Odległość pomiędzy budynkami

Jak zlokalizować budynek na działce, by zachować wymagane przepisami odległości od innych budynków? W jakiej odległości od siebie sytuować budynki znajdujące się na sąsiednich działkach, a w jakiej te zlokalizowane na jednej działce?

 

Odległość pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na tej samej działce

Przepisy nie określają minimalnych odległości pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na jednej działce budowlanej z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie może przekraczać najmniejszej dopuszczalnej strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na działce rodzajów budynków.
W budownictwie jednorodzinnym jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten warunek nie był spełniony, więc nie będziemy opisywać, co dokładnie to oznacza, ani też wskazywać wielkości tych stref.

 

Odległość pomiędzy budynkami usytuowanymi na różnych działkach

Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego trochę ją uprościmy. Informacje, które znajdziesz poniżej dotyczą budownictwa jednorodzinnego i nie wyczerpują wszystkich zagadnień, a odnoszą się jedynie do najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych przypadków. Ze względu na złożoność tego tematu, nie jesteśmy w stanie opisać go w jednym artykule. Więcej informacji znajdziesz w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.

 

Odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży zlokalizowanych na sąsiednich działkach budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

 • oba budynki murowane (ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia) – 8m;
 • jeden z budynków murowany (ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia), a drugi drewniany (ściany lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień) – 12 m;
 • oba budynki ze ścianami lub przekryciem dachu rozprzestrzeniającymi ogień – 16 m.

W przypadku m.in. następujących budynków:
1) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej – do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2,

bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
odległości podane wyżej można zmniejszyć o 25%, jeżeli budynki zwrócone są do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

Jeśli w którymś z budynków będzie ściana oddzielenia przeciwpożarowego – wyżej wymienionych odległości nie trzeba zachowywać.Warto zaznaczyć, że nie każdy drewniany budynek będzie miał ściany rozprzestrzeniające ogień – istnieje możliwość odpowiedniego ich zabezpieczenia, żeby takimi nie były.

odległość pomiędzy budynkami

Często otrzymujemy pytania dotyczące odległości budynków od granicy działki. Poruszaliśmy już ten temat w artykułach:

“Odległość budynku od granicy działki”

“Lokalizacja budynku na działce – 4 pytania i odpowiedzi”

“Budowa przy granicy działki – warunki techniczne 2018”

Komentarz

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Otrzymałem jakiś czas temu od rodziców działkę pod budowę domu.
  W górnym lewym rogu sąsiad ma garaż. Wiem że miał na niego zezwolenie, bo rodzice otrzymywali informacje o jego budowie z urzędu gminy.
  Moje pytanie jest następujące. W jakiej odległości, mogę postawić dom od tego garażu?
  Garaż jest w mojej granicy, długość garażu w granicy to około 5,5 metra.
  Czy garaż powinien mieć ścianę oddzielenia p. poż?
  Budowa dalej nie jest zakończona, budowę garażu sąsiad rozpoczął mniej więcej 5 lat temu.

  Przedstawiam rysunek poglądowy. Garaż jest na czerwono zaznaczony.

  http://imageshack.com/a/img923/4596/JWkw9f.jpg

Prześlij komentarz