Garaż czy wiata garażowa – co wybrać, by ograniczyć formalności

with 42 komentarze

Nie możesz zdecydować się, czy wybrać garaż czy wiatę garażową? Sprawdź, jakich formalności wymaga budowa tych obiektów. Może uda Ci się zrealizować inwestycję na podstawie uproszczonej procedury.

 

Rodzaj formalności ma mniejsze znaczenie w przypadku, gdy obiekt zamierzasz budować równolegle z domem – wtedy wszystkie pozwolenia możesz, choć nie musisz, uzyskać równocześnie z pozwoleniem na budowę domu. Jeśli jednak decydujesz się na garaż lub wiatę garażową w momencie, gdy już masz pozwolenie na budowę domu lub wybudowany dom, warto byś wiedział, kiedy taką inwestycję zrealizujesz bez żadnych formalności, a kiedy potrzebujesz pozwolenie lub zgłoszenie.

 

Budowa wiaty garażowej bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2c oraz art. 30 prawa budowlanego bez żadnych formalności, tj. bez pozwolenia i bez zgłoszenia, zbudujesz wiatę garażową (a właściwie każdą wiatę, ponieważ prawo budowlane nie rozróżnia wiat garażowych i „nie garażowych”), jeśli łącznie będą spełnione następujące warunki:
– powierzchnia zabudowy wiaty do 50 m²,
– wiata zlokalizowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
– na działce nie będzie więcej niż dwie takie wiaty na każde 1000 m² powierzchni działki. Oznacza to, że na działce o powierzchni mniejszej niż 1000 m² możesz zbudować jedną taką wiatę.
Jeśli któryś z ww. warunków nie jest spełniony – musisz dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. Więcej na ten temat w dalszej części tekstu.

Warto wiedzieć:
to, że wiata jest zwolniona z uzyskania pozwolenia i dokonania zgłoszenia, nie oznacza, że możesz ją wybudować w zupełnie dowolny sposób. Inwestycja musi spełniać wymagania innych przepisów, w tym m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Budowa garażu lub wiaty garażowej na zgłoszenie

Zgłoszenie to procedura uproszczona w stosunku do pozwolenia na budowę. Przy zgłoszeniu nie potrzebujesz projektu budowlanego, a wszystkie rysunki możesz przygotować samodzielnie. Na podstawie zgłoszenia zbudujesz niektóre garaże, a od 1.01.2017 r. również wiaty, jeśli nie mogą zostać wybudowane bez formalności, ponieważ nie spełniają któregoś z warunków, o których pisaliśmy w poprzednim akapicie.

1 stycznia 2017 r. ma wejść w życie, chociaż jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta, ustawa zmieniająca prawo budowlane. Mowa tutaj o ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Art. 5 wspomnianej ustawy dotyczy właśnie prawa budowlanego.

Zgodnie ze zmienionym art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 prawa budowlanego na podstawie zgłoszenia wybudujesz garaż lub wiatę, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
– powierzchnia zabudowy do 35 m²,
– na działce nie będzie więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m² powierzchni działki. Chodzi tu o wszystkie obiekty wymienione w przepisie, czyli nie tylko garaże i wiaty, ale też budynki gospodarcze, przydomowe ganki i oranżerie. Na działkach mniejszych niż 500 m² możesz wybudować jeden z takich obiektów.
Jeśli któryś z ww. warunków nie zostanie spełniony, będzie Ci potrzebne pozwolenie na budowę.

W tym przypadku – podobnie jak przy wiatach garażowych budowanych bez formalności, musisz spełnić wymagania innych przepisów, tj. m.in. planu miejscowego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Organ przed przyjęciem zgłoszenia sprawdza, czy inwestycja jest zgodna z przepisami.

 

Wyjątki od powyższych zasad – konserwator zabytków i Natura 2000

Budowa każdej inwestycji, nawet tej zwolnionej z pozwolenia lub z pozwolenia i zgłoszenia (czyli m.in. wiat i garaży, o których pisaliśmy wyżej) zlokalizowanej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia. Wtedy do wniosku zgłoszenia musisz dodatkowo dołączyć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Tak stanowi art. 29 ust. 4 prawa budowlanego.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 3 pozwolenie na budowę któregoś z ww. obiektów będzie Ci potrzebne, jeśli inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Budowa wiaty garażowej lub garażu – pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę będzie Ci potrzebne w przypadku budowy garażu lub wiaty garażowej nie spełniających wymagań, o których pisaliśmy w poprzednich akapitach. Będzie to na przykład:
– 
garaż o powierzchni zabudowy powyżej 35 m²,
– garaż, bez względu na powierzchnię zabudowy, sytuowany na działce o powierzchni mniejszej niż 500 m², na której wybudowano już na zgłoszenie dwa obiekty, o których mowa w przepisie, tj. w art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego,
– wiata o powierzchni zabudowy powyżej 50 m²,
– wiata o powierzchni zabudowy powyżej 35 m² lokalizowana na działce, na której nie ma budynku mieszkalnego i nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

42 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Wiata garażowa = garaż otwarty. Tak bynajmniej wynika z WT2002.
  "(…)bądź garażem otwartym – bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi". Ale jeśli jest tak jak Państwo piszecie, to pytanie jak z usytuowaniem takiej wiaty? Czy można 1.50 m przy granicy jak w przypadku garażu? Czy mamy tu do czynienia z zadaszonym miejscem postojowym. Swoją drogą moje pytanie, czy zgłaszając garaż otwarty, mogę go ulokować 1.5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, dodam że wt2002 w sprawie sytuowania takiego typu budynków piszą o garażu i nie podają definicji otwarty/zamkniety. Niby proste a jednak czytając wt2002 można dojść do rozdwojenia jaźni :/ niby prawo a same zaprzeczenia

  • MGM
   |

   § 276.
   1. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19.
   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.
   § 19 podaje odległość miejsc postojowych od granicy działki budowlanej.

  • Anonimowy
   |

   Czyli w zabudowie jednorodzinnej dopuszczalne jest usytuowanie garażu otwartego z odstępstwem od §19, oczywiście z uwzględnieniem że obiekt ten powstanie na zgłoszenie i tak jak to jest w przepisach technicznych. Dodam że w jeden ust. mówi o tym że "W przypadku gdy przepis rozporządzenia nie określa rodzaju garażu, należy rozumieć, że dotyczy on garaży zamkniętych i otwartych". A co do wiaty garażowej w moim odczuciu nadal dla nadzorów będzie to garaż otwarty.

  • MGM
   |

   Nie – nie stosuje się par. 271. Wiata nie jest garażem otwartym, chociaż rzeczywiście nadzory tak interpretują. Proszę spojrzeć na orzeczenie:
   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6EDB04EE59
   Wiatę może Pan zlokalizować w dowolnej odległości od granicy działki, ale miejsca postojowego już nie (zgodnie z par. 19) – takie jest moje zdanie. Warunki techniczne rzeczywiście są bardzo skomplikowane, zwłaszcza przepisy przeciwpożarowe.

  • Anonimowy
   |

   Ustawa podpisana, liczę na jakiś wpis na blogu odnoszący się do nowelizacji. Swoją drogą wracając do tego garażu otwartego, czy jak go zrealizuję na zgłoszenie i nazwę w zgłoszeniu garaż otwarty to czy przyczepią się jak zlokalizuje go 1.5 m od granicy działki sąsiedniej ?

  • MGM
   |

   Będzie tekst na temat nowelizacji, a nawet kilka. Nie ma definicji garażu otwartego, tak samo jak definicji wiaty. Nie wiem, jak ma wyglądać obiekt, który chce Pan zgłosić, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Garaż otwarty musi spełnić wymagania par. 102 warunków technicznych (m.in. mieć instalację oświetleniową).

 2. sosnina1
  | Odpowiedz

  Czy wiata na zgłoszenie może być zlokalizowana w granicy działki?

  • MGM
   |

   Wiata może być przy granicy działki, miejsce postojowe nie.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzien dobry
  Czy na działce ktora ma ponad 1000m2 i w planie zagospodarowania symbol UTGH czyli teren usług turystycznych,gastronomi i handlu mozna wybudować wiatę przy granicy działki od strony drogi gminnej? Chodzi o wiatę bez zezwolenia i jaka może być powierzchnia?

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   "wiata zlokalizowana na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe" – przepisy nie definiują pojęcia budownictwa mieszkaniowego ani działki przeznaczonej pod takie budownictwo, ale wprowadzają definicję budynków mieszkalnych, do których zaliczają budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne. W związku z tym uważam, że za działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe można uznać tylko te, na których plan miejscowy umożliwia lokalizację budynków mieszkalnych.

 4. Lionski
  | Odpowiedz

  a cos o blaszakach ? Czy blaszak przestaje byc blaszakiem jak ma fundamety ? w sensie cokoł z YTONGA ? Okolo 50cm takiego cokołu a reszta blaszak.

  • MGM
   |

   Jest o blaszakach – proszę poszukać w spisie treści. Jeśli ma fundamenty to jest budynkiem.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W jakiej odległości można postawić 2 wiaty zadaszone od budynku?
  Wiata nie będzie posiadać ścian pełnych

  • MGM
   |

   Przepisy nie określają odległości wiaty od budynku. Wskazują natomiast minimalną odległość miejsca postojowego np. od okien – w spisie treści znajdzie Pan/Pani link do artykułu na ten temat.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Wiata budowana w gospodarstwie rolnym również do 50 m2 bez zezwolenia?

  • MGM
   |

   Jest na blogu artykuł "budowa wiat", w którym znajdzie Pan/Pani odpowiedź na pytanie. W spisie treści jest Pan/Pani link do artykułu (pod hasłem "wiata").

 7. Piotr
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Proszę o informację jak wygląda sprawa budowy wiaty pow. około 35 m2 oraz 3 miejsc parkingowych na działce na której nie ma budynku mieszkalnego, nie ma określonych warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Działka na powierzchnię 7 arów, jest usytuowana przy drodze prywatnej (jestem współwłaścicielem tej drogi). Działki sąsiadujące do zabudowa jednorodzinna.

  • MGM
   |

   Odpowiedź znajduje się w tekście powyżej, a także w wielu tekstach na blogu. Zapraszam do "spisu treści", a w szczególności do zakładki "planowanie inwestycji" oraz "obiekty i roboty" – tam znajdzie Pan/Pani linki do artykułów. Jeśli chodzi o WZ-kę i budowę na zgłoszenie, to jest taka interpretacja GINB:
   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1160816.pdf

 8. Jak wygląda sprawa budowy garażu do 35m2 (lub budynku gospodarczego) z przylegającą wiatą (takim podcieniem) ? Czy ten podcień zalicza się do powierzchni tego budynku ?

  • MGM
   |

   Odpowiedź na pytanie znajdzie Pan na blogu w tekście "Jak obliczyć powierzchnię zabudowy".

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  posiadam budynek będący w trakcie budowy na podstawie pozwolenia na "Zabudowę zagrodową- budynek mieszkalny jednorodzinny ( o pow. użyt. X) z częścią gospodarczą( o pow.użyt.Y) na cele produkcji rolnej w "ramach tzw.siedliska dla rolnika" zlokalizowanego na działce budowlanej nr…." wydanego na podstawie WZiZT w 2005r. Od r.2008 na terenie gminy obowiązuje już plan zagospodarowania przestrzennego, na którym działka oznaczona jest jako siedliskowa symbolem RS.

  Wystąpiłam do Starostwa o pozwolenie zamienne dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie mieszkalne ( pokój z łazienką) i zbudowanie w zamian murowanej (2 ściany boczne murowane z materiału ognioodpornego, od frontu brama garażowa )wiaty gospodarczej , posadowionej na płycie fundamentowej w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki RS i 35 cm ( tylna otwarta część wiaty) od granicy działki rolnej R. Powierzchnia użytkowa większa niż pow.y w pozwolenie budowlanym)
  Projekt nie został przyjęty, ponieważ zdaniem starostwa wiata ta nie jest budynkiem, zatem nie spełnia definicji siedliska jako "budynków gospodarczych wraz z budynkiem mieszkalnym".

  Zaproponowano mi postawienie budynku gospodarczego usytuowanego w odległości 3 m zarówno od granicy z działką RS jak i działką R( motywując to tym, że odległość 3 m od granicy z działką rolną musi być zachowana, ponieważ rolnik na swojej działce może chcieć w przyszłości postawić jakiś budynek).
  Kto ma rację? Starostwo czy projektant?
  Jeżeli postawię budynek gospodarczy zgodnie z zaleceniami starostwa , będzie on bardzo mały i nie osiągnie powierzchni użytkowej y dotychczasowego pomieszczenia gospodarczego. Jak z tego wybrnąć?

 10. Tomek
  | Odpowiedz

  Witam,
  posiadam działkę o pow powyżej 1000m2. Na działce jest dom mieszkalny z garażem Jako integralna część budynku.
  Ściana garażu znajduje się w odległości 4m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.
  Często parkuję samochód właśnie między ogrodzeniem i garażem i tam właśnie chciałem postawić wiatę.
  Jak teraz czytam to już się kompletnie pogubiłem proszę o wyjaśnienie.
  Aby postawić wiatę bez zgłoszenia muszą być spełnione warunki:
  – Działka pow 1000m2 – spełnione.
  – Działka do zabudowy mieszkaniowej (skoro mam dom to OK) spełnione.
  – Wiata do 50m2 – spełnione.
  – Jeżeli chodzi o samą wiatę – może być postawiona w granicy działki.
  – Chcę aby była przymocowana z jednej strony do ściany budynku – i to może być interpretowane jako rozbudowa domu???
  – Teoretycznie gdy czasami parkuję w tym miejscu samochód to robię to nielegalnie? na swojej działce?
  – Wiatę mogę postawić ale samochodu pod nią już nie?

  A jeżeli otrzymam zgodę właściciela sąsiedniej działki, to mogę tam parkować czy nie? (dodam, że na chwilę obecną działka jest na sprzedaż, nie ma tam żadnego budynku). Ale jes to działka budowlana.

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Zmienilismy poszycie dachu nie zmieniajac jego konstrukcji Niestety posluchalismy sie innych osob I nie zglosilismy zmian w starostwie bo ci mowila,ze nie trzeba. Na dach zaciagnelismy kredyt,przeciekal a niektore elementy nie trzymaly sie konstrukcji. Wymienilismy azbest na blachodachowke. Czy da sie z tym cos zrobic aby Było wg prawa I abysmal nie placili kary? Bardzo Prosze o porade.

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  mam działke 1500m2- z budynkiem mieszkalnym połączonym z garażem. zamierzam postawić bez pozwolenia budynek gospodarczy do 35m2 i wiate do 50m2.zastanawiam sie czy mogę -jeśli tak- to w jakiej odległości?[gospodarczy od wiaty]

 13. PLM
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,

  dziękuję za artykuł.

  W artykule znalazła się teza:

  "to, że wiata jest zwolniona z uzyskania pozwolenia i dokonania zgłoszenia, nie oznacza, że możesz ją wybudować w zupełnie dowolny sposób. Inwestycja musi spełniać wymagania innych przepisów, w tym m.in. miejscowego planu … oraz rozporządzenia …"

  Jakie będą konsekwencje wybudowania wiaty z miejscem postojowym, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2c prawa budowlanego, która nie spełni tych wymagań? np. będzie za blisko okna budynku lub granicy działki

  czy w praktyce jest możliwość wyegzekwowania tych wymagań?

  czy aby na pewno jest to samowola budowlana?

 14. julek
  | Odpowiedz

  Witam
  Przyznam się, że nie rozumiem… Poprawka ze stycznia miała coś ułatwić, a utrudniła: było 50 mkw bez zgłaszania, a jest 35 mkw? To jakie to ułatwienie? Może czegoś nie rozumiem?

  • Magda /MGM/
   |

   50 m2 bez zgłoszenia nadal jest – jest o tym mowa w pierwszej części powyższego artykułu

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mama działkę siedliskowa i chce budować domek letniskowy to zgłoszenie czy pozwolenie?

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Po analizie aktualnych WT oraz tego artykułu wraz z dyskusją nadal mam wątpliwości odnośnie jednoznacznej interpretacji wiaty z przeznaczeniem na miejsce postojowe, oraz co za tym idzie obowiązujących w tej kwestii przepisów, reasumując proszę o odpowiedzi na poniższe pytania :

  1. Wiata z przeznaczeniem na miejsce postojowe nie jest garażem otwartym (choć, jak autor artykułu wskazuje nadzór budowlany potrafi tak interpretować, co może być przykre w skutkach dla inwestora…) i w związku z tym nie dotyczą jej przepisy obowiązujące dla garażu otwartego ?
  2. Czy wiata z przeznaczeniem na miejsce postojowe jest interpretowana jako zadaszone miejsce postojowe i w związku z tym obowiązuje par.19 WT – jeśli tak, to komplikuje to mocno kwestię usytuowania takiego obiektu – praktycznie nie możemy wybudować wiaty z przeznaczeniem na miejsce postojowe bezpośrednio przy budynku czy też 1,5 m od granicy działki ?
  3. Jeśli wybuduję wiatę do 50 m2 pow. zabudowy, bezpośrednio przy istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym i 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki, co będzie zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym (art.29, pkt 2c), jednak będę parkował pod nią auto, to czy nadzór budowlany może wszcząć postępowanie w sprawie samowoli budowlanej, interpretując obiekt jako zadaszone miejsce postojowe bądź garaż otwarty i tym samym nie wypełnienie WT dla tego typu obiektów ?

  Będę wdzięczny za odpowiedź,

  Pozdrawiam

  • Magda /MGM/
   |

   1) W tym artykule nie ma nic na ten temat. Czy nie zamierzał Pan zamieścić komentarza pod innym tekstem? :) Niemniej jednak odpowiem. Przepisy wskazując odległość od granic działki i okien mówią o "otwartym garażu wielopoziomowym". Wiata z całą pewnością takim garażem nie jest.

   2) Par. 19 WT mówi o "wydzielonych miejscach postojowych, w tym zadaszonych". Takie miejsce musi być zlokalizowane w odpowiedniej odległości od granicy działki i od okien. Niestety nie ma w przepisach definicji pojęcia "wydzielone miejsce postojowe". Ale – szykują się w tej kwestii spore zmiany. Par. 19 zostanie zastąpiony zupełnie nowym. Będzie w nim mowa o parkingach, pojawi się też definicja parkingu. Proszę spojrzeć do najnowszych tekstów – na blogu są już 2 artykuły na ten temat.

   3) Myślę, że może. Ale mało prawdopodobne, by zrobił to z własnej inicjatywy. Natomiast, jeśli nie spodoba się to sąsiadowi – to już bardziej prawdopodobne.

   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję uprzejmie za odpowiedź.

   Czyli konkluzja jest taka, że biorąc pod uwagę obecne WT i interpretacje nadzoru, stawiając wiatę garażową (wydzielone, zadaszone miejsce postojowe) trzeba spełnić par.19 WT, jednak jeśli zadeklaruje się inną funkcję tego obiektu niż miejsce postojowe – paragraf 19 nie obowiązuje…

   Pozdrawiam

 17. Jerzy
  | Odpowiedz

  Na granicy dzialki sasiedzi maja budynki gospodarcze wybudowane 40 lat temu. Ostatnio dobudowali wiate rekreacyjna do tych budynkow bez sciany na wspolnym plocie i murowana sciana z kominkiem prostopadle do plotu. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym? Jaka musi byc zachowana odleglosc wiaty i kominka od granicy? Czy mogli to zrobic bez pozwolenia?

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, proszę o odpowiedź spełniam warunki o których tu mowa, chcę postawić zadaszenie na samochód na drewnianych słupach i dachu z blachy. Ma przylegac do mojego ogrodzenia betonowego tylko jedna stroną a na granicy sąsiada w odległości ok 25 cm,a za moim płotem betonowym jest jeszcze ogrodzenie stare sąsiadów . Powierzchnia działki 7'5 ara, szerokość działki 20 metrów, powierzchnia zadaszenia na samochód 5*5*2,5 ze spadem dachu w moją tylko stronę. Czy mogę postawić bez jakichkolwiek zezwoleń i zgłoszeń, zaznaczę że nie mam żadnych innych wiat na działce. Będę wdzięczna za odpowiedź ponieważ naczytalam się tych wszystkich przepisów i trudno mi samej o jednoznaczna interpretację aby w 100% podjąć decyzję. Z góry dziękuję

 19. Unknown
  | Odpowiedz

  Jeśli na podstawie przepisów znowelizowanych w czerwcu 2015r. wybudowałam garaż wolnostojący o powierzchni zabudowy do 35m2 – czyli tylko na zgłoszenie, to czy mogę dobudować do niego wiatę, tak by jej dach z jednej strony opierał się o ścianę garażu? Czy to powiększy powierzchnię zabudowy budynku i będę musiała uzyskać pozwolenie na budowę? A jeśli nie to jakich formalności muszę dopełnić? Tylko zgłoszenie, czy w ogóle nic?

 20. Daniel
  | Odpowiedz

  A ja z innej beczki:)
  Działka 13arow, dom mieszkalny też jest. Czy mogę zbudować wiatę o powierzchni 80m2 ? :)
  Jeśli nie to czy wystarczy zgłoszenie i liczenie na litość urzędu??:)
  Pozdrawiam

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Na budowę wiaty o takiej powierzchni potrzebne jest pozwolenie.

 21. Artur
  | Odpowiedz

  Wzdłuż ślepej ściany budynku mieszkalnego o długości 13 metrów, usytuowanego 3,3 m od granicy działki sąsiada chcę postawić wiatę o szerokości 2,8 m i długości 13 metrów oraz wysokości do 2,5 m. Mogę bez zgłoszenia lub pozwolenia? Działka ma równo 1000 metrów.

 22. Anonim
  | Odpowiedz

  Już cztery lata walczę z UM , wojewodą i WSA o zadaszenie istniejącego tarasu przylegającego do mojego mieszkania o kubaturze około 8 m2 we wszystkich tych instytucjach podtrzymują decyzję Prezydenta Miasta że muszę mieć pozwolenie na budowę , pytam się dlaczego pozwolenie a nie zgłoszenie jeżeli na terenie gdzie mieszkam i chce zadaszyć taras nie ma planu zagospodarowania przestrzennego , budynek nie jest wpisany w rejestrze zabytków tylko w gminnym wykazie zabytków , nie oddziaływuje strefa zabytków budynek jest czterorodzinny i posiadam zgodę lokatorów na zadaszenie tego tarasu , będzie on zbudowany z drewna a dach pokryty będzie papą jak istniejący budynek.

 23. Edek
  | Odpowiedz

  Przebrnąłem przez wszystkie wpisy dotyczące tematu i prawdę mówiąc jako laik stałem się głupszy więc mam prośbę o rozwianie wątpliwości:
  Mam działkę budowlaną o powierzchni około 500m2, wybudowano na niej dom (powierzchnia na działce około 100m2), obecnie planuję postawić wiatę około 25m2 oraz mały budynek gospodarczy do 25m2 (lub też zwykła szkopkę z marketu).
  W pierwszym momencie wyciągnąłem wniosek, że mogę wybudować jeden z nich bez zgłoszenia… po czym wszystko padło czytając o tym że musi być plan zagospodarowania przestrzennego.
  Czy muszę dokonać zgłoszenia?
  Czy mogę postawić oba obiekty?
  Co jeśli nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego?

 24. Bartosz
  | Odpowiedz

  Witam, działka rolna bez MPZP, ale z wydanymi WZ na Budynek Rekreacji Indywidualnej do 35 m2. Czy po wybudowaniu budynku BRI można postawić wiatę 35 m2 obok bez zgłoszenia? Dziękuję, pozdrawiam!

  • Bartosz
   |

   I jeszcze drugie pytanie. Czy jeśli w WZ na BRI określony jest dach dwyspadowy, to czy wiata również taki musi posiadać?

 25. aaaAndrzej
  | Odpowiedz

  witam przeczytałem pani artykuł z zrozumieniem ale nie rozumiem
  bo czy mogę postawić wiatę 50m2 na działce bud z domem 1000m2 jeżeli na tej działce znajdują się już 4 szt garaże 35m2 ?

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.