Obiekt małej architektury

with 27 komentarzy
obiekt małej architektury

Co to jest obiekt małej architektury? Czy jest nim altana, huśtawka, grill ogrodowy? Jakie formalności musisz przeprowadzić, zanim wybudujesz taki obiekt?

 

 

Co to jest obiekt małej architektury – definicja

Definicję obiektu małej architektury podaje prawo budowlane w art. 3 pkt 4.
Zgodnie z tym przepisem przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Jest to dosyć ogólna definicja, a użycie sformułowania „w szczególności” świadczy o tym, że w definicji nie wymieniono wszystkich obiektów. Wskazano w niej jedynie kilka przykładowych obiektów małej architektury.


Podstawowym kryterium zaliczającym dany obiekt do obiektu małej architektury jest jego funkcja i wielkość. Aby móc zakwalifikować jakiś obiekt do obiektu małej architektury, powinien on mieć wymiary zbliżone do obiektów wymienionych przykładowo w definicji, a jego funkcja użytkowa powinna być taka jak podana w przepisie. Tak więc obiektem małej architektury będą wszelkie niewielkie obiekty będące obiektami kultu religijnego, architektury ogrodowej, służące do rekreacji codziennej i utrzymania porządku lub inne o podobnej funkcji.

Jak podaje orzecznictwo sądowe – obiekty małej architektury powinny mieć charakter nieuciążliwy i pełnić funkcję poboczną w stosunku do korzystania z danej nieruchomości.

 

 

Przykłady obiektów małej architektury

Do obiektów małej architektury, których nie wymieniono w definicji, zaliczamy na przykład: oczko wodne, figurki ogrodowe, pergole służące rozmieszczeniu zieleni, murowany grill ogrodowy.

 

 

Co nie jest obiektem małej architektury?

Do obiektu małej architektury nie może zostać zaliczony taki obiekt, który stanowi połączenie różnych obiektów służących różnym celom, a jego rozmiarów nie można uznać za niewielkie.

 

 

Czy altana jest obiektem małej architektury?

Orzecznictwo sądowe wielokrotnie wskazywało, że altany nie zaliczamy do obiektu małej architektury. W przypadku budowy altan ma zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którymi budowa altan o powierzchni zabudowy do 35 m² podlega zgłoszeniu, o ile liczba podobnych obiektów (wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2) nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

 

 

Formalności przy budowie obiektów małej architektury

Jeśli chcesz wybudować obiekt małej architektury poza miejscem publicznym, nie musisz przeprowadzać żadnych formalności (taka budowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia). Jeśli planujesz budowę obiektu małej architektury w miejscu publicznym musisz dokonać zgłoszenia.

W zgłoszeniu powinieneć:
– określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
– wskazać termin ich rozpoczęcia,
dołączyć:
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
a także w zależności od potrzeb:
– odpowiednie szkice lub rysunki,
– pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Więcej informacji na temat zgłoszenia znajdziesz w tekście: „Zgłoszenie zamiaru budowy bądź wykonania robót budowlanych – wszystko co powinieneś wiedzieć”.Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

27 Odpowiedzi

 1. Danusia Malska
  | Odpowiedz

  WItam, a czy sauna typu beczka ogrodowa wymaga zgłoszenia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że z takim obiektem może być problem. Ze względu na wielkość trudno go zakwalifikować do obiektów małej architektury (podobnie jak altanę). Z drugiej jednak strony można byłoby uznać, że jest to niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji codziennej. Poza tym nie bardzo widzę przepis, na podstawie którego można by taką saunę wybudować na zgłoszenie lub bez, a jest przecież sporo bardziej skomplikowanych obiektów, które można budować bez pozwolenia. Proszę spojrzeć do tekstów:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/obiekty-i-roboty-na-ktore-nie-jest.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Myślę, że rozwiązania są dwa:
   1) wybudować (rozumiem że to nie będzie w miejscu publicznym?), a w razie kontroli nadzoru stać na stanowisku, że jest to obiekt małej architektury;
   2) dokonać zgłoszenia (można przygotować samemu, nic to nie kosztuje) i jeżeli organ uzna, że jest to obiekt małej architektury niewymagający zgłoszenia poinformuje o tym Panią pisemnie. Z drugiej strony organ może uznać, że obiekt ten wymaga pozwolenia. Wtedy wyda decyzję, od której będzie się Pani mogła odwołać.
   Pozdrawiam.

 2. Czy plac zabaw jest obiektem małej architektury? Plac zabaw zmieści się w prostokącie o wymiarach 5,5×5,5m. Najwyższy element będzie miał wysokość 3,7m (domek 2x2m).
  Plac zabaw służy codziennej rekreacji, pytanie tylko czy takie wymiary można uznać za niewielkie?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chodzi o huśtawki, drabinki, piaskownice – to bez wątpienia są to obiekty małej architektury (zostały nawet przywołane w definicji). Myślę, że problem może się pojawić z domkiem, który Pan opisał, bo jednak nie jest to niewielki obiekt (analogicznie do altany).
   Pozdrawiam.

  • Łukasz Jóźwiński
   |

   Czyli uznając, że całość nie będzie obiektem małej architektury, można uznać, że jest to zgodnie z art 29 pk1 ust 2a) wolno stojący parterowych budynek rekreacji indywidualnej? Wtedy potrzebne jest tylko zgłoszenie takiego budynku. Nie wiem tylko jak druga cześć tego ustępu, że taki budnek może być 1 na każde 500m2 działki. Na działce jest już budynek gosporadczy (24m2), a działka ma 560m2 powierzchni.

   Z drugiej strony, ten domek jest cześcią zjeżdzalni (jest podestem z którego się zjeżdza i na który trzeba się dostać schodkami aby ze zjeżdzalni skorzystać. Zjeżdzalnie na placach zabaw mają z reguły taki domek. A wysokości zjeżdzalni wahają się od 1,5m do 5m (takie widziałem), może więc można uznać, że to jest nadal zjeżdzalnia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chodzi o budynek rekreacji indywidualnej to jest to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku – czy taka będzie funkcja u Pana? Chyba nie, chociaż z drugiej strony – czemu nie ;) Niemniej jednak może Pan zgłosić budowę – istniejący budynek gospodarczy nie ma tu znaczenia (nie mógłby Pan mieć więcej budynków rekreacyjnych). Jeśli zdecydowałby się Pan na ten krok to trzeba pamiętać, że budynek musi spełniać wymagania planu miejscowego (jeśli jest uchwalony), czyli po pierwsze plan musi dopuszczać budowę takich budynków, a po drugie może wprowadzać ograniczenia związane z ich wyglądem (np. wymuszać odpowidni kąt nachylenia dachu) – i tu pewnie pojawi się problem.
   Jednak – jeśli ten domek jest częścią zjeżdżalni, to myślę, że w razie ewentualnych kłopotów z nadzorem, będzie można obronić stanowisko, że jest to obiekt małej architektury.
   Reasumując – moje porady są takie (3 możliwości – do wyboru):
   1) jeśli nie ma Pan "życzliwych" sąsiadów – można uznać, że jest to obiekt małej architektury;
   2) jeśli obawia się Pan skargi sąsiadów – proponowałabym zgłosić całość jako obiekt małej architektury. Wiem, że poza miejscami publicznymi nie wymaga zgłoszenia, ale wtedy – jeśli organ uzna, że to rzeczywiście jest obiekt małej architektury, poinformuje Pana o tym pisemnie. Wtedy będzie Pan miał wszystko na piśmie. Ryzyko tego postępowania jest takie, że organ może nakazać Panu uzyskać pozwolenie na budowę (myślę, że jest to mało prawdopodobne, ale jednak możliwe). Wtedy jednak można się odwołać od decyzji.
   3) może Pan umówić się na spotkanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego albo osobą, która go reprezentuje, podejść na spotkanie z rysunkiem czy zdjęciem i spytać, jaka jest ich interpretacja.
   Niestety tak to już jest w prawie budowlanym (i zresztą nie tylko), że wiele rzeczy jest niejasnych i niejednoznacznych.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy do obiektów małej architektury można zaliczyć podest pod donice z dojściem, który usytuowany jest na palach drewnianych bez fundamentów, a więc nie związany trwale z gruntem, jak również nie połączony w żaden sposób z budynkiem? obiekt przypomina "taras" z donicami, ale ponieważ nie ma jednoznacznej definicji tarasu to bardziej można dany obiekt traktować jako utwardzenie powierzchni terenu pod donice, a więc jak mówi przepis inny obiekt architektury ogrodowej.

  • MGM
   |

   Witam.
   Myślę, że tutaj dużo zależy od tego, jaki jest rozmiar tego obiektu – czy można go uznać za niewielki.
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam,

  a czy ustawa prawo budowlane definiuje rozmiar "małości"? Dodatkowo czy możemy taką konstrukcję nazwać i zaliczyć jako element wystroju? Katalog obiektów małej architektury jest katalogiem otwartym, a więc pojęć i terminów nazewnictwa może być wiele. Czy jednak prawo wymusza żeby obiekt małej architektury był "mały" i pełnił funkcję według PB art.3 pkt.4, czy może pełnić tylko taką funkcję jak określona w PB, bo przecież nie ma sprecyzowanego określenia wielkości w PB? Pzdr.,

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie definiuje (niestety, jak wielu rzeczy). Niemniej jednak wypowiadały się na ten temat sądy. Jest też informacja w powyższym tekście:
   "Podstawowym kryterium zaliczającym dany obiekt do obiektu małej architektury jest jego funkcja i wielkość. Aby móc zakwalifikować jakiś obiekt do obiektu małej architektury, powinien on mieć wymiary zbliżone do obiektów wymienionych przykładowo w definicji, a jego funkcja użytkowa powinna być taka jak podana w przepisie"
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Anonimowy pisze…

  Witam,
  czy ławka i stojak rowerowy stawiane przy wiatach przystankowych w mieście zaliczyć można do małej architektury?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Ławka tak, stojak chyba też. Wszystko na ten temat jest w tekście powyżej.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam czy ziemianka mogła by się zaliczać do małej architektury. Kiedyś słyszałem ze jak ziemianka jest bardzo mała to można ją zaliczyć do małej architektury ale nie wiem ile moze mieć m2. pozdrawiam

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy taras można zaliczyć do obiektów małej architektury? Taki taras budowany przy obiekcie na zgłoszenie (rekreacji indywidualnej 35m2), ale niezwiązany konstrukcyjnie z tarasem. Czy budowa takiego tarasu wymaga zgłoszenia/pozwolenia? Czy istnieje jakaś dopuszczalna powierzchnia tarasu?
  Pozdrawiam

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Właśnie: taras drewniany (szerokość poniżej 2m x około 5m – bardziej jak balkon) przy budynku wielorodzinnym. Jak go zakwalifikować.m Czy nie można go zakwalifikować jako obiektu małej architektury? (jest to przecież niewielkich rozmiarów obiekt użytkowy służący rekreacji codziennej)
  Pozdrawiam

  • Magda /MGM/
   |

   Z tymi tarasami to same problemy :) Nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie. Przymierzam się już od jakiegoś czasu do tekstu na ten temat. Jak przejrzę orzeczenia, to może w końcu pojawi się na blogu artykuł na ten temat.

  • Ania
   |

   Witam, posiadam działkę rolna, czy na niej mogę wybudować plac zabaw, czyli obiekty małej architektury?

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  To ławka nie jest meblem?? Obiekt budowlany o ile wiem to powinien być trwale związany z gruntem zatem posiadać fundamenty a nie zabetonowane zabezpieczenie przed chuliganami???

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy plan zagospodarowania działki lub terenu do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym musi być wykonany na mapie do celów projektowych? Bo w prawie bud. Nie ma nic na ten temat a starostwo żąda mapy do cp.

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, dlaczego altanę mam zgłaszać a co z art. 29 ust. 1 pkt 2d zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt1 gdzie niewymieniony pkt 2d. Proszę o pomoc w zrozumieniu.

  • Magda /MGM/
   |

   Proszę spojrzeć na datę powyższego artykułu – pochodzi on z początku 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. ani pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

  • Anonimowy
   |

   Dzięki śliczne bo pomyślałem, że w nocy mam problemy ze zrozumieniem ponieważ wiatę należy zgłaszać a altanę wynika, że nie. Dziwi mnie to dlatego,że różnica między nimi jest "płynna" a procedury postawienia wiaty na działce rolnej "straszne" i kosztowne, więc gdzie logika… ???

 12. Kżyho
  | Odpowiedz

  Jak wygląda według obecnego prawa kwestia stawiania wiaty do 50 m2 (niby bez pozwolenia i bez zgłoszenia) lub altany do 35 m2 (również bez PnB lub zgłoszenia) a odległości od granicy działki, która to działka budowlana graniczy z ulicą miejską?

 13. Łukasz
  | Odpowiedz

  Czy daszek betonowy nad wnęką z furtką na działkę można traktować jako małą architekturę? Wspiera się na słupie (na całym prawym boku wnęki) betonowym, wysokość 2,4m nad poziomem gruntu. Wymiar daszku 1,9×1,2. Pozostała cześć ogrodzenia na wysokości 1,5m.

 14. megi
  | Odpowiedz

  jak wygląda sprawa z konstrukcją wolnostojącą służącą do rekreacji…( a mianowicie taki podest zrobiony z metalowych profili pokryty deskami kompozytowymi stojący obok domu ze schodami gdzie postawię np. leżak) jakie są wymogi takiego „podestu a’la tarasu) dodam ze nie jest związany z domem , jak sparwa wygląda odległosci od ogrodzenia z sąsiadem itd.

 15. Jakub
  | Odpowiedz

  Czy teren będący w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej jest teren publicznym? I czy na tym terenie w stosunku do „małej architektury” obowiązuje zgłoszenie robót budowlanych? Oraz czy montaż np. słupków ograniczających wjazd na chodnikach wymaga zgłoszenia?
  Pozdrawiam
  JK

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.