Kiedy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

with 7 komentarzy

Do prawa budowlanego zostało wydanych wiele aktów wykonawczych. Podstawowym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się jednak w każdej sytuacji. Co więcej – mimo że w nazwie określono, że dotyczy ono budynków, ma zastosowanie także do innych obiektów budowlanych.

 

Przy jakich obiektach stosujemy warunki techniczne

Rozporządzenie ma zastosowanie do budynków oraz do budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Z tego powodu w rozporządzeniu znajdziemy wymagania dotyczące np. studni i szamb (urządzenia), ale także garaży otwartych (budowle). Nie oznacza to jednak, że wszystkie przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich ww. obiektów. Jeżeli jakiś przepis zawęża zakres stosowania np. do budynków (par. 12), to stosuje się go tylko i wyłącznie do budynków – nie ma on zastosowania do budowli spełniających funkcje użytkowe budynków.
Rozporządzenie określa nie tylko warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać ww. obiekty, ale także sposób ich usytuowania na działce oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę.

 

Kiedy stosujemy warunki techniczne

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosujemy przy projektowaniu, budowie (czyli także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania.

Przy projektowaniu nowych budynków musimy zawsze spełnić wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia (chyba że uzyskamy odstępstwo od przepisów na podstawie art. 9 prawa budowlanego). Natomiast w przypadku istniejących budynków, a w zasadzie ich nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, możliwe są pewne odstępstwa od wymagań przepisów rozporządzenia, tj. warunki te możemy spełnić w inny sposób niż wskazany w rozporządzeniu.

 

Budynki o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m²

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m² wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia możemy spełnić w sposób inny niż wskazany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powyższe ekspertyzy musimy uzgodnić z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (uzgadniamy z tą jednostką, która jest właściwa ze względu na przedmiot ekspertyzy).

 


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m²

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków o powierzchni powyżej 1000 m² jest podobnie jak w przypadku mniejszych budynków, tj. wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia możemy spełnić w inny sposób pod warunkiem, że uzyskamy ekspertyzę techniczną właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspertyzę musimy uzgodnić z właściwą jednostką (komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny). Nie dotyczy to jednak wymagań charakterystyki energetycznej – tutaj niemożliwe są żadne odstępstwa, a budynek musimy tak dostosować, by spełniał warunki określone w tych przepisach.

 

Budynki i tereny wpisane do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską

Jeżeli roboty mają być wykonywane przy budynkach lub na terenach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków, ekspertyzę o której mowa powyżej, musimy uzgodnić także z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Uzgodnioną ekspertyzę dołączamy do zgłoszenia budowy lub do projektu budowlanego, który składamy wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

 

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosujemy przy projektowaniu, a także budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. W przypadku nowo projektowanych budynków musimy spełnić przepisy rozporządzenia albo uzyskać odstępstwo od ministra. Natomiast w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków, przepisy rozporządzenia możemy spełnić w odmienny sposób, jednak zgodnie z ekspertyzą techniczną przygotowaną przez uprawnioną osobę lub jednostkę i uzgodnioną z właściwym organem.

 


Zobacz nasz poradnik, z którego dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym):

Jak zlokalizować budynek na działce
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

7 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  "jeżeli jakiś przepis zawęża zakres stosowania np. do budynków (par. 12), to stosuje się go tylko i wyłącznie do budynków – nie ma on zastosowania do budowli spełniających funkcje użytkowe budynków."
  czyli jeśli celem inwestycji będzie obiekt nie połączony trwale z gruntem, posiadający ściany, dach, ale nie mający fundamentów i tym samym nie spełniający definicji budynku, to można go lokalizować w odległościach nie spełniających par 12?

  • admin
   |

   Jeśli to nie będzie budynek, to par. 12 nie obowiązuje.

 2. Honorata
  | Odpowiedz

  Czy art. 29 w. w. rozporządzenie ma zastosowanie do obiektów liniowych takich jak drogi? Czy wykonując drogę muszę mieć na uwadze przytoczony artykuł i nie mogę wykonać odwodnienia np przez powierzchniowe skierowanie wód opadowych z drogi na przylegające do niej działki?

 3. Paweł
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do budynków wielorodzinnych zbudowanych w roku 1995? Czy jeżeli w takim budynku wykonano piecyk gazowy w 2016 roku, to czy ta instalacja podlega już nowemu rozporządzeniu i jego normom (np. w zakresie odległości komina koncentrycznego powietrzno-spalinowego od korony drzew? Czy jeżeli w mieszkaniu takiego budynku z 95. roku istnieje kominek zbudowany przed 2002 rokiem, to czy ten kominek podlega pod przepisy rozporządzenia z 2002 roku? Jakie przepisy regulowały warunki techniczne budynków przed 2002 rokiem?

 4. Piotrek
  | Odpowiedz

  Czy w przypadku nadbudowy kondygnacji kamienicy, należy stosować omawiane rozporządzenie?

 5. IGOR
  | Odpowiedz

  jeśli mam zrobić projekt dobudowy windy do istniejacego budynku i winda przylega do kaltki schodowej ktora nie spelnia warunów technicznych – za wąski spocznik mniejszy niż 150cm
  to mam zamówić ekaspertyzę o stanie technicznym konstrukcyji czy dwóch rzeczozawców ppoż i budowalnego?

  dobudowa windy to przebudowa budynku wieć war. techn paragraf 2 ust 2 tak wymaga
  nie przewidzialem kosztu takiej ekspertyzy 5 tys zl plus vat

 6. Anna
  | Odpowiedz

  na naszym osiedlu na wspólnej prywatnej drodze sąsiad jako jedyny z 8 domów ma szambo na drodze , które często wylewa fekalia na drogę a w porze deszczowej woda zalewa szambo i z szamba wylewają się fekalia na drogę na wprost mojej bramy. wjeżdżając na swoją posesję wwożę fekalia na kołach samochodu na kostkę i na butach wnoszę do domu.
  zwierzęta które posiadam też wnoszą te zarazki na swoich łapach do mojego domu.
  Próbowałam rozmawiać z sąsiadem o przeniesieniu szamba na swoją posesję ale bez skutku. gdzie można zgłosić taki dyskomfort i roznoszenie bakterii wydalanych przez sąsiada i jakie jest prawo usytuowania szamba dla domu jednorodzinnego

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.