Zmiany w prawie budowlanym 2015 – roboty budowlane, na wykonanie których jest wymagane zgłoszenie

with 13 komentarzy

roboty budowlane na zgłoszenieOd 28.06.2015 r. zgłoszenia będzie wymagało wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
2) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
3) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

4) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV
5) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
6) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
7) remoncie obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu tych obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
8) przebudowie obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

 

 

9) przebudowie wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
10) przebudowie wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
11) przebudowie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
12) przebudowie wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
13) przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
14) przebudowie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
15) przebudowie zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
16) przebudowie tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
17) przebudowie obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
18) przebudowie przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
19) przebudowie pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
20) przebudowie opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
21) przebudowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
22) przebudowie sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
23) przebudowie kanalizacji kablowej;
24) przebudowie obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
25) dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
26) instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
27) instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
Należy pamiętać, że bezwzględnie pozwolenia na budowę wymagają:
a) przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
b) roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

13 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam razem z mężem chcemy zagospodarować strych w domu z lat 60-tych. Chcemy dokonać wymiany dachu, umieścić w nim okna i postawić ściany działowe (możliwe że podniesiemy taż budynek o pół metra) ponadto planujemy dobudować ganek 3x3do domu. Jakie dokumenty musimy mieć żeby móc tego dokonać. Skąd wziąć takie dokumenty.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry! Planujemy rozbudowę domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w zakresie:
  1. przesunięcia zewnętrznej ściany (nie jest ścianą nośną), co zwiększy kubaturę domu, bez wyburzania istniejących ścian nośnych oraz
  2. zastąpienie istniejących drzwi balkonowych 1-skrzydłowych szerszymi , 2-skrzydłowymi

  Czytam, czytam i nadal niestety nie mam pewności – ale wydaje się że samo zgłoszenie w tym przypadku nie wystarczy? Będę wdzięczna za poradę!

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Konieczne będzie pozwolenie na budowę, ewentualnie zgłoszenie z projektem.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Zamierzam zamontować drzwi na korytarzu w budynku wielorodzinnym. Mam na to zgodę współwłaścicieli. Drzwi odgrodzą część wspólną korytarza od części korytarza dzierżawionego przeze mnie. Prace nie będą wiązały się ze zmianami w konstrukcji ścian, ani nie doprowadzą do zmiany funkcji użytkowych pomieszczenia korytarza. Czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Mam zamiar ocieplić budynek do 12 metrów wysokości ale wpisanego tylko do ewidencji zabytków. Jakie krki muszę poczynić?

  • MGM
   |

   Dzień dobry. Prawo budowlane nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia. Może być potrzebna zgoda konserwatora. Wymagania w tym zakresie mogą się znajdować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Planuję wykonać ruchome (otwierane i zamykane) zadaszenia zamocowane do murku otaczającego plac z przeznaczeniem pod działalność. Murki dzielą plac na 4 otwarte boksy (każdy po trzy ściany) i mają 3m wysokości. Wymiary zadaszenia 1 boksu to 9x6m a wysokość (mur + dach) ok 4,5m. Bardzo proszę o informację jakie pozwolenia będą potrzebne na zadaszenie takich 4 boksów. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Hmm… nie bardzo wiem, jak ma to wyglądać, ale jeśli z tego powstanie budynek – potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Definicja budynku: "należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;"

 6. Asiunia31
  | Odpowiedz

  Witam bardzo goraco.mAM takie pytanko.mieszkam w bloku jednopietrwym nie przekraczajacym 12 m wysokosci,nie ma w nim wspolnoty mieszkamiowej.wiem ze nie potrzebuje zgody na docieplenie ani zgloszenie faktu ze chce ocieplic swoja czesc mieszkaniowa od zewnatrz.ale niestety mam problemy z sasiadem mieszkajacym pode mną.powiedzial ze nie pozwoli mi postawic rusztowania abym ocieplila swoja czesc na pierwszym pietrze .czy ma takie prawo a jesli tak co bym musiala w tej sprawie zrobic aby ocieplic to moje mieszkanie

  • MGM
   |

   Żeby móc wykorzystać nieruchomość na cele budowlane potrzebna jest zgoda współwłaścicieli nieruchomości. Nie wiem co w takiej sytuacji, gdy współwłaściciel się nie zgadza, to wykracza poza prawo budowlane, takie kwestie porusza kodeks cywilny – najlepiej spytać prawnika.

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam -ja mam chyba nietypowe pytanie -zakupiłam działkę rekreacyjną na ROD. Był tam domek, który rozebraliśmy i chcemy postawić nowy, drewniany z normalnie funkcjonującą łazienką. Czy wybudowanie szamba w tym przypadku będzie zgodne z przepisami?W regulaminie ROD jest napisane :Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialnosc za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec. Proszę o informację, bo z tego,co zdążyłam się zorientowac,to prawie wszyscy mają toalety,ale na słowo szambo są zszokowani,więc podejrzewam że zanieczyszczenia idą w ziemię. Ja chciałabym zgodnie z przepisami wybudować szambo -czy zarząd może nie wydać mi zgody na budowę? Pozdrawiam i proszę o pomoc.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.