ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY BĄDŹ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH – wszystko co powinieneś wiedzieć

with 11 komentarzy
zgłoszenie dokumenty i formalnościW dzisiejszym tekście informacje na temat zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia zamieściliśmy w  artykule „Zgłoszenie – wzór”.
W tekstach dotyczących obiektów bądź robót omawiamy szczegółowo co powinno zawierać konkretne zgłoszenie.
Wyszczególnienie robót i obiektów wymagających zgłoszenia znajdziesz w tekstach:

Co powinno zawierać zgłoszenie

W zgłoszeniu powinieneś:
– określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
– wskazać termin ich rozpoczęcia,
dołączyć:
a także w zależności od potrzeb:
– odpowiednie szkice lub rysunki,
– pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Dodatkowe wymagania w zależności od rodzaju inwestycji

Do zgłoszenia musisz dołączyć dodatkowe dokumenty, w przypadku:
1) budowy:
instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt ten w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa wyżej powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2) budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych – projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane;
3) budowy:
– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
– wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
to co do pozwolenia na budowę, czyli:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane,
– w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej;
4) przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
– w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej;
5) przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
– wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
– uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia musisz dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót możesz przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania pisma w placówce pocztowej.
Jeżeli w zgłoszeniu będzie brakować jakichś dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w terminie – organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu 30 21-dniowego.
Jeśli nie rozpoczniesz robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, a chcesz je wykonać, musisz ponownie dokonać zgłoszenia.
Zamiast dokonać zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co jeszcze warto wiedzieć o zgłoszeniu

W przypadku zgłoszenia budowy:
– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
– wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
właściwy organ (starostwo powiatowe bądź urząd miasta na prawach powiatu) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 3 dni od dnia:
1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu 30-dniowego – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w  miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Aktualizacja
1.01.2017 r. część informacji zawartych w tekście stała się nieaktualna. Skrócono m.in. termin na wniesienie sprzeciwu z 30 na 21 dni, a także poszerzono katalog obiektów i robót niewymagających żadnych formalności oraz tych wymagających jedynie zgłoszenia. Więcej w artykule na temat zmian w prawie budowlanych.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

11 Odpowiedzi

 1. Monika Monka
  | Odpowiedz

  Pisalam tutaj w sprawie okien,checi zmiany z normalnych na balkonowe. Zadzwonilam do urzędu miasta i otrzymalam odpowiedź że można zrobić teraz takie rzeczy bez zgłaszania,jak i bez pozwolenia. Dotyczy to domów jednorodzinnych. Mam nadzieję że w urzędzie dobrze interpretują te przepisy..wiem że bywa różnie,ale liczę że dobrze zrozumialam ten tekst. A potwierdził mi to urzednik. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Czy mieszka Pani w mieście na prawach powiatu i urząd miasta wydaje pozwolenia/przyjmuje zgłoszenia? Bo jeśli nie, to lepiej zadzwonić do starostwa.
   Proszę spojrzeć tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2017/01/zmiany-prawo-budowlane-2017.html#more
   Bez pozwolenia i bez zgłoszenia możliwa jest przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. Rozumiem, że okno jest w ścianie zewnętrznej ;) (czyli mamy tu zarówno przegrodę zewnętrzną, jak i element konstrukcyjny), w związku z tym potrzebne jest zgłoszenie z projektem budowlanym.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Kwestia dotyczy działki bez WZ. Zgłoszenie wolnostojącego parterowego budynku rekreacjini indywidualnej oraz wolnostojącego parterowego garażu. Czy istnieje wymaganie co do ich minimalnej odległości od siebie? Czy mogą do siebie np. przylegać – z zachowaniem jedynie dylatacji konstrukcji kilka cm ?

  • MGM
   |

   W zakładce "spis treści" w kategorii "warunki techniczne" jest link do artykułu "wolno stojący – co oznacza to pojęcie", w którym znajdzie Pan/Pani odpowiedź na pytanie.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam! planujemy z mężem postawic garaz z płyt betonowych o wymiarach 6×10 z wyczytanych tutaj postów wnioskuje że potrzebne będzie mi pozwolenie na budowę ale czy to oznacza że muszę mieć projekt budowlany wykonany przez architekta? sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ w granicy działki stoi już budynek sasiada czy my możemy się do niego dostawić bez jego zgody? kiedy my kupowaliśmy działkę budynek sąsiada już stał… tyle tych postów się naczytałam, że mam już straszny mętlik w głowie

  • MGM
   |

   Tak potrzebne będzie pozwolenie i projekt budowlany

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy mozna bez zezwolenia utwardzic zwirem lub plytami chodnikowymi sciezke wokol bloku? Pytam gdyz mkeszkam na parterze i nie chce aby tabuny ludzi przechodzily mi pod oknem. Prosze o pomoc

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam, czy trzeba zgłaszać wiatę 21m2 ? wiata ma być dołączona do budynku ( z boku bliźniaka , skośny dach) . prosze o informację

  • Magda /MGM/
   |

   Na blogu są artykuły na ten temat. U góry strony w menu jest "spis treści", a w nim pod hasłem "wiata" przekierowanie do właściwego artykułu.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy robiąc zadaszenie nad balkonem (zadaszenie na słupach)w domu jednorodzinnym potrzebne jest tylko zgłoszenie czy trzeba robić pozwolenie i cały projekt?

 7. Marcin
  | Odpowiedz

  Czy potrzebuje zezwolenie na postawienie drewnianego rozbieranego stoiska handlowego w okolicach zamku
  Bezpośrednio przy szlaku turystycznym.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.