WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – WZÓR

with Brak komentarzy
Poniżej wzory wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2) oraz informacji uzupełniającej (PB-5) wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146).

Aktualizacja:
Poniższy wzór jest nieaktualny. Aktualny wzór wniosku znajdziesz tutaj.
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2)

 

 

 

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i  pozwolenie na rozbiórkę
oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5)

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz