Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

with 29 komentarzy

budowa tymczasowego obiektu budowlanegoBudowa tymczasowego obiektu budowlanego może podlegać trzem różnym procedurom: pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu, lub żadnej z powyższych. Z tekstu dowiesz się, kiedy którą z nich zastosować.

 

Co to jest tymczasowy obiekt budowlany

tymczasowy obiekt budowlany to:

 • obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
 • a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 

Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia można budować:

tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel.
Pamiętać jednak należy, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, nie zwalnia z konieczności spełnienia wymagań stawianych przez przepisy (w tym m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i warunki techniczne).

Zgłoszenia wymaga budowa:

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
Istotny tu jest fakt, że oba ww. warunki (tj. nietrwałe połączenie z gruntem oraz przeniesienie lub rozbiórka w ciągu 120 180 dni) muszą być spełnione równocześnie. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Przykładowo budowa tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem na dłużej niż 120 180 dni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Trwałe związanie z gruntem

Przepisy nie precyzują co oznacza trwałe związanie z gruntem. Jednak w tej kwestii wielokrotnie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z wyrokami cecha „trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. Dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy też wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest bowiem czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję, uniemożliwiające jej przesunięcie w inne miejsce czy zniszczenie przy silnych wiatrach (wyroki NSA sygn. akt: II OSK 514/10, II OSK 427/10).
Aktualizacja:
1.01.2017 r. termin na przeniesienie obiektu został wydłużony ze 120 na 180 dni. Przed upływem tego terminu można złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego. Wtedy – do czasu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia, nie trzeba obiektu rozbierać ani przenosić w inne miejsce.
Do wniosku trzeba dołączyć takie same dokumenty, jak w przypadku zwykłego postępowania o pozwolenie na budowę.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

29 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  |

  Witam ,
  Od jakiegoś czasu wybudowałem tymczasowy obiekt budowlany na 120 dni , czy jest szansa na przekształcenie na obiekt budowlany ?
  Dziękuje za pomoc
  Pozdrawiam

 2. Anonimowy
  |

  Witam,
  Czy obiekt tymczasowy (do 120 dni) na terenie bez MPZP wymaga decyzji o warunkach zabudowy? Art 59 ust2 ustawy o panowaniu przestrzennym nie jest dla mnie jasny. Za pomoc z góry dziękuję
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Uważam, że należy to interpretować w ten sposób:
   zmiana przeznaczenia terenu tymczasowa, jednorazowa, trwająca do roku, niewymagająca pozwolenia na budowę – nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  |

  Czy powierzchnia obiektów nietrwale związanych z gruntem wlicza się do powierzchni zabudowy dla działki określonej w mpzp?

  • MGM
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każdy plan miejscowy ma swoje zapisy (jest to akt prawa miejscowego).

 4. Anonimowy
  |

  witam posiadam przyczepę holenderską posiadającą przyłącze do prądy i kanalizy czy muszę mieć także jakiekolwiek zgodę nazabudowę

  • MGM
   |

   Witam. Myślę, że może ona zostać uznana za tymczasowy obiekt budowlany, sporo też zależy od tego, w jaki sposób jest posadowiona na gruncie. O formalnościach – w powyższym tekście.

 5. Anonimowy
  |

  Witam. A jak potraktować kurtyny wodne rozmieszczone w niektórych miastach. Chodzi mi o takie które w okresie letnim są instalowane za pomocą kotew do mini fundamentów (bloczek betonowy 30x30x40cm. Do jakiej kategorii zaliczyć taka kurtynę? Jest to obiekt tymczasowy czy może mała architektura? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam. Nie wiem czy w ogóle jest to obiekt budowlany. Jeśliby ją za taki uznać – to kwalifikacja (obiekt małej architektury czy też tymczasowy) ma mniejsze znaczenie, bo procedura w obu przypadkach jest taka sama. Pozdrawiam.

  • Marcin Raniszewski
   |

   Witam. Przyłącze się do wątku kurtyny wodnej. Jeśli zakwalifikować ją do małej architektury to odpada mam kwestia podatku. Jeśli jednak zakwalifikujemy to jako tymczasowy obiekt budowlany to musimy uiścić podatek od nieruchomości. Kwestia teraz jak odnoszą się do tego urzędnicy, jak wybić im z głowy (bez użycia siły) pomysł aby za takie kurtyny płacić podatki. Cytując marszałka i odnosząc się do przychylności urzędników aż chce się powiedzieć że "Naród wspaniały, tylko ludzie kur…"
   Pozdrawiam.

  • Unknown
   |

   Przecież kurtyny wodne powinno się chyba traktować jako obiekt wystawowy wtedy nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, prawda?

  • Magda /MGM/
   |

   Obiekt wystawowy nie może pełnić funkcji użytkowych, a żeby był zwolniony z formalności musi być zlokalizowany na terenach wystawowych.

 6. Anonimowy
  |

  Witam ,
  Bardzo fajna stonka wiele można się dowiedzieć.. Zatem mam pare pytań :)
  W przyszłym roku mam zamiar wybudować pawilon gastronomiczny drewniany na tzw.120 dni – 1.czyli na zgłoszenie ? 2.Chciałbym sprzedawać w nim piwo lane , z tego co się orientowałem do pozwolenia na sprzedaż potrzebny jest adres nr budynku , czy jest taka możliwość dotać taki nr na taki rodzaj pawilonu 120 dni , 4 .Czy po upływie 120 dni jest jakaś możliwość aby pawilon został lub zmienił funkcjonowanie ?Z góry dziękuje za odpowiedz :)

  • MGM
   |

   Witam.
   1. Jeśli będzie to tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem – to niby tak, ale proszę spojrzeć do wyroku II OSK 1057/13 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl):
   "Pawilon handlowy należy zakwalifikować do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 5 p.b., przy czym nie stanowi on obiektu tymczasowego, o jakim mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 p.b."
   2. Takich kwestii nie reguluje ustawa prawo budowlane. Proszę pytać w gminie, w wydziale, w którym nadają numery. Z tego co się orientuję to numer można nadać nawet na niezabudowaną działkę.
   3.Musi Pan rozebrać lub przenieść w inne miejsce, ponieważ inaczej nie będzie to tymczasowy obiekt budowlany, więc można znów zgłosić i przenieść w inne miejsce. W przeciwnym wypadku – wyrok II SA/Rz 978/14: "Decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć wyłącznie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Na gruncie przepisów prawa budowlanego nie ma możliwości uzyskania takiej decyzji w odniesieniu do obiektu już istniejącego. Tym samym nie jest dopuszczalne przedłużenie, w drodze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, "legalności" posadowienia tymczasowego obiektu budowlanego wzniesionego zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 12 p.b., jednak nierozebranego lub przeniesionego w inne miejsce w określonym terminie." Nie wiem, jak można byłoby sprawę potraktować, gdyby chcieć zmienić sposób użytkowania takiego budynku, ale tu raczej też nie ma się na co powołać.

 7. Anonimowy
  |

  Witam serdecznie :)
  Mam w planach zamontować w miasteczku tyrolkę powyżej 3 m , czy potrzebuje pozwolenie na budowę, jak to wygląda formalnie ?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Nie wiem, co dokładnie ma Pan/Pani na myśli i jak to ma wyglądać. Jeśli zakwalifikujemy to do obiektu budowlanego i będzie miało być zamontowane na stałe – to wtedy pozwolenie na budowę. Pytanie – czy lina rozpięta pomiędzy drzewami jest obiektem budowlanym? Jeśli nie będzie żadnych dodatkowych elementów, to myślę, że to nie będzie obiekt budowlany.

 8. Unknown
  |

  Witam, a czy przywiezienie i postawienie kontenera jest budową?

 9. anonimowy_john_kraków
  |

  Jeśli co roku składam wniosek o tymczasową halę pneumatyczną,
  w której nic się nie zmienia. To czy co roku muszę mieć nowe
  pieczątki ?
  Architekt
  Strażak
  Sanitarny
  Projektant
  Konstruktor

 10. Anonimowy
  |

  Witam,
  czy do tymczasowego obiektu budowlanego mają zastosowanie te same przepisy okreslajace minimalna odleglosc budynku od granicy dzialki ? za trzy dni planuje zakup dzialki o szerokości 5,5 m i z tego co wyczytalam minimalna odleglosc zabudowy od linii dzialki to 1,5 m dla obiektow budowlanych. Czy dla tymczasowych obiektow budowlanych wyglada to tak samo ?
  Jesli tak, to drugie pytanie: czy dla zarejestrowanej przyczepy kempingowej lub kampera, ktore jak rozumiem nie są tymczasowym obiektem budowlanym są jakieś wymogi usytuowania od granicy dzialki ?
  bede wdzieczna za pilna odpowiedz :)
  pozdrawiam

 11. ps
  |

  Witam,
  Czy na dobudowę tarasu na słupach do istniejącego domu jednorodzinnego potrzeba zgłoszenia z projektem budowlanym czy może wystarczy samo zgłoszenie?

 12. Anonimowy
  |

  Witam

  Czy obiekt kontenerowy tymczasowy (do 120 dni) moźe mieć 3 kondygnacje?

 13. Anonimowy
  |

  Witam, od czerwca do września mam zamiar postawić na działce przyczepę gastronomiczną i jej nie rejestrować gdyż z powodód formalnych nie mogę tego zrobić czy powinnam zgłosić taki obiekt jako tymczasowy obiekt budowlany w starostwie powiatowym ?

 14. Anonimowy
  |

  Witam,
  podczas budowy nowego obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej, konieczne jest wykonanie mostu i drogi tymczasowej (na ok 1 rok)-na podstawie decyzji ZNRID (w decyzji jest zgoda na budowę mostu docelowego i tymczasowego) czy przed puszczeniem ruchu na drogę i most tymczasowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

  • Magda /MGM/
   |

   W pouczeniu decyzji o pozwoleniu na budowę powinna być informacja na ten temat. Jednak myślę, że tak. Art. 32 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych + art. 55 prawa budowlanego.

 15. Anonimowy
  |

  Czy budowa tarasu przy domu powierzchnia ok. 15 metrów2 podchodzi pod zwolnienie od zgłoszenia i pozwolenia?

  • Magda /MGM/
   |

   Jest na blogu tekst na temat budowy tarasu. U góry strony znajduje się zakładka "spis treści" a w niej link do tekstu.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.