Kiedy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

with 4 komentarze

Do prawa budowlanego zostało wydanych wiele aktów wykonawczych. Podstawowym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się jednak w każdej sytuacji. Co więcej – mimo że w nazwie określono, że dotyczy ono budynków, ma zastosowanie także do innych obiektów budowlanych.

 

Przy jakich obiektach stosujemy warunki techniczne

Rozporządzenie ma zastosowanie do budynków oraz do budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Z tego powodu w rozporządzeniu znajdziemy wymagania dotyczące np. studni i szamb (urządzenia), ale także garaży otwartych (budowle). Nie oznacza to jednak, że wszystkie przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich ww. obiektów. Jeżeli jakiś przepis zawęża zakres stosowania np. do budynków (par. 12), to stosuje się go tylko i wyłącznie do budynków – nie ma on zastosowania do budowli spełniających funkcje użytkowe budynków.
Rozporządzenie określa nie tylko warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać ww. obiekty, ale także sposób ich usytuowania na działce oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę.

 

Kiedy stosujemy warunki techniczne

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosujemy przy projektowaniu, budowie (czyli także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania.

Przy projektowaniu nowych budynków musimy zawsze spełnić wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia (chyba że uzyskamy odstępstwo od przepisów na podstawie art. 9 prawa budowlanego). Natomiast w przypadku istniejących budynków, a w zasadzie ich nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, możliwe są pewne odstępstwa od wymagań przepisów rozporządzenia, tj. warunki te możemy spełnić w inny sposób niż wskazany w rozporządzeniu.

 

Budynki o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m²

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m² wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia możemy spełnić w sposób inny niż wskazany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powyższe ekspertyzy musimy uzgodnić z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (uzgadniamy z tą jednostką, która jest właściwa ze względu na przedmiot ekspertyzy).

 


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m²

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków o powierzchni powyżej 1000 m² jest podobnie jak w przypadku mniejszych budynków, tj. wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia możemy spełnić w inny sposób pod warunkiem, że uzyskamy ekspertyzę techniczną właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspertyzę musimy uzgodnić z właściwą jednostką (komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny). Nie dotyczy to jednak wymagań charakterystyki energetycznej – tutaj niemożliwe są żadne odstępstwa, a budynek musimy tak dostosować, by spełniał warunki określone w tych przepisach.

 

Budynki i tereny wpisane do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską

Jeżeli roboty mają być wykonywane przy budynkach lub na terenach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków, ekspertyzę o której mowa powyżej, musimy uzgodnić także z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Uzgodnioną ekspertyzę dołączamy do zgłoszenia budowy lub do projektu budowlanego, który składamy wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

 

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosujemy przy projektowaniu, a także budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. W przypadku nowo projektowanych budynków musimy spełnić przepisy rozporządzenia albo uzyskać odstępstwo od ministra. Natomiast w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków, przepisy rozporządzenia możemy spełnić w odmienny sposób, jednak zgodnie z ekspertyzą techniczną przygotowaną przez uprawnioną osobę lub jednostkę i uzgodnioną z właściwym organem.

 


Zobacz nasz poradnik, z którego dowiesz się, w jakiej odległości od granicy działki sytuować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (również te związane z bezpieczeństwem pożarowym):

Jak zlokalizować budynek na działce
Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Komentarze

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  "jeżeli jakiś przepis zawęża zakres stosowania np. do budynków (par. 12), to stosuje się go tylko i wyłącznie do budynków – nie ma on zastosowania do budowli spełniających funkcje użytkowe budynków."
  czyli jeśli celem inwestycji będzie obiekt nie połączony trwale z gruntem, posiadający ściany, dach, ale nie mający fundamentów i tym samym nie spełniający definicji budynku, to można go lokalizować w odległościach nie spełniających par 12?

  • admin
   |

   Jeśli to nie będzie budynek, to par. 12 nie obowiązuje.

 2. Honorata
  | Odpowiedz

  Czy art. 29 w. w. rozporządzenie ma zastosowanie do obiektów liniowych takich jak drogi? Czy wykonując drogę muszę mieć na uwadze przytoczony artykuł i nie mogę wykonać odwodnienia np przez powierzchniowe skierowanie wód opadowych z drogi na przylegające do niej działki?

 3. Paweł
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do budynków wielorodzinnych zbudowanych w roku 1995? Czy jeżeli w takim budynku wykonano piecyk gazowy w 2016 roku, to czy ta instalacja podlega już nowemu rozporządzeniu i jego normom (np. w zakresie odległości komina koncentrycznego powietrzno-spalinowego od korony drzew? Czy jeżeli w mieszkaniu takiego budynku z 95. roku istnieje kominek zbudowany przed 2002 rokiem, to czy ten kominek podlega pod przepisy rozporządzenia z 2002 roku? Jakie przepisy regulowały warunki techniczne budynków przed 2002 rokiem?

Prześlij komentarz

Zobacz nowy e-book Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce, wyd. 2 rozszerzone. Zamiast narzekać na przepisy, poznaj je tak, by nie dać się zagiąć. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ