Co zrobić, gdy dowiadujesz się o budowie na sąsiedniej działce dopiero wtedy, gdy sąsiad rozpoczyna roboty? – kilka słów o wznowieniu postępowania

with Brak komentarzy

W postępowaniu o pozwolenie na budowę sąsiedzi zwykle biorą czynny udział. Jednak nie zawsze są o nim zawiadamiani, ponieważ organ nie zawsze ma taki obowiązek. Zdarzają się też sytuacje, że sąsiedzi nie zostali poinformowani o toczącym się postępowaniu, mimo że powinni byli uzyskać taką informację. Co wtedy? Czy da się coś zrobić, skoro decyzja o pozwolenie na budowę została już dawno wydana?

 

Pozwolenie na budowę  – czy sąsiad zawsze jest zawiadamiany?

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę mogą brać udział strony postępowania. Stronami są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Kluczowe jest tutaj odpowiednie określenie obszaru oddziaływania obiektu. Jest to temat dość złożony, dlatego poświęciliśmy mu oddzielny tekst. Obszar oddziaływania obiektu określa w projekcie budowlanym projektant. Jednak organ wydający pozwolenie sprawdza, czy obszar ten został ustalony poprawnie i zawiadamia o toczącym się postępowaniu odpowiednie strony.

 

Co, jeśli sąsiad nie został zawiadomiony?

Czasem zdarza się, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Taka sytuacja jest przesłanką do tego, żeby wznowić postępowanie, które zostało już zakończone decyzją ostateczną. Tak stanowi art. 145 par. 1 ust. 4 kodeksu postępowania administracyjnego. W wyniku postępowania organ może uchylić dotychczasową decyzję. Nie nastąpi to jednak, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 5 lat. Jak stanowi art. 146 par. 2 kpa „Nie uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej”.

 

Jakie pismo złożyć i gdzie?

Wznowienie postępowania na podstawie ww. przepisu (art. 145 par. 1 pkt 4 kpa) może nastąpić jedynie na żądanie strony. Oznacza to, że to strona musi złożyć stosowny wniosek – podanie o wznowienie postępowania. Składa się go do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu budowę w pierwszej instancji. Trzeba to zrobić w terminie 1 miesiąca, od momentu, w którym strona dowiedziała się o decyzji.

 

Jak wygląda postępowanie?

Organ wznowi postępowanie albo odmówi jego wznowienia w formie postanowienia. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania strona będzie mogła złożyć zażalenie.

Jeżeli organ wznowi postępowanie, to zakończy je wydaniem decyzji, w której albo uchyli dotychczasową decyzję i na nowo rozstrzygnie sprawę albo odmówi uchylenia dotychczasowej decyzji.

Podsumowując – jeśli uważasz, że powinieneś był zostać uznany za stronę postępowania (o pozwoleniu na budowę, o ustalenie warunków zabudowy itp.), jednak żadnego zawiadomienia nie dostałeś, możesz złożyć wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.