Nowe wzory wniosku o pozwolenie na budowę i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

with Brak komentarzy

Obecnie obowiązujące wzory wniosku o pozwolenie na budowę i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (a także kilka innych – pisaliśmy o tym tutaj) obowiązują nieco ponad rok, a już czekają nas kolejne, i to dosyć istotne, zmiany.

17.12.2016 r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

Treść rozporządzenia i wzory wniosków znajdziesz na stronie Sejmu RP w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Jakie wzory określa nowe rozporządzenie?

  1. wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1);
  2. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2);
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3);
  4. informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4);
  5. decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5).

Najistotniejsza zmiana to powrót do jednego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1). Obecnie obowiązują dwa różne wzory PB-1 i PB-2.

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych innych niż budowa lub przebudowa domu jednorodzinnego będziesz mógł, tak jak do tej pory, dokonać na dowolnym wniosku. Przepisy nie określają jego wzoru. Możesz skorzystać, np. z przygotowanego przez nas wzoru lub wzorów udostępnianych przez poszczególne urzędy.

 

Kiedy powinieneś skorzystać z nowych wniosków?

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę albo zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożysz do 16.12.2016 r. – powinieneś skorzystać z obecnie obowiązujących wzorów. Jeśli wniosek będziesz składał 17.12.2016 r. lub później – musisz zastosować nowe wzory.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz