8 pytań (wraz z odpowiedziami) na temat odwołania od decyzji, które zadaje sobie nie tylko inwestor

with 1 komentarz
odwołanie od decyzji

Kto i kiedy może złożyć odwołanie od decyzji? W jaki sposób sformułować takie pismo i co w nim zawrzeć, by zostało uwzględnione? Gdzie i w jakim terminie je wnieść? Na te i kilka innych pytań odpowiadamy w dzisiejszym tekście.

1. Kiedy mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie przysługuje od każdej decyzji wydanej w pierwszej instancji. Możesz odwołać się tylko do jednej instancji. Jeżeli decyzja wydana podczas postępowania odwoławczego nie zadowala Cię, możesz wnieść skargę do sądu.

Odwołanie nie przysługuje od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W takim przypadku możesz zwrócić się jedynie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Kto może odwołać się od decyzji?

Odwołanie może złożyć każdy, kto został uznany za stronę postępowania.

3. Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie od decyzji wydanej na podstawie prawa budowlanego nie musi mieć określonej treści ani uzasadnienia. Natomiast powinno mieć formę pisemną i ważne jest, aby wynikało z niego, że jesteś niezadowolony z decyzji. Pamiętaj także o tym, by zamieścić swoje dane oraz wskazać, jakiej sprawy dotyczy odwołanie. Powinieneś to uczynić w taki sposób, by organ nie miał problemu z przyporządkowaniem pisma do konkretnej sprawy (możesz podać numer sprawy albo numer decyzji). Odwołanie nie musi zawierać uzasadnienia. Jednak warto je zamieścić. Zwiększysz wtedy szanse na to, że odwołanie zostanie uwzględnione. Możesz też przytoczyć wyroki sądowe dotyczące podobnych spraw, które potwierdzają Twoje stanowisko.

4. Gdzie wnieść odwołanie?

Organem odwoławczym jest organ wyższego stopnia w stosunku do tego, który wydał decyzję. Jednak odwołanie powinieneś wnieść do organu pierwszej instancji, tj. tego, który wydał decyzję. Organ ten przesyła je wraz z aktami sprawy do organu wyższego stopnia. Ma na to 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

5. Ile czasu mam na złożenie odwołania?

Odwołanie od decyzji musisz wnieść w terminie 14 dni. Termin ten biegnie od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Dla każdej strony postępowania bieg tego terminu rozpoczyna się oddzielnie.

W jaki sposób liczyć te 14 dni? – najprościej będzie, jeśli omówimy to na przykładzie. Decyzję odebrałeś 6 lipca. 14 dni zaczynamy liczyć od dnia następnego, tj. 7 lipca. Wychodzi 20 lipiec – jest to ostatni dzień, w którym możesz złożyć odwołanie. Aby zostało ono uznane za wniesione w terminie, musisz najpóźniej tego dnia je nadać lub złożyć bezpośrednio w organie, który wydał decyzję.

O fakcie wniesienia odwołania organ zawiadamia wszystkie strony postępowania.

6. Co z decyzją, od której wniesiono odwołanie – czy jest ważna?

Jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Dzieje się tak w przypadku, gdy w postępowaniu o pozwolenie na budowę inwestor jest jedyną stroną. Wtedy, po uzyskaniu pozwolenia, może rozpocząć roboty budowlane bez czekania na ostateczność decyzji.

Z kolei decyzja, od której wpłynęło w terminie odwołanie, nie podlega wykonaniu. Przykład: decyzja o pozwoleniu na budowę była zgodna z żądaniem inwestora. Jednak sąsiad, który był stroną postępowania, wniósł odwołanie w terminie. W takim przypadku inwestor nie może rozpocząć budowy, do czasu zakończenia sprawy.

7. Czy organ, który wydał decyzję, może uwzględnić odwołanie?

Jeżeli odwołanie zostało wniesione przez wszystkie strony postępowania, a organ uzna, że zasługuje ono na uwzględnienie, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Podobnie jest w sytuacji, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, ale pozostałe wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji. Od nowej decyzji przysługuje odwołanie.

8. Jak kończy się postępowanie przed organem odwoławczym?

Organ odwoławczy wyda decyzję, w której:
1) utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję, albo
2) uchyli zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeknie co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umorzy postępowanie pierwszej instancji w całości lub w części, albo
3) umorzy postępowanie odwoławcze.
Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jedna odpowiedz

  1. Hanka
    | Odpowiedz

    Bardzo dziekuje za szybka i pomocna odpowiedz.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.