JAK FORMALNIE ZAKOŃCZYĆ BUDOWĘ

with 4 komentarze
zakończenie budowy dokumentyPrawo budowlane przewiduje trzy możliwości legalnego zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Jakie to są procedury i kiedy obowiązują?

Zakończenie budowy bez formalności

Jeżeli obiekt wybudowałeś na podstawie zgłoszenia (z wyjątkiem budynku jednorodzinnego i sieci) do jego użytkowania możesz przystąpić zaraz po zakończeniu budowy.

 

Zgłoszenie zakończenia budowy

 

Część obiektów wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy. W takim przypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma 14 dni na przeprowadzenie kontroli. Do użytkowania obiektu możesz przystąpić, jeśli w tym terminie organ nie przeprowadzi kontroli (gdyż nie musi tego robić) lub gdy nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Kiedy ta procedura ma zastosowanie?

Zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają m.in. budynki mieszkalne jednorodzinne. Oprócz nich taka forma zakończenia budowy konieczna jest dla  innych obiektów, na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie w przypadku budynków jednorodzinnych i sieci). Nie będziemy ich jednak tutaj wymieniać, gdyż lista jest długa, a w każdej decyzji o pozwoleniu na budowę znajduje się informacja co należy uczynić przed przystąpieniem do użytkowania.
Jako inwestor – zamiast zawiadamiać o zakończeniu budowy – możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest potrzebna:
– dla obiektów, na budowę których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i są zaliczone do odpowiedniej kategorii wymienionej w art. 55 prawa budowlanego,
– przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,
– w przypadku postępowań legalizacyjnych lub naprawczych.
W tym przypadku o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania trzeba również zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi także wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, na którą organ ma 21 dni. Jako inwestor zostaniesz poinformowany o terminie kontroli i jesteś zobowiązany w niej uczestniczyć.

Dokumenty potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie powinieneś dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
– wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
– uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
– kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;
9) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 prawa budowlanego.
Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa powyżej w punktach 1, 4 i 5.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

4 Odpowiedzi

 1. Michał
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie.
  Mam pytanie co do zakończenie budowy domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego, na to zamierzenie zostało wydane jedno PnB. A posiadam dwa dzienniki budowy, chcialbym najpierw zakończyć budowę domu i w nim zamieszkać, a powoli pozniej w odpowiednich terminach budować bud. Gosp. Czy jest mozliwe zakończenie budowy tylko domu, a pozniej garażu? Prosze o wyjaśnienie.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Jeśli budynek gospodarczy jest osobny budynkiem, to wtedy – tak, jest to możliwe. Może Pan złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy samego domu. Są to dwa oddzielne budynki, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Proszę tylko pamiętać o odpowiednich wpisach w dzienniku budowy bud. gospodarczego, żeby decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła.

 2. Michał
  | Odpowiedz

  Witam, a co z zakończeniem Rozbiórki, na które zostało wydane PnR. Obiekt rozebrany, dziennik uzupełniony i zakończony. Tylko problem jest gdzie to zgłosić, aby został usunięty z map.
  W Nadzorze Budowlanym odesłano mnie do Powiatowego Ośrodka Dok. Geodezji, a tam usłyszałem że się tym nie zajmują… i abym popytał w ponownie Nadzorze.

  Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   W prawie budowlanym nie ma takiej procedury jak zgłoszenie zakończenia rozbiórki. Do nadzoru nic Pan nie musi zgłaszać. Wystarczy zgłosić w gminie, że budynek jest rozebrany (do celów podatkowych) i przechowywać dokumentację związaną z rozbiórką – i tyle.

   Natomiast jeśli chce Pan ten budynek usunąć z map (jeśli to Panu jest do czegoś potrzebne, bo obowiązku takiego nie ma), to musi Pan dopytać w wydziale geodezji starostwa, ale z tego co się orientuję, to trzeba by było zlecić geodecie aktualizację mapy – wtedy taka mapa jest przyjmowana do zasobu geodezyjnego. Tylko to kosztuje niemało.

   Natomiast jeśli planuje Pan w tym miejscu, w którym był budynek (lub w pobliżu) jakąś inwestycję wymagającą pozwolenia, to w momencie, gdy geodeta będzie robił mapę do celów projektowych, to wszystko zostanie uaktualnione.

   Pozdrawiam.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.