Odległość pomiędzy budynkami

with 3 komentarze

odległość pomiędzy budynkamiJak zlokalizować budynek na działce, by zachować wymagane przepisami odległości od innych budynków? W jakiej odległości od siebie sytuować budynki znajdujące się na sąsiednich działkach, a w jakiej te zlokalizowane na jednej działce?

 

Odległość pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na tej samej działce

Przepisy nie określają minimalnych odległości pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na jednej działce budowlanej z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie może przekraczać najmniejszej dopuszczalnej strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na działce rodzajów budynków.
W budownictwie jednorodzinnym jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten warunek nie był spełniony, więc nie będziemy opisywać, co dokładnie to oznacza, ani też wskazywać wielkości tych stref.

 

Odległość pomiędzy budynkami usytuowanymi na różnych działkach

Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego trochę ją uprościmy. Informacje, które znajdziesz poniżej dotyczą budownictwa jednorodzinnego i nie wyczerpują wszystkich zagadnień, a odnoszą się jedynie do najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych przypadków. Ze względu na złożoność tego tematu, nie jesteśmy w stanie opisać go w jednym artykule. Więcej informacji znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.

 

Odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży zlokalizowanych na sąsiednich działkach budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

 • oba budynki murowane (ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia) – 8m;
 • jeden z budynków murowany (ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia), a drugi drewniany (ściany lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień) – 12 m;
 • oba budynki ze ścianami lub przekryciem dachu rozprzestrzeniającymi ogień – 16 m.

Powyższe odległości dotyczą ścian, które mają wymaganą klasę szczelności ogniowej na powierzchni większej niż 65%. Szczelność ogniowa jest właśnie jednym z tych zagadnień, które trudno opisać w jednym artykule i dlatego informacje na temat tego, co to jest, znajdziesz we wspomnianym poradniku.

W przypadku m.in. następujących budynków:
1) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej – do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2,

bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
odległości podane wyżej możemy zmniejszyć o 25%, jeżeli budynki zwrócone są do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

Jeśli w którymś z budynków będzie ściana oddzielenia przeciwpożarowego – wyżej wymienionych odległości nie musimy zachowywać. Warto również zaznaczyć, że nie każdy drewniany budynek będzie miał ściany rozprzestrzeniające ogień – istnieje możliwość odpowiedniego ich zabezpieczenia, żeby takimi nie były.

odległość pomiędzy budynkami

Często otrzymujemy pytania dotyczące odległości budynków od granicy działki. Poruszaliśmy już ten temat w artykułach:

„Odległość budynku od granicy działki”

„Lokalizacja budynku na działce – 4 pytania i odpowiedzi”

„Budowa przy granicy działki – warunki techniczne 2018”

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Komentarze

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Otrzymałem jakiś czas temu od rodziców działkę pod budowę domu.
  W górnym lewym rogu sąsiad ma garaż. Wiem że miał na niego zezwolenie, bo rodzice otrzymywali informacje o jego budowie z urzędu gminy.
  Moje pytanie jest następujące. W jakiej odległości, mogę postawić dom od tego garażu?
  Garaż jest w mojej granicy, długość garażu w granicy to około 5,5 metra.
  Czy garaż powinien mieć ścianę oddzielenia p. poż?
  Budowa dalej nie jest zakończona, budowę garażu sąsiad rozpoczął mniej więcej 5 lat temu.

  Przedstawiam rysunek poglądowy. Garaż jest na czerwono zaznaczony.

  http://imageshack.com/a/img923/4596/JWkw9f.jpg

 2. Piotr
  | Odpowiedz

  Pani Magdo, dziękuję za najlepszy blog w sieci o tej tematyce.
  Chciałbym zapytać, jak zinterpretowałaby Pani „odległość od budynku” w sytuacji, gdy budynek z sąsiedniej działki dochodzi do granicy mojej działki nie ścianą, lecz wychodzącym z niego dość wysokim (prawie 1,5 m od poziomu terenu) tarasem z basenem; przy tym ten basen jest przykryty przesuwanym, półwalcowatym przykryciem ze szkła organicznego czy czegoś podobnego, o wysokości w najwyższym punkcie ok. 2 m od poziomu tarasu. Czy to może mieć jakiś wpływ na możliwość lokalizacji obiektów budowlanych na mojej działce w pobliżu tej granicy?

 3. Karolina
  | Odpowiedz

  Dzień dobry! Pani Magdo posiadam działkę o szerokości 14,10 m. Chcę zbudować dom o szer. 8,1 ( szerokość elewacji frontowej podana w warunkach zabudowy). Z lewej strony dom będzie odsunięty od granicy 4m. Z prawej 1,5 metra. Za płotem, z prawej strony w odległości 2,7 od granicy mojej działki stoi dom drewniany parterowy, nie zwrócony otworami okiennymi i drzwiowymi w stronę mojej działki. Jedynie na strychu jest małe okienko, ale strych na pewno nie jest powierzchnią mieszkalną. Z prawej strony ściana ma być ścianą oddzielenia przeciwpożarowego E R I 60( murowana, docieplona wełną mineralną oraz otynkowana) bez otworów okiennych i drzwiowych, zakończona ogniomurem. Urząd kazał pisać mi odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury od warunków techniczno budowlanych od paragrafu 271. punkt 1 i 2 ze względu na odległość między tymi budynkami. Odległość będzie 4,2 między budynkami, wg urzędu powinna być 8, ( ja stwierdzam, że nawet 12) ,gdyby ściana mojego budynku nie była ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, a jak napisałam wyżej będzie. Więc, kazano mi się odwołać od czegoś co mnie de facto nie dotyczy. Najgorsze jest to, że projektantka( jak się okazuje bez uprawnień) umywa ręce i twierdzi, że to urząd nam kazał pisać odwołanie, więc ma takie wymagania, a ona nie będzie walczyć z urzędnikami. Ja stwierdzam, że odległości, które są opisane w Rozdziale 7,paragrafie 271 pkt.1-7 nie dotyczą odległości między budynkiem jednorodzinnym drewnianym i murowanym. Inny architekt podpowiedział mi, że w moim przypadku budynek drewniany traktowany jest jak ściana lasu, par. 271. pkt 8. Zaś w pkt.8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
  1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
  2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się
  9. Odległości, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.
  Czyli można stawiać nawet 3 metry od granicy, jeśli oba budynki są niepalne?
  §.271.10. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 1-7, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków.
  12. Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynków, które:
  1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem § 218.
  Wniosek jest taki, iż skoro odległości z pkt.1-7 mnie nie dotyczą, więc mogę się przybliżyć do granicy działki. Wg. paragrafu 12. 1,5 metra ponieważ działka ma szerokość mniejszą niż 16 metrów. Wystarczy, aby jedna ściana ( par. 271. pkt 12 podpunkt 1), czyli moja była oddzielenia przeciwpożarowego, abym mogła zbliżyć się do drewnianego budynku na odległość minimum 4m, ( u mnie będzie 4,2). A paragraf 235 mówi o tym, że ściana mojego budynku powinna być oddzielenia przeciwpożarowego o właściwościach R E I 60, zakończona ogniomurem wystającym ponad dach minimum 30 cm.
  Wiem, też, że działka sąsiednia będzie objęta obszarem oddziaływania przez mój obiekt. Mam warunki zacienienia sąsiedniej działki.
  Czy moje wnioski są słuszne? Jak udowodnić urzędnikom swoją rację? Czy wystarczy, że znajdę porządnego architekta, który zna przepisy, zrobi właściwy projekt i dobrze go opisze? Bo urzędnik wymyślił, że można to obejść, pod warunkiem, że architekt napisze we wniosku o budowę, że oba budynki mają ściany oddzielenia przeciwpożarowego. A mi się wydaje, że przepis mówi jasno o jednej ścianie.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ