BUDOWA DOMU LETNISKOWEGO na podstawie zgłoszenia – formalności w 3 krokach

with 145 komentarzy

Poniżej krótko i na temat (jak zawsze u nas) o formalnościach, które musisz dopełnić, zanim rozpoczniesz budowę domu letniskowego na podstawie zgłoszenia.

Jakie domy letniskowe buduje się na zgłoszenie

Na podstawie zgłoszenia wybudujesz wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.
Co to oznacza w praktyce – budowa na działkach o powierzchni mniejszej niż 500 m2 jest możliwa, ale tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W tym przypadku nie możesz zastosować uproszczonej procedury zgłoszenia.

Od czego zacząć formalności związane z budową domu letniskowego

Jeżeli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sprawdź jakie są zapisy w planie: czy na danej działce możesz w ogóle wybudować taki rodzaj budynku, a jeżeli tak, to czy są względem niego jakieś wymagania. Może się okazać, że na  przykład nie można budować budynków z dachem płaskim, gdyż plan stawia w tym zakresie określone wymagania: kąt nachylenia dachu 40 – 45 stopni (to tylko przykład – w różnych planach mogą być różne zapisy na ten temat).
Jeżeli dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawdopodobnie będzie Ci potrzebna decyzja o warunkach zabudowy. Piszemy – „prawdopodobnie”, albowiem przepisy w tej kwestii są dosyć niejednoznaczne. Więcej na ten temat napiszemy w osobnym tekście. Podsumowując – musisz dowiedzieć się w starostwie (tam gdzie będzie składane zgłoszenie) czy do budynków budowanych na podstawie zgłoszenia wymagają decyzji o warunkach zabudowy. Możesz też o to spytać w urzędzie gminy (miasta) – czyli organie wydającym takie decyzje.

Przygotowanie zgłoszenia budowy domu letniskowego krok po kroku

1. Rysunki

Musisz sporządzić rysunki/szkice budynku (rzut, elewacje), a także rysunek pokazujący usytuowanie budynku na działce. Ten ostatni warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji). Rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów (np. innych budynków na Twojej działce i działkach sąsiednich).
Zachęcamy do skorzystania z przykładu, który zamieściliśmy w tekstach:
2. Wniosek
W zgłoszeniu należy:
– podać miejscowość i numer działki (działek), na której budynek będzie się znajdował;
– opisać budynek – wskazać z jakich materiałów będzie wybudowany, określić jego parametry – m.in. powierzchnia zabudowy (liczona po obrysie ścian zewnętrznych), wysokość, kąt nachylenia dachu;
/Jeśli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono wskaźniki zabudowy konieczne może się okazać wskazanie w zgłoszeniu takich parametrów jak powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnia terenów utwardzonych i zielonych działki, powierzchnia samej działki./
– określić termin rozpoczęcia prac;
– napisać w jakie instalacje wewnętrzne budynek będzie wyposażony (zajrzyj do podlinkowanego tekstu).
Wniosek do pobrania i wypełnienia zamieściliśmy w tekście:

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzór znajdziecie tutaj:
Może się okazać, że oprócz ww. dokumentów będą potrzebne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

O czym jeszcze pamiętać

Budynek i jego lokalizacja musi być zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, tj. m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony), Ustawą o drogach publicznych czy Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O tych dwóch ostatnich przepisach więcej w tekście „ODLEGŁOŚĆ BUDYNKU OD GRANICY DZIAŁKI”, z którym warto się zapoznać przed przygotowaniem zgłoszenia.
Aby dostarczyć do budynku odpowiednie media, konieczne będzie wykonanie stosownych przyłączy. Informacje o procedurze budowy przyłączy znajdziecie w tekście: „BUDOWA PRZYŁĄCZY – zgłoszenie czy bez zgłoszenia”.
Ogólne informacje na temat zgłoszenia znajdziecie w naszym tekście: „ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY BĄDŹ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH”.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

145 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam działkę 400 m2. i mam takie pytanie bo z tego co czytam w tym artykule to muszę mieć pozwolenie na budowę a nie zgłoszenie.
  Czy w rożnych rejonach Polski w zależności od urzędu może być inaczej interpretowany ten przepis ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wydaje mi się, aby w tym przypadku mogły być jakieś wątpliwości interpretacyjne. Jednakże różnie to bywa, dlatego też na pewno nie zaszkodzi dowiedzieć się we właściwym urzędzie.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Polecam to orzeczenie /usunięto link, dot. wyrok NSA z dn. 02.12.2009 r. o sygn. akt II OSK 1861/08/ wskazano w nim, że przepis ten nie odnosi się do minimalnej powierzchni działki. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Proszę zauważyć, że przytoczony wyrok dotyczy zupełnie innego przepisu – mowa w nim jest o DWÓCH budynkach na 500 m2 (dotyczy to m.in. budynków gospodarczych i garaży). Natomiast powyższy tekst odnosi się do przepisu, w którym wskazano JEDEN budynek na 500 m2.
   Pozdrawiam.

  • Anonim
   |

   Dzień dobry, chciałbym się odnieść do komentarza:
   „MGM 22/06/2016
   Witam.
   Proszę zauważyć, że przytoczony wyrok dotyczy zupełnie innego przepisu – mowa w nim jest o DWÓCH budynkach na 500 m2 …”

   Wg mnie nie jest to całkowicie inna sprawa, bo wnioskowano o pozwolenie wybudowania jednego budynku gospodarczego na mniejszej niż 500 m2 działce i ostateczne orzeczenie odrzuciło konieczność ubiegania się o pozwolenie na budowę w takiej sytuacji.

   Budowa jednego domu 35 m2 na działce, powiedzmy 400 metrowej nie sprawi, że liczba obiektów na działce przekroczy wymaganą przepisami wartość „jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”. Należy ten przepis rozumieć w ten sposób, że żeby postawić 2 obiekty należy mieć minimum 1000 m2 działki. Wg nowych przepisów z 2018 r. działka może być na tyle mała, żeby przy posadowieniu domu zachowane zostały wymagane odległości minimalne od jej granicy.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dzień dobry. Dziękuję za komentarz :) Częściowo się z Panem/ Panią zgodzę, a częściowo nie. Rzeczywiście, by wybudować 2 domy letniskowe na zgłoszenie, działka musi mieć co najmniej 1000 m2 powierzchni. Natomiast, by wybudować jeden taki dom na zgłoszenie – minimalna powierzchnia działki musi wynieść 500 m2 (wynika to z przepisu i tego o czym Pan/Pani pisze: 2 domy = 1000 m2, czyli 1 dom = 500 m2). Niestety nie znam żadnego wyroku dotyczącego tego przepisu. A może Pan/Pani zna?
   Przy budynkach gospodarczych i garażach jest inaczej, bo inaczej brzmi przepis. Gdy chcemy wybudować 1 budynek gospodarczy na działce mniejszej niż 500 m2, możemy to zrobić na zgłoszenie.
   Nie rozumiem ostatniego zdania w Pana/Pani komentarzu – o jakie przepisy chodzi i co to ma wspólnego z poruszaną kwestią?

  • Anonimowy
   |

   Witam mi Pani wydziale architektury i budownictwa powiedziała ze na działce 450 m2 mogę wybudować domek letniskowy na zgłoszenie do 35 m2 I mam takie pytanie
   czy jak gmina zaakceptuje zgłoszenie na budowę domku letniskowego ja już go postawie to może po jakimś czasie np. po roku stwierdzić ze pracownik źle zinterpretował prawo i cofnąć zgodę ?

  • MGM
   |

   Witam. Tutaj nie ma co cofać, ponieważ przy przyjęciu zgłoszenia nie wydaje się decyzji. Jedyne co, to nadzór budowlany może to zakwestionować w razie ewentualnej kontroli.

  • Anonimowy
   |

   I jakie z tego powodu mogę ponieś konsekwencje ?

  • MGM
   |

   wyrok II OSK 1944/14 (orzeczenia.nsa.gov.pl): " Jeżeli okazałoby się, że na podstawie zgłoszenia wykonano roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, to nadzór budowlany na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b. może wszcząć tak zwane postępowanie naprawcze (art. 51 ust. 1 p.b.)."
   wyrok II SA/Lu 622/07: "Zaniechanie wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ na skutek zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, z woli ustawodawcy, wyrażonej w przepisie art. 50 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego powoduje konieczność zastosowania trybu przewidzianego w art. 50 i art. 51 ustawy."
   Opis tego postępowania tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/legalizacja-samowoli-budowlanej-czesc-3.html

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Jaka może być maksymalna wysokość domku letniskowego, gdyż parterowy to trochę mało informacji.

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawo budowlane i przepisy z nim związane nie wprowadzają ograniczeń związanych z wysokością takiego budynku. Informacje na ten temat mogą się znajdować w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony.
   Pozdrawiam.

  • greg
   |

   a jak się to ma do tego, że:
   1 budynek ma być parterowy?
   2.czyli poddasze może być?
   3. nie użytkowe?
   4.co to jest poddasze nie użytkowe?
   5.jaką ma mięć wysokość?
   6. jak się ją mierzy? średnia wysokość? maksymalna?
   przepraszam , że tak wnikam .

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Wszystko, co na ten temat mówią przepisy, znajdzie Pan w artykule „Czy budynek parterowy może mieć poddasze?”

 3. Dyzio
  | Odpowiedz

  Witam, czy budynek rekreacji indywidualnej do 35m pow. zabudowy – na zgłoszenie może posiadać kominek, a co za tym idzie komin ? Pan ze Starostwa twierdzi że nie i zastanawiam się czy ma to oparcie w przepisach czy to zwykła nieprzychylność.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie widzę przeszkód, aby taki budynek miał kominek z kominem oczywiście. Tylko trzeba wszystko, w co budynek ma być wyposażony, zawrzeć w zgłoszeniu. W przypadku sprzeciwu ze strony urzędu uważam, że warto się odwołać od decyzji.
   Pozdrawiam.

  • Bartosz
   |

   Witam jaka jest możliwość postawienia domku letniskowego do 35 m. – zgloszenie na działce MN- mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

 4. Poszedłem za radą i zapytałem w starostwie czy potrzebują do domku rekreacji indywidualnej do 35 m WZ z gminy powiedzieli tak. Poszedłem po WZ do gminy na przedmiotowy domek powiedzieli nie potrzeba wystarczy zgłosić. Uganiaja jak psa …

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jest Pan jedyny, spotkałam się kilkakrotnie z taką sytuacją. Nigdy nie będzie jednomyślności pomiędzy urzędami, skoro w jednej ustawie przepisy nawzajem się wykluczają, a wyroki sądowe też są różne. Ale w takim celu właśnie przysługuje odwołanie, tyle że trzeba wszystko załatwiać pisemnie. W Pana sytuacji myślę, że najlepiej będzie zrobić tak: złożyć w gminie normalny wniosek o wydanie warunków zabudowy. Niech dadzą Panu na piśmie, że decyzja o warunkach zabudowy nie jest w tym przypadku wymagana (powinni to zrobić w drodze postanowienia odmawiającego wszczęcie postępowania albo decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe). To pismo z urzędu gminy proszę dołączyć do zgłoszenia i złożyć w starostwie normalne zgłoszenie. Wtedy nie będą mieć podstaw, by dać Panu sprzeciw. Jeśli pomimo tego uzyska Pan sprzeciw z powodu braku decyzji o warunkach zabudowy, to najlepiej będzie odwołać się od decyzji. Drugim rozwiązaniem jest odwołać się od decyzji lub postanowienia wydanego przez gminę w sprawie WZ-ki (jeśli by Pan bardzo chciał tą WZ-kę ;)
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie,

  Czy na działce budowlanej z warunkami zabudowy pozwalającymi na budowę domu jednorodzinnego oraz budynku gosparczego można wybudować taki domek letniskowy do 35m2 (na zgłoszenie) dodatkowo do domu jednorodzinnego?

  Rozpatruję możliwość zakupu działki o pow. ok. 5000m2 ze wspomnianym pozwoleniem – czy będę mógł na niej wybudować poza domem dodatkowe 3 domki letniskowe do 35m2 na zgłoszenie?

  Czy przepisy dla działki na obszarze Natura 2000 będą w tym względzie różnić się od "zwykłego" terenu?

  Dziękuję za pomoc.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie rozumiem co ma Pan na myśli pisząc "dodatkowo do odmu jednorodzinnego". Na pewno nie można do budowy domku letniskowego wykorzystać WZ-ki, która dotyczy domu jednorodzinnego. Jeśli chodzi o to, czy są wymagane warunki zabudowy do domu letniskowego budowanego na zgłoszenie – to nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi – jest informacja na ten temat w powyższym tekście. Na blogu są już odpowiedzi na podobne pytania. Jeżeli działka leży w obszarze Natura 2000 to prawdopodobnie będzie konieczne pozwolenie na budowę (a tym samym WZ-ka). Art. 29 ust. 3 prawa budowlanego:
   "Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października
   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko."
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Mam podobne pytanie . Mam niezabudowaną działkę budowlaną o powierzchni 3.600 m2 , dla , której jest uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego . Wynika z niego , że na działce mogę wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny oraz pomieszczenie gospodarcze. Moje pytanie brzmi . Czy na tej działce mogę na zgłoszenie wybudować sezonowy domek letniskowy o powierzchni do 35m2 ( w planie nie ma zapisu , który by tego zabraniał ) . I jeszcze jedno pytanie , które mnie nurtuje . W planie jest wyznaczona linia zabudowy . Czy taki domek letniskowy musi być wybudowany zgodnie z jej przebiegiem ? czy w każdym innym miejscu ( oczywiście , przy spełnieniu wszystkich innych odległości od granic działki ) ? Pozdrawiam Wojtek .

  • MGM
   |

   Witam.
   Zapisy planu miejscowego nie działają na zasadzie "co nie jest zabronione – jest dopuszczone". Żeby można było coś wybudować w danym obszarze, plan musi dopuszczać taką inwestycję. Pisaliśmy o tym tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/plan-miejscowy-i-decyzja-o-warunkach.html
   Nie wiem dokładnie jakie są zapisy dotyczące tej linii zabudowy, czy jest to obowiązująca linia zabudowy czy nieprzekraczalna.
   Pozdrawiam.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  1/ na działce 1000m2, wybudowałem dom 5,8×5,8 na zgłoszenie .w zgłoszeniu odległość od granicy 4,5 m z jednej strony i 4,5 m z drugiej strony, dom umiejscowiony w rogu działki, z tym ze postawiłem trochę inaczej 4,5 m z jednej strony i 15 m z drugiej wysunąłem dom do przodu, czy musze to zgłaszać??
  2/ jaka jest dopuszczalna wysokość domu rekreacyjnego bodowanego na zgłoszenie jeśli nie ma MPZP

  • MGM
   |

   Witam.
   1) nie wykonał Pan zgodnie ze zgłoszeniem, więc albo dopuścił się Pan samowoli albo odstępstwa od zgłoszenia (prawo budowlane nie przewiduje odstępstwa od zgłoszenia, ale wyroki sądowe w takich sprawach są różne).
   2) jeśli nie ma decyzji o warunkach zabudowy to nigdzie nie ma podanej maksymalnej wysokości – budynek musi być parterowy.
   Pozdrawiam.

 7. Szymon
  | Odpowiedz

  Witam, czy zakonczenie prac zwiazanych z budowa domku letniskowego musze gdzies zglaszac? Na jakie podstawie moge zmienic prad z budowlanego na zwykly, sprzedawca energii zada zawiadomienia Starostwa, Starostwo takiego zawiadomienia ode mnie nie oczekuje

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli domek był budowany na zgłoszenie to – nie. Pisaliśmy o tym tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/zgoszenie-przyjete-i-co-dalej.html
   Nie mam pojęcia na podstawie jakich przepisów zakład energetyczny żąda takich dokumentów i czy ma do tego prawo. Ja wystąpiłabym do starostwa o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, dołączyłabym to zaświadczenie do pisma do zakładu energetycznego, w którym powołałabym się na art. 54 prawa budowlanego i wyjaśniła, że żądają dokumentów, których nie jest Pan w stanie uzyskać, a budynek został wybudowany legalnie zgodnie z przyjętym zgłoszeniem. Można ich też zapytać o podstawę prawną ich żądania.
   Tak na marginesie – pozwolenie na użytkowanie uzyskuje się w nadzorze budowlanym, a nie w starostwie.
   Jeśli domek był budowany na pozwolenie na budowę to trzeba formalnie zakończyć budowę. Przeczyta Pan o tym tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/jak-formalnie-zakonczyc-budowe.html
   Pozdrawiam.

  • Szymon
   |

   Dziękuję za wyczerpującą i szybką odpowiedź. Myślimy podobnie. Generalnie zatem, skoro Prawo nie wymaga ode mnie informowania Starostwa o zakończeniu budowy ( a jedynie rozpoczęcieu prac), zaznaczenie na formularzu ENEA, że poinformowałem Starostwo/Urząd miasta nie niesie żadnych konsekwencji prawnych (jest to wewnętrzny formularz przedsiębiorcy)

 8. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, wiem że temat był pewnie już tutaj omawiany, ale nie mogę znaleźć najlepszego rozwiązania dla mojej sytuacji:
  chciałbym kupić 4000 m ziemi budowlanej, dla której nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I chciałbym na nie postawić 8-10 domków letniskowych do 35 m. Byłem w jednej gminie – powiedzieli, że mogę robićto na zgłoszenie, byłem w drugiej gminie, gdzie leży ta działka powiedzieli, że absolutnie na zgłoszenie, należy wystąpić o warunki zabudowy. Co powinienem zrobić? Gdzie mogę więcej się dowiedzieć na ten temat, poczytać i dobrze się przygotować przed pójściem do gminy po raz kolejny?
  z góry dziękuję
  pozdrawiam
  Kuba

 9. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  Właśnie zakupiłem działkę budowlana i chciałbym postawić na niej kontener morski zaadaptowany na cele domku letniskowego(zaznaczam iż powierzchnia budynku nie będzie przekraczać 35m²). Zastanawiam sie czy taki kontener można zinterpretować jako „parterowy budynek rekreacji indywidualne”??? Jeśli tak rozumiem iż należy tylko zgłosić rozpoczęcie takiej inwestycji do Gminy.

 10. miska
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, chciałabym dopytać o szczegóły domku letniskowego. A mianowicie wiem że ma być parterowy my będziemy zgłaszać 5m i chcemy mieć poddasze nieuzytkowe w tym domku co nie podoba się w starostwie . Jak mam im odpowiedzieć czy jest jakiś przepis zabraniajacy posiadanie takiego poddasza ?

  • MGM
   |

   Dzień dobry. Będzie trudno, ale zawsze można się odwołać od decyzji starostwa. Budynek musi być parterowy, czyli nie może mieć poddasza użytkowego. Gdyby to był strych o wysokości takiej, że rzeczywiście nie da się tam zrobić pomieszczeń mieszkalnych, to zapewne nie byłoby problemu. Poruszaliśmy ten temat tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/czy-budynek-parterowy-moze-miec-poddasze.html
   Proszę też zerknąć do wyroku sądowego (orzeczenia.nsa.gov.pl) o sygn. akt II SA/Gd 286/10

  • miska
   |

   Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zrezygnowalismy z tego poddasza na rzecz dwóch antresoli. Na co dostaliśmy odpowiedź że również starostwie nie pasuje nasza wizja. Nie znalazłam nic nt domku parterowwgo że nie może być antresoli nawet def. Takiego domku nie znalazłam. :( doradzi mi ktoś co mam im znowu odpisać ? Bardzo dziękuję za odpowiedzi

  • MGM
   |

   Antresola nie jest kondygnacją. Definicja kondygnacji tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/czy-budynek-parterowy-moze-miec-poddasze.html

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam działkę budowlaną, plan pozwala na zabudowę jednorodzinną i nieuciążliwe usługi. Działka ma 3200 m2 i 50% musi być czynne biologicznie. Chcę postawić 3 domki na zgłoszenie o powierzchni 3x 35m2 i połączyć je skrajnymi bokami tak, aby stanowiły: domek sypialniany (2 sypialnie + łazienka), domek salon+kuchnia oraz domek będący pracownią połączony z wiatą… Nie chce mi się zmagać z durnymi urzędami, nie zamierzam płacić też za projekty i inne bzdury. Domy w technologii szkieletowej z ociepleniem z wełną. Planowany koszt za całość ok. 100k. Czy prawnie w tym kraju jest to możliwe, czy mam kupić działkę 8 km dalej gdzie jest to możliwe ?

 12. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Proszę o informację jak ma się zmiana przepisów budowy domku letniskowego do 35 m2 bez pozwolenia na obszarze Natura2000.

  • MGM
   |

   Aktualnie zgodnie z art. 29 ust. 3 prawa budowlanego:
   3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października
   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 13. Fresh Linc
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Planuję budowe domku letniskowego drewnianego na działce rekreacyjnej (pow. zabudowy to ok 35-45 metrów2) Chciałbym jednak oficjalnie wybudować domek z poddaszem użytkowym. Wiem, że będe potrzebował pozwolenie na budowę. Czy do wniosku muszę załaczyć projekt opracowany przez architekta czy może wystarczą rysunki/szkice tak jak przy domku parterowym na zgłoszenie?

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, w lipcu tego roku dokonałem w Starostwie zgłoszenia budowy domku letniskowego do 35m, 5m wysoki. Starostwo nie dokonało sprzeciwu, ale między czasie musiałem zmienić koncepcje budowy (wysokość 5,4 i zmiana drzwi wejściowych, co wiąże się ze zmianą lokalizacji na działce). 1 pytanie dotyczy tego czy mogę dokonać korekty, czy muszę zgłosić budowę od nowa ? 2 Jeśli dostane odmowę nowego zgłoszenia czy stare(pierwsze)będzie dalej aktualne ? 3 Czy jeśli posiadam wąską działkę do 14 m to przepis umiejscowienia domku letniskowego min 1,5 m od granicy działki dotyczy zgłoszenia czy pozwolenia na budowę ?

  • MGM
   |

   1) trzeba zgłosić od nowa
   2) zgłoszenie jest aktualne przez 3 lata, więc będzie nadal aktualne
   3) przepis dotyczy zabudowy jednorodzinnej, a nie letniskowej

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.

  1. Posiadam działkę 240m2 i chcę na niej wybudować domek rekreacyjny do 35m2 ale czytam tu na blogu, że "liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki". Mam warunki zabudowy ale działka jest na tyle mała, że nie ma sensu budować czegoś większego. Myślałem, że ominą mnie te wszystkie procedury związane z pozwoleniami na budowę. Może są jednak wyroki w tej sprawie?

  2. Czy jeżeli będę chciał wybudować na tej samej działce wiatę/szopkę na drewno opałowe to też nie mogę wybudować na zgłoszenie nawet takiej 2x2m2? Z tego co zrozumiałem to przepis na temat budynków gospodarczych mówi o 2 budynkach na 500 m2. Czyli minimalna powierzchnia działki to 250m2 – moja znów za mała?

  3. Jeżeli zdecyduję się na budowę na pozwolenie to też mam problem bo sąsiad ma na swojej działce na LSV mały stary drewniany domek letniskowy (pewnie samowola ze starych czasów na oko ma z 30 lat), stoi na fundamencie z pustaków – nie jest na stałe związany z gruntem. Wiem, że będą go rozbierali w ciągu 2-3 lat. Czy strażak nie będzie robił problemów? Czy wystarczy jakieś oświadczenie od sąsiada, że będzie go rozbierał? Czy musi być ściana z zabezpieczeniem przeciwpożarowym?

  Proszę o pomoc

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  22 września 2016 r złożyłam zgłoszenie w sprawie budowy domku letniskowego, gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe -co do którego nie wniesiono sprzeciwu.
  dzisiaj tj. 01.12.2016r otrzymałam Decyzje Starosty o nałozeniu na mnie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie w/w obiektów i po jego wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie obiektu na gruncie.
  w zgłoszeniu zaznaczyłam,iż prace budowlane rozpoczynają się 3 listopada i już ruszyły pełna parą.
  zbiornik zgodnie z wytycznymi został juz wkopany.
  pytanie: czy Starosta ma prawo nałożyć taki obowiązek {zapewne wiążę się to ze sporymi kosztami}
  i czy istnieją zapisy w prawie bud.,na które mogę się powołać i odwołać od decyzji Starosty?
  dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Katarzyna

  • MGM
   |

   Zgodnie z art. 43 ust. 2 organ może nałożyć taki obowiązek. W tym przypadku zrobił to dosyć późno. W odwołaniu podniosłabym kwestię, że część robót już Pani wykonała, resztę rozpoczęła, i że rozpoczęła je zgodnie z terminem określonym w zgłoszeniu. Jeśli nie zgadza się Pani całościowo z decyzją starosty, bo np. uważa ją Pani za bezpodstawną, to też trzeba o tym wspomnieć. O odwołaniu przeczyta Pani tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/odwolanie-od-decyzji-administracyjnej.html
   Pozdrawiam.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy instalacje wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne i cieplne (kominek) wewnątrz budynku rekreacji indywidualnej do 35 m^2 wymagają projektu, zgłoszenia, pozwolenia? Będę zgłaszać w organie budowlanym budowę budynku rekreacji indywidualnej do 35 m^2, budowę szamba oraz studni głębinowej (obudowę). Jednak nurtuje mnie problem tych instalacji wewnętrznych oraz jak nazwać odcinki od studni do domku i od domku do szamba? czy będę potrzebowała na to projekt i pozwolenie na budowę? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Posiadamy działkę rolną ponad 1h, z gminy mam wydane warunki zabudowy na domek rekreacyjny, dom mieszkalny oraz studnię i szambo lub oczyszczalnię. Wystąpienie o warunki na dom było ze względu iż, z warunkami na sam domek rekreacyjny nie można wybudować dodatkowo wiaty. Po przemyśleniach doszliśmy do pytania czy na wydanych warunkach na domek rekreacyjny nie można wybudować domku ponad 35m2, żeby kiedyś nie blokować np. dzieciom budowy domu na wydanych warunkach na dom. W wystąpieniu o warunki nie zgłaszaliśmy domku całorocznego, ale jak można inaczej uzyskać meldunek.

  • MGM
   |

   Nie wiem co macie Państwo w tej decyzji o warunkach zabudowy. Na jej podstawie można wybudować taki obiekt i o takich parametrach, jak wskazuje decyzja. Jeśli chcecie Państwo zamiast domku letniskowego całoroczny – to najlepiej od razu taki wybudować, albo później zmienić sposób użytkowania (jeśli w ogóle będzie to możliwe):
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html

 19. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Przede wszystkim życzę wesołych świąt i czytelniejszych przepisów. Wielkie dzięki za tak wspaniały portal.
  Do tematu: działka 3200m2 niezabudowana, w WZ napisano: zabudowa jednorodzinna, funkcja: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną. Zabudowa do 150m2, wysokość 2 kondygnacje nadziemne, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym. Geometria dachu 30-45 st., wysokość kalenicy odpowiednio do geometrii nachylenia połaci dachowych, dwuspadowych.
  Zgłosiłem zamiar budowy budynku gospodarczego do 35m2, wys. 5m, dach dwuspadowy o kącie 30-45st. (chociaż wolałbym letniskowego, ale WZ nic na ten temat nie mówią, więc rozumiem, że nie wolno).
  Przedstawiciel starostwa po przejrzeniu rysunków, stwierdził, iż nie może być okna na strychu. Ja chciałem wmontować dwa okna na szczytach aby był strych doświetlony. Szukałem przepisów zabraniających montażu okien na strychu ale nie znalazłem, proszę o informację dlaczego nie może być okien na strychu, jaka podstawa prawna?
  Na ścianie frontowej chcę wybudować taras, wzdłuż budynku ok. 6m i szerokości 2,5m, czy taki taras będzie wliczał się do tych 35m2?
  Z boku budyneczku chcę dostawić ażurową kuchnię letnią (z paneli gotowych, takie płotki ze sklepów budowlanych), konstrukcja drewniana, tak jak budynek gospodarczy. Oparta na konstrukcji budynku z jednej strony, druga strona oparta na słupach – krawędziakach 10x10cm, daszek drewniany pokryty gontem, tak jak sam budynek gospodarczy. Czy taka konstrukcja będzie musiała być wliczana do tych 35m2?

  • MGM
   |

   Dziękuję za miłe słowa :)
   Odpowiadając na Pańskie pytania: nie rozumiem co ma WZ-ka dotycząca domu jednorodzinnego do budynku gospodarczego. Na podstawie danej WZ-ki można budować tylko to, na co ona zezwala. Jeśli chodzi o dom letniskowy – to jeśli ma Pan na myśli taki, budowany na zgłoszenie, to być może WZ-ka nie będzie potrzebna. Piszę "być może", ponieważ przepisy w tej kwestii są sprzeczne ze sobą i w zasadzie wszystko zależy od tego, czy konkretny urząd wymaga WZ-tek do inwestycji realizowanych na podstawie zgłoszenia. Jeśli chodzi o budynek gospodarczy budowany na zgłoszenie to nie widzę podstaw do tego, by nie mógł mieć okien na strychu, chyba że ściana jest za blisko granicy. Budynek gospodarczy budowany na zgłoszenie musi być parterowy. Co to znaczy – wyjaśnialiśmy tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/czy-budynek-parterowy-moze-miec-poddasze.html
   Proszę też spojrzeć do zakładki "spis treści" i kategorii "warunki techniczne" – znajdzie tam Pan więcej informacji na temat lokalizacji budynków (odległości od granic, od innych budynków, itp).
   O tym, co wlicza się do powierzchni zabudowy przeczyta Pan tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/08/powierzchnia-zabudowy.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   "…nie rozumiem co ma WZ-ka dotycząca domu jednorodzinnego do budynku gospodarczego…", myślałem, że budowa budynku gospodarczego mieści się w infrastrukturze technicznej i budynek gospodarczy można budować również na tej podstawie.
   Przed formalnym wystąpieniem ze zgłoszeniem zamiaru budowy domku letniskowego, zapytam w starostwie czy jest sens na takie zgłoszenie, ponieważ wolałbym wybudować domek letniskowy z łazienką i kuchenką, w ramach tych 35m2.
   Z tych orzeczeń wynika, że taras zalicza się do powierzchni zabudowy. Co pozostaje, wybudować altanę blisko domku 0,5m, a może mniej, nie powiązaną konstrukcyjnie z domkiem. Czy tak można zrobić – w majestacie prawa?
   Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Infrastruktura techniczna to instalacje wewnętrzne, być może przyłącza, dojazdy, place postojowe, utwardzenia terenu, ale nie budynek gospodarczy.
   Myślę, że jest sens zgłaszać domek letniskowy. Odnośnie W-ki na obiekty budowane na zgłoszenie, przypomniało mi się, że jest w tej sprawie opinia GUNB – zgodnie z którą WZ-ka nie jest potrzebna. Także jeśli urząd inaczej uważa, może się Pan powołać na tę opinię. Taka opinia nie stanowi wykładni prawa, więc urząd może mieć inne zdanie. Ale wtedy i tak może Pan złożyć zgłoszenie domku letniskowego, a po otrzymaniu sprzeciwu odwołać się od niego i w odwołaniu powołać się na tę opinię. Oto link do tej opinii:
   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1160816.pdf
   Ja uważam, że tarasu nie powinno się wliczać do powierzchni zabudowy i często z taką samą interpretacją spotykam się w urzędach. A że są wyroki sądowe mówiące co innego, no cóż – takie mamy przepisy. Myślę, że warto zgłaszać z tarasem.
   Altanę też może Pan wybudować. 1.01.2017 ma się zmienić prawo budowlane (ustawa jest uchwalona, ale jeszcze nie podpisana). Jeśli wejdą w życie te zmiany, to takie wolno stojące altany będzie można budować bez zgłoszenia i bez pozwolenia, pod warunkiem, że nie będzie to na obszarze Natura 2000 albo wpisanym do rejestru zabytków.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję bardzo. Macie jakiś adres, skrzynkę pocztową? Świeżo palona kawa, to jest to – chyba, że nie pijecie:0. Szczęśliwego każdego roku!

  • MGM
   |

   Dziękuję – zwykłe dziękuję wystarczy :) Również życzymy Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego! A także powodzenia w załatwianiu formalności ;)

 20. Marek
  | Odpowiedz

  Oby jak najmniej "ciociaklocia" w Nowym 2017r., tego też życzę:)

  • MGM
   |

   :)

 21. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,zakupiłem działkę rolną nad jeziorem o powierzchni 750m2. Działka znajduję się na terenie obszaru Natura2000,nie posiada planu zagospodarowania terenu,czy jest możliwość postawienia domku letniskowego o powierzchni do 35 m2 na takiej działce na zgłoszenie?czy taki domek mogę trwale połączyć z gruntem czy jednak wykonać domek na "platformie" tzn na podstawie domku holenderskiego z ewentualną możliwością przesuwu takiego domku.Jak interpretuje moją sytuację Prawo Budowlane w 2017 roku?

  • MGM
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ze względu na obszar Natura 2000 może być potrzebne pozwolenie na budowę:
   "Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko."
   Budowa na platformie umożliwiającej przesuw daje jedynie tyle, że mógłby to być tymczasowy obiekt budowlany, a nie budynek:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-tymczasowego-obiektu-budowlanego.html

 22. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, Super porady szkoda, że wcześniej nie trafiłem na tę stronę. Zgłosiłem domek letniskowy 33 m2 z tarasem 12 m2 w maju 2016 i zostało to zgłoszenie zakwestionowane przez starostwo właśnie ze względu na taras. Nowe zgłoszenie (bez tarasu, przerobiłem projekt) już przeszło. Mam pytanie bo chcę teraz zgłosić budowę tego tarasu w osobnym zgłoszeniu: jak mam to zatytułować? Ganek?, Weranda? I czy mogę ten taras powiązać konstrukcyjnie ze ścianą (nie potrzeba wtedy 2 słupów i ew. belki – oparcie jedną krawędzią dachu łącznikami na ścianie) bo wtedy starostwo może zakwalifikować to jako uzupełnienie zabudowy domku letniskowego i tym samym przekroczenie 35 m2. Też uważam, że taras (zadaszony) nie powinien być zaliczony do pow. zabudowy (wolałem zrobić nowe zgłoszenie bez tarasu żeby nie kopać się z "koniem") ale jak bronić się przed taką interpretacją w starostwie? Taras na legarach, fundament punktowy.

 23. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Miałbym kilka pytań. Kwestia dotyczy zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej oraz garażu, na działce rolnej. Nie wymagano ode mnie rysunków elewacji a rzut lokalizacji na mapie zasadniczej był tylko "do wglądu", więc de facto jedynym dokumentem, który posiadam jest ostemplowane zgłoszenie wraz z numerem i ewentualne zaswiadczenie o braku sprzeciwu. W zgłoszeniu zawarta jest tylko dosc ogólna informacja rodzaju konstrukcji, powierzchni, wysokosci, dach dwuspadowy (ale już bez podanego kąta nachylenia).
  1) Czy nie muszę się interesować warunkami zabudowy, planem zagospodarowania terenu itp. skoro urząd nie wniósł sprzeciwu?
  2) Czy mogę sobie jeszcze trochę "poprzesuwać" budynki względem siebie, zachowując oczywiscie wymagane odleglosci od granic działki?
  3) Czy w związku z tym elewację mogę kształtować dowolnie pod względem otworów okiennych itd?
  4) Czy pokrycie dachu mogę zrobić w dowolnej technologii?
  5) W zgłoszeniu był natomiast wymagany zapis, że budynek nie będzie posiadał stropu (obok informacji, że będzie parterowy). Czy w takim razie może posiadać belki "stropowe" jedynie stężające konstrukcyjnie budynek? Czy w przyszłosci gdyby zaszła potrzeba to będzie możlowosc legalnego wykonania na tych belkach stropu (nawet prostego z desek)?
  6) Czy przy założeniu, że oba budynki stoją jeden przy drugim oddzielone jedynie dylatacją (kilka cm) ale są niezalzne konstrukcyjnie (zostały zgloszone i wykonane jako wolnostojące) to może istnieć między nimi przejscie komunikacyjne?
  7) I jeszcze na marginesie: czy przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędne załączniki typu rzut z lokalizacją, widoki elewacji itd są zależne jedynie od wymagań konkretnego urzędu czy jest gdzies zapis, który okresla jakie załaczniki powinno zawierac zgłoszenie?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!

  • MGM
   |

   1) Teoretycznie nie, bo skoro urząd nie wniósł sprzeciwu, to uznał, że jest zgodne z planem miejscowym. Z drugiej strony – w razie kontroli z nadzoru budowlanego, jeśli uzna on, że budowa jest niezgodna z planem miejscowym, rozpocznie odpowiednie postępowanie, podobne do tego, co przy samowoli. Nie bardzo rozumiem jak szkic sytuacyjny mógł być tylko do wglądu i jakim cudem nie wymagali elewacji ani przekroju – z takim urzędem, to jeszcze się nie spotkaliśmy.
   2) Nie może Pan – musi Pan wybudować zgodnie ze zgłoszeniem.
   3) 4) Musi być zgodnie ze zgłoszeniem.
   5) To zależy. Proszę spojrzeć do zakładki "spis treści". Znajdzie tam Pan link do artykułu "czy budynek parterowy może mieć poddasze"
   6) nie rozumiem pytania.
   7) Jest zapis w art. 30 ust. 2, ale jest tam stwierdzenie "w zależności od potrzeb". Z tym, że w przypadku budowy budynków żądanie szkicu sytuacyjnego, rzutu, elewacji i przekrojów jest jak najbardziej zasadne.

 24. Lana Flame
  | Odpowiedz

  Witam. Mój mąż posiada stały pobyt w Polsce, wkrótce będziemy kupowali dzialke i muśimy przejść przez wszystkie procedury jak to na przykład otrzymać pozwolenie na kupowanie działki (dla cudoziemców). Jako jeszcze nie bardzo dobrze daję sobie rady z regułami w Polsce, chyba Państwo może mi trochę pomóc, chociaż żeby trochę miałam pomysł przed wszystkimi sprawami. Sytuacja jest taka: chcemy kupić działkę BUDOWLANĄ i postawić dom drewniany szkeletowy, który na stronie firmy budowlanej jest przeznaczony jako LETNISKOWY. Będziemy meszkali w tym domku przez cały rok i będzie on z ociepleniem i kominkem. To będzie tylko jedna nasza nieruchomość w Polsce. Jak to tu wszystko pracuje? 1) Czy mogę zbudować na działce budowlanej dom, który na stronie firmy przeznaczony jest jako letniskowy chociaż i całoroczny z ociepleniem? 2) Jaka jest w ogóle w Polsce różnica w typu tych domów? Czy mogę poprostu taki dom zarejestrować jako jednorodziny całoroczny ponieważ będziemy tam mieszkali przez cały rok? To jest jeszcze ważne (taki status domu i ziemi) bo chcemy mieć szansę zamieldować się w nim. Jak możemy w takiej sytuacji sobie poradzić żeby nie otrzymać odmowę na budowę domu letniskowego całorocznego (według projektu) na działce budowlanej? Proszę Państwo o pomóc. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję z góry i pozdrawiam!

  • MGM
   |

   Najlepiej od razu wystąpić o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie z projektem) domu jednorodzinnego. Jeśli kupicie Państwo projekt typowy to będzie on wymagał adaptacji (dostosowania do warunków miejscowych) przez projektantów z uprawnieniami (trzeba się udać do architekta lub biura projektowego). Wtedy taki projekt domu letniskowego architekt zmieni tak, by spełniał wymagania przepisów dotyczące domu jednorodzinnego (musi mieć m.in. ocieplenie). Na działce można wybudować to, na co pozwala plan miejscowy albo decyzja o warunkach zabudowy, a także inne przepisy. Na blogu jest wiele artykułów, które rozwieją Pani wątpliwości (u góry strony jest zakładka "spis treści"). Proszę spojrzeć do kategorii "planowanie inwestycji", a w niej m.in. do tekstów:
   -"Działka budowlana, której nie zabudujesz – co sprawdzić przed zakupem, by uniknąć błędu",
   – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
   – adaptacja projektów typowych,
   – jak wybrać projekt domu,
   a także do tekstu "formalności związane z realizacją inwestycji – przewodnik krok po kroku"

 25. Lana Flame
  | Odpowiedz

  Dziękuję bardzo!

 26. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  mam kilka pytań odnośnie budynku gospodarczego do 35 m2. Budynek stałby przy istniejącym siedlisku do granic i najbliższego budynku byłoby ponad 10 m2. Budynek w technologii szkieletowej.
  Dla działki są wydawane warunki zabudowy.
  a) siedlisko jest na działce i jest w tzw granicach zabudowy(?) a budynek byłby poza nią już na gruncie który jest określony jako rolny (ale ta sama działka z siedliskiem) czy tak można czy trzeba odrolnić (klasa 4 ziemi)?
  b) budynek gospodarczy będzie na zboczu pagórka jak ustalić poziom terenu aby wykorzystać 5m wysokości?
  c)ile może mieć stopni dach dwuspadowy na takim budynku najmniej aby był zgodnie z definicją budynku gospodarczego do 35m2?
  d) czy wykonanie antresoli na 3/4 budynku o wysokości do 2,2m w celu wykorzystania do pracy ( jakiś komputer, biurko na dokumentację do prac rolniczych, narzędzia itp, dół kosiarki,piła itp ) jest zgodne czy to już kondygnacja czy można antresolę jakoś przedzielić ale nie zamykać jej.
  e) czy mała piwnica jest możliwa do wykonania pod takim budynkiem ( nie na całości powierzchni ewentualnie całości budynku)
  f)instalacja wodna, elektryczna, grzewcza wymagane jakieś zgłoszenia, pozwolenia?
  g) jeśli wykorzystam 35 m2 a w przyszłości chciałbym ten budynek ocieplić z zewnątrz ze względu na przechowywanie rzeczy które nie mogą być narażone na zamarznięcie to czy to wygeneruje zgłoszenie w związku z przekroczeniem powierzchni 35m2.

  dziękuję za odpowiedź Łukasz

  • MGM
   |

   a) Informacje o odrolnieniu otrzyma Pan w wydziale geodezji starostwa powiatowego.
   b) Skąd wynika ta wysokość 5m?
   c) nie ma takich wymagań, chyba że ma Pan to w decyzji o warunkach zabudowy. A o tym, czy decyzja jest wymagana przeczyta Pan tu:
   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1160816.pdf
   d) odpowiedź znajdzie Pan w tekście "Czy budynek parterowy może mieć poddasze"
   e) j.w.
   g) odpowiedź w tekście "Ocieplenie budynku"

 27. Marcin
  | Odpowiedz

  Dzień Dobry, jestem na etapie zgłaszania do starostwa domku letniskowego (na podstawie zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę). Mam pytanie o komin i kominek. W opisie, w zgłaszanych dokumentach uwzględniłem komin wraz z wentylacją, na rysunkach również. Czy to wystarczy? Dziękuję za odpowiedź.

 28. Witam,

  Planowałem budowę małego domku na działce o szerokości 11m, czy niewielki domek letniskowy o wymiarach do 35m2 zabudowy oraz odległości 1,5m (lub w granicy – jeśli byłoby to możliwe) od granicy wymagałby pozwolenia na budowę czy nie. Nie udało mi się znaleźć na to jednoznacznej odpowiedzi.

  Działka ma ogólną powierzchnię około 6800m2, częściowo rolna, częściowo budowlana (istniała na działce zabudowa gospodarcza) oraz była ujęta jako budowlana. Około 800m2 jest budowlanych. Ile budynków na zgłoszenie można postawić na takiej działce?

  Pozdrawiam

 29. krzysztof ares
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Wybudowałem domek rekreacji indywidualnej do 35 m2. Czy taki budynek mogę rozbudować, na przykład przez modernizację, dostosowanie poddasza do zamieszkania. wysokość poddasza co prawda nie była by za wysoka (209cm w szczycie) ale wystarczająca. Czy wystarczyło by to zgłosić , czy już wymagane jest pozwolenie i projekty. Czy w ogóle jest to możliwe. Pozdrawiam

 30. andzia44
  | Odpowiedz

  WITAM.Mam koło domu 1000m działki rolnej,chciałbym na niej postawic domek letniskowy drewniany,czy mogę tylko zgłosić postawienie? czy muszę złożyć wniosek do UG o zabudowę?

 31. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy domek letniskowy (na zgłoszenie jako parterowy budynek rekreacji indywidualnej) może posiadać "piwniczkę"? Jako piwniczkę rozumiem coś bardziej podobnego do "schowka" pod podłogą (na narzędzia, drobiazgi itd), niebędący kondygnacją tzn o wysokości mniejszej niż 200 cm, oraz zdecydowanie mniejszy niż obrys budynku i niewspółpracujący konstrukcyjnie z posadzką powyżej.
  Pozdrawiam

 32. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  mam budynek (i na mapie zasadniczej – kiedyś była hydrofornia) ok 20m2 (budynek znajduje się na mapie B-PS) w odległości około 40 metrów od jeziora na działce o pow 5400m2. Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu rospuda
  Chciałbym go rozbudować (wiem ze mogę ale tylko o 10% istniejącej pow zabudowy dla mnie troszkę mało) albo postawić nowy obok do 35m jak muszę usytuować
  – czy mogę zbliżyć się do linii brzegowej w obrębie wyznaczonego B-Ps
  – czy mogę postawić obok domek rekreacyjny ale poza B-Ps
  – czy wychodek też trzeba zgłaszać
  -czy kabel elektryczny od granicy do budynku też muszę zgłaszać
  – czy najpierw zgłosić do 35m2 jako uzupełnienie zabudowy a później zmienić na rekreacyjny (letniskowy)

  • MGM
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż podał Pan za mało informacji, a zabrakło najważniejszej – czy jest tam plan miejscowy czy go nie ma. Zresztą nieważne, ponieważ nie wiem też co to za obszar chronionego krajobrazu i z braku czasu nie jestem w stanie się w to zagłębiać. Druga sprawa – nie wiadomo czy uda się Panu to wybudować na zgłoszenie, czy nie będzie potrzebne pozwolenie.
   art. 29 ust. 3 prawa budowlanego:
   "3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia
   oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia
   oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października
   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
   ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko."

 33. Ivi
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie czy jeżeli na działce rolnej gruntowej stoi domek letniskowy do 30 m2 i był budowany w 2006 roku na zgłoszenie to moze ktos przyjść i kazać go rozebrać bo zmieniły sie przepisy

  • MGM
   |

   Nie – jeśli był wybudowany zgodnie z wtedy obowiązującymi przepisami. Prawo nie działa wstecz. W przeciwnym razie aż strach byłoby cokolwiek budować, bo przepisy mogą się zmienić ;)
   Jest Pani pewna, że wtedy można było domki letniskowe budować na zgłoszenie? Nie mam czasu, żeby to sprawdzić, ale mam wątpliwości. Jeśli była zgłoszona np. budowa budynku gospodarczego a jest on użytkowany jako letniskowy i nie była przeprowadzana procedura zmiany sposobu użytkowania – to jest to nielegalne.

 34. Ivi
  | Odpowiedz

  Witam na zgłoszeniu do starostwa jest wpisany ten budynek jako budynek gospodarczy i szczerze mówiąc to juz nic nie rozumiem wiem że otrzymano pozwolenie od starostwa. Ale teraz mnie pan zmartwił bo nie wiem co dalej wiem że stoją tam dwa domki maja 100 m 2 były zgłoszone jako budynek gospodarczy do przechowywania narzędzi związanych z pasieka na jej powstanie był składany wniosek działka ma 2000 m2 i teraz obawiam sie czy kupować to czy nie przyjdzie ktoś kazać to rozebrać jak mozna tego uniknąć
  Czy w takim wypadku moge np zadzwońic do nadzoru budowlanego czy oni udziela mi jakiejś inf np czy został juz wydany nakaz rozbiórki
  W szkicach jest dom o powierzchni 50m2 razy dwa jest wyrysowany ale nie jest zaznaczona chyba weranda i to ze sa schody na piętro

  • MGM
   |

   Pozwolenie na budowę a zgłoszenie to dwie różne procedury.
   Jeśli zgłoszony jest budynek gospodarczy a jest użytkowany jako letniskowy to jest to nielegalne, chyba że została przeprowadzona procedura zmiany sposobu użytkowania.
   Jeśli budynek ma powierzchnię 50 m2 to raczej na pewno powinno być na niego wydane pozwolenie na budowę. Na zgłoszenie kilka lat temu można było budować wolno stojące budynki gospodarze o powierzchni do 25 m2.
   Kolejna sprawa – kilka lat temu na budowę chociażby instalacji wewnętrznych potrzebne było pozwolenie, na zgłoszenie można było wybudować budynek gospodarczy bez żadnych instalacji wewnętrznych.
   Wątpię, żeby nadzór udzielił Pani takiej informacji, a już raczej na pewno nie telefonicznie. Ale nawet jeśli udzieli i powie, że nie toczy lub nie toczyło się postępowanie, to o niczym nie świadczy, bo takie postępowanie może wszcząć i za kilka lat.
   Jedynym organem, który może sprawdzić, czy wszystko jest legalne jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ale takie postępowanie trwa (zwłaszcza, jeśli okaże się, że coś jest nie tak) i obecny właściciel może nie być zadowolony ;) jeśli zawiadomi Pani nadzór budowlany (no chyba że ma wszystko idealnie w dokumentach, a o to może być trudno, z tego co Pani pisze).
   Jeśli sama nie potrafi Pani ocenić, czy dokumenty które posiada właściciel są wystarczające i zgodne z tym, co jest wybudowane, to polecam przed zakupem kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym.

 35. Ivi
  | Odpowiedz

  Tak był wybudowany na zgłoszenie. Zgłoszenie z roku 2009 na zabudowę na działkach altany i dwóch budynków gospodarczych stojących do siebie tyłem z werandami . Na zgłoszeniu jest szkic budynek gospodarczy o wymiarach 500 /500 kwadrat ale jest tez piętro co nie jest zaznaczone na szkicu. Instalacji w środku nie ma ale podobno mozna podciągnąć prąd. Tylko z tego co pan pisze nie moge zrobić instalacji elektrycznej w tych budynkach tak? Działka jest rolna wiec chyba nie mozna przekształcić budynków na mieszkalne czy letniskowe ale może warto zapytać tylko gdzie ?

  • MGM
   |

   Już się pogubiłam ;) W każdym komentarzu pisze Pani co innego, najpierw był budynek letniskowy o powierzchni 30 m2, potem gospodarczy o powierzchni 50 m2, a teraz wychodzi, że ma powierzchnię 25 m2?
   Napisałam, że kiedyś budowa instalacji wewnętrznych wymagała pozwolenia – tyle. Gdzie napisałam, że teraz nie można? Aktualne informacje o budowie instalacji wewnętrznych znajdzie Pani w tekście, do którego link znajduje się w spisie treści pod hasłem "instalacje wewnętrzne".
   Odpowiedź na ostatnie pytanie znajdzie Pani w tekście na temat "zmiany sposobu użytkowania". Proszę poszukać w spisie treści. Zapytać musi Pani w gminie – proszę też spojrzeć do tekstu na temat "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

 36. Ivi
  | Odpowiedz

  Wiem przepraszam bardzo to zagmatwane ale dopiero w pt dostałam kopie zgłoszenia do starostwa dlatego też informacje są takie niejasne pońiewaz dopiero ze zgłoszenia widzę co tak naprawdę chce ktoś sprzedać i nie mam co patrzeć na ogłoszenie z biura nieruchomości skoro w nim pisze ze to dom a na zgłoszeniu jest budynek gospodarczy bardzo bardzo przepraszam za zamieszanie ale sama dostaje szczątkowe informacje i dużo rzeczy wychodzi teraz ale proszę tez mńie zrozumieć wydać tyle pieniazka i zaraz moze sie okazać że będę musiała to rozebrać stad też te wszytkie pytania z mojej strony

 37. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Planuję postawić na działce o wielkości 740m2 domek letniskowy do 35m2. Jednocześnie chcę przy tym budynku postawić taras, który wg planu zagospodarowania wlicza się w powierzchnię zabudowy. Moje pytanie jest następujące, czy taras mogę zgłosić jako odrębny budynek do 35m2, przy czym czy spełnię warunek: liczba obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (w zasadzie chodzi jak liczyć powyższe, czy aby były dwa budynki musi być 1000m2, czy fakt, że jest ponad 500m2 pozwala na postawienie dwóch budynków).

  • MGM
   |

   Na 2 budynki działka musiałaby mieć minimum 1000m2 powierzchni. Zresztą nie sądzę, żeby budowa tarasu "przeszła na zgłoszenie". Taras to nie budynek i choć konstrukcyjnie dużo prostszy od budynku, to niestety prawo budowlane nie daje możliwości budowy tarasu na zgłoszenie lub bez formalności.

 38. Ewa BTC
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,

  Przeszukałam stronę, jednak nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie więc piszę (jeśli gdzieś jest informacja na ten temat proszę o odesłanie). Chciałabym wiedzieć w jaki sposób mierzyć wspomnianą w ustawie rozpiętość konstrukcji, która w domku letniskowym ma wynosić max 4,8m. Czy jest to szerokość krótszej ściany (w domku 5×7 ma być 4,8×7) czy jest to rozpiętość pomiędzy najdalszymi punktami dachu, który jest nierozłączną częścią budynku, czy może jeszcze czegoś innego? Nie mogę doszukać się definicji w przepisach. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Ewa

  • Magda /MGM/
   |

   Dzień dobry. Nie ma w ustawie takich wymagań w odniesieniu do domku letniskowego. Maksymalna rozpiętość konstrukcji 4,8 m dotyczy budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej. A wracając do pytania, objaśnię to na przykładzie: budynek o wymiarach w osiach ścian nośnych 4×8 m, dach dwuspadowy, kalenica równoległa do dłuższego boku, ma rozpiętość konstrukcji dachu 4 m.

 39. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie zakupiliśmy z kolega działkę pod zabudowę letniskową o powierzchni 669 mkw. I każdy z nas chciałby postawić domek letniskowy drewniany o powierzchni do 35 mkw. Czytając przepisy można postawić jeden domek na 500mkw działki. Czy dobrze to interpretujemy i czy w tym przypadku nie będziemy mieć możliwości budowy dwóch domków?

  • Magda /MGM/
   |

   Na zgłoszenie – jeden, a drugi – na pozwolenie.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję bardzo za pomoc. Czyli czeka mnie tysiąc dokumentów i godz zanim uzyska się pozwolenie :( szukam jakie są procedury i wymagane dokumenty dla takiego domku ale ciężko znaleźć jednoznaczną odp. Można prosić o namiar na konkretny spis dokumentów i procedur. Dziękuję bardzo.

  • Magda /MGM/
   |

   Takie same jak np. do domu jednorodzinnego, z tym że projekt budowlany może mieć mniejszy zakres, bo nie trzeba wszystkich instalacji, np. c.o. W spisie treści znajdzie Pan link do tekstu "Formalności związane z realizacją inwestycji – przewodnik krok po kroku".

 40. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam. Mam takie pytanie. Przymierzam się do zakupu działki. Działka 4100 mkw budowlana z klasą ziemi PsIII (pastwiska trwałe). Wydane są warunki zabudowy na dom i garaż. Na chwilę obecną stać mnie jedynie na zakup działki. Nie wiem czy kiedykolwiek postawię dom, ale czy mógłbym w takiej sytuacji postawić taki domek 35m do okresowego wypoczynku? Nie przeszkodzi nowa ustawa o działkach do 2999 mkw, wydane warunki zabudowy i klasa ziemi PsIII?

  • Magda /MGM/
   |

   Trzeba spytać w starostwie, czy do budynków budowanych na zgłoszenie wymagają decyzji o warunkach zabudowy, a jeśli tak, to o nią wystąpić. Przepisy są tutaj niejednoznaczne. Chociaż jest interpretacja GUNB (ale nie stanowi ona wykładni prawa i urzędy nie muszą jej uwzględniać), według której w przypadku budowy na zgłoszenie decyzja WZ nie jest potrzebna. Oprócz tego prawdopodobnie trzeba będzie uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – sprawy takie załatwia się w wydziale geodezji starostwa.

 41. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy na ziemi rolnej nie będąc rolnikiem mogę wybudować domek 35m?

  • Magda /MGM/
   |

   Proszę spojrzeć na odpowiedź wyżej.

 42. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam wszystkich. Jestem posiadaczką działki 1400m, jest to działka leśna (Ls) z klasą V. Czy mogę na tym gruncie postawić zabudowę do czasowej rekreacji 35m2 na zgłoszenie? Czy będą schody?

  • Magda /MGM/
   |

   Trzeba będzie uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej (wydział geodezji w starostwie) i zachować odpowiednią odległość od lasu. Więcej informacji znajdzie Pani w tekście: "Odległość budynku od lasu".

  • Szpukowy Duch
   |

   Działka nie posiada planu zagospodarowania, ma dostęp do drogi publicznej i wszystkich mediów, obok stoi dom jednorodzinny (ale na działce rolnej). Mimo to trzeba będzie wyłączyć grunt? Duże to są koszty?

 43. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Kontynuuję do mojej działki 1400m:
  działka jest jako leśna, ale wokoło są zabudowania. W starostwie odesłali mnie do urzędu miasta do geodezji, stamtąd do lasów państwowych? A co do tego mają lasy państwowe skoro to grunt prywatny? Paranoja. Czy wystarczą tu warunki zabudowy? Czy coś jeszcze?

  • Magda /MGM/
   |

   Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

   Art. 5:
   "1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku."

   Art. 11
   "Wyłączenie (…) gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie".

  • WIESLAWA
   |

   Ja mam pytanie czy na działce 0,215h chciałam postawić domek na zgłoszenie do 35 m2 Ale dostałam od odmowna że nie mogę bo potrzebna jest odrolnienie działki i nie mogę A decyzje wydane tak zwane wz 2003 27 marca na budowę są nie aktualne o też trzeba odrolnienie działki to czy też na 35 m2 potrzebne odrolnienie na zgłoszenie

 44. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Przeglądam ogłoszenia domów i naprawdę tanio można kupić siedlisko (dom kilkudziesięcioletni, działka). Przykładowo: dom 80mkw na działce 1400m za 125tys. Czy jako zwykły zjadacz chleba mogę kupić takie siedlisko i normalnie tam się zameldować i mieszkać?

  • Magda /MGM/
   |

   Z "punktu widzenia" prawa budowlanego nie ma żadnych przeciwwskazań.

 45. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Mam pytanie dotyczące użytkowania domku letniskowego na zgłoszenie, mianowicie dopełniłem wszystkich formalności jakie było trzeba dokonać by rozpocząć budowę tj. zgłoszenie w wydziale architektury starostwa powiatowego i odczekałem 30 dni na rozpoczęcie budowy. Teraz mam pytanie czy taki domek letniskowy na zgłoszenie ktoś musi odebrać i wydać mi zgodę na użytkowanie? Co z podatkiem od nieruchomości, od kiedy czy od nowego roku czy już teraz? Czy jak zanim stał domek za grunt nie płaciłem podatku ponieważ był w najniższej klasie to czy teraz podatek będę musiał opłacać?

  • Magda /MGM/
   |

   Odpowiedź znajdzie Pan w tekście "Zgłoszenie przyjęte – i co dalej?", a jeśli chodzi o podatki – to inna ustawa (nie prawo budowlane), proszę pytać w gminie.

 46. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Mam zamiar na działce rolnej – ziemia 3-ciej klasy,
  brak planu zagospodarowania przestrzennego,
  sąsiednie działki też rolne wielkości 3,5 do 12 arów.
  wybudować
  wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej do 35m2 z poddaszem o wysokości poniżej 1,9m w którym osoby będą przebywać krócej niż 4 godziny.
  Mowa o budynku na zgłoszenie Art.29.1.
  Moje pytania:
  -czy przepisy określają rodzaj fundamentów?
  -jaka wysokość budynku od gruntu do czubka dachu, dach dostosuje do przepisów, działka teren płaski.
  -z jakiego materiału mogę wybudować domek.
  -jaka odległość od granic działek sąsiednich, niczym nie zabudowanych.
  -jaka dopuszczalna wysokość ogrodzenia w/w działki.
  -czy ziemie pod domek muszę odrolnić?

  • Magda /MGM/
   |

   Odpowiadam na kolejne pytania:
   – nie – fundamenty dowolne,
   – wysokość dowolna, chyba że właściwy urząd wymaga decyzji o warunkach zabudowy (przepisy są w tej kwestii niejednoznaczne), to wtedy wysokość zgodna z tą decyzją,
   – materiał dowolny,
   – piszemy na ten temat w tekstach o odległości budynku od granicy działki i od drogi,
   – dowolna, ale powyżej 2,2m – trzeba dopełnić formalności, o tym również piszemy na blogu w innym tekście,
   – prawdopodobnie tak – proszę pytać w wydziale geodezji starostwa powiatowego.
   Tu link do opinii GINB dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy:
   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1160816_100517.pdf

 47. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jeszcze jedno pytanie do działki 1400m, (działka leśna (Ls) z klasą V:

  Ostatecznie pani w urzędzie miasta powiedziała, że wystarczy wziąć geodetę żeby zmienił typ działki, nie trzeba odlesiać. Można ot tak sobie wziąć geodetę, który zmieni działkę leśną na inną (rekreacyjną lub rolną) i nie trzeba odlesiać żeby postawić domek 35m? Jak to jest, bo już głupieje…

  • Magda /MGM/
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Prawo budowlane nie reguluje tych kwestii.

 48. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam wybudowaliśmy domek do 35m2 na zgloszenie jego wymiary 4.35/8m chcemy docieplic go styropianem 10 cm czy można czy narazimu sie na ryzyko zaplaty kary jesli tak to jakiej

 49. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dopiszę jeszcze że chodzi o docieplenie styropianem z zewnątrz co przekroczy jego 35m2, domek jest z plyt osb3 wiec zalezy nam na tej izolacji a wczesniej nie wzielismy tego pod uwagę przy planowaniu

 50. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Domek jest na wysokich bloczkach ok 35 cm Pani ze Starostwa powiedziała że możemy go ocieplić ważne żeby bloczki czyli to co przy ziemi nie przekraczaly 35m zabudowy, chcialam sie upewnić czy napewno możemy to zrobić z góry dziekuje za pomoc

 51. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam zgłaszając budynek 35m2 7×5 o podstawie i wysokości 6,80max zakończony gosiorem wszystko było wyrysowane jeśli doczekałem 30 dni i nie dostałem żadnego pisma ze strony urzędu o przekroczone wysokości to jest Ok? Drugie pytanko z prawej i lewej strony budynku wypuscilem dach na 2.30m od kalenicy i mam teraz z 2 stron miejsce na Ala taras czy z tego mogę zrobić zabudowy banku czy coś odbudować z drewna ?

  • Magda /MGM/
   |

   Proszę zajrzeć do tekstów:
   Zgłoszenie przyjęte – i co dalej?
   Przedłużenie dachu w istniejącym budynku – pozwolenie, zgłoszenie, a może brak formalności? – w tym tekście znajdzie Pan/Pani informacje, kiedy taka obudowa będzie przebudową a kiedy rozbudową i jakich formalności będą wymagać
   Budowa tarasu – pozwolenie czy zgłoszenie (a może ani jedno, ani drugie)?

 52. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam:) potrzebuje pomocy a mianowicie ,jezeli stawiam dom 35m2 na zgloszenie to potrzebuje projekt domu czy szkic?:) jezeli szkic to do kogo mam sie zwrocic o zrobienie?jaki to jest koszt?serdecznie pozdrawiam i dziękuję;)

  • admin
   |

   Jeśli to jest budynek letniskowy – wystarczy szkic. Może go Pan/Pani przygotować samodzielnie. Może się też Pan/Pani zwrócić do projektanta (architekta).

   Jeśli to jest dom jednorodzinny – potrzebny jest projekt budowlany sporządzony przez projektantów z uprawnieniami.

 53. Malgorzata
  | Odpowiedz

  Witam,mam 3,5h dzialki rolnej,chcem postawic tam 4 domki letniskowe ,kazdy do 35m2,w gminie dostalam wniosek o ustalenie warunków zabudowy,czy w tym wniosku musze wypisac wszystko pd a do z tak jak przy budowie domu,czyli te wszystkie parametry dotyczace każdgo budynku,drogi dojazdowej ,wjazdu,parkingu,itd,itd,oraz czy musze miec koncepcję architektoniczna i koncepcję zagospodarowania terenu?Nie chce wykozystac calej dzialki tylko ogrodzic jakis hektar i to ladnie poukladac.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Przykro mi, ale kwestie wydawania decyzji o warunkach zabudowy reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której nie znam „od praktycznej strony”, więc nie pomogę. Proszę spytać w gminie – tam powinni Pani udzielić odpowiedzi. Może też Pani zwrócić się do lokalnego architekta.

 54. Bartek
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Mamy 2018 rok, czy zmieniło się coś w tym konkretnym temacie?
  Chciałbym wybudować budynek rekreacji indywidualnej (letniskowy) na terenie działki łąkowej kl. 4 (ŁIV) na terenie gminy miejskiej. Nie ma MPZP ani WZ. Czy mogę zbudować taki budynek na zgłoszenie do 35m2, parterowy, oddziaływanie w działce, bez Natura2000 czy zabytków na działce NIE budowlanej?
  Z góry serdecznie dziękuje.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dzień dobry. Przepisy się nie zmieniły – nadal taki budynek można zbudować na zgłoszenie. Jeśli chodzi o decyzję WZ – przepisy są tutaj bardzo niejednoznaczne i ze sobą sprzeczne (jeden przepis mówi, że trzeba WZ, inny, że nie trzeba). W związku z tym najlepiej spytać w starostwie (albo w urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu), czy do budowy na zgłoszenie wymagają WZ-ki. Jest też opinia GUNB (tutaj link), która mówi, że WZ-ki nie trzeba. Nie stanowi ona wykładni prawa, więc urząd nie musi jej brać pod uwagę, ale w razie potrzeby zawsze można spróbować im pokazać. Może być potrzebne wyłączenie z produkcji rolnej – o to trzeba spytać w wydziale geodezji starostwa (albo urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu). To tyle :)

 55. Ryszard
  | Odpowiedz

  Nie jest prawda, jak wynika z niektorych komentarzy, ze przepisy nie precyzuja wysokosci domku letniskowego parterowego. Znalazlem informacje, ze dopuszczalna wysokosc takiego domku (wybudowanego na podstawie zgloszenia) moze wynosic 4 m, jesli dach jest plaski albo 5 m, jesli dach jest dwuspadowy.

  Nie znalazlem informacji odnosnie wysokosci domku letniskowego parterowego, gdy dach jest wielospadowy.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Przepisy (nie licząc miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) nie określają dopuszczalnej wysokości domków letniskowych, o których piszemy w powyższym artykule. To, o czym Pan pisze, dotyczy altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Te altany to zupełnie inne obiekty niż domki letniskowe i buduje się je na podstawie innych przepisów.

 56. Elżbieta
  | Odpowiedz

  Jak czytam to odnoszę wrażenie,że w tym kraju można zmienić wszystko ale bardzo trudno zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.Mam działkę o szerokości 18 m ale w planie mądry urzędnik linią nieprzekraczalną zmniejszył ją do 6 m.Działka jest nie do zabudowy mimo,że leży przy drodze i ma wszystkie media.Co ciekawe na sąsiednich działkach linia jest 7 m od granicy działki a u mnie 12. Chyba zacznę uprawiać tam zboże ale to VI klasa gleby.

 57. Rafał
  | Odpowiedz

  Witam, Posiadam dzialke 1000m2 (klasa gleby IV) z MPZP jak nizej:
  1)przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej;
  2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia rekreacyjne związane z funkcją agroturystyczną
  gospodarstwa rolnego, budynki gospodarcze, urządzenia infrastruktury technicznej, obsługa
  komunikacyjna, zieleń towarzysząca;

  Chce postawic domek do 35m2 i nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi w kilku kwestiach dotyczacje tego typu dzialki:
  1. Czy inwestycja musi być związana z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną – jesli tak czy to musi byc w jakis sposob udokumentowane czy sam fakt posiadania 1Ha wystarczy?
  2.Czy wogole nazywac w zgloszeniu obiekt jako domek letniskowy czy lepiej nazwac go jako domek/budynek gospodarczy? Nikt mi chyba nie zabroni trzymac lozka albo telewizora w budynku gospodarczym?
  3. Zabudowa zagrodowa to zespol budynku wiec czy musze wybudowac kilka na raz np budynek mieszkalny i budynek gospodarczy? Czy wystarczy naniesc na plan dzialki projekt takich budynkow majac na uwadze ze nigdy nie beda zaczete?

 58. Robert
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Posiadam dzialke budowlaną 600m2, planuję postawić dom letniskowy na zgłoszenie 35m2, mam pytanie o fundament, ponieważ spotkałem się już różnymi wersjami. Czy obiekt musi być nietrwale związany z gruntem? Mam teren podmokły, idealne byłyby pale, ale to już rodzaj fundamentu na stałe związanego z ziemią, a na takie, trwałe postawienie domku podobno już nie wystarczy samo zgłoszenie. Pozdrawiam

 59. Krzysztof
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  1. Czy na działce budowlanej, a nie „rekreacyjnej” można postawić domek letniskowy do 35m2 na zgłoszenie?
  2. Czy obowiązują w tej sytuacji minimalne odległości zabudowy 3-4 m od granicy działki?
  3. Czy jest jakaś formalna przeszkoda, aby taki domek stał na palach 1-2 metrowych?
  4. Czy taki domek może mieć dołączony taras drewniany (też na palach), który zwiększy zabudowę o wspomniane 35m2?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 60. Dorota
  | Odpowiedz

  Posiadam działkę ok 926m2. Czy mogę na niej postawić dwa domki holenderskie do 35m2 każdy? Co mówią na ten temat aktualne przepisy? We wcześniejszych wpisach jest powiedziane, że działka mu mieć min 1000m2 żeby móc postawić dwa takie domki. Czy coś się zmieniło. Czy mogę stawiać dwa na pow. która nie przekracza 1000 metrów?

 61. Anonim
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie czy można do postawić taras przy domku letniskowym do 35m2 ale tak żeby się nie stykał z budynkiem tylko jako oddzielna konstrukcja i oddalony o jakieś 10 -15 cm i zgłosić jako altanę przy domku? Pozdrawiam

 62. MK
  | Odpowiedz

  Chcę wybudować domek letniskowy na działce rolnej (jestem rolnikiem). MPZP dopuszcza na działce działalność rekreacyjna, adaptacje, rozbudowę oraz przekształcenia istniejących zabudowań na cele rekreacyjne. Na działce znajdują się dwie nieuzyteczne juz budowle drewniane. Działka leży w obszarze natura 2000. Jaka obowiązuje mnie procedura? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 63. Anonim
  | Odpowiedz

  Witam

  A co w przypadku gdy na działce jest już wybudowany dom na który uzyskano pozwolenie – dom 80 metrów – czy można wybudować na działce dom letniskowy na zgłoszenie ?? Działka ma 923 metry kw i warunki zabudowy. Dom na pozwolenie jest mały zajmuje tylko 0.09 proc powierzchni biologicznie czynnej

  pozdrawiam !!

 64. maksymilian
  | Odpowiedz

  witam mam pytanie czy jak kupie działke 450 metrow budowlana ,czy moge postawic tam 4 domki letniskowe po 25m na pozwolenie na budowe czy w zadnym wypadku nie dostane zgody dodam tylko ze 100m dalej od tej działki jest 5 dokow letniskowych postawionych na podobnej działce tyle tylko ze domki stoja tam ok 30 lat i zapewne wtedy były inne przepisy nadmienie ze jest to działka 100m od jeziora i jest bardzo atrakcyjna ,

 65. danuta
  | Odpowiedz

  Czy budując domek letniskowy przy granicy działki -szer. działki 10m ,potrzebuję pisemnej zgody sąsiada?Urzędnik twierdzi ,że tak,a nigdzie nie znalazłam takiego wymagania….I kiedy bezwzględnie potrzebuję decyzji wyłączeniu z uż. rolnego ?Działka jest przy drodze publicznej ,stoi na niej budynek gospodarczy.

 66. Marta
  | Odpowiedz

  Witam. Posiadam działkę budowlaną o powierzchni 8 arów, na której obecnie stoi domek letniskowy 3,2mx4,4m. Chciałabym obok postawić drugi domek a z tego zrobić graciarnię – rozumiem, że jest to możliwe tylko przy uzyskaniu pozwolenia, nie zgłoszenia? Czy można obecny domek „przemianować” na jakiś inny budynek np. szopę i wybudować nowy na zgłoszenie czy niestety czekają mnie formalności związane z pozwoleniem albo zburzenie obecnego domku? Jeśli stanie obok drugi domek to w jakiej odległości może stać (do ściany z oknem)? Jeśli zdecydowałabym się na wyburzenie to czy musi to nastąpić przed nową budową czy może dopiero po jej zakończeniu? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Marta

 67. Radek
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.
  Moje pytanie jest takie: czy budując domek letniskowy do 35 m2 w ten metraż również należy wliczyć taras? Czy taras może być dobudowany po za tymi 35 m2 jeśli nie będzie kryty dachem – jak to wygląda w prawie?

 68. Krzysztof
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Mam pytanie tego typu. Mam działkę 12m szeroką i chciałem się przybliżyć do granicy na 1,5 ze ścianą bez okien i drzwi . Miejscowy plan tego nie zakazuje. Chcę wybudować domek letniskowy do 5 m2 na zgłoszenie .Czy muszę robić mape do celów projektowych wyznaczeniem granic czy wystarczy mapa ewidencyjna i czy w ogóle w takim przypadku mogę robić zgłoszenie? I co z oknami i drzwiami w scianach bocznych czy musze odsuwać sie na min. 2,5 m aby łącznie uzyskac min wymagane 4 m ?
  Pozdrawiam

  • Krzysztof
   |

   przepraszam powinno być do 35 m2 na zgłoszenie :)

 69. Justyna
  | Odpowiedz

  Witam! Mam pewien problem i nigdzie nie mogę znaleźć informacji :/ mianowicie kupiliśmy działkę 8ar na rodzinnych ogródkach działkowych i chcemy postawić dom do 35m2. Z racji tego że grunt jest podmokły musimy go usadowić na wyższych fundamentach/palach (jeszcze nie zdecydowaliśmy). Wiemy także że wysokość takiego domku nie może przekraczać 5m przy dachu dwuspadowym ale:
  a) od jakiego kąta zaczyna się dach płaski? W sensie jak bardzo moglibyśmy wypłaszczyć dach dwuspadowy żeby domek wciąż mógł mieć wysokość 5m (a nie 4m jak to się dzieje przy dachu płaskim) ponieważ chcemy tam zrobić antresolę do spania
  b) jak zrobimy fundamenty wychodzące z gruntu jeszcze na wysokość np 50cm (bo teren nie dość że podmokły to i zalewowy przez rzeczkę która płynie przy ogrodzeniu) to gdzieś doczytałam że wysokość takiego domku liczona jest od poziomu gruntu ale czy jest jakakolwiek szansa żeby tą wysokość zacząć mierzyć od końca fundamentów? Czy musimy całą działkę wtedy podsypać na wysokość fundamentów żeby móc wybudować domek na wys 5m od gruntu albo podsypać w okolicy domku i zrobić działkę nachyloną?

  Bo tak ciężko znaleźć informacji dla budowania w RODzie a tam w zarządzie oni nic nie wiedzą..
  Z góry dziękuję za odpowiedzi!! :)

 70. Anonim
  | Odpowiedz

  Gmina w planie zagospodarowania przestrzennego z 2003 ma wpis dla terenów oznaczonych jako rolnicze: „obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych”
  Czy w związku z przepisami z 2017 o braku wymaganego pozwolenia na budowę dla domków letniskowych do 35m2 taki zapis nadal obowiązuje? Czy taka działka wymaga odrolnienia do wybudowania domku na zgłoszenie?

 71. Bożena
  | Odpowiedz

  Mam zamiar kupić działkę rolną nad jeziorem (z własną linią brzegową-40 m). Na działce stoją dwa domki letniskowe od 2001 roku. Właściciel twierdzi, że prawo budowlane obowiązujące wówczas pozwalało na ich wybudowanie na zgłoszenie. Okazał nam takowe. Wg mnie domki razem z tarasami mają większą powierzchnię niż 35 m kw. Czy kupując taką nieruchomość mogę się narazić na problemy?. Działka 2700 m kw.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.