Istotne i nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu – duże zmiany

with 88 komentarzy
odstępstwo od projektu

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 1.01.2017 r. prawie całkowicie zmieniła art. 36a dotyczący istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Jakie konkretnie zmiany wprowadzono i czym teraz jest istotne i nieistotne odstępstwo?


Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła sporo zmian w prawie budowlanym. Zmieniła m.in. całkowicie art. 36 ust. 5 prawa budowlanego i wprowadziła ust. 5a. Zmiany (z wyjątkiem jednej, ale o tym niżej) na pewno ułatwią budowę, ponieważ wyjaśniono kilka kwestii.

 

Jakie odstępstwo od projektu jest istotne a jakie nieistotne?

Ponieważ nowe przepisy brzmią dosyć jasno, zacytujemy je niżej.

Art. 36a ust. 5:
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Art. 36a ust. 5a:
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego
określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Nowe przepisy na więcej pozwalają jeśli chodzi o nieistotne odstępstwo. Do tej pory każda zmiana wysokości, szerokości i długości obiektu była zmianą istotną i mogłeś jej dokonać dopiero po zmianie pozwolenia na budowę. Teraz, jeśli spełnisz pozostałe wymagania, o których mowa w art. 36a ust. 5a, możesz nieznacznie zmienić te parametry (tj. wysokość, szerokość i długość obiektu) bez konieczności zmiany pozwolenia.

Punktem, który może być odbierany jako „zmiana na gorsze” jest pkt 1 w art. 36a ust. 5. Wcześniej przepis ten brzmiał:
„Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu”.

Niektóre urzędy, chociaż nie wszystkie, przepis ten interpretowały w ten sposób, że w obszarze objętym projektem zagospodarowania działki można było zmieniać lokalizację elementów drugorzędnych, takich jak np. taras, szambo, studnia. Zmiana lokalizacji tych urządzeń była możliwa, jeśli pozostawało się w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki. Jeśli wychodziło się poza ten obszar – należało uzyskać zmianę pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia, w przypadku obiektów, na które wymagane było jedynie zgłoszenie.

Teraz w tej kwestii wszystko powinno być jasne. Każda zmiana w projekcie zagospodarowania działki będzie zmianą istotną – z wyjątkiem zmian wskazanych w art. 36a ust. 5a.

Pozostałe kwestie związane z istotnym i nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu nie zmieniają się.

Zmianę, która jest istotna, możesz wykonać dopiero, jeśli uzyskasz decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie będzie to samowola budowlana.

Jeśli dom jednorodzinny budujesz na podstawie zgłoszenia, zmiany istotnej możesz dokonać dopiero, jeśli uzyskasz pozwolenie na budowę na całe zamierzenie. To samo dotyczy m.in. budowy sieci.

Co w przypadku zmiany nieistotnej?

O tym czy planowana zmiana będzie istotna czy nieistotna decyduje projektant. To on dokonuje kwalifikacji i w przypadku zmiany nieistotnej zamieszcza w projekcie budowlanym opis i rysunek dotyczące tego odstąpienia. Wtedy do zawiadomienia o zakończeniu budowy musisz dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to kopie rysunków z naniesionymi zmianami a w razie potrzeby także opis. Ponadto oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z przepisami i projektem musi zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli był ustanowiony.

Z kwalifikacją projektanta dotyczącą rodzaju odstąpienia nie musi się zgodzić urząd. Jeśli uzna on, wbrew temu co zdecydował projektant, że jakaś zmiana jest istotna, podejmie odpowiednie kroki – takie jak w przypadku samowolnego odstąpienia. W takim przypadku inwestorowi pozostanie dochodzenie roszczeń od projektanta. Powyższe potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku II SA/Gl 95/16:
„Dokonanie kwalifikacji przez projektanta nie ma charakteru wiążącego ani dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, ani dla nadzoru budowlanego. Błędne uznanie przez projektanta, iż odstąpienie ma charakter nieistotny, nie wyklucza możliwości podjęcia przez organy budowlane przewidzianych prawem działań, a ewentualne szkody poniesione na skutek takiej nieprawidłowej kwalifikacji odstąpienia mogą stać się podstawą do ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych inwestora wobec projektanta”.
Jeśli spotkała Cię sytuacja, o której mowa wyżej, nie musisz się zgadzać z decyzją nadzoru budowlanego. Możesz się od niej odwołać, zwłaszcza, jeśli projektant potwierdza, że zmiana jest nieistotna.

Aktualizacja

Część informacji zawartych wyżej jest nieaktualna, bo 22 sierpnia 2018 r. zmieniło się prawo budowlane.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

88 Odpowiedzi

 1. Michal Litwin
  | Odpowiedz

  Witam,

  W najbliższym czasie będę się mierzył z wyzwaniem formalnej zmiany szamba (wpisane w projekt) na oczyszczalnię. Dom jest w trakcie budowy. Czy w świetle nowelizacji prawa budowlanego w zakresie art. 36a. (od 2017.01.01) zmienia się kwalifikacja zamiany szamba na przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgodnie z http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/istotne-i-nieistotne-odstapienie-od.html powyższe było wskazywane jako odstępstwo o charakterze nieistotnym.

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  ML

  • MGM
   |

   Myślę, że nadal aktualne jest to, o czym pisaliśmy w tekście "Zmiana szamba na oczyszczalnię – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu" – proszę sobie spojrzeć, jest tam opisany taki przypadek jak i Pana.

  • Anonimowy
   |

   Czy w związku z nowelizacją PB zmiana szamba na oczyszczalnię niesie ze sobą obowiązek zgłoszenia tego faktu, czy może w świetle noweli mogę zamienić szambo na oczyszczalnię nie informując organów administracji budowlanej (bez zgłoszenia, bez projektu)? Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie.

 2. Gosia S
  | Odpowiedz

  Czy te zmiany dot. odstępstw dotyczą również przypadku, gdy pozwolenie było uzyskane przed 1 stycznia?

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam buduje budynek gospodarczy na zgłoszenie do 35m2 ekipa budowlana wymurowała mi o 15 cm wyższe ściany zamiast 250 cm to zrobili 265 cm czy to jest istotne odstępstwo od zgłoszenia ?

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam pytanie jak wygląda sytuacja w takiej kwestii budowa domu trwała w latach 2014-2016 i wtedy można było sobie szambo wybudować w innej lokalizacji ale na własnej działce i tak sie stało i była to zmiana nieistotna teraz po nowelizacji jest istotna??? Czy mnie do dotyczy ? Jak budowałem dom to było inne prawo, a teraz w 2017 roku będę starał sie o odbiór. Dzięki za info

  • Anna
   |

   Czy w budynku gospodarczym na zgłoszenie przeniesienie schodków składanych na stryszek o pół m w drugą stronę jest odstępstwem istotnym od projektu? Prószy o odpowiedź.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy zmiana w projekcie zadaszenia tarasu czyli przedłużenie pokrycia dachowego na tarasie i wydłużenie całego tarasu aby uzyskać 5x5m, czy wystarczy to tylko ustalić z kierownikiem budowy czy jest potrzeba zgłoszenia w innych urzędach?

  • MGM
   |

   Musi Pan to ustalić z projektantem. Nie ważne co ja Panu odpowiem – bez zgody projektanta nic Panu z mojej odpowiedzi.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. A odwracając sytuację. W decyzji o warunkach zabudowy mamy wskazaną jedynie przydomową oczyszczalnię ścieków. Nie chcemy jej budować. Zależy nam na szambie ponieważ za ok. 2 lata przez miejscowość będzie poprowadzona sieć kanalizacyjna. Wiem, że szamba do 10 m3 są na zgłoszenie. Czy możemy na zgłoszenie wybudować szambo pomimo tego, że w WZ jest wskazana przydomowa oczyszczalnia ścieków? Dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Jeśli przyjmą Państwu zgłoszenie bez WZ-ki to myślę, że będzie to nieistotne odstępstwo, ale proszę skontaktować się z projektantem i koniecznie przeczytać na naszym blogu tekst "Zmiana szamba na oczyszczalnię – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu"

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  czy podział budynku na więcej lokali niż początkowo może być zmianą nieistotną ?

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Czy zmiane sposobu ogrzewania domu: z pieca na paliwo stale, na gazowe, nalezy zglaszac? W projekcie instalacja gazowa jest jako alternatywa i nie jest przekreslona na czerwona przez Urząd Miasta. Stwierdziliśmy, że jednak chcemy podłączyć gaz ( jest możliwość) ale teraz do padły wątpliwości czy tak możemy zrobić…

  • Magda /MGM/
   |

   Pytanie zasadnicze: czy macie pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (bo to, że projektant nie skreślił jej w projekcie typowym, nie oznacza, że pozwolenie jest)? Jeśli tak, to nie ma tu żadnych zmian. Jeśli nie macie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, to myślę, że będzie to zmiana istotna i potrzebna jest zmiana pozwolenia na budowę.

  • Anonimowy
   |

   A jak jest ze zmniejszeniem okien? Czy ta zmiana musi byc zaznaczona we wszystkoch egzemplarzach projektu? Jeden jest w pinb…

  • Anonimowy
   |

   Zmiany okien nanosi się na czerwono na egzemplarzu projektu, który posiada inwestor (rzuty, elewacje, lub na kopii rysunku/-ów – zależy od lokalnego nadzoru budowlanego). Projektant zmiany parafuje i opatruje datą, również wpisuje np. w legendzie, że są to zmiany nieistotne.
   W oświadczeniu kierownika budowy (dodatkowy formularz, gdy są zmiany w projekcie) o zakończeniu budowy wypisuje się zmiany nieistotne w projekcie, projektant podpisuje.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie mamy na to pozwolenia więc czeka nas zmiana

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  czy inwestor może zmienić sposób zabezpieczenia istniejącego budynku w granicy działki, chodzi o wzmocnienie fundamentów przylegającego domu – z Jetgrading ( który jest zatwierdzony w zezwoleniu architektury) na ławę fundamentową? czy to zmiana istotna czy nie, proszę o odpowiedź,

  • Magda /MGM/
   |

   Taka zmiana to bardzo duża ingerencja w projekt i trzeba ją przede wszystkim skonsultować z projektantem konstrukcji i kierownikiem budowy. To oni decydują, czy można ją wykonać i czy jest to odstąpienie istotne. W mojej ocenie jest to zmiana nieistotna, pod warunkiem że nie powoduje uzyskania lub zmiany jakiejś opinii czy uzgodnienia (nie wiem – czy poza względami konstrukcyjnymi – wzmocnienie było zaprojektowane własnie w taki a nie inny sposób).

  • Anonimowy
   |

   Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
   pozdrowienia dla Pani Magdy

 11. Witam. Co mogę zrobić w przypadku gdy zmiana lokalizacji szamba jest konieczna ze względu na kolizję ze studnią głębinową ? Szambo jest w pozwoleniu na budowę , ale 2m obok developer zrobił studnie dla 2 domów. (na granicy działek). Wynikało to pewnie z tego że tylko w tym miejscu znajduje się woda. Czy w tym przypadku muszę się starać o zmianę pozwolenia, czy wystarczy zrobić zgłoszenie zamiaru budowy szamba w innym miejscu?

  • Magda /MGM/
   |

   W tekście powyżej znajduje się link do tekstu, w którym omawiamy podobny przypadek.
   Zmiana szamba na oczyszczalnię – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

  • Maciej
   |

   Pani Magdo czy zmiana szamba na oczyszczalnie to wg Pani to samo co zmiana lokalizacji szamba ? Bo z powyższego artykułu wynika że jest to zmiana istotną, a odsyła Pani do artykułu gdzie jest informacja o zmianie nie istotnej. Pytanie jak jest w rzeczywistości do przypadku zmiana lokalizacji szamba o 2 metry względem wyrysowanego miejsca na mapie z pozwolenia.

  • Magda /MGM/
   |

   Rzeczywiście w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest to zmiana istotna, ale… Można zrobić w podobny sposób jak w przywołanym tekście, tj.:
   1) rezygnacja z szamba w obecnej lokalizacji = zmiana nieistotna (chociaż można się tego przyczepić, ale uważam, że bez sensu jest występować o zmianę pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy obecnie szambo można wybudować na zgłoszenie);
   2) zgłoszenie szamba w nowej lokalizacji (bo teraz szambo – o pojemności do 10m3 – można budować na zgłoszenie).

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A co w sytuacji gdy inwestor w porozumieniu z kier bud posiadającym uprawnienia projektowe chcą zmienić elewacje (lokalizację okien)i zlikwidować balkon. Autor nie chce się na to zgodę,ich. Czy jest to możliwe i czy są to zmiany istotne czy nie ?

  • Magda /MGM/
   |

   Uważam, że są to zmiany nieistotne.

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy zastosowanie drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych 200 x 200 zamiast drzwi wejściowych zewnętrznych i okna będzie istotnym odstąpieniem od projektu? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Magda /MGM/
   |

   Będzie to nieistotne odstępstwo.

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Mam zaprojektowaną inwestycję w postaci rowu otwartego biegnącego przez 'n" działek. Jeden z właścicieli nie zgadza się z taką formą odwodnienia i domaga się zarurowania rowu na całej swojej działce. Na części jego działki jest zaprojektowany kolektor zapewniający mu przejazd. Czy przedłużenie tego kolektora w trasie rowu będzie istotną zmianą czy też nieistotną?

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Jestem właścicielem obiektu który dostał pozwolenie na użytkowanie w 2008 roku. To obiekt użyteczności publicznej. 200 m2 w pierwotnym kształcie. Po 2008 zabudowałem wystające dachy ściankami, bez trwałych fundamentów. Budynek w sumie poszerzył się o kilka metrów łącznie. Jakie konsekwencje czekają mnie jeśli będzie kontrola z nadzoru budowlanego?

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie czy zmiana kształtu oraz wymiarów tarasu naziemnego niezadaszonego i niezwiązanego konstrukcyjnie z budynkiem (zwiększenie pow. kostki brukowej przed salonem0 jest zmianą istotną zatwierdzonego projektu?

 17. Pawel Kruk
  | Odpowiedz

  Witam, Mam takie pytanie: niedawno dostałem pozwolenie na budowę. Budowa domu jednorodzinnego i szamba do 10m3. Niemniej jednak chyba zdecyduje sie na przydomowa oczyszczalnie, w związku z tym muszę też zmienić lokalizacje studni, gdyż będzie za blisko poletka rozsączającego. czy w zwiazku ze zmianą przepisów bedzie to zmiana nieistotna, czy będę musiał dokonać zmiany pozwolenia na budowe (zamania samba na POŚ i zmiana lokalizaji studni)?
  Pozdrawwiam
  Paweł

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, Mam takie pytanie: niedawno dostałem pozwolenie na budowę. Budowa domu jednorodzinnego i szamba do 10m3. Niemniej jednak chyba zdecyduje sie na przydomowa oczyszczalnie, w związku z tym muszę też zmienić lokalizacje studni, gdyż będzie za blisko poletka rozsączającego. czy w zwiazku ze zmianą przepisów bedzie to zmiana nieistotna, czy będę musiał dokonać zmiany pozwolenia na budowe (zamania samba na POŚ i zmiana lokalizaji studni)?
  Pozdrawwiam
  Paweł

  • Magda /MGM/
   |

   Proszę spojrzeć wyżej na moją odpowiedź z 18.07.2017 i do tekstu, w którym opisujemy przypadek zmiany szamba na oczyszczalnię. Jeśli chodzi o studnię – zależy jaką ma głębokość, pojemność – czy było wydawane na nią pozwolenie wodnoprawne i czy przyjmą Panu nową lokalizację na zgłoszenie. I na koniec coś, co zawsze powtarzam w takiej sytuacji – proszę się skontaktować z projektantem, bo to on dokonuje kwalifikacji odstępstwa, on "się pod tym podpisuje" i do niego należy decyzja. Pozdrawiam.

 19. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy zrobienie antresoli jest zmianą istotną?

 20. katarzynam
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, mam pytanie bardzo istotne dla nas – Geberalnego Wykonawcy. Pozwolenie na budowę mamy z 2015 r. W PB zaznaczony jest pewien obszar jako "opcjonalnie antresola". Teraz inwestor chce tam zrobić normalnie strop i powiększyć kondygnacje o ten obszar (w projekcie budowlanym mamy 4 kondygnacje bo obok "antresoli" jest fragment budynku z kondygnacjami) więc ilości kondygnacji nie zwiększa, ale zmienia funkcję – z antresoli na kondygnację. Czy jest to zmiana istotna?

 21. Anonimowy
  | Odpowiedz

  czy w świetle nowych przepisów zmiana ław fundamentowych na płytę fundamentową będzie zmiana istotną czy nieistotną?

 22. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy zmiana grubości ocieplenia ścian zewn. z 15cm na 20cm to zmiana istotna? Bo nie mam już 100% pewności.

 23. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy zmiana pokrycia dachowego z blachodachówki (tak jest w projekcie) na dachówkę ceramiczną to istotna zmiana????

  • Magda /MGM/
   |

   Z formalnego punktu widzenia – jest to zmiana nieistotna, ale proszę ją skonsultować z kierownikiem budowy i najlepiej również z projektantem konstrukcji. Nie wiem, jaka jest konstrukcja dachu/więźby i jak wyglądają obliczenia, ale dachówka ceramiczna waży dużo więcej niż blacha i może się pojawić problem z nośnością konstrukcji. W przypadku więźby drewnianej, problem się potęguje, gdy w projekcie przyjęto (co się niestety często zdarza) klasę drewna C30 (to jest klasa określająca jego wytrzymałość), ponieważ nie można takiego drewna kupić. Reasumując – może się zdarzyć, że zwiększy Pan/Pani obciążenia działające na więźbę, a zmniejszy wytrzymałość drewna – w stosunku do tego, co było w projekcie.

 24. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,chciałbym postawić garaż w granicy działki. Stoi dom,budynki inwentarzowe, jeden garaż. Wszystkie budynki stoją na granicy z sąsiadami (budownictwo sprzed około 30 lat). Chciałbym wybudować garaż obok istniejącego, zachowując odstęp aby nie trzeba było przechodzić przez wszelkie procedury. Sąsiad wyraził zgodę na budowę na granicy. Urząd gminy odsyła mnie do starostwa powiatowego, starostwo do gminy.. nikt nie potrafi mi pomóc aby uniknąć tak dużej ilości formalności (plany, kierownik budowy itp). Garaż pobudował bym sam z materiałów które kupiłem za grosze (pustaki). Nie mam możliwości odsunąć się nawet o 1metr od granicy. Z Waszego forum doczytałem, że mogę pobudować garaż na zgłoszenie na granicy działki jednak ściana przylegająca do granicy nie może być dłuższa niż 5.5mb. dla mnie bomba, wystarczy. Kwestia jak przedstawić to w urzędach żeby mnie dobrze zrozumieli i nie robili problemów?

  • Magda /MGM/
   |

   Czytał Pan nasz tekst:
   "Czy możliwa jest budowa na zgłoszenie budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej albo w odległości 1,5 m od tej granicy?"
   Może Pan po prostu złożyć zgłoszenie (to nic nie kosztuje, bo wszystko przygotowuje Pan samodzielnie), a w razie sprzeciwu odwołać się od niego. W odwołaniu warto przytoczyć wyroki sądowe, które przywołaliśmy w powyższym tekście.

 25. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam dość spory problem. Podczas dokonywania powykonawczego operatu geodezyjnego okazuje się, że budynek jest przesuniety o 0,5m. Przesunięcie to nie ingeruje w minimalne odległości od granic. Rozumiem, że taka zmiana jest zmianą istotna. Proszę o podpowiedź co w takiej sytuacji należy zrobić aby ten stan rzeczy był "legalny"

  • Marta
   |

   Witam, mam ten sam problem- Podczas dokonywania operatu geodezyjnego – jeszcze w trakcie budowy na etapie fundamentow i scian przyziemia, okazuje się, że budynek jest przesuniety o 0,5m
   Czy udalo sie Panu rozwiazac Pana problem ? jezeli tak, to w jaki sposob? jest juz 2020 rok, wiec od Pana wpisu minelo prawie 3 lata

 26. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam chce przenieść szambo o 8 m czy to zmiana istotną? Czy może zadecydować projektant?

  • Magda /MGM/
   |

   Jest to odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki, więc jest to odstąpienie istotne, ale… Szambo teraz jest na zgłoszenie, więc po prostu zgłosiłabym budowę szamba w nowym miejscu. Chociaż mogą się pojawić problemy ze strony urzędu. Jakie? – proszę zajrzeć do tekstu:
   "Zmiana szamba na oczyszczalnię – nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu" – co prawda ten artykuł powstał, gdy przepisy były inne, ale uważam, że można te wyroki odnieść do Pana/Pani przypadku.
   Z tym że proszę pamiętać, że decyzja należy tutaj do projektanta, a urząd nie musi się z nim zgodzić.

 27. Jan Kowalski
  | Odpowiedz

  Witam, mam do Was wszystkich prośbę o poradę, mam mega problem, a mianowicie.. mój architekt zaprojektował mi bramę ppoż (cena to około 60 tyś i nie jest przeznaczona do domków jednorodzinnych bo ma określona ilość otwierań i zamykań ) buduję się w ostrej granicy i dokleiłem się już do istniejącego budynku (garaż do garażu) w warunkach zabudowy mam opisane że muszę na całej długości i powierzchni się dokleić garażem i to już zrobiłem ale nie zauważyłem że mam zaprojektowaną bramę ppoż i chciałem zamienić to na murek ogniowy niestety już jestem na całej długości doklejony i nie mogę te 30cm wyjechać po za zarys jego garażu.. czy widzicie jakieś wyjście z tej sytuacji ? czy np komenda straży pożarnej może dać ustępstwo od tego przepisu w tym przypadku? dodam że murek ogniowy zrobiłem wysoki bo na 60cm…

  • Anonimowy
   |

   Może być również pionowy pas o szerokości 2m ocieplony wełną mineralną. Jaką masz odległość bramy od granicy?

 28. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Mam problem ze schodami wewnątrz budynku. Schody żelbetowe ,projekt typówka – powtarzalny. Uzyskałem już pozwolenie na budowę.Czas gonił i nie przeanalizowałem wszystkich uwag projektanta adaptującego. Dopiero teraz zajarzyłem co miał na myśli mówiąc , że schody są wyjątkowo fatalnie zaprojektowane. Zrobił rysunek nowych schodów. Nie zmieniają wielkości klatki schodowej. Zmienione są tylko same biegi. Wejście na schody teraz jest z innej strony i teraz mam to sens. Czy ta zmiana jest zmianą istotną ? Projektant adaptujący twierdzi ,że nie. Schody są elementem budynku i można je zmienić konstrukcyjnie bez zmiany szerokości biegów i płyty między biegami. No tak , ale w konsekwencji to ja poniosę karę finansową jeśli jest inaczej.

  • Anonimowy
   |

   Taki problem to nie problem, tylko zmiana nieistotna :) Nasze paradoksalne prawo nie kwalifikuje zmian konstrukcyjnych jako istotne. Także spokojnie. Proszę tylko sprawdzić, czy światło przejścia się nie zmniejsza.
   Pozdrawiam
   Kierownik Budowy

 29. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Przepis mówiący, że każda zmiana w projekcie zagospodarowania działki stanowi zmianę istotną, to totalna chała. Zmianą w projekcie zagospodarowania działki jest każde postawienie altanki, wiaty, budynku gospodarczego, basenu, oczka wodnego, grilla i wielu innych pierdół, na które nie potrzeba nawet zgłoszenia. Z tego przepisu wynika, że są to zmiany istotne, ale logika ustawodawcy zawsze chodzi pokrętnymi drogami.

 30. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Bardzo proszę o poradę. Dom w trakcie budowy (pozwolenie wydane w 2012 r.). Jest zmiana sposobu ogrzewania z elektrycznego na gazowe jaki i również zmiana systemu instalacji c.o. Oczywiście instalacja gazowa wymaga pozwolenia na budowę. Moje pytanie: czy pozwolenie na instalację gazową musi być składane jako pozwolenie zamienne dla budynku, czy jako nowe pozwolenie i czy musi być projekt zamienny/pozwolenie zamienne dla instalacje c.o.?
  I tak przy okazji odnośnie zamian w pozostałych instalacji np. wodociągowej, kanalizacyjnej, zmiany wentylacji na mechaniczną z rekuperatorem – czy po 2017 r. zmiany w powyższych instalacjach wymagają projektu zamiennego i pozwolenia zamiennego?

  • PROJCAD
   |

   Jakiekolwiek dokładanie/rezygnacja z instalacji gazowej WYMAGA pozwolenia na budowę. Niektóre urzędy wymagają procedury zmiany pozwolenia ale w prawie nic na ten temat nie jest napisane, czyli można wnioskować o pozwolenie na budowę instal.gazowej. MUSI być opracowany projekt inst.gazowej. Reszta instalacji są to zmiany nieistotne.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Niezupełnie tak jest, ale jest to temat na artykuł a nie komentarz.

   W skrócie chodzi o to, że sama instalacja gazowa nie jest obiektem budowlanym i nie może prawidłowo funkcjonować bez budynku. Jest ściśle związana z tym budynkiem. Jeśli budynek jest w trakcie budowy (czyli fizycznie jeszcze go nie ma) i chcemy dodać do niego instalację gazową, której nie było w pierwotnym pozwoleniu, musimy wystąpić o zmianę tego pozwolenia. W tym przypadku ingerujemy w obiekt, który jest w trakcie budowy i zmieniamy pierwotne pozwolenie właśnie poprzez dodanie instalacji gazowej.

   Natomiast, jeśli budynek już zostanie wybudowany i oddany do użytkowania – wtedy możemy wystąpić o pozwolenie na budowę samej instalacji gazowej, bo wtedy umiejscawiamy ją w obiekcie, który już fizycznie istnieje.

 31. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Szanowni Państwo
  Odnosząc się do tematu istotnych lub nieistotnych zmian w zagospodarowaniu terenu – piszecie że każda zmiana w zagospodarowaniu terenu jest zmianą istotną. Z tego co pamiętam z logiki ze szkoły to: Jeżeli zmienimy długość lub szerokość budynku która w zakresie 2% jest dozwolona to tym samym dokonujemy zmiany w PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ( obrys budynku zostaje przecież zmieniony ) !!!!

  • admin
   |

   To o czym Pan/Pani pisze jest pewnym wyjątkiem – wynikającym zresztą z ustawy, i piszemy o tym w tekście powyżej – art. 36a ust. 5a. Trochę wcześniej, niż zdanie, które Pan/Pani zacytował. Niemniej jednak dodam do tego zacytowanego zdania jeszcze raz tę informację. Dziękuję za komentarz.

 32. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Jak interpretowane jest odstępstwo 2%. Mam problem bo jak się okazało ekipa budowlana zle wybudowała 2 ściany. Budynek jest "polamany" nie jest to typowy prostokąt czy kwadrat. Ściany krańcowe są poprawne. Inne są wewnętrzne załamania. Proszę o odpowiedź co w takim przypadku?

 33. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.
  Czy obniżenie poziomu ppp o 30 cm jest zmianą istotną czy nieistotną?
  Proszę o odpowiedź.

 34. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Czy zmiana przebiegu kabla pod ziemią od przyłącza od budynku jest zmianą istotną czy nieistotną?

 35. Anonim
  | Odpowiedz

  Witam,czy zmiana lokalizacji studni kopanej jest istotna? Studnia przesunięta o jakieś 15 m ale w tej linii co pierwotnie byla projektowana.Chcę zakończyć w tym roku budowę i czy to będzie duży problem jeśli dokonano takich zmian? Dom budowany od 2010, z tego co czytam w tamtych latach bylo inne prawo budowlane

 36. Adrian
  | Odpowiedz

  Witam. Czy usunięcie okna 120/150 że ściany szczytowej na parterze wymaga ponownej adaptacji projektu czy może zostać uznane przez kierownika budowy za zmianę nieistotne i dopisane? Czy projekt posiadający rekuperacje można zamienić na normalną wentylację bez zmian w prokcie? Pozdrawiam

 37. Aneta
  | Odpowiedz

  Witam,bardzo proszę o porady. W roku 2007 uzysksłm decyzję o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego I bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciełe. W trakcie budowyzrezygnowałam z budowy zbiornika na rzecz przydomowj oczyszczalni W 2015 roku zostało złożone do statostwa zgłoszone budowy przydomowej oczyszczalni .W tej chwili chcialam zgłosić zakończenie budowy.Kieriwnik budowy upiera się jednak ,że powinnam złożyć projekt zamienny do zmiany pozwolenia na budowę czyli („wykreśić bezodpływowy zbiornik”).Oprocz tego wystąpic o zmiane warunkow zabudowy zbiornika na oczyszczalnie.Dla mnie jest to nie zrozumiałe skoro zgłoszone oczyszczalni nastąpiło juz 2015 r.Z góry dziekuje za odpowiedz.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Przez ostatnie zmiany, które opisujemy wyżej w tekście, gdyby tak literalnie czytać przepis, można by dojść do wniosku, że rezygnacja z szamba – jako zmiana w projekcie zagospodarowania terenu – jest istotnym odstępstwem. Jednak moim zdaniem jest to rozumowanie bez sensu, bo teraz zarówno budowa szamba, jak i oczyszczalni nie wymaga pozwolenia, więc mogłaby sobie Pani wystąpić o budowę samego domu, a budowę szamba czy oczyszczalni jedynie zgłosić. W związku z tym uważam, że nie ma podstaw, by zmieniać pozwolenie na budowę w zakresie takim, jaki obecnie można realizować na zgłoszenie. Bez sensu jest występować o pozwolenia na budowę oczyszczalni w momencie, gdy budowa takiej oczyszczalni wymaga jedynie zgłoszenia (obecnie budowa szamb rónież) – co Pani uczyniła, więc mogła ją pani wykonać. Z kolei rezygnację z szamba należy przy zgłaszaniu budowy potraktować jako nieistotne odstępstwo.

   W tekście „Zmiana szamba na oczyszczalnię” znajdzie Pani informacje na ten temat wraz z orzeczeniami sądów. Proszę sobie je poczytać i pokazać kierownikowi – może te wyroki go przekonają. Co prawda dotyczą one sytuacji, gdy tego przepisu (art. 36a ust. 5 pkt 1) jeszcze nie zmieniono, ale sądy w nich racjonalnie uzasadniają swoją decyzję, więc myślę, że można je odnieść do obecnej sytuacji. Zresztą – proszę się jeszcze skontaktować z projektantem – bo to on decyduje o kwalifikacji odstępstwa (jako istotne lub nie).

   Jeśli chodzi o WZ-kę – tutaj jest link do opinii GUNB, zgodnie z którą do obiektów budowanych na zgłoszenie nie potrzeba WZ-ki.

 38. Arek
  | Odpowiedz

  Witam. Artykuł bardzo ciekawy ale mam pytanie : jak się ma zmiana grubości ocieplenia z 12 cm na 20, czy jest istotna z miana bo zwiększają się wymiary budynku.

 39. Roman
  | Odpowiedz

  Witam , zrobiłem zgłoszenie na garaż o wymiarach 6,5 x 5 a teraz chce zmniejszyć te wymiary o metr , czy muszę tę zmianę zgłaszać ????

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Przepisy nie regulują tej kwestii, dlatego zdania są podzielone. Ja w takiej sytuacji zawsze radzę zrobić nowe zgłoszenie – tak jest „najbezpieczniej”.

 40. Michał
  | Odpowiedz

  Witajcie, częstą zmiana w domach jednorodzinnych jest zmiana stropu ( czy to z np. Terivy na monolit lub z lekkiego drugiego stropu na skośny lany betonowy) powiedzcie mi prosze czy to zmiana istotna czy nieistotna, gdyz interpretacje sa różne.
  Jak do tej kwestii podchodzi Nadzor Budowlany, czy warto zapytać osobiście? Jak ewentualnie formalnie uwzględnić takowe zmiany w projekcie przed oddaniem domu, a może nic nie pisać o tym w dzienniku budowy?
  Ciekawi mnie jak to prawnie i życiowo się prezentuje. Pozdrawiam

 41. Artek
  | Odpowiedz

  Witam, jestem zainteresowany kupnem domu wybudowanego w 2001 roku, nie oddany do użytku- bark instalacji c.o. Kierownik budowy nie żyje i nie ma książki budowy Najważniejszym problemem jest fakt że dom jest szerszy o 1 m niż to jest w projekcie. To jest 10%-owe odstępstwo. czy ten dom nadaje się do zakupu. Będzie można to zalegalizowa?
  Bardzo prosze o odpowiedź.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć na to pytanie. Aby legalizacja była możliwa inwestycja musi przede wszystkim być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy (jeśli nie ma planu). To podstawowy, ale nie jedyny warunek. Tu problemem będzie pewnie jeszcze brak dziennika budowy i kierownika. Więcej na temat legalizacji samowoli przeczyta Pan w naszych artykułach na ten temat.

 42. Andrzej
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Mam problem z nadzorem budowlanym, chciałem oddać dom do użytku, ale dostałem zwrotkę, że muszę nanieść zmiany.
  Otóż, miałem mieć ogrzewanie gazowe – jednak zrezygnowałem z całej instalacji, nie mam pieca, nie mam instalacji, jednak założyłem ogrzewanie elektryczne – zwykłe grzejniki do gniazdka 220.
  Również zrezygnowałem z komina wentylacyjnego a założyłem wentylację mechaniczną, na którą posiadam wszystkie dokumenty.

  Czy są to zmiany nieistotne? Wystarczy, że projektant mi to narysuje, wpisze w dziennik i podpisze się, czy to zalicza się do istotnych i muszę robić coś więcej?

 43. Ola
  | Odpowiedz

  Witam. Jestem w trakcie budowy i chciałabym zmienić wielkość okien prawie w każdym pomieszczeniu. W tym zlikwidować jedno 4 metrowe okno czy są to zmiany istotne?

 44. Paulina
  | Odpowiedz

  Witam, czy zmiana windy odobowej na towarową i tym samym konstrukcji na samonośną, podniesienie pośredniej kondygnacji oraz zmiana konstrukcji schodów ze stalowych na częsciowo stalowe a częściowo żelbetowe, dodanie pomieszczenia są zmianami istotnymi?

 45. Adam
  | Odpowiedz

  Ola – tak, są to zmiany istotne
  Paulina:
  winda, schody – zmiana nieistotna, chociaż żaden KB nie wybuduje tego bez projektu
  pośrednia kondygnacja – zmiana istotna jeżeli wysokość budynku zwiększy się o więcej niż 2%
  dodanie pomieszczenia – zmiana istotna jeżeli zwiększy się kubatura budynku lub któryś z wymiarów budynku o więcej niż 2%

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dzięki za komentarz, ale muszę trochę sprostować :).
   Zmiana wielkości okien i zamurowanie okna to są zmiany nieistotne.
   Zmiany nieistotne wymagają sporządzenia rysunków przez projektanta. Zresztą to projektant dokonuje kwalifikacji odstępstwa, więc bez jego udziału kierownik nie powinien wprowadzać nawet najdrobniejszych zmian.

 46. Janek
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy zamiana stopy fundamentowej na ławę fundamentową, posadowioną poniżej rzędnej posadowienia stopy okreslonej w projekcie jest zmianą istotną ?

 47. Anonim
  | Odpowiedz

  Zgłosiłem zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego z lokalu banku na lokal bar kebab. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką zmianę. Mam wszelkie potrzebne zgody SAN EPID ,STRAŻ POŻARNA, INSPEKCJA PRACY ,OCHRONA ŚRODOWISKA , Wodociągi . Lokal znajduje się w moim domu na jednej z ul. Warszawy Bemowa .Główna działalność baru to
  katering produktów własnym samochodem , na zgłoszenia telefoniczne . Istnieje też możliwość
  konsumpcji przy stolikach wewnątrz baru. Budynek ten zbudowałem 40 lat temu a wtedy nie było tak ostrych norm na posiadanie miejsc parkingowych na własnej działce . Ja posiadam 5 miejsc na własnej posesji jednak to jest za mało. Nigdy w barze nie ma więcej niż 5-8 osób . W pasie jezdni wzdłuż całej posesji jest zatoka parkingowa ,której nie można zaliczyć do miejsc parkingowych dla konsumentów . W nie sprzedaje się żadnych alkoholi . Ponieważ lokal znajduje blisko przystanku tramwajowego to wiele osób wychodząc z tramwaju kupuje kebay na wynos co mam w takim przypadku robić w.g Urzędu to jest duże odstąpienie od warunków zabudowy

 48. Janek
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam problem z poziomem „0” budynku.
  Projektant zaproponował podniesienie budynku względem istniejącego terenu o ok 1,2-15m.
  Dostaliśmy na to pozwolenie na budowę i w tym tygodniu został wytyczony budynek na działce wraz z reperem wysokości … dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo duże podniesienie i chciałbym to zmienić.
  Na zmianę pozwolenia już za późno i zastanawiam się jakie mam opcje.
  Czy mogę skorzystać z prawa do zmiany nieistotnej i obniżyć posadownienie domu o 2%?
  (tylko nie wiem czy zmiana wysokości domu w granicach 2% dotyczy posadowienia czy tylko od poziomu „0” do kalenicy)
  Czy mogę obniżyć posadowienie i starać się o zmianę pozwolenia na budowę podczas trwania budowy (podejrzewam, że nie i prace będą wstrzymane).

 49. Maciek
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chciałem się zapytać czy zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła to zmiana nieistotna?

 50. Dorota
  | Odpowiedz

  Dzien dobry, mamy pozwolenie na budowe. Czy w trakcie budowy mozemy zmienic kształt schodów zewnetrznych i tarasu z połokragłych na prostokatne? Czy to istotna zmiana czy wystarczy wpis w dzienniku przez kierownika? Kazdy inaczej nam mówi. Dziekuje

 51. Justyna
  | Odpowiedz

  Witam,
  Jestem w trakcie budowy domu. W PZT załączonym do Projektu Budowlanego Projektant zaznaczył powierzchnie utwardzone tj. taras i podjazd do budynku. W tym momencie mam plan aby zmienić ich lokalizację i wymiary w planie. Czy w związku z tym muszę wystąpić do odpowiedniego organu z wnioskiem o zmianę decyzji pozwolenie na budowę? Czy może stosując się do przepisów Prawa Budowlnego ust. 2 pkt 5 art. 29 i traktując utwardzenie terenu jako roboty budowlane a nie budowlę na którą otrzymałam pozwolenie mogę dokonać zmiany bez dodatkowego zgłoszenia oczywiście z zachowaniem wymaganej powierzchni biologicznie czynnej?

 52. Alan
  | Odpowiedz

  Jestem ciekawy czy jesli podjąłbym sie samodzielnie projektu budowy budynku wolnostojącego (garaz dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym) czy zostanie to zatwierdzone mimo iż nie jestem projektantem, czy musi mi to wykonac biuro projektowe? Akurat posiadam program ktory wszelkie obliczenia wraz z wizualizacjami zapewnia. Nie wiem jednak jal wygląda kwestia formalna.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Projektować mogą tylko osoby mające uprawnienia budowlane. Samodzielnie można przygotować jedynie rysunki do zgłoszenia.

 53. Ryszard
  | Odpowiedz

  Pobudowałem budynek gospodarczy stawiam tam też auto. Łączy zadaszeniem-wiatą jednym dachem i zadaszenie podpiera dach trzema słupkami. Nie zgadza się z tym nadzór budowlany. W związku z brakiem konkretnych, znanych mi przepisów(nadzór podpiera się orzecznictwem sądowym), zastanawiam się jaki argument pozwoliłby ten stan usankcjonować. Bo dwa dachy są gorszym rozwiązaniem niż jeden. Proszę o podpowiedź.

 54. Mateusz
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie dotyczące zmiany wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną, czy jest to zmiana istotna? W tym momencie mam w projekcie 3 kominy, zostanie jeden, gdyż będziemy grzać gazem.
  Drugie pytanie dotyczy Antresoli, postanowiliśmy dodać balkon 70 cm czy to również jest istotna zmiana?

 55. Kacper
  | Odpowiedz

  Witam,

  Zakupiłem ebooka dotyczącego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, ale niestety nie znalazłem w nim przypadku, który mnie interesuje, a mianowicie: czy rezygnacja z komina dymowego jest zmianą istotną?

  Pozdrawiam

 56. Piotr
  | Odpowiedz

  Witam .
  Mam pytanie odnośnie budynku gospodarczego ,jeżeli w projekcie miałem z prawej stronie działki a chce zmienić na prawą stronę działki czy trzeba robić adaptacje w projekcie?

 57. Piotr
  | Odpowiedz

  Przepraszam na lewą stronę działki

 58. Bogdan
  | Odpowiedz

  Witam
  W pozwoleniu na budowę zatwierdzono źródło ogrzewania: gaz (instal.gazową wewn. i doziemną). Gazownia zgodnie z umową ma przedłużyć sieć a następnie wykonać przyłącze. Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zmiany źródła ogrzewania z gazowego na pompę ciepła (plus fotowoltaika). Jak rozumiem nie narusza to zapisów MPZ:
  „Ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła, z preferencją
  dla nieszkodliwych ekologicznych czynników grzewczych (gaz przewodowy, olej nisko siarkowy, energia elektryczna itp.).”
  Czy w związku z tym rezygnacja z gazu (i instalacji) to zmiana istotna czy nieistotna ?

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.