POZWOLENIE NA BUDOWĘ – formalności krok po kroku

with Brak komentarzy
pozwolenie na budowę formalności krok po krokuPoniżej w 7 punktach przedstawiamy czynności, od których powinieneś zacząć, jeśli zamierzasz uzyskać pozwolenie na budowę.
1. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pierwszym urzędem, do którego powinieneś się udać, jest urząd gminy bądź miasta. Sprawdzisz tam, czy dla działki, na której planujesz inwestycję, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1A. Jeśli plan istnieje powinieneś sprawdzić kilka rzeczy.

1) Po pierwsze i najważniejsze – czy działka jest budowlana, a jeżeli tak to jakie inwestycje można na niej zrealizować.
Przykład: na niektórych działkach może być dopuszczona jedynie zabudowa jednorodzinna i nic poza tym, wtedy na takiej działce nie zbudujesz np. warsztatu samochodowego.
2) Jakie wymagania stawiane są poszczególnym obiektom w danym terenie.
Przykład: czy określono dla budynków np. kąt nachylenia dachu, wysokość, ilość kondygnacji.
3) Czy plan wprowadza inne wymagania odnośnie danego terenu.
Przykład: czy wskazano maksymalne wskaźniki zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną, nieprzekraczalną linię zabudowy.
Punktów 2 i 3 nie musisz koniecznie sprawdzać (chyba że zamierzasz kupić projekt typowy domku, zanim skontaktujesz się z projektantem). Jeśli okazało się, że możesz na działce zrealizować inwestycję, którą chcesz, parametry te sprawdzi i odpowiednio zastosuje projektant wykonujący projekt budowlany.
1B. Jeśli dla danego terenu nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego będziesz musiał złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Warto wiedzieć, że nie dla każdej działki uzyskasz taką decyzję. Ponadto jest to jeden z dłuższych etapów – czas oczekiwania na warunki zabudowy może sięgnąć kilku miesięcy.
2. Wizyta w biurze projektowym lub u projektanta.
Do każdego pozwolenia na budowę konieczny jest projekt budowlany. Warto z projektantem skontaktować się już na początku drogi. Jeśli zamierzasz kupić projekt typowy domu jednorodzinnego możesz to zrobić przed wizytą u projektanta, a możesz dopiero po konsultacjach z nim. Jeśli kupisz projekt typowy nie spełniający wymagań zawartych w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy, dostosowanie go do tych wymagań może sporo kosztować.
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych.
Mapę taką sporządzi uprawniony geodeta, jednak nie zawsze jest ona potrzebna. Na pewno będzie niezbędna do budowy nowego obiektu. Natomiast na przykład w przypadku nadbudowy istniejących budynków może nie być konieczności jej sporządzania. Dlatego też zanim ją zamówisz, warto skontaktować się z projektantem.
4. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej.
Konieczność uzyskania takiego oświadczenia zależy od rodzaju inwestycji.
5. Badania geologiczno – inżynierskie gruntu.
Nie dla wszystkich inwestycji będą potrzebne. Projektant wskaże Ci czy jest w stanie zaprojektować dany obiekt budowlany bez takich badań, czy jednak będą mu potrzebne.
6. Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci.
Tu również projektant wskaże czy trzeba je uzyskać już na etapie projektowania. Od niedawna nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tekście: Budowa wewnętrznych instalacji.
Nawet jeśli projektant uzna, że warunki te nie są mu potrzebne, warto o nie wystąpić już na etapie projektowania. Na pewno będą one niezbędne przed zakończeniem budowy – o ile inwestycja tego wymaga. Dobrze już na etapie projektowania wiedzieć, czy jest możliwość przyłączenia do sieci, albo czy nie będzie to zbyt kosztowne. Można wtedy przewidzieć stosowne rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
///Aktualizacja: od 1.01.2017 r. budowa instalacji wewnętrznych w nowych budynkach znów wymaga pozwolenia na budowę.///
7. Inne dokumenty.
Powyżej wskazaliśmy podstawowe dokumenty, które są potrzebne przy większości inwestycji. W zależności od inwestycji – być może będziesz musiał udać się do innych urzędów i uzyskać dodatkowe dokumenty. Mogą to być na przykład: zgoda na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, uzgodnienie z konserwatorem zabytków lub zarządcą drogi, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (może być potrzebne nawet, gdy działka jest budowlana). Szczególnie traktowane są inwestycje w obrębie obszaru Natura 2000 lub mogące znacząco oddziaływać na środowisko – wtedy na pewno potrzebne będą jeszcze dodatkowe decyzje.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ