentarz