Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?

Często zadajecie pytanie:

czy budynki budowane na zgłoszenie wymagają wytyczenia geodezyjnego? 
Odpowiedź poniżej.

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę


Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W przypadku pozwolenia nie ma żadnych odstępstw od powyższej reguły.

Obiekty budowane na podstawie zgłoszenia

Inaczej jest w przypadku zgłoszenia. Geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza wymagana jest jedynie dla:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci:
– elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
– wodociągowych,
– kanalizacyjnych,
– cieplnych,
– telekomunikacyjnych;
4) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (nie dotyczy jeżeli połączenie przyłącza z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej).
5) telekomunikacyjnych linii kablowych;
6) kanalizacji kablowej.

W przypadku pozostałych obiektów budowlanych budowanych na podstawie zgłoszenia nie ma konieczności ich geodezyjnego wyznaczania, ani przeprowadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Obiekty ulegające zakryciu
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, które będą zakryte i wymagają inwentaryzacji powykonawczej, podlegają tej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

 

Kto odpowiada za wytyczenie obiektu
Geodezyjne wyznaczenie w terenie i inwentaryzację powykonawczą powinien zapewnić kierownik budowy. W przypadku jego braku, obowiązek ten spada na inwestora.

 

Warto wiedzieć
Organ może nakazać geodezyjne wyznaczenie w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia.

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam to jak dobrze rozumiem ten artykuł fundamenty pod domek letniskowy na zgłoszenie do 35 m2 mogę sobie samemu wytyczyć ?

  • MGM
   |

   Jeżeli organ nie nałożył obowiązku, to tak.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuje za odpowiedz to nie nałoży bo już ponad miesiąc minął od zgłoszenie i żadnego pisma nie dostałem Pozdrawiam

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Nie wszystkie obiekty, na budowę których wydano pozwolenie, wymagają wytyczenia. Np. zabudowa istniejącego tarasu przy budynku mieszkalnym. Wymaga pozwolenia lecz nie wymaga wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor oszczędza na całej obsłudze geodezyjnej jakieś ~800 -1000zł.

  • MGM
   |

   Może Pan/Pani podać podstawę prawną?
   Art. 43 ust. 1 i 1a prawa budowlanego mówi co innego:
   "1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
   1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

 4. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Witam, czyli nie ma konieczności przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej np.garażu, budynku gospodarczego ale Starostwo może nam nakazać,tak jak w moim przypadku.Jak mam się do tego ustosunkować? Muszę to wykonać?

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli nie odwołał się Pan od decyzji nakładającej taki obowiązek, to musi się Pan do niej zastosować.

 5. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Nie odwołałem się ponieważ nie ma mnie w Polsce a listu poleconego też nie odebrałem ze starostwa, więc nie mają żadnego potwierdzenia,o wszystkim dowiedziałem się telefonicznie.Myślę że nic straconego ażeby się odwoływać.Oczywiście jak dostanę pismo do rąk własnych.

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli pismo zostało wysłane na właściwy adres, to po dwukrotnym awizo uznaje się, że zostało doręczone (data doręczenia = 14 dni po pierwszym awizo). Proszę sobie przeczytać nasz tekst "Dlaczego warto dbać o aktualność danych w ewidencji gruntów i budynków?"

 6. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Czym powinienem uzasadnić takie odwołanie od decyzji?

  • Magda /MGM/
   |

   Piszemy o tym w tekście: "7 pytań (wraz z odpowiedziami) na temat odwołania od decyzji, które zadaje sobie nie tylko inwestor"

Prześlij komentarz