Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?

Często zadajecie pytanie:

czy budynki budowane na zgłoszenie wymagają wytyczenia geodezyjnego? 
Odpowiedź poniżej.

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę


Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W przypadku pozwolenia nie ma żadnych odstępstw od powyższej reguły.

Obiekty budowane na podstawie zgłoszenia

Inaczej jest w przypadku zgłoszenia. Geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza wymagana jest jedynie dla:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci:
– elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
– wodociągowych,
– kanalizacyjnych,
– cieplnych,
– telekomunikacyjnych;
4) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (nie dotyczy jeżeli połączenie przyłącza z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej).
5) telekomunikacyjnych linii kablowych;
6) kanalizacji kablowej.

W przypadku pozostałych obiektów budowlanych budowanych na podstawie zgłoszenia nie ma konieczności ich geodezyjnego wyznaczania, ani przeprowadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Obiekty ulegające zakryciu
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, które będą zakryte i wymagają inwentaryzacji powykonawczej, podlegają tej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

 

Kto odpowiada za wytyczenie obiektu
Geodezyjne wyznaczenie w terenie i inwentaryzację powykonawczą powinien zapewnić kierownik budowy. W przypadku jego braku, obowiązek ten spada na inwestora.

 

Warto wiedzieć
Organ może nakazać geodezyjne wyznaczenie w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia.

Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam to jak dobrze rozumiem ten artykuł fundamenty pod domek letniskowy na zgłoszenie do 35 m2 mogę sobie samemu wytyczyć ?

  • MGM
   |

   Jeżeli organ nie nałożył obowiązku, to tak.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuje za odpowiedz to nie nałoży bo już ponad miesiąc minął od zgłoszenie i żadnego pisma nie dostałem Pozdrawiam

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Nie wszystkie obiekty, na budowę których wydano pozwolenie, wymagają wytyczenia. Np. zabudowa istniejącego tarasu przy budynku mieszkalnym. Wymaga pozwolenia lecz nie wymaga wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor oszczędza na całej obsłudze geodezyjnej jakieś ~800 -1000zł.

  • MGM
   |

   Może Pan/Pani podać podstawę prawną?
   Art. 43 ust. 1 i 1a prawa budowlanego mówi co innego:
   "1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
   1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

 4. Witam, czyli nie ma konieczności przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej np.garażu, budynku gospodarczego ale Starostwo może nam nakazać,tak jak w moim przypadku.Jak mam się do tego ustosunkować? Muszę to wykonać?

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli nie odwołał się Pan od decyzji nakładającej taki obowiązek, to musi się Pan do niej zastosować.

 5. Nie odwołałem się ponieważ nie ma mnie w Polsce a listu poleconego też nie odebrałem ze starostwa, więc nie mają żadnego potwierdzenia,o wszystkim dowiedziałem się telefonicznie.Myślę że nic straconego ażeby się odwoływać.Oczywiście jak dostanę pismo do rąk własnych.

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli pismo zostało wysłane na właściwy adres, to po dwukrotnym awizo uznaje się, że zostało doręczone (data doręczenia = 14 dni po pierwszym awizo). Proszę sobie przeczytać nasz tekst "Dlaczego warto dbać o aktualność danych w ewidencji gruntów i budynków?"

 6. Czym powinienem uzasadnić takie odwołanie od decyzji?

  • Magda /MGM/
   |

   Piszemy o tym w tekście: "7 pytań (wraz z odpowiedziami) na temat odwołania od decyzji, które zadaje sobie nie tylko inwestor"

Prześlij komentarz