Czy starosta ma prawo nałożyć obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie i wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowanego na zgłoszenie

with Brak komentarzy

Jedna z czytelniczek zapytała nas niedawno, czy starosta ma prawo nakazać jej geodezyjnie wytyczyć obiekt budowany na zgłoszenie.

Oto fragment pytania:
„Złożyłam zgłoszenie w sprawie budowy domku letniskowego, gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe (…) Otrzymałam decyzję starosty o nałożeniu na mnie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie ww. obiektów i po jego wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie obiektu na gruncie (…) Czy starosta ma prawo nałożyć taki obowiązek (zapewne wiążę się to ze sporymi kosztami) i czy istnieją zapisy w prawie budowlanym, na które mogę się powołać i odwołać od decyzji starosty?”

W jednym z tekstów pisaliśmy już o tym, kiedy to geodeta musi wytyczyć obiekt i kiedy jest potrzebna geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wspomnieliśmy w nim, że organ może nakazać wykonanie tych czynności w stosunku do obiektów budowanych na zgłoszenie. Taką możliwość daje art. 43 prawa budowlanego, który stanowi:
„1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia”.

Przepis ten jest dosyć ogólny, co wcale nie oznacza, że urząd może w tym przypadku postępować dowolnie.

Jeśli starosta nałożył na Ciebie taki obowiązek, powinien to zrobić w formie decyzji. Decyzja ta musi mieć uzasadnienie, w którym organ powinien wyjaśnić, dlaczego tak postanowił. Zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego, organ powinien też wskazać w czyim interesie nałożył ten dodatkowy obowiązek na inwestora. Od decyzji możesz się odwołać.

O tym, w jaki sposób złożyć odwołanie od decyzji i co powinno ono zawierać, dowiesz się z podlinkowanego tekstu. Tutaj przypomnijmy najważniejsze sprawy związane z takim odwołaniem:

  • odwołujesz się wtedy, gdy jesteś stroną postępowania i nie zgadzasz się z decyzją;
  • swojego stanowiska nie musisz uzasadniać, nie musisz też powoływać się na przepisy (choć oczywiście możesz).
  • z odwołania musi jedynie wynikać, że nie zgadzasz się z decyzją;
  • organ odwoławczy powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy zanim wyda decyzję.

W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

  • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
  • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
  • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
  • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
  • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ