NOWE WZORY WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ I OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Wczoraj, tj. 20.08.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Rozporządzenie wprowadza wzory:
6) decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).

W związku z powyższym do tej pory obowiązujące wzory m.in. wniosku o pozwolenie na budowę czy oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przestały obowiązywać.
Do wniosków o pozwolenie na budowę lub wniosków o pozwolenie na rozbiórkę złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


Aktualizacja 12.2016
Powyższy tekst jest nieaktualny. Zapraszamy tutaj.

Prześlij komentarz

Poradnik „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady” w niższej cenie jeszcze tylko do końca czerwca. ZOBACZ