Co musi zawierać projekt budowlany (i dlaczego projekt typowy nim nie jest)

with Brak komentarzy
projekt budowlany

Projekt budowlany to projekt składany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę (lub – w szczególnych sytuacjach – ze zgłoszeniem). Jest to najważniejszy dokument, bez którego nie uzyskasz pozwolenia na budowę.

 

Projekt budowlany sporządzają projektanci mający uprawnienia w różnych specjalnościach. Każdy z nich odpowiada za swoją część (branżę). Projekt zazwyczaj składa się z: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych. Każdą z tych części opracowuje projektant mający odpowiednie uprawnienia. Zakres projektu może być różny – wszystko zależy od tego, czego dotyczy inwestycja. Na przykład w niektórych przypadkach może wystarczyć sama architektura, w innych – konstrukcja, itd. Jak wskazuje prawo budowlane: „Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych”.

 

Co powinien zawierać projekt budowlany?

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, który musi być sporządzony na aktualnej mapie. Ta część nie jest potrzebna w przypadku przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeśli nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy;
  2. projekt architektoniczno-budowlany –  to właśnie w jego skład wchodzą opracowania branżowe, o których pisaliśmy na początku. Ta część nie jest potrzebna w przypadku budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu;
  3. stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną;
  4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
  5. informację o obszarze oddziaływania obiektu;
  6. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi;
  7. zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu.

Jak widać powyżej – nie wszystkie wymagania są precyzyjnie sformułowane w prawie budowlanym. Stwierdzenia typu „stosownie do potrzeb” pozostawiają możliwość różnej ich interpretacji i dlatego w urzędach możesz spotkać się z odmiennymi wymaganiami dotyczącymi tych kwestii.

 

Dlaczego projekt typowy nie jest projektem budowlanym?

Projekty gotowe, które możesz kupić w wielu biurach architektonicznych, nie są projektami budowlanymi, ponieważ nie zawierają żadnej z ww. części. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że są one projektami architektoniczno-budowlanym, gdyby zawierały (w oryginale) podpisy projektantów, którzy je opracowali wraz z ich zaświadczeniami o przynależności do izby. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście: „Adaptacja projektów typowych”.

 


Chciałbyś dowiedzieć się więcej o projekcie budowlanym? Wypełnisz ankietę? Tylko 2 pytania.

ANKIETA O PROJEKCIE BUDOWLANYM

 

Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ