Co zrobić, gdy dowiadujesz się o budowie na sąsiedniej działce dopiero wtedy, gdy sąsiad rozpoczyna roboty? – kilka słów o wznowieniu postępowania

with Brak komentarzy

W postępowaniu o pozwolenie na budowę sąsiedzi zwykle biorą czynny udział. Jednak nie zawsze są o nim zawiadamiani, ponieważ organ nie zawsze ma taki obowiązek. Zdarzają się też sytuacje, że sąsiedzi nie zostali poinformowani o toczącym się postępowaniu, mimo że powinni byli uzyskać taką informację. Co wtedy? Czy da się coś zrobić, skoro decyzja o pozwolenie na budowę została już dawno wydana?

 

Pozwolenie na budowę  – czy sąsiad zawsze jest zawiadamiany?

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę mogą brać udział strony postępowania. Stronami są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Kluczowe jest tutaj odpowiednie określenie obszaru oddziaływania obiektu. Jest to temat dość złożony, dlatego poświęciliśmy mu oddzielny tekst. Obszar oddziaływania obiektu określa w projekcie budowlanym projektant. Jednak organ wydający pozwolenie sprawdza, czy obszar ten został ustalony poprawnie i zawiadamia o toczącym się postępowaniu odpowiednie strony.

 

Co, jeśli sąsiad nie został zawiadomiony?

Czasem zdarza się, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Taka sytuacja jest przesłanką do tego, żeby wznowić postępowanie, które zostało już zakończone decyzją ostateczną. Tak stanowi art. 145 par. 1 ust. 4 kodeksu postępowania administracyjnego. W wyniku postępowania organ może uchylić dotychczasową decyzję. Nie nastąpi to jednak, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 5 lat. Jak stanowi art. 146 par. 2 kpa „Nie uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej”.

 

Jakie pismo złożyć i gdzie?

Wznowienie postępowania na podstawie ww. przepisu (art. 145 par. 1 pkt 4 kpa) może nastąpić jedynie na żądanie strony. Oznacza to, że to strona musi złożyć stosowny wniosek – podanie o wznowienie postępowania. Składa się go do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu budowę w pierwszej instancji. Trzeba to zrobić w terminie 1 miesiąca, od momentu, w którym strona dowiedziała się o decyzji.

 

Jak wygląda postępowanie?

Organ wznowi postępowanie albo odmówi jego wznowienia w formie postanowienia. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania strona będzie mogła złożyć zażalenie.

Jeżeli organ wznowi postępowanie, to zakończy je wydaniem decyzji, w której albo uchyli dotychczasową decyzję i na nowo rozstrzygnie sprawę albo odmówi uchylenia dotychczasowej decyzji.

Podsumowując – jeśli uważasz, że powinieneś był zostać uznany za stronę postępowania (o pozwoleniu na budowę, o ustalenie warunków zabudowy itp.), jednak żadnego zawiadomienia nie dostałeś, możesz złożyć wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.