Formalności związane z realizacją inwestycji – przewodnik krok po kroku

with Brak komentarzy

Kiedy potrzebne jest pozwolenie, a kiedy zgłoszenie? Jakie dokumenty są wtedy wymagane? Jakich formalności dokonać po zakończeniu robót? 

 

Prawo budowlane przewiduje trzy tryby realizacji inwestycji:

  1. na podstawie pozwolenia na budowę,
  2. na podstawie zgłoszenia,
  3. bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Każda inwestycja wymaga zastosowania którejś z ww. procedur (z wyjątkiem przyłączy, w przypadku których możesz wybrać tryb ich realizacji).
Żeby wiedzieć, która procedura w danym przypadku będzie obowiązywać, musisz prawidłowo zakwalifikować roboty, które zamierzasz wykonać. Nie jest to łatwe, ponieważ liczą się tutaj definicje poszczególnych obiektów i robót budowlanych znajdujące się w prawie budowlanym i przepisach pokrewnych.

Jeśli dopiero zamierzasz kupić działkę – koniecznie zajrzyj do tekstu o tym, co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej.

Poniżej linki do tekstów, w których szczegółowo opisaliśmy formalności związane ze wszystkimi etapami realizacji inwestycji.

 

Pozwolenie na budowę

  1. Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę.
  2. Pozwolenie na budowę – formalności krok po kroku.
  3. Jak rozpocząć budowę.
  4. Jak zakończyć budowę.

 

Zgłoszenie

  1. Obiekty i roboty, których wykonywanie wymaga zgłoszenia
  2. Zgłoszenie – formalności krok po kroku.
  3. Formalności konieczne do dokonania po przyjęciu zgłoszenia.

 

Bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Są takie inwestycje, które możesz realizować bez dopełniania żadnych formalności. Możesz rozpocząć budowę w dowolnym momencie, bez zawiadamiania żadnego organu, a do użytkowania obiektu również możesz przystąpić w każdej chwili. Wszystkie obiekty niewymagające pozwolenia i zgłoszenia wymieniliśmy w tekście: „Obiekty i roboty, na które nie jest wymagane pozwolenia i zgłoszenie”. Musisz jednak pamiętać, że nie oznacza to, że obiekty te możesz realizować w zupełnie dowolny sposób. Co prawda nie obowiązuje tu procedura ani pozwolenia ani zgłoszenia, jednak trzeba spełnić wymagania stawiane przez inne przepisy. Wśród tych przepisów znajdują się m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy też Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem na temat zmian wprowadzonych z początkiem 2017 r. Wymieniliśmy w nim obiekty i roboty, które do końca 2016 r. wymagały pozwolenia lub zgłoszenia, a od 1.01.2017 r. możesz je realizować na podstawie zgłoszenia lub bez żadnych formalności.

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ