Budowa i przebudowa zjazdu – zgłoszenie – formalności w 4 krokach

with 51 komentarzy
budowa zjazdu na zgłoszenie

Przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy zjazdu musisz dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. Procedura zależy od kategorii drogi publicznej, przy której znajduje się zjazd.

W dzisiejszym tekście zajmiemy się zjazdami z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które możemy budować na zgłoszenie. O zjazdach z dróg krajowych, na budowę których potrzebujemy pozwolenie, piszemy w podlinkowanym tekście.

 

Zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – zgłoszenie

Jeśli planujesz budowę lub przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej, musisz dokonać zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy w kilku punktach formalności, jakie powinieneś dopełnić, zanim złożysz w urzędzie wniosek dotyczący zgłoszenia.

1. Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę, wydawane w formie decyzji administracyjnej. W decyzji tej określona jest lokalizacja zjazdu oraz jego parametry techniczne. Po dokument ten musisz udać się do zarządcy drogi, którym jest w przypadku dróg:
– gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
– powiatowych – zarząd powiatu,
– wojewódzkich – zarząd województwa.
Jeżeli nie wybudujesz zjazdu w ciągu 3 lat od wydania decyzji na jego lokalizację, decyzja ta wygasa.

 

2. Przygotowanie rysunków i opisu do zgłoszenia. Będą to:
– rysunek usytuowania zjazdu na działce, najlepiej sporządzić go na kopii mapy zasadniczej, musi zawierać wszystkie wymiary,
– przekrój przez zjazd,
– krótki opis dotyczący planowanej inwestycji.
Musisz pamiętać o tym, że parametry zjazdu powinny być zgodne z wymaganiami nałożonymi w zezwoleniu na lokalizację zjazdu oraz obowiązującymi przepisami. Zjazd powinien być ukształtowany w taki sposób, aby wody opadowe z niego spływały na Twoją prywatną działkę (chyba że co innego napisano w decyzji na lokalizację).

 

3. Uzgodnienie przygotowanych rysunków z zarządcą drogi, jeżeli był taki wymóg w decyzji na lokalizację zjazdu.
Jeżeli zjazd usytuowany jest nad sieciami uzbrojenia terenu, może być konieczne uzgodnienie jego lokalizacji z zarządcą sieci.

 

4. Złożenie wniosku zgłoszenia budowy zjazdu. Zgłoszenie powinno zawierać:
– opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych,
– termin rozpoczęcia robót,
– rysunki przedstawiające zjazd,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, wydane w formie decyzji,
– ewentualnie inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami (np. uzgodnienie z zarządcą sieci, o którym mowa powyżej w punkcie 3).

Zgłoszenie budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej należy złożyć do wojewody, natomiast z drogi gminnej i powiatowej – do starosty.


Aktualizacja:
Od 1.01.2017 r. budowa i przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Nadal jednak trzeba przeprowadzić formalności u zarządcy drogi, tj. m.in. uzyskać zgodę na lokalizację zjazdu, a później na zajęcie pasa drogowego.Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

51 Odpowiedzi

 1. Unknown
  | Odpowiedz

  Co rozumiemy pod pojęciem "rysunki"? Czy ma to być projekt sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe do projektowania czy zwykły Kowalski może sobie zrobić po prostu zrobić rysunek, nawet odręcznie? Czy redaktor tego artykułu może się podzielić jakimiś doświadczeniami na temat czego realnie wymagają zarządcy do decyzji o lokalizacji zjazdu i urzędy przy zgłoszeniu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Do tego zgłoszenia każdy może sobie samodzielnie przygotować rysunki, nawet odręcznie. Nie jest tutaj potrzebny projektant z uprawnieniami. Ważne jest, żeby rysunki były czytelne i zawierały wszystkie niezbędne wymiary. Noi oczywiście parametry zjazdu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.
   Urzędy generalnie wymagają tego, co określają przepisy, aczkolwiek zakres jest różny. W niektórych wystarczy orientacyjny szkic, a gdzie indziej konieczny jest dokładny rysunek w skali. Wszystko to jest spowodowane przez nieprecyzyjne przepisy, bo trudno jednoznacznie wyjaśnić, np. sformułowanie "w zależności od potrzeb".
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Bzdura.
   To nie jest prawda. Projekt zjazdu trzeba zrobić i musi to zrobić projektant z odpowiednimi uprawnieniami. Przecież zjazd to połączenie drogi z działka a zatem budujemy na terenie pasa drogowego za który odpowiada Zarządca drogi i nie może sobie pozwolić na to aby był niewłaściwie zaprojektowany.

  • MGM
   |

   To nie jest bzdura, tylko prawda. Proszę podać podstawę prawną. Art. 30 prawa budowlanego jasno określa co powinno zawierać zgłoszenie i w przypadku budowy zjazdu nie jest wymagany projekt budowlany sporządzony przez projektanta z uprawnieniami. Zarządca drogi po to wydaje warunki na budowę zjazdu, żeby określić w nich parametry, jakie zjazd powinien mieć. Może też nakazać uzgodnienie konkretnych rozwiązań. Organ architektoniczno-budowlany przyjmujący zgłoszenie sprawdza zgodność rozwiązań z przepisami, wydanymi warunkami i nie przyjmie zgłoszenia niespełniającego tych warunków, a jeżeli uzgodnienie było wymagane to bez uzgodnienia też nie przyjmie. Z doświadczenia wiem, że sporządzenie projektu czy rysunków przez projektanta z uprawnieniami niestety nie daje gwarancji, że rozwiązania będą zgodne z przepisami.

 2. Unknown
  | Odpowiedz

  Dlaczego wody opadowe w kierunku działki Inwestora?

  • MGM
   |

   Witam.
   Przepisy zabraniają kierowania wód opadowych z własnego terenu na sąsiednie nieruchomości (chyba że ma się zgodę właściciela).
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Zjazd to połączenie drogi z działką a zatem budowany jest w pasie drogowym, a nie można sprowadzać wód z pasa drogowego na działkę inwestora no chyba że wyrazi na to zgodę. Jeśli nie to zgodnie z prawem wody z pasa drogowego powinny być w tym pasie zagospodarowane

  • MGM
   |

   Wód nie wolno kierować na nieruchomości sąsiednie bez zgody właściciela – dotyczy to obu stron.

  • Janek
   |

   Czy grożą jakieś kary lub inne konsekwencje za wykonanie zjazdu bez pozwolenia zarządcy?

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  a czy dla projektu zjazdu ważny jest kolor kostki jaka zostanie położona?

  • MGM
   |

   Witam,
   nie spotkałam się z planem miejscowym, który wymagałby konkretnego koloru kostki na zjeździe. Nie widzę konieczności podawania tego koloru w projekcie.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   dziękuję
   a jeżeli kolor w projekcie został podany a położę inny czy zarządca może nałożyć karę? dom w stanie surowym wraz z projektami zakupiłam i podany na rysunku dołączonym do planu kolor kostki nie pasuje do elewacji i do koloru kostki na terenie działki :(

  • MGM
   |

   Trzeba byłoby sprawdzić czy w warunkach budowy zjazdu albo w decyzji na jego lokalizację zarządca zawarł jakieś wytyczne w tej kwestii. Ewentualnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy).

  • Anonimowy
   |

   Witam. Spotkałam się z koniecznością określenia koloru kostki – w przypadku, gdy w danym mieście / osiedlu wszystkie chodniki i zjazdy mają określony kolor.

  • Anonimowy
   |

   Czasem też zarządca może określić kolor kostki, bo to przecież niezbyt dobrze wygląda jak każdy zjazd jest w innym kolorze – moze również narzucić typ kostki

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam! Czy remont zjazdu z drogi powiatowej, tzn nie tyle remont co utwardzenie powierzchni również należy zgłosić? Zjazd jest wybudowany zgodnie z przepisami i pozwoleniami. Chcę jedynie zrobić inne roboty budowlane (utwardzenie terenu). Wiem że na pewno zajęcie pasa muszę zgłosić do zarządy drogi, a do starosty zgłoszenie również?

  • MGM
   |

   Witam.
   Remont zjazdu a utwardzenie terenu to dwie różne sprawy.
   Proszę spojrzeć na ostatni komentarz znajdujący się pod tekstem (z 04.09.2016):
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/03/zgoszenie-budowy-budynku-gospodarczego.html?showComment=1473017520891#c3674639182532945019
   oraz do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/06/utwardzenie-powierzchni-gruntu.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   bardzo dziękuję za odpowiedź, wiele wyjaśnia. A czy remont (stricte) – wymiana zapadniętych kanałów, naprawa zapadniętych ścian oporowych i wymiana uszkodzonej nawierzchni (typu jumbo) wymaga jedynie zgłoszenia w starowstwie? I nastepnie udać się do zarządu dróg powiatowych o zajęcie pasa (o ile nie będzie sprzeciwu w starowstwie?

  • MGM
   |

   Witam.
   Remont zjazdu z drogi powiatowej nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia. Tylko roboty budowlane muszą mieścić się w definicji remontu i dotyczyć zjazdu – czy w Pańskim przypadku tak będzie – nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie, ponieważ nie wiem jak wygląda sytuacja i co konkretnie będzie robione (mur oporowy w typowym tego słowa znaczeniu, raczej jest oddzielnym obiektem, a nie częścią zjazdu i jego remont wymaga zgłoszenia). Druga sprawa- jeśli roboty będą wykonywane na działce drogowej to wymagają zgody właściciela działki.
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli jednym słowem lepiej zgłosić i mieć głowę spokojną.
  I naprawdę świetne to forum.
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Dziękuję za miłe słowo :) Również pozdrawiam.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W przypadku przepustu pod zjazdem niektóre starostwa wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

  • MGM
   |

   No tak, ale czy dotyczy to sytuacji, gdy pod zjazdem jest jakiś ciek wodny czy niekoniecznie?

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.

  Czy konieczne jest ustanowienie kierownika robót w przypadku budowy lub przebudowy zjazdu?
  Czy należy wykonać inwentaryzację powykonawczą zjazdu?

  Czy może Pan podać przepisy określające te kwestie?

  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam. To zależy z jakiej drogi jest zjazd (czy budowany na pozwolenie czy na zgłoszenie). Odpowiedź na pytanie znajdzie Pan/Pani w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/zgoszenie-przyjete-i-co-dalej.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/pozwolenie-na-budowe-juz-jest-co-dalej.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/jak-formalnie-zakonczyc-budowe.html
   Podstawa – art. 42 i 43 prawa budowlanego.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Chodzi mi o zjazd budowany na zgłoszenie (z drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej).
   Zetknąłem się z nakładaniem obowiązku ustanowienia kierownika robót przez zarządce drogi np. przez MZDW w Warszawie we wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – budowa/przebudowa zjazdu
   link do wniosku:
   https://mzdw.pl/p/budowa-lub-przebudowa-zjazdu#page-content

   Z tego co się orientuję po dokonaniu zgłoszenia budowy zjazdu (do wojewody lub starosty) i braku sprzeciwu należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wydane w formie decyzji administracyjnej przez zarządcę drogi.
   Do wniosku o takie zezwolenie potrzebna jest czasowa organizacja ruchu i stała organizacja ruchu (ale co do stałej nie jestem pewien czy każdy zarządca jej wymaga i na jakiej podstawie).
   Za brak zezwolenia na prowadzenie robót wymierzana jest kara.

   Mógłby Pan o tym dokładniej napisać.

   Pozdrawiam
   Tomasz

  • MGM
   |

   Kwestie, o których Pan pisze reguluje ustawa o drogach publicznych, a nie prawo budowlane. Niemniej jednak może rzeczywiście kiedyś poruszymy ten temat. Dziękuję za sugestię.
   Pozdrawiam, Magda

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Rozumiem, iż jest to inna ustawa, jednak myślę, iż należałoby opisać dokładnie wszystkie formalności (od początku do końca) przez jakie należy przejść aby zjazd wybudować/przebudować, aby każdy czytający miał dokładny obraz co i gdzie po kolei załatwiać i na jakiej podstawie (żeby wiedzieć jakie dokumenty należy posiadać i na jakiej podstawie).

  Pozdrawiam
  Tomasz

  • MGM
   |

   Powyższy artykuł dotyczy jedynie zgłoszenia, dlatego nie ma w nim informaji o których Pan pisze. Niemniej jednak – jak już wspomniałam ostatnio, może kiedyś zajmiemy się tym tematem. Dziękuję za opinię. Tak na marginesie dodam, że w decyzji na lokalizację zjazdu zarządca zawsze informuje o konieczności uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Rozumiem.
   Drążę tak temat ponieważ zarządcy dróg żądają różnych załączników lub np. ustanowienia kierownika robót, a to wiąże się z kosztami.
   Chodzi mi o wytłumaczenie jakich dokumentów mogą żądać i na jakiej podstawie.
   W którejś odpowiedzi podałem link do wniosku o zajęcie pasa drogowego i moim zdaniem niezgodnie z ustawą prawo budowlane zarządca żąda podania kierownika robót, jednak jako osoba nie uczona w interpretacji prawa nie wiem czy ja mam rację czy zarządca drogi ją ma.
   Dlatego uważam że taki artykuł bardzo by się przydał wszystkim czytelnikom.

   Jednak nie będę już Pani męczył tym tematem.

   Dziękuję za przeczytanie moich komentarzy i odpowiedzi.

   Za cały blog należy się Pani 6+

   Pozdrawiam
   Tomasz

  • MGM
   |

   Dziękuję za miłe słowo. Ustawy o drogach publicznych nie znam od strony praktycznej, ale w wolnej chwili przyjrzę się temu tematowi, przeanalizuję orzecznictwo, itp.
   Pozdrawiam.

  • Master5k
   |

   Procedura w MZDW jest następująca:
   1. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca działkę i odcinek drogi z pomierzonymi rzędnymi wysokościowymi które pozwolą na określenie np: nachylenie nawierzchni zjazdu tzn. czy woda z nawierzchni będzie płynąć w kierunku działki czy drogi oraz do ewentualnego ustalenia rzędnych dna rowu a co się z tym wiąże rzędnej posadowienia oraz kierunku spadku dna przepustu pod zjazdem jeśli będzie trzeba wykonać zjazd przez rów a później ustalenia powierzchni zlewni z której woda będzie spływać do przepustu pod zjazdem w celu obliczenia jego średnicy co jest wymagane w operacie wodnoprawnym który posłuży do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, Mapa powinna mieć też opisane współrzędne jednego krzyża geodezyjnego ponieważ w operacie wodnoprawnym trzeba podać współrzędne położenia urządzenia wodnego
   2)Uproszczony wypis z ewidencji gruntów na działkę drogową i działkę inwestora
   3)Składamy wniosek na lokalizację zjazdu https://mzdw.pl/p/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-lokalizacje-przebudowe-zjazdu-z-drogi-wojewodzkiej#page-content z wymienionymi w nim załącznikami do właściwego rejonu drogowego https://mzdw.pl/kontakt/rejony-drogowe
   Do tego wniosku jest najlepiej naszkicować na mapie miejsce gdzie chcemy budować nasz wjazd.
   4) Otrzymujemy decyzję lokalizacyjną z określonymi parametrami zjazdu.
   5) W decyzji zostaniemy pouczeni o konieczności:
   a) zaopiniowania geometrii zjazdu w Urzędzie Marszałkowskim http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/7.01.-opiniowanie-zakresu-dostepu-koncepcji-lub-projektu-budowlanego-zjazdu-do-nieruchomosci-do-drog-wojewodzkich-poza-miastami-na-prawach-powiatu-warszawy-plocka-ostroleki-siedlec-i-radomia-
   b) uzgodnienia konstrukcji zjazdu (zjazd indywidualny w Rejonie Drogowym z którego mamy decyzję lokalizacyjną , zjazd publiczny w MZDW w Warszawie)
   6) W przypadku konieczności budowy pod zjazdem przepustu musimy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (przepusty powyżej 10m długości) lub pozwolenia wodnoprawnego (przepusty powyżej 10m długości) – do jednego i drugiego potrzebny będzie operat wodnoprawny z obliczeniami hydraulicznymi będzie to musiał zrobić jakiś fachowiec.
   7) Mając w/w uzgodnienia i opinie oraz pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne
   składamy zgłoszenie budowy zjazdu „https://bip.mazowieckie.pl/sprawa-do-zalatwienia/269/zgloszenie-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe”
   8) Wykonujemy projekt stałej organizacji ruchu który powinien zawierać elementy opisane w paragrafie 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i nadzoru nad tym zarządzaniem”
   9)Opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas robót. Zawiera elementy jak wyżej ale przedstawia oznakowanie robót. Pomocny może być „KATALOG typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym „(na stronie GDDKiA)
   10) Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu musimy zaopiniować w:
   a)Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu,
   b) MZDW w Warszawie (tylko Projekt Stałej Organizacji Ruchu)
   c)MZDW Rejon Drogowy z którego jest decyzja na lokalizację zjazdu (tylko Projekt Organizacji Ruchu na czas robót)
   Uzyskać zatwierdzenie obydwu projektów organizacji ruchu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
   11) Mając potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia załączamy je do wniosku „http://wcm.mazovia.pl/documents/11030/20710/Wniosek+o+wydanie+zezwolenia+na+zaj%C4%99cie+pasa+drogowego+w+celu+prowadzenia+rob%C3%B3t+w+pasie+drogowym+-+budowa+lub+przebudowa+zjazdu/c2467bde-93c2-4971-9f19-1ee6063abb42?version=1.0”
   o zajęcie pasa drogowego na czas budowy w rejonie drogowym MZDW
   do którego dołączamy jeszcze plan sytuacyjny z określeniem terenu jaki będziemy zajmować z podziałem na jezdnie, chodnik i inne elementy pasa drogowego (w celu obliczenia opłaty ) i projekt organizacji ruchu na czas robót.
   W drodze decyzji Rejon MZDW wyda nam zgodę na prowadzenie robót i naliczy opłatę.
   Wykonany zjazd zgłaszamy do odbioru gdzie pracownik Rejonu MZDW sprawdzi zgodność wykonanego zjazdu z projektem.
   Dokumenty z odbioru zjazdu posłużą nam do ewentualnego końcowego odbioru budynku który budujemy na naszej działce.
   Należy pamiętać, że we wniosku na lokalizację zjazdu należy podać rodzaj zjazdu tzn. czy ma to być zjazd indywidualny (do zabudowy mieszkaniowej -np domek mieszkalny, pole, łąka, las) czy zjazd publiczny (do prowadzonej działalności gospodarczej np: obiekt handlowy, stacja paliw, warsztat samochodowy, obiekt usługowy, parking ogólnodostępny, komis samochodowy itp.) ponieważ różnią się one od siebie geometrią (szerokością, promieniami łuków, konstrukcją) i przy zmianie sposobu użytkowania obiektu np. planujemy w późniejszym czasie rozbudowę domku jednorodzinnego i otwarcie n.p. sklepu może zajść potrzeba przekwalifikowanie zjazdu indywidualnego na publiczny oraz jego przebudowa co generuje niepotrzebne koszty których można było wcześniej uniknąć.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mogę powiedzieć, iż w ustawie o drogach publicznych nie zostały naniesione zmiany spowodowane zmianą ustawy prawo budowlane np. w art. 29 ust. 3 pkt 1 i 2:

  1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

  Odnośnie kierownika robót niczego nie zauważyłem.

  pozdrawiam
  Tomasz

  Pozdrawiam

  Tomasz

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  zjazd z drogi wojewódzkiej/gminnej na osiedle bloków mieszkaniowych zalicza się do jakiego typu zjazdu? Zjazd indywidualny czy publiczny?

  Pozdrawiam
  Bartek

  • MGM
   |

   Dzień dobry. Biorąc pod uwagę potoczne znaczenie – jest to zjazd publiczny. Jednak prawo budowlane nie wprowadza takiego podziału zjazdów, więc nie wiem, czy ma to jakiekolwiek oparcie w przepisach.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Według Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie art. 55 pkt 3) oraz 4):

   zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym;

   zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie;

   Obydwie definicje jak dla mnie nie jasno opisują przypadek do którego mógłbym zakwalifikować osiedle bloków mieszkaniowych. Jak Pani interpretuje obydwa pojęcia pod tym względem?

   Pozdrawiam
   Bartek

  • MGM
   |

   biorąc pod uwagę powyższe definicje, przypadku, o którym Pan pisze, nie ma gdzie zakwalifikować. Jedyne, co jest w obu definicjach pewne – to zarządca drogi określa, czy dany zjazd jest indywidualny czy publiczny. Pozdrawiam.

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Czy podczas remontu drogi powiatowej wykonawca (powiat) powinien wybudować zjazd z drogi publicznej na moją działkę na własny koszt?
  Posiadam już decyzję określającą warunki techniczne zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej, tymczasowo korzystam z prowizorycznego zjazdu.

  • MGM
   |

   Witam. Takich kwestii nie reguluje prawo budowlane. Coś na ten temat może być w ustawie o drogach publicznych.

 12. Olga
  | Odpowiedz

  Witam.
  Planuję budowę domu i uzyskałąm informację iż muszę mieć projekt wjazdu na działkę. Droga nadmieniam jest drogą gminną. Czy to prawda?

  • MGM
   |

   Zjazd z drogi gminnej może Pani wybudować na zgłoszenie, projekt budowlany nie jest potrzebny – piszemy na ten temat w powyższym tekście

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Chciałabym zmienić zjazd do działki na której już stoi dom.Działka obecnie ma dojazd drogą gospodarczą na zjazd z drogi wojewódzkiej.
  Co się zmieniło w prawie? Czy wystarczy że dostarcze zgłoszenie do Powiatowego Zarządu Dróg?

  • MGM
   |

   Odpowiedź znajdzie Pani na blogu w tekście "Nowe przepisy już obowiązują – kolejne zmiany w prawie budowlanym".

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy na czas budowy zjazdu (przy drodze gminnej), nadal wymaga się zgłoszenia do zarządcy dróg o tzw. zajęcie pasa drogowego ?? Za każdą taką dniówkę życzą sobie niezłych parę złotych..

  • MGM
   |

   Tak – art. 40 ustawy o drogach publicznych.

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W świetle nowych przepisów dotyczących budowy zjazdu z drogi gminnej na moją działkę nie jest wymagane zgłoszenie. Czy musze sporządzić projekt dot.budowy zjazdu i czy trzeba ten projekt gdzieś zgłaszać?

  • MGM
   |

   Proszę przeczytać komentarze wyżej. Punkt 1 tekstu nadal obowiązuje.

 16. Monika
  | Odpowiedz

  Witam, mój problem jest troszeczkę inny. Odebrałam właśnie moje projekty ze Starostwa z powodu nie włączenia drogi wewnętrznej do drogi krajowej. Droga ta jest wspólna dla 11 działek. Przy zakupie działki otrzymałam postanowienie od GDDKiA z dnia 7.02.2014r wydane dla poprzedniego właściciela w którym znalazł się zapis "Inwestor zobowiązany jest wystąpić do GDDKiA Oddział w Warszawie o wydanie zgody na przebudowę zjazdu (włączenia w/w drogi wewnętrznej) do drogi krajowej." Co muszę teraz zrobić aby dostać pozwolenie na budowę. A i jeszcze coś. W warunkach zabudowy ujęto powyższy zapis. Faktem jest, że jedna z działek otrzymała pozwolenie na budowę w 2015r i dom jest w trakcie budowy. Zjazd z drogi krajowej jest obecnie jak zrozumiałam zjazdem na działkę rolną, gdyż przed podziałem była to działka rolna.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, a ja otrzymałam w zeszłym roku decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi gminnej, a w pouczeniu był zapis, że trzeba najpierw zrobić zgłoszenie, czy teraz nie muszę tego zgłoszenia robić, czy muszę zwrócić się do Gminy o nowe pismo w którym nie będzie tego zapisu?

 18. Piotr
  | Odpowiedz

  Co to w ogóle jest zjazd? Jeżeli moja nieruchomość graniczy bezpośrednio z drogą gminną i brama wjazdowa będzie na granicy tych działek (ogrodzenie na tej granicy już jest), to czy jest tu jakiś zjazd?

 19. Radosław
  | Odpowiedz

  Witam, czy ktorykolwiek z organow moze odmowic wydania zgody na zjazd-przepust przez row? Czy sa jakies przeslanki negatywne? Np. Mozliwosc dojazdu do dzialki z innej strony, czy bliskosc zakretu drogi.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.