Strona postępowania administracyjnego – na co ma wpływ i jakie przysługują jej prawa

with 2 komentarze

Coraz częściej pytacie nas o sprawy związane z postępowaniem administracyjnym, dlatego postanowiliśmy poszerzyć zakres tematyczny bloga i zająć się także zagadnieniami z tej dziedziny. Na podstawie prawa budowlanego prowadzonych jest kilka trybów postępowań, które to są właśnie postępowaniami administracyjnymi, dlatego są to tematy pokrewne, które myślę, że jak najbardziej przydadzą się na naszym blogu. Procedura ta została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W dzisiejszym tekście zajmiemy się stroną postępowania, omówimy, jakie przysługują jej prawa oraz na co ma wpływ podczas toczącej się sprawy.

 

Ustalanie stron postępowania

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę organ ustala krąg stron postępowania. W tekście o obszarze oddziaływania obiektu omówiliśmy szczegółowo, w jaki sposób to się odbywa. W tym miejscu warto jedynie dodać, że w przypadku pozwolenia na budowę strony postępowania są ustalane na podstawie przepisów prawa budowlanego, a nie kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Przywileje strony postępowania

Strona postępowania może brać czynny udział w każdym etapie toczącej się sprawy. Organy administracyjne mają obowiązek zapewnić jej udział w tym postępowaniu, tj. muszą zawiadamiać ją o wszczęciu postępowania, o wszystkich istotnych czynnościach podejmowanych w toku i wreszcie o wydaniu decyzji. Strona może wnosić uwagi do toczącego się postępowania, składać zażalenia i odwołania (jeżeli tak stanowi odpowiedni przepis prawa).

 

Dostęp do akt sprawy

Stronie przysługuje prawo dostępu do akt sprawy w trakcie toczącego się postępowania i po jego zakończeniu. Z udostępnionych jej dokumentów może sporządzać notatki, kopie i odpisy – wszystko to w obecności pracownika organu administracyjnego i w lokalu organu. Strona może także żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii albo wydania jej uwierzytelnionych odpisów, ale tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione jej ważnym interesem. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy akta sprawy zawierają informacje niejawne. Wtedy odmowa udostępnienia akt następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje stronie zażalenie.

 

Składanie uwag, wniosków i odwołań

Jeżeli dowiedziałeś się, że jesteś stroną postępowania w toczącej się sprawie (otrzymałeś stosowne zawiadomienie) możesz zapoznać się z materiałem zgromadzonym podczas postępowania. W przypadku pozwolenia na budowę, przysługuje Ci m.in. prawo wglądu do projektu budowlanego. Oprócz tego możesz wnosić swoje uwagi do toczącego się postępowania (na piśmie lub ustnie do protokołu), a po wydaniu decyzji – wnieść odwołanie.

 

Udział w postępowaniu dowodowym

Strona ma prawo brać udział w postępowaniu dowodowym. W przypadku prawa budowlanego z takim postępowaniem mamy do czynienia podczas spraw prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. W takich sytuacjach bardzo często są przeprowadzane wizje w terenie. Strona biorąca udział w postępowaniu dowodowym może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom, a także składać wyjaśnienia.

 

Warto wiedzieć

Organy administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. starosta), a także nadzoru budowlanego przy ustalaniu stron postępowania kierują się danymi z ewidencji gruntów i budynków. Warto dbać o to, by w tych rejestrach znajdowały się nasze aktualne dane, tj. m.in. adres zamieszkania, gdyż na ten adres będą przychodzić wszelkie pisma związane z postępowaniem.

 

W skrócie

Jeśli zostałeś uznany za stronę postępowania w toczącej się sprawie, możesz zapoznać się z aktami sprawy, wnosić swoje uwagi, a wreszcie – złożyć odwołanie od decyzji. O wszystkich czynnościach związanych z danym postępowaniem będziesz zawiadamiany przez organ pisemnie, dlatego warto odbierać wszelkie pisma i dbać o to, by w ewidencji gruntów i budynków, widniał Twój aktualny adres.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. Monika
  | Odpowiedz

  Witam, po otrzymaniu zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, jako stronie przysługiwało mi 7 dni na zapoznanie się ze sprawą i ustosunkowanie. Niestety w wyniku nieobecności w tym czasie, pismo odebrałam po 7 dniach. Czy po tym czasie nadal jako Stronie przysługuje mi prawo do wnoszeniu uwag do toczącego się postępowania? Jestem współwłaścicielem (jednym z trzech) działki (drogi dojazdowej), graniczącej z planowaną inwestycją (budowa 6 budynków 1-rodzinnych w zabudowie bliźniaczej), po której prywatnie została po prowadzona kanalizacja do której inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę domków szeregowych prawdopodobnie będzie chciał się podpiąć. Czy tutaj nadal po tych 7 dniach przysługuje mi odmowa wpięcia się do kanalizacji na mojej drodze lub ustalenie warunków na jakich takie przyłącze miało by się odbywać?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Termin jest liczony od daty odbioru pisma. Strona postępowania może składać uwagi na każdym etapie toczącej się sprawy. A więc jeśli termin minął – również można złożyć uwagi. Ale trzeba się liczyć z tym, że jeśli termin minął to organ mógł już wydać decyzję.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.