Kiedy konieczne jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie i inwentaryzacja powykonawcza?

with 18 komentarzy

Często zadajecie pytanie:

czy budynki budowane na zgłoszenie wymagają wytyczenia geodezyjnego? 
Odpowiedź poniżej.

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę


Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu również geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W przypadku pozwolenia nie ma żadnych odstępstw od powyższej reguły.

Obiekty budowane na podstawie zgłoszenia

Inaczej jest w przypadku zgłoszenia. Geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza wymagana jest jedynie dla:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
3) sieci:
– elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
– wodociągowych,
– kanalizacyjnych,
– cieplnych,
– telekomunikacyjnych;
4) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (nie dotyczy jeżeli połączenie przyłącza z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej).
5) telekomunikacyjnych linii kablowych;
6) kanalizacji kablowej.

W przypadku pozostałych obiektów budowlanych budowanych na podstawie zgłoszenia nie ma konieczności ich geodezyjnego wyznaczania, ani przeprowadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Obiekty ulegające zakryciu
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, które będą zakryte i wymagają inwentaryzacji powykonawczej, podlegają tej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

 

Kto odpowiada za wytyczenie obiektu
Geodezyjne wyznaczenie w terenie i inwentaryzację powykonawczą powinien zapewnić kierownik budowy. W przypadku jego braku, obowiązek ten spada na inwestora.

 

Warto wiedzieć
Organ może nakazać geodezyjne wyznaczenie w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia.Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

18 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam to jak dobrze rozumiem ten artykuł fundamenty pod domek letniskowy na zgłoszenie do 35 m2 mogę sobie samemu wytyczyć ?

  • MGM
   |

   Jeżeli organ nie nałożył obowiązku, to tak.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuje za odpowiedz to nie nałoży bo już ponad miesiąc minął od zgłoszenie i żadnego pisma nie dostałem Pozdrawiam

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Nie wszystkie obiekty, na budowę których wydano pozwolenie, wymagają wytyczenia. Np. zabudowa istniejącego tarasu przy budynku mieszkalnym. Wymaga pozwolenia lecz nie wymaga wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor oszczędza na całej obsłudze geodezyjnej jakieś ~800 -1000zł.

  • MGM
   |

   Może Pan/Pani podać podstawę prawną?
   Art. 43 ust. 1 i 1a prawa budowlanego mówi co innego:
   "1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
   1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

 4. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Witam, czyli nie ma konieczności przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej np.garażu, budynku gospodarczego ale Starostwo może nam nakazać,tak jak w moim przypadku.Jak mam się do tego ustosunkować? Muszę to wykonać?

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli nie odwołał się Pan od decyzji nakładającej taki obowiązek, to musi się Pan do niej zastosować.

 5. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Nie odwołałem się ponieważ nie ma mnie w Polsce a listu poleconego też nie odebrałem ze starostwa, więc nie mają żadnego potwierdzenia,o wszystkim dowiedziałem się telefonicznie.Myślę że nic straconego ażeby się odwoływać.Oczywiście jak dostanę pismo do rąk własnych.

  • Magda /MGM/
   |

   Jeśli pismo zostało wysłane na właściwy adres, to po dwukrotnym awizo uznaje się, że zostało doręczone (data doręczenia = 14 dni po pierwszym awizo). Proszę sobie przeczytać nasz tekst "Dlaczego warto dbać o aktualność danych w ewidencji gruntów i budynków?"

 6. Tomek Komisarz
  | Odpowiedz

  Czym powinienem uzasadnić takie odwołanie od decyzji?

  • Magda /MGM/
   |

   Piszemy o tym w tekście: "7 pytań (wraz z odpowiedziami) na temat odwołania od decyzji, które zadaje sobie nie tylko inwestor"

 7. Geodeta
  | Odpowiedz

  Jednak budowa na zgłoszenie podlegać będzie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaczej.
  Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:
  art.22 Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.
  2.Podmioty, o których mowa wart.20ust.2pkt1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów ibudynków, wterminie 30dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Art. 22 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego mówi o zgłoszeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków, a nie o obowiązku wykonania inwentaryzacji.

   Zgodnie z art. 43 prawa budowlanego, inwestycje realizowane w trybie zwykłego zgłoszenia nie podlegają inwentaryzacji powykonawczej. Natomiast organ przyjmujący zgłoszenie może nałożyć taki obowiązek na inwestora.

 8. Andrzej
  | Odpowiedz

  Zbudowałem garaż na podstawie zgłoszenia , czy jest potrzebna inwentaryzacja po wykonawcza Geodety ? Jakie są wymagania dotyczące zakończenia prac przy garażu murowanym po jego zakończeniu na zgłoszenie ?

  • Magda Myszura
   |

   Odpowiedź znajduje się w tekście powyżej, a także w poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia”

  • Karol
   |

   Do zgłoszenia zmiany w ewidencji trzeba dołączyć dokumenty od geodety, więc na jedno wychodzi. Kontury użytków gruntowych oraz kontury budynków ujawnia się w ewidencji na podstawie pomiarów oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych, które wykonują geodeci. Starosta nie musi nikogo do tego wzywać, skoro przepis ustawy nakazuje zgłosić zmianę w sytuacji, gdy nie wynika ona z wydanej decyzji administracyjnej itd. A w przypadku zgłoszenia budowy domku do 35 m tak własnie jest. W dodatku zmiana sposobu użytkowania gruntu następuje już w momencie rozpoczęcia budowy. Choćby ta budowa nie wymagała pozwolenia ani zgłoszenia, to grunt przestaje być wykorzystywany na cele rolnicze. Czyli jeśli starosta stwierdzi po jakimś czasie, że właściciel nie dokonał zgłoszenia zmiany i nie dostarczył wyników pomiarów może nałożyć grzywnę wynikającą z Art. 48 ustawy PGiK, a wcześniej może decyzją nakazać dostarczenie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru, o której mowa w art. 22 lub obciążyć kosztami sporządzenia dokumentacji zastępczej.

 9. Marta
  | Odpowiedz

  Buduje domek 35m2 na zgloszenie, czy może mi Pani podpowiedzieć jak wyglada sprawa z ociepleniem takiego budynku? Czy to prawda ze mogę go ocieplić po odbiorze? ( geodezyjny pomiar powykonawczy-nakaz starostwa). Jesli tak, to czy mogę dokonać odbioru gołego muru bez elewacji żeby nie zdejmować jej do położenia izolacji i nie musieć drugi raz zakładać?

 10. Jakub
  | Odpowiedz

  Witam, czy wpis w dzienniku : wytyczenie osi drogi do wiatrak …. może przedłużyć pozwolenie o kolejne trzy lata ?

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.