Odległość pomiędzy budynkami

with 5 komentarzy

odległość pomiędzy budynkamiJak zlokalizować budynek na działce, by zachować wymagane przepisami odległości od innych budynków? W jakiej odległości od siebie sytuować budynki znajdujące się na sąsiednich działkach, a w jakiej te zlokalizowane na jednej działce?

 

Odległość pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na tej samej działce

Przepisy nie określają minimalnych odległości pomiędzy budynkami zlokalizowanymi na jednej działce budowlanej z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie może przekraczać najmniejszej dopuszczalnej strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na działce rodzajów budynków.
W budownictwie jednorodzinnym jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten warunek nie był spełniony, więc nie będę opisywać, co dokładnie to oznacza, ani też wskazywać wielkości tych stref.

 

Odległość pomiędzy budynkami usytuowanymi na różnych działkach

Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego trochę ją uproszczę. Informacje, które znajdziesz poniżej dotyczą budownictwa jednorodzinnego i nie wyczerpują wszystkich zagadnień, a odnoszą się jedynie do najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych przypadków. Ze względu na złożoność tego tematu, nie jestem w stanie opisać go w jednym artykule. Więcej informacji znajdziesz w e-booku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”.

E-book o sytuowaniu budynków na działce

 

Odległość pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży zlokalizowanych na sąsiednich działkach budowlanych nie powinna być mniejsza niż:

 • 8 m – gdy oba budynki mają ściany i dach nierozprzestrzeniające ognia;
 • 12 m – gdy jeden z budynków ma ścianę i dach nierozprzestrzeniające ognia, a drugi ma ścianę lub przekrycie dachu rozprzestrzeniające ogień;
 • 16 m – gdy oba budynki mają ściany lub przekrycia dachu rozprzestrzeniające ogień.

Powyższe odległości dotyczą ścian, które mają wymaganą klasę szczelności ogniowej na powierzchni większej niż 65%. Szczelność ogniowa jest właśnie jednym z tych zagadnień, które trudno opisać w jednym artykule i dlatego informacje na temat tego, co to jest, znajdziesz we wspomnianym e-booku.

 

W przypadku m.in. następujących budynków:
1) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej – do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2,

bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
odległości podane wyżej możemy zmniejszyć o 25%, jeżeli budynki zwrócone są do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.
 

Jeśli w którymś z budynków będzie ściana oddzielenia przeciwpożarowego – wyżej wymienionych odległości nie musimy zachowywać. Warto również zaznaczyć, że nie każdy drewniany budynek będzie miał ściany rozprzestrzeniające ogień – istnieje możliwość odpowiedniego ich zabezpieczenia, żeby takimi nie były.

 
Minimalna odległość pomiędzy budynkami

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

5 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Otrzymałem jakiś czas temu od rodziców działkę pod budowę domu.
  W górnym lewym rogu sąsiad ma garaż. Wiem że miał na niego zezwolenie, bo rodzice otrzymywali informacje o jego budowie z urzędu gminy.
  Moje pytanie jest następujące. W jakiej odległości, mogę postawić dom od tego garażu?
  Garaż jest w mojej granicy, długość garażu w granicy to około 5,5 metra.
  Czy garaż powinien mieć ścianę oddzielenia p. poż?
  Budowa dalej nie jest zakończona, budowę garażu sąsiad rozpoczął mniej więcej 5 lat temu.

  Przedstawiam rysunek poglądowy. Garaż jest na czerwono zaznaczony.

  http://imageshack.com/a/img923/4596/JWkw9f.jpg

 2. Piotr
  | Odpowiedz

  Pani Magdo, dziękuję za najlepszy blog w sieci o tej tematyce.
  Chciałbym zapytać, jak zinterpretowałaby Pani „odległość od budynku” w sytuacji, gdy budynek z sąsiedniej działki dochodzi do granicy mojej działki nie ścianą, lecz wychodzącym z niego dość wysokim (prawie 1,5 m od poziomu terenu) tarasem z basenem; przy tym ten basen jest przykryty przesuwanym, półwalcowatym przykryciem ze szkła organicznego czy czegoś podobnego, o wysokości w najwyższym punkcie ok. 2 m od poziomu tarasu. Czy to może mieć jakiś wpływ na możliwość lokalizacji obiektów budowlanych na mojej działce w pobliżu tej granicy?

 3. Karolina
  | Odpowiedz

  Dzień dobry! Pani Magdo posiadam działkę o szerokości 14,10 m. Chcę zbudować dom o szer. 8,1 ( szerokość elewacji frontowej podana w warunkach zabudowy). Z lewej strony dom będzie odsunięty od granicy 4m. Z prawej 1,5 metra. Za płotem, z prawej strony w odległości 2,7 od granicy mojej działki stoi dom drewniany parterowy, nie zwrócony otworami okiennymi i drzwiowymi w stronę mojej działki. Jedynie na strychu jest małe okienko, ale strych na pewno nie jest powierzchnią mieszkalną. Z prawej strony ściana ma być ścianą oddzielenia przeciwpożarowego E R I 60( murowana, docieplona wełną mineralną oraz otynkowana) bez otworów okiennych i drzwiowych, zakończona ogniomurem. Urząd kazał pisać mi odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury od warunków techniczno budowlanych od paragrafu 271. punkt 1 i 2 ze względu na odległość między tymi budynkami. Odległość będzie 4,2 między budynkami, wg urzędu powinna być 8, ( ja stwierdzam, że nawet 12) ,gdyby ściana mojego budynku nie była ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, a jak napisałam wyżej będzie. Więc, kazano mi się odwołać od czegoś co mnie de facto nie dotyczy. Najgorsze jest to, że projektantka( jak się okazuje bez uprawnień) umywa ręce i twierdzi, że to urząd nam kazał pisać odwołanie, więc ma takie wymagania, a ona nie będzie walczyć z urzędnikami. Ja stwierdzam, że odległości, które są opisane w Rozdziale 7,paragrafie 271 pkt.1-7 nie dotyczą odległości między budynkiem jednorodzinnym drewnianym i murowanym. Inny architekt podpowiedział mi, że w moim przypadku budynek drewniany traktowany jest jak ściana lasu, par. 271. pkt 8. Zaś w pkt.8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
  1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
  2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się
  9. Odległości, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.
  Czyli można stawiać nawet 3 metry od granicy, jeśli oba budynki są niepalne?
  §.271.10. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 1-7, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków.
  12. Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynków, które:
  1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem § 218.
  Wniosek jest taki, iż skoro odległości z pkt.1-7 mnie nie dotyczą, więc mogę się przybliżyć do granicy działki. Wg. paragrafu 12. 1,5 metra ponieważ działka ma szerokość mniejszą niż 16 metrów. Wystarczy, aby jedna ściana ( par. 271. pkt 12 podpunkt 1), czyli moja była oddzielenia przeciwpożarowego, abym mogła zbliżyć się do drewnianego budynku na odległość minimum 4m, ( u mnie będzie 4,2). A paragraf 235 mówi o tym, że ściana mojego budynku powinna być oddzielenia przeciwpożarowego o właściwościach R E I 60, zakończona ogniomurem wystającym ponad dach minimum 30 cm.
  Wiem, też, że działka sąsiednia będzie objęta obszarem oddziaływania przez mój obiekt. Mam warunki zacienienia sąsiedniej działki.
  Czy moje wnioski są słuszne? Jak udowodnić urzędnikom swoją rację? Czy wystarczy, że znajdę porządnego architekta, który zna przepisy, zrobi właściwy projekt i dobrze go opisze? Bo urzędnik wymyślił, że można to obejść, pod warunkiem, że architekt napisze we wniosku o budowę, że oba budynki mają ściany oddzielenia przeciwpożarowego. A mi się wydaje, że przepis mówi jasno o jednej ścianie.

 4. Adam
  | Odpowiedz

  Mam dość małą działkę i mogę tam postawić bardzo mały dom. Niezbędny jest mi też budynek gospodarczy na narzędzia. Z zachowaniem wszystkich określonych prawem odległości od działek sąsiednich mogę wybudować oba budynki, ale dość blisko siebie. W praktyce oznacza to odległość 10 centymetrów (!) między budynkami. Minimalna odległość nie jest określona w przepisach, ale chciałbym mieć pewność, że nikt się do mnie nie przyczepi, że budynki stoją zbyt blisko siebie. Czy ktoś może mi zabronić takiej odległości? Ewentualnie, czy takie budynki mogą do siebie przylegać, jednocześnie stanowiąc dwie oddzielne budowle, jak np. domy przylegające do siebie na dwóch różnych działkach dwóch różnych osób?

 5. Maciej
  | Odpowiedz

  Zamierzam budować dom na 4 sąsiadujących działkach (każda bardzo wąska – po 8-12m szerokości). Chcę zacząć od budowy garażu który będzie na jednej – skrajnej działce . Czy budując dom na pozostałych trzech działkach muszę uwzględnić odległość od garażu min. 8m jeśli wszystkie te działki będą zagospodarowane wspólnie? Czy lepiej budując garaż od razu wkroczyć 10 cm na kolejną działkę i wtedy pominąć konieczność minimalnej odległości między budynkami na sąsiednich działkach?

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.