Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę

with 2 komentarze
kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Często dostajemy od Was pytania:
czy na budowę blaszaka potrzebuję pozwolenie?
kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Na tak zadane pytania nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ procedura zależy od wielu czynników. Jakich?

 

Najważniejsze jest, byś prawidłowo zakwalifikował obiekt i roboty, które planujesz wykonać. Prawo budowlane wyróżnia m.in. obiekty budowlane (a wśród nich budynki, budowle i obiekty małej architektury) oraz tymczasowe obiekty budowlane. Z kolei wśród robót budowlanych mamy np.: budowę, przebudowę, remont. Musisz też wziąć pod uwagę definicje konkretnych budynków (np. budynek gospodarczy, garaż, czy domek letniskowy to zupełnie inne rodzaje budynków). W wielu przypadkach znaczenie ma także powierzchnia budynku, powierzchnia działki, czy ilość podobnych obiektów już istniejących na danej działce.

Gdy już wiesz, jakie roboty planujesz wykonać i przy jakim obiekcie, pora sprawdzić, jaka procedura Cię obowiązuje – pozwolenie na budowę, zgłoszenie, czy brak formalności.

 

Ogólna zasada jest taka, że roboty budowlane możesz rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Jakich? Znajdziesz je w art. 29 i 30 prawa budowlanego. Art. 29 to spis obiektów budowlanych i robót, które możesz wykonać bez pozwolenia na budowę. Z kolei art. 30 mówi, które z nich wymagają zgłoszenia. Jednak nie musisz szukać tych przepisów w ustawie – wszystkie te obiekty i roboty wymieniliśmy w tekstach:

 

Wszystkie pozostałe, niewymienione w art. 29 prawa budowlanego, czyli też w wyżej wskazanych tekstach, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Żeby ułatwić odpowiednią kwalifikację obiektów i robót, przytoczymy poniżej kilka definicji zawartych w prawie budowlanym:

 • obiekt budowlany – to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
 • budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budowla – to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
 • budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
 • roboty budowlane – to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
 • przebudowa – to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
 • remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Komentarze

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A co z tarasami, podestami? Jeżeli zrobię konstrukcję drewnianą złożoną z kilku legarów ułożonych na gruncie i połączonych deskami to jak to zakwalifikuje urząd? Na wiatę do 50m2, czyli konstrukcję z dachem, która wykonana nieumiejętnie może kogoś zabić, jak się złoży, nie potrzeba nawet zgłoszenia, a na taras (bo nie jest wymieniony w PB) potrzebne jest pozwolenie na budowę?! Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem jak mógłby to urząd zakwalifikować. Może Pan spróbować spytać w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Może Pan też wpisać w wyszukiwarkę "taras wyroki" i sprawdzić co na ten temat mówi orzecznictwo. Postaramy się wkrótce szerzej poruszyć ten temat na blogu. Niestety wszystkie obiekty i roboty budowlane, które nie zostały wymienione w art. 29 prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wiem dlaczego budowa przykładowo przydomowego ganku możliwa jest na zgłoszenie, a tarasu już nie. Niestety to nie jedyny absurd prawa budowlanego.
   Pozdrawiam.

Prześlij komentarz