5 (a właściwie 10) dokumentów, które powinien mieć każdy właściciel obiektu budowlanego

with Brak komentarzy

Prawo budowlane nakłada na właścicieli obiektów budowlanych szereg różnych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. Jakie to dokumenty? Przez jaki okres czasu trzeba je zachować? Jakich obiektów dotyczy ten obowiązek? Odpowiedzi na pytania w dzisiejszym tekście.

 

Jakie dokumenty powinien mieć właściciel lub zarządca obiektu budowlanego?

 

Każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, powinien przez okres istnienia tego obiektu przechowywać:

1. dokumentację budowy, do której należy:
1.1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
1.2. dziennik budowy,
1.3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
1.4. rysunki i opisy służące realizacji obiektu (jeśli dotyczy danego obiektu),
1.5. operaty geodezyjne i książka obmiarów (jeśli dotyczy danego obiektu),
1.6. dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów metodą montażu);

2. dokumentację powykonawczą, czyli:
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

 

3. instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (jeśli dotyczy danego obiektu);

 

4. opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania;

 

5. inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu.Obowiązek przechowywania powyższej dokumentacji dotyczy tylko obiektów oraz robót budowlanych wykonanych po 31.12.1994 r., czyli w okresie obowiązywania obecnej ustawy (wyroki NSA: II OSK 394/06, II OSK 1524/14, II OSK 1325/13).

Za brak ww. dokumentów grozi kara grzywny.

Na właścicielach i zarządcach niektórych obiektów budowlanych ciąży również obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.