Odległość wiaty / altany od granicy działki

with 37 komentarzy
odległość wiaty od granicy działkiDzisiaj odpowiemy na kolejne pytanie, które często zadajecie.

Jaka powinna być odległość wiaty od granicy działki?

 
W przepisach nie ma określonej ogólnej, jednakowej dla wszystkich wiat, odległości od granicy działki budowlanej (tak jak to jest w przypadku budynków).
W niektórych przypadkach zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Co prawda wiata nie jest budynkiem, jednak – jak wskazano w rozporządzeniu, ma ono zastosowanie także do budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków.

Budując wiatę służącą jako miejsce postojowe dla samochodów, trzeba mieć na uwadze § 19 rozporządzenia, zgodnie z którym:
1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.
2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 3 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.
4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.
Jeśli chodzi o odległość od dróg publicznych obowiązuje ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 43 ww. ustawy obiekty budowlane należy sytuować w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
– w terenie zabudowy: autostrada – 30 m, droga ekspresowa – 20 m, krajowa – 10 m, wojewódzka i powiatowa – 8 m, gminna – 6 m;
– poza ternem zabudowy: autostrada – 50 m, droga ekspresowa – 40 m, krajowa – 25 m, wojewódzka i powiatowa – 20 m, gminna – 15 m.

W przypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych ustawa dopuszcza – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektów w mniejszych odległościach, jednak jedynie za zgodą zarządcy drogi, o którą należy wystąpić przed dokonaniem zgłoszenia lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę.W innych naszych tekstach znajdziesz więcej informacji na temat budowy wiat oraz wiat garażowych.

 

Uwaga:

Część informacji zawartych wyżej w odniesieniu do odległości miejsc postojowych od granicy działki jest nieaktualna, ponieważ 1 stycznia 2018 r. zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

37 Odpowiedzi

 1. Asia Kowalska
  | Odpowiedz

  Budowa wiaty przy granicy sąsiada bez uzyskania jego zgody? Jaka powinna być odległość od granicy działki?

  • MGM
   |

   Witam.
   Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w tekście powyżej. Proszę pamiętać, że ważne tutaj jest, aby wody opadowe z dachu nie spływały na sąsiednią działkę.
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  To wszystko bzdury, nie można powoływać się na przepisy dot. zadaszonych miejsc, bo dotyczą one miejsc parkingowych a nie zadaszenia. Wiata nie jest budynkiem, a więc nie dotyczą jej przepisy odległości budynków od granic działek. Nie ma takich przepisów.
  pozdr.
  Erko

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Czy przeczytał Pan/Pani tekst? – bo jeśli tak, to chyba zupełnie bez zrozumienia :) Oczywiście, że wiata nie jest budynkiem i nie mają do niej zastosowania przepisy dot. odległości budynków od granic działki (czyli m.in. par. 12 warunków technicznych dot. budynków). W którym momencie w tekście jest napisane inaczej? Natomiast, jeśli wiata ma służyć jako miejsce parkingowe dla samochodu osobowego, to należy spełnić par. 19, ponieważ dotyczy on m.in. właśnie "wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych" – i to jest napisane w tekście.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Szanowni Państwo, ta odpowiedź z 21 maja jest nieprawidłowa – wiata to nie budynek!
  Pozdr.
  RK

  • MGM
   |

   Szanowny Panie / Szanowna Pani – oczywiście, że wiata to nie budynek, a w którym momencie napisaliśmy, że jest inaczej? Odpowiedź z 21 maja jest jak najbardziej prawidłowa – podobnie jak tekst powyżej.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   par 19 dotyczy miejsc postojowych, w tym zadaszonych, a nie wiaty jako takiej. Niestety w dalszym ciągu nie mogę zgodzić się z taką, daleko idącą interpretacją. Pytanie brzmiało:jaka powinna być odległość wiaty od granicy działki, a nie odległość miejsc postojowych od granicy.
   Pozdrawiam

  • MGM
   |

   :) oczywiście, że par. 19 dotyczy miejsc postojowych, w tym zadaszonych – i tak też napisaliśmy (zacytowaliśmy przepis)
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam pytanie odnośnie wypowiedzi: "wody opadowe z dachu nie spływały na sąsiednią działkę". Jeżeli wybuduję wiatę o pow < 50 m2 ze spadkiem połaci dachowej w stronę sąsiada w odległości 100-50 cm od okapu (końca dachu) do działki sąsiada (działki budowlanej). Zamocuję rynnę i odprowadzę wodę na swoją działkę to będę spełniał te wymaganie? Według rozporządzenia &12.5 odległość 1,5 m dotyczy budynku, nie ma nic napisane na temat okap – granica działki dla budowli.
  Pozdrawiam,
  Ł.Sz.

  • MGM
   |

   Witam.
   Wody opadowe muszą być tak odprowadzone, żeby nie spływały na teren nieruchomości sąsiedniej. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy u Pana tak będzie – bo nie wiem jak sprawa wygląda w terenie.
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Po pierwsze:
  5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:
  par. 12 ust 5 pkt 1) Rozporządzenia (warunki techniczne) mówi:
  Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż: 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras,
  schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa.
  Po drugie – jeżeli okap jest oddalony o 1,5 m to woda ma zawsze spływać na własną działkę.
  pozdr.
  RK

  • MGM
   |

   Uważam, że par. 12 ust. 5 pkt 1 dotyczy budynków, ponieważ:
   1) tak wynika z jego brzmienia (druga część "po przecinku"),
   2) znajduje się w rozdziale pt. "Usytuowanie budynków".
   Niemniej jednak spotkałam się z interpretacją urzędów, które twierdziły, że przepis ten dotyczy również wiat.
   Niestety nie znam żadnego wyroku sądowego na ten temat. Może Pan może jakiś przytoczyć?

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jeżeli mamy cokolwiek interpretować to:
  – okapem nazwać taką część dachu, która ma odprowadzać wodę i "wystaje" poza obrys budynku/wiaty;
  – w związku z powyższym proponuję nie robić tzw. okapu od strony sąsiada ze spadkiem w stronę sąsiada a robić ze spadkiem w stronę działki własnej.
  Pozdr.
  RK
  ps. nie lubię orzeczeń sądowych, bo nie mam do nich zaufania (a tym bardziej tzw. interpretacji urzędników. Sam byłem kiedyś urzędnikiem w tzw. architekturze i prawnik mnie nauczył, że przepisy trzeba czytać ze zrozumieniem, a nie interpretować).
  RK

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam pytania dotyczące wiaty przystankowej. czy na wiatę przystankową jest wymagane zgłoszenie? jeżeli wiata ma stać na prywatnym gruncie to ile metrów powinna być ona odsunięta od granicy działki sąsiadującej?

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  chciałbym wybudować budynek gospodarczy przy granicy działki (w odległości około 30 cm od granicy). Sytuacja obecna wygląda tak, iż w tej samej granicy działki istnieją już garaże połączone ze sobą ścianą w granicy (domy bliźniacze połączone właśnie tymi garażami). Czy mogę jeszcze wybudować dodatkowy budynek gospodarczy przy tej granicy? Powiedzmy,że budynek miałby wymiary podane w przepisach czyli: 5x3x2.5 m i byłby wolnostojący.
  Bez okien i drzwi od strony granicy. Działka ma wielkość 0,0469 ha.

  Tak wygląda mapka (na zielono planowany budynek):

  https://drive.google.com/file/d/0B-PSZmmvQSTtbUFYaGJFcGctbUk/view

  Czy mogę postawić taki budynek?

  Bardzo dziękuję za pomoc!

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czytam rozporządzenie ze strony http://isap.sejm.gov.pl/ w którym punkt 19.1 brzmi:
  "Najbliższa odległość rzeczywista wydzielonego,
  niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych
  lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów
  osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych
  na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
  zamieszkania zbiorowego…"

  W artykule zostało pogrubione W TYM ZADASZONEGO…jak to więc jest?

  Drugie moje pytanie brzmi – jeżeli budynek z jednej strony nie ma okien czy w takim razie można postawić taką wiatę bliżej?
  Często widzę wiaty przynależne do budynku czy jest więc różnica od wolnostojącej?

  I na koniec czy wiata z budynkiem gospodarczym jest jakoś inaczej traktowana?

  Pozdrawiam :)

  • MGM
   |

   Czyta Pan/Pani jakąś nieaktualną wersję. Proszę spojrzeć tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
   Tu nie chodzi o odległość wiaty od budynku (ta nie jest określona), tylko odległość miejsca postojowego od okna. Więc wiata może stać tuż przy ścianie. Jeśli rozmawiamy o budowie wiaty bez pozwolenia i bez zgłoszenia, to w przepisie nie jest napisane, że ma być wolno stojąca. Ale jeśli będzie się łączyć z budynkiem, istnieje ryzyko, że nadzór uzna, iż rozbudował Pan/Pani budynek o tą wiatę bez wymaganego pozwolenia. Ostatniego pytania nie rozumiem :)
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź.
   Czy w takim razie miejsce postojowe może być tuż przy budynku jeżeli nie ma on z tej strony okien?
   Ostatnie pytanie dotyczyło odległości które dotyczą wiaty (chociażby od sąsiedniej działki)…podejrzewam, że wiatę bez pomieszczenia gospodarczego będzie można postawić bliżej granicy działki niż właśnie z pomieszczeniem?

  • MGM
   |

   Jeśli chodzi o miejsca postojowe to przepisy określają jedynie odległości od okien, placu zabaw, boiska, granicy działki budowlanej. Może być zlokalizowane przy budynku, jeśli są zachowane ww. odległości. Wiata może stać przy granicy działki, natomiast budynek już nie. Czyli w przypadku wiaty połączonej z budynkiem gospodarczym, muszą być zachowane odległości od granicy działki, jak dla budynku:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam! Proszę zauważyć, iż paragraf 19 ust. 1 mówi o odległości wydzielonych miejsc postojowych, "w tym zadaszonych"!, natomiast ust.2 dotyczący odległości miejsc postojowych od granicy działki nie zawiera w sobie informacji "w tym zadaszonych". Zatem moim zdaniem w przypadku wiaty samochodowej, nie obowiązują nas przepisy paragrafu 19 ust. 2, ponieważ mamy do czynienia z miejscem postojowym zadaszonym, które musi spełniać warunki wynikające z par. 19 ust. 1, ale nie musi spełniać warunków wynikających z par. 19 ust. 2.

  • MGM
   |

   Witam. Tak, ale "zadaszone miejsce postojowe" to również "miejsce postojowe". Bo czym różni się miejsce postojowe "niezadaszone" od "zadaszonego". Dlatego moim zdaniem nie jest tak, jak Pan/Pani pisze. Chociaż zastanawiające jest, po co w ust. 1 dodano "w tym zadaszonych".

  • MGM
   |

   Może zna Pan/Pani jakieś wyroki sądowe na ten temat?

  • Anonimowy
   |

   Z tym się zgodzę, że zadaszone miejsce postojowe to również miejsce postojowe, ale moim zdaniem ustawodawca właśnie wyraźnie odróżnia miejsca postojowe niezadaszone od zadaszonych. Do miejsc niezadaszonych obowiązują przepisy wynikające z par. 19 ust. 1 oraz ust. 2, natomiast w przypadku zadaszonych wyłącznie przepisy art. 19 ust. 1. Tutaj absolutnie nie powinno być możliwości interwencji nadzoru budowlanego, ponieważ przepis ust. 1 i ust. 2 brzmi jednoznacznie. Co do wyroków, to akurat do tego przypadku nie znalazłem – być może inwestorzy i organy administracji nie mają problemów z jego interpretacją. Ale znalazłem inny ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2008 r. II SA/Bk 243/08, który stwierdza, że dla wiat w ogóle nie obowiązują przepisy przedmiotowego Rozporządzenia w tym w szczególności wynikające z par. 19 czy 12.
   Proszę przemyśleć ten temat.
   Pozdrawiam
   Robert

  • MGM
   |

   Skoro "miejsce postojowe" jest pojęciem szerszym od "zadaszonego miejsca postojowego" to w pojęciu miejsca postojowego mieści się również zadaszone miejsce postojowe. Moim zdaniem ustawodawca zwraca uwagę na to, że w pojęciu miejsc postojowych mieszczą się również te zadaszone – i tylko tyle (zwłaszcza, że wcześniej ten przepis dotyczył tylko niezadaszonych miejsc postojowych). W ust. 2 ustawodawca nie napisał: "niezadaszonych", czy "z wyjątkiem zadaszonych", wskazał po prostu "miejsca postojowe", bez rozróżniania o jakie miejsca chodzi, więc uważam, że twierdzenie iż dotyczy to tylko tych niezadaszonych jest nadinterpretacją, gdyż nic takiego nie wynika z ust. 2. Z jednym się z Panem zgodzę – "przepis ust. 1 i ust. 2 brzmi jednoznacznie" :) Chociaż… patrząc na naszą dyskusję, okazuje się, że chyba jednak nie :)
   Znam ten wyrok, ale dotyczy on sytuowania wiaty, a nie miejsca postojowego. Wiata może stać w dowolnej odległości od granicy działki. Trzeba też zauważyć, że przepisy nie definują żadnego z tych pojęć.
   A tak przy okazji: trwają prace nad zmianą warunków technicznych, planowane są zmiany m.in. par. 19. Oba ustępy w projekcie zaczynają się od słów "Odległość prakingów, w tym również zadaszoncyh," wprowadza się też definicję parkingu, także jeśli wejdą w życie, już nie będzie tego typu "problemów". Proszę sobie zerknąć:
   http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12285403/12353157/12353158/dokument221818.pdf
   Pozdrawiam

 11. Mariusz Małek
  | Odpowiedz

  Mam pytanie dotyczące odległości pomiędzy wiatami (o pow. do 50m2) budowanymi bez zgłaszania.

  • MGM
   |

   Przepisy jej nie podają. Musi być spełniony warunek dotyczący ilości wiat w stosunku do powierzchni działki. W tekście "Budowa wiaty" jest informacja na ten temat.

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy par.19 dotyczy w ogóle prywatnych działek mieszkalnych ?

  • MGM
   |

   Niestety tak

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czym jest wydzielone miejsce parkingowe ? Jak parkuję samochód na trawniku lub kostce brukowej przed domem to muszę zachować odległości? Mam małą działkę odległość między drogą gminną a budynkiem mieszkalnym wynosi 7m, do sąsiednich działek jest podobnie blisko i nie ma możliwości zachowanie podanych odległości czy to oznacza,że nie mogę parkować samochodu przed domem na własnej działce ? Jest wiele małych działek. Przecież nikt(chyba) nie stawia przed domem garażu wielopoziomowego czy miejsca parkingowego ze znakiem P – parking na jeden lub dwa samochody.

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy po nowelizacji przepisów budowlanych , mogę postawić altanę o powierzchni poniżej 35mk, przy granicy działki bez pozwoleń?

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy jest określona odległość wiaty od budynków znajdujących się na sąsiedniej działce?

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy Sasiad może postawic wiatr na drewno o rozmiarach 4X2m i 3 m wysokości. Wiata ma stanąć na przed domem na granicy naszych działek powodując jednocześnie zaciemienie ogrodu. Ponadto będzie to tylko 6 m odległości od naszego głównego okna z przodu domu do wiaty , która też będzie tylko 5 m od ulicy. Czy to jest legslne

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  sasiad dobudował zadaszenie do sciany swojego budynku mieszkalnego, dach jednospadowy ze spadkiem w moim kierunku, dach konczy sie na granicy mojej posesji. NIe chce zbudowac dachu dwuspadowego ze spadkiem na swoje podórko. Praktycznie opady deszczu czy sniegu znajda sie na mojej posesji. Czy może wystawic taka konstrukcje

  • admin
   |

   Nie może kierować wód opadowych na Pańską działkę.

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Miszkam w "szeregowcu" skrajnym. W związku z tym obok budynku mam pas zieleni o szerokości 4m. Obok mojej działki znajduje się pieszojezdnia o szerokości 3 m, natomiast po drugiej stronie pieszojezdni jest parking.
  Chciałbym przy budynku postawić wiate.
  Zastanawiam się czy moge to zrobić. Wątpliwości budzi niezachowanie odległości od drogi (pytanie czy pieszojezdnia to tez droga)
  Proszę o pomoc w tym temacie

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.