Książka obiektu budowlanego – kiedy musisz ją prowadzić i co powinna zawierać

with Brak komentarzy
książka obiektu budowlanego

Kto i kiedy powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego? Jakie dokumenty muszą być do niej dołączane? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym tekście.

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym zapisywane są informacje dotyczące:
– przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego,
– remontów i przebudowy,
w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Jeśli zatem jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z obiektów, które wymieniamy niżej, powinieneś prowadzić książkę obiektu budowlanego.Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona dla każdego:

1) budynku,
z wyjątkiem: budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,
z wyjątkiem:
– obiektów budowlanych (czyli również budynków) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
– obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 (niewymagających pozwolenia na budowę),
– dróg lub obiektów mostowych, jeżeli jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.Do książki obiektu budowlanego musisz dołączać następujące dokumenty:
– protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,
– oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu budowlanego,
– świadectwo charakterystyki energetycznej,
– dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu),
– dokumentację powykonawczą (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi),
– inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,
– instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (jeśli dotyczy).

W przypadku kontroli ww. dokumenty musisz okazać m.in. przedstawicielom organów nadzoru budowlanego.

Książkę obiektu budowlanego powinieneś założyć w dniu oddania obiektu do użytkowania i musisz ją prowadzić przez cały okres użytkowania tego obiektu.

Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.