Nowe przepisy już obowiązują – kolejne zmiany w prawie budowlanym

with 217 komentarzy

1 stycznia weszły w życie przepisy, które znacząco zmieniły prawo budowlane. Teraz więcej obiektów zbudujemy bez żadnych formalności, a niektóre roboty, na które do tej pory potrzebowaliśmy pozwolenie, wykonamy na podstawie zgłoszenia. Jakie to obiekty i co jeszcze zmieniło się w przepisach?

 

W tekście wskazujemy, co zmieniło się w przepisach oraz wymieniamy obiekty i roboty budowlane:
– które nie wymagają żadnych formalności, a do tej pory potrzebne było na nie zgłoszenie lub pozwolenie,
– na które do tej pory potrzebne było pozwolenie, a teraz wystarczy zgłoszenie.
Nie są to wszystkie obiekty i roboty wymagające konkretnych formalności, a jedynie te, które zmieniono ostatnią nowelizacją.

 

Jakie obiekty i roboty nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia

Poniżej obiekty i robot budowlane, które dotychczas wykonywaliśmy na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia, a od 1 stycznia 2017 r. nie potrzebujemy dokonywać żadnych formalności (w nawiasie podajemy, jakie formalności były wymagane przed nowelizacją):

1) budowa i przebudowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
– parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
– suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m²
(przed nowelizacją – zgłoszenie);

2) budowa i przebudowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;

3) budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (przed nowelizacją – zgłoszenie);

4) budowa przepustów o średnicy do 100 cm (przed nowelizacją – pozwolenie na budowę);

5) budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m² (przed nowelizacją – zgłoszenie);

6) budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych (przed nowelizacją – zgłoszenie);

7) budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku (nowelizacja dodała słowa „wewnątrz użytkowanego budynku”, budowa instalacji budziła wiele kontrowersji – pisaliśmy na ten temat kilkukrotnie);

8) przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej (przed nowelizacją – pozwolenie na budowę);

9) przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (przed nowelizacją – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem);

10) remont obiektów budowlanych, z wyjątkiem:
– budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
– przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
(przed nowelizacją remont obiektów, których budowa wymagała pozwolenia, wymagał zgłoszenia);

11) przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (przed nowelizacją – zgłoszenie);

12) przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (przed nowelizacją – zgłoszenie).

Warto pamiętać o tym, że chociaż ww. roboty możemy wykonać bez żadnych formalności, nie oznacza to, że w zupełnie dowolny sposób.

Ponadto nadal wymóg pozwolenia lub zgłoszenia pozostał w stosunku do obiektów wpisanych lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszar Natura 2000.

 

Jakie obiekty i roboty wymagają zgłoszenia lub zgłoszenia z projektem

Poniżej obiekty i roboty budowlane, które przed 1 stycznia 2017 r. wymagały pozwolenia na budowę, a teraz wystarczy jedynie zgłoszenie lub zgłoszenie z projektem budowlanym:

1) budowa wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki (wcześniej potrzebne było pozwolenie na budowę – z wyjątkiem wiat z na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe);

2) budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

3) przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany);

4) remont:
– budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
– przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

5) budowa i przebudowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
– naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m (przed nowelizacją przepis dotyczył obiektów o wysokości do 4,5 m);

Oprócz tego, że więcej obiektów i robót wykonamy bez formalności albo tylko na zgłoszenie, zmieniło się jeszcze kilka rzeczy (zagadnienia te będziemy szczegółowo opisywać w kolejnych tekstach).

 

Krótszy czas na przyjęcie zgłoszenia

Teraz organ ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia. Do tej pory miał na to 30 dni.

 

Zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu

Przed upływem terminu przewidzianego na przyjęcie zgłoszenia organ może wydać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu. Podobnie jest w przypadku zgłoszenia rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wcześniej organy nie miały takiej możliwości i inwestor musiał czekać aż upłynie odpowiedni termin.

 

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Nowelizacja dosyć istotne zmiany wprowadziła także w art. 36a dotyczącym kwalifikacji odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Więcej na ten temat piszemy w tekście na temat istotnego i nieistotnego odstępstwa.

 

Tymczasowe obiekty budowlane

Trochę zmian nastąpiło także w przypadku budowy tymczasowych obiektów budowlanych. O aktualne informacje uzupełniliśmy tekst na temat budowy tymczasowych obiektów budowlanych.

 

Jaka ustawa zmieniła prawo budowlane

Prawo budowlane zostało zmienione ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Artykuł 5 wspomnianej ustawy dotyczy prawa budowlanego. Oprócz tego przepisy te artykułem 3 zmieniają także ustawę o drogach publicznych.

 

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

217 Odpowiedzi

 1. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, więc chcąc postawić garaż do 35 m2 w 2017 roku, muszę zadbać o projekt budowlany i warunki zabudowy? dziękuje za odpowiedź.

  • Anonimowy
   |

   Dobrze, to czegoś nie rozumiem. Skoro wchodzi przepis, że nie trzeba zgłaszać budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, czyli rozumiem że na własną ręke moge wybudować taki budynek przy zachowaniu odpowiednich przepisów tj. warunki techniczne.
   A w odpowiednich urzędach tj. Gmina nie muszę sie starać o warunki zabudowy? Prosze o wyjaśnienie tematu, bo mi nie daje spokoju. Pozdrawiam serdecznie

  • MGM
   |

   Garaż a budynek gospodarczy to dwa zupełnie różne budynki (w świetle przepisów). Ten drugi, jeśli jest związany z produkcją rolną i uzupełnia zabudowę zagrodową, to przy spełnieniu pozostałych wymagań (powierzchnia i rozpiętość konstrukcji), nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Nie oznacza to jednak, że istnieje tu zupełna dowolność – tak jak Pan/Pani pisze trzeba spełnić wymagania stawiane przez przepisy. Poniżej kilka linków, które powinny rozwiać Pana/Pani wątpliwości:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/09/budowa-bez-pozwolenia-i-bez-zgloszenia.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/zabudowa-zagrodowa-definicje-i-przykady.html
   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1160816.pdf

  • Asia
   |

   Jak sprawa się ma odnośnie dobudowy tarasu do istniejącego budynku ( taras z fundamentami na pustakach) czy trzeba pozwolenie?

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  I jak teraz np. ma wyglądać legalizacja zjazdu indywidualnego na posesję prywatną w świetle obowiązujących nowych przepisów? Wydział architektury nie ma nic do zjazdu, PINB w takim razie też, czy legalizacja takiego zjazdu może odbyć się tylko po przez zgłoszenie do zarządcy drogi.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A co w takim przypadku: brak mpzp, jest zgoda zarządcy drogi ale nigdy nie wystąpiono o pozwolenie/zgłoszenie wykonania robót budowlanych dot. budowy tego zjazdu co w takim przypadku? Co do warunków tech. to odpowiada to zjazdowi indywidualnemu. W świetle nowelizacji – jak by taka sprawa wyszła na jaw to postępowanie może być prowadzone z art.51 ust.7? A jeśli to nie tak, to w jakim trybie PINB mogłby działać w takiej sytuacji?

  • MGM
   |

   Tryb będzie uzależniony od tego, kiedy został wybudowany zjazd i jakie formalności wtedy były wymagane na budowę zjazdu. Proszę spojrzeć do tekstu, który jest podlinkowany w poprzednim komentarzu, a także artykułów na temat samowoli – w zakładce "spis treści" w kategorii "budowa".

  • Anonimowy
   |

   Czyli rozumiem że jak coś się wykonało kiedyś bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia to w chwili kiedy weszło w życie takie prawo że nie trzeba pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, to i tak będę odpowiadał jak za samowolę wykonaną pod nie obowiązującym prawem? Czyli w takich przypadkach działa prawo wstecz i organ działa na podstawie nieobowiązującego prawa. Już nie będę drążyć tematu, ale jeszcze takie pytanie: czy w systemie prawnym sprzed Pb1994 obowiązywały jakieś ścisłe przepisy na wykonanie wjazdu na działkę i miejsce postojowe? Szukam po wyrokach WSA i NSA ale nic nie mogę w tej tematyce wyszukać.

  • MGM
   |

   Na powyższe pytania znajdzie Pan odpowiedź w jednym z tekstów, które polecałam w poprzednim komentarzu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/11/legalizacja-samowoli-budowlanej-wariant.html
   Gdyby było tak, jak Pan pisze, to zmiana przepisu automatycznie legalizowałaby wszystkie samowole :) Jeśli chodzi o drugie pytanie – należałoby to sprawdzić w ustawie prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  W istniejącym parterowym budynku jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym planujemy z żoną przykryć dach blachą. Obecnie dach jest przykryty tylko papą. Czy w świetle obecnych przepisów potrzebujemy pozwolenia lub zgłoszenia (z projektem?) czy możemy te prace wykonać bez formalności? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuję za odpowiedź, wygląda no to, że to remont, więc zgłoszenie bez projektu. Mam jeszcze drugie pytanie: jeżeli chcielibyśmy zrobić w ścianie zewnętrznej nowe okno (ściana jest dalej niż 4 metry od granicy działki) – rozumiem, że w tym przypadku byłaby to przebudowa wymagająca zgłoszenia z projektem, zgodnie z punktem:
  "3) przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (do zgłoszenia trzeba dołączyć projekt budowlany)"

  • MGM
   |

   Tak – przebudowa i zgłoszenie z projektem.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam dom wolnostojący murowany i chciałbym do niego dobudować za jakiś czas garaż w konstrukcji lekkiej szkieletowej (przybudówka, nie wolnostojący), tak naprawdę będize to budynek obok z dylatacją bez łączenia trwałego. Jakie procedury powinienem wykonać? Wystarczy zgłoszenie czy pozwolenie na budowę? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Jeszcze w zeszłym roku garaż musiał być wolno stojący. Po zmianach trudno stwierdzić, czy wymóg ten odnosi się także do garaży i wiat, czy tylko do budynków gospodarczych. Kiedyś, jeszcze przed zmianami, które weszły w życie 28.06.2015 r., przepis ten brzmiał "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz (…)" i wtedy istniało orzecznictwo (II SA/Bd 807/12), zgodnie z którym wiaty i altany nie musiały być obiektami wolnostojącymi. Biorąc powyższe pod uwagę można przypuszczać, że w Pańskim przypadku powinno wystarczyć zgłoszenie. Jednak nie jest to jednoznaczna sytuacja i organ może nakazać uzyskanie pozwolenia.

 7. Monika Monka
  | Odpowiedz

  Witam. Mam pytanie czy po zmianie przepisów budowlanych,mogę z okna zwyklego zrobic balkonowe bez pozwolenia?? Proszę o podpowiedź,bo juz mam mętlik w głowie,a bardzo zależy mi na info,chce zmienić takich okien 3szt..Pozdrawiam serdecznie i czekam na info.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  a jak wyglada budowa garazy blaszanych bez fundamentow na terenach siedliskowych czy tez sie tyczy 35m2 na 500m2 ? i czy trzeba miec zezwolenie?

 9. Rafał
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Jeśli planuję wymianę okien z zmniejszeniem och wymiarów czy zgłoszenie musi być z projektem budowlanym??

  • MGM
   |

   Niestety tak, bo jest to przebudowa przegrody zewnętrznej.

  • Monika Monka
   |

   Zgłoszenie tylko,pytalam u urzędzie. Najlepiej zadzwonić i dopytac konkretnie

  • MGM
   |

   A przepisy mówią, że z projektem – art. 30 ust. 4c. Chyba, że ten urząd uznaje takie roboty za remont – to wtedy rzeczywiście samo zgłoszenie.

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Czy wymiana okien z zmniejszeniem ich wymiaru wymaga samego zgłoszenia czy z projektem budowlanym??

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Czy w takim razie na działce o powierzchni powyżej 500m2, na której znajduje się budynek mieszkalny mogę postawić na zgłoszenie wiatę o powierzchni 50m2 oraz garaż o powierzchni 35 m2? Czy wymagane jest pozwolenie wówczas?

  • MGM
   |

   Wystarczy zgłoszenie.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za szybką odpowiedź. Działka, którą posiadam ma powierzchnię ponad 60 arów. Na powierzchni ponad 500m2, gdzie stoi dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze chciałbym wybudować właśnie tę wiatę i garaż. Pozostała ziemia podlega uprawie rolnej. Miałbym jeszcze kilka pytań:
   1.Czy na zgłoszenie mogę postawić garaż o powierzchni 35m2 oraz wiatę z trzema ścianami o powierzchni 50m2 obok siebie? Mogą one być połączone ze sobą, czy musi być jakaś przerwa pomiędzy nimi?
   2.Czy zamiast garażu i wiaty mogę postawić na zgłoszenie dwie wiaty z trzema ścianami o powierzchni 50m2 obok siebie? I również czy mogą dachy być połączone czy nie?
   3.Czy mogę postawić na zgłoszenie garaż 35m2 oraz dwie wiaty do 50m2 na tej działce wszystko obok siebie w kolejności? Mogą one być połączone ze sobą, czy musi być jakaś przerwa pomiędzy nimi? Zadaje to pytanie, bo z tego co doczytałem nie mogę postawić wiaty na zgłoszenie o powierzchni 98 m2.
   4.Czy można postawić wszystkie wyżej wymienione budynki na granicy z sąsiadem posiadając jego pisemną zgodę? Dodam, że budynki będą przylegały do ściany jego budynku gospodarczego.
   Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   1. Proszę zerknąć wyżej na nasz komentarz z 11.01.2017.
   2. Jeśli Pan połączy, to będzie miał Pan jedną wiatę o powierzchni 100 m2, a taka wymaga pozwolenia. O budowie takich wiat pisaliśmy w tekście: "Budowa wiaty" – w spisie treści znajdzie Pan go w kategorii "obiekty i roboty" pod hasłem "wiata".
   3. j.w.
   4. Odpowiedź tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/lokalizacja-budynku-na-dziace-4-pytania.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/czy-mozliwa-jest-budowa-na-zgoszenie.html

 12. Justyna
  | Odpowiedz

  A czy nadbudowa o poddasze mieszkalne wymaga teraz pozwolenia czy zgłysienia z projektem?

  • MGM
   |

   Nadbudowa jest także budową, więc procedura jest taka sama jak dla budowy, a zależy ona od rodzaju budynku.

  • Justyna
   |

   Czyli czy dla nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze uzytkowe będzie wymagała pozwolenia? Czy tylko zgłoszenia z projektem?

  • MGM
   |

   Napisałam Pani wyżej – zależy od rodzaju budynku (są mieszkalne jedno- i wielorodzinne). Na blogu są artykuły, w których znajdzie Pani odpowiedź na pytanie. Proszę spojrzeć do zakładki "spis treści". Zresztą obie procedury niewiele się od siebie różnią, i tak potrzebny będzie projekt i wizyta u projektanta.

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Proszę o wyjaśnienie czy przebudowa lokalu handlowego w centrum handlowym (bez zmian w konstrukcji) będzie wymagało pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. W myśl art.29 pkt. 1aa) z braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę została wyłączona przebudowa budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Projekt budynku centrum handlowego wymagał takiego uzgodnienia, z drugiej strony przebudowa dotyczy ścianek działowych z gips-kartonu. Bardzo proszę o odpowiedź.

  • MGM
   |

   W art. 29 ust. 2 pkt 1aa) napisano "z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej", więc pozwolenie będzie potrzebne, skoro projekt wymagał takiego uzgodnienia.

 14. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Co rozumie się pod pojęciem "mała architektura"?
  Chciałbym wybudować budynek gospodarczy na działce gdzie jest dom jednorodzinny, ale według nowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce nie można budować takiego obiektu. Jest możliwość lokalizacji obiektów małej architektury. Czy altanka o wymiarach 5×6 metrów i wysokości 4,5 metra można traktować jako obiekt małej architektury?

  • MGM
   |

   W zakładce "spis treści", w kategorii "obiekty i roboty", pod hasłem "obiekt małej architektury" jest tekst, w którym znajdzie Pan odpowiedź na swoje pytanie.

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  rozumiem że adaptacja nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne w budynku jednorodzinnym i związana z nią przebudowa dachu (wymiana więźby, zmiana kąta nachylenia dachu,zwiększenie liczby okien połaciowych)zamiast pozwolenia na budowę wymagać będzie zgłoszenia z projektem?

  • MGM
   |

   "o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków" – zgłoszenie z projektem, ale ta procedura niewiele się różni od pozwolenia na budowę.

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, czy przypadku gdy jest już postawiony dom parterowy(140m2) na działce o powierzchni 900m2 to rozumiem, że postawienie garażu wolnostojącego o powierzchni 35 m2 jest tylko na zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Tak. Domu jednorodzinnego nie wlicza się do obiektów, o których mowa w przepisie, ponieważ nie jest w nim wymieniony.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Odnośnie zmiany pokrycia dachu bez ingerencji w konstrukcje piszą Pańśtwo:
  "9) remont obiektów budowlanych, z wyjątkiem:
  – budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
  – przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
  (przed nowelizacją remont obiektów, których budowa wymagała pozwolenia, wymagał zgłoszenia);"

  Jestem zdezorientowany bo dziś zachodząc do urzędu ze głoszeniem, usłyszałem od miłej Pani że nie jest to konieczne….

  • MGM
   |

   W jakim to jest budynku? Art. 30 ust. 1 pkt 2a prawa budowlanego mówi:
   "1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
   wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
   a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
   b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę."

  • Anonimowy
   |

   Dom jednorodzinny.

  • MGM
   |

   To powinni przynajmniej sprawdzić, czy budynek nie generuje obszaru oddziaływania – bo tylko taki jest zwolniony z pozwolenia. Uważam, że warto złożyć zgłoszenie, a jak urząd twierdzi że nie trzeba, to przynajmniej da to Panu na piśmie (bo nadzór budowlany może uważać inaczej).

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam pytanie,na działce 550m2 stoi dom w którym mieszkamy oraz garaż wolnostojący z czasów 50-tych,który się rozpada.Stoi 20cm od ogrodzenia z sąsiadem i nie mam na niego planów,ale płacę podatek od nieruchomości.Działka ma mniej niż 16m.Chcielibyśmy zburzyć garaż i dokładnie w tym samym miejscu postawić budynek gospodarczy ale dokładnie w granicy działki (przesunąć 20cm) z sąsiadem czyli zamiast płotu będzie ściana 4,5m i do tego dołączona wiata już nie w granicy.Razem wszystko będzie miało 35m2 (chyba że można więcej).Czy muszę to w ogóle zgłaszać!Sąsiad na pewno nie będzie miał nic przeciw sam prowadzi za płotem działalność.

  • MGM
   |

   Takie roboty wymagają zgłoszenia albo pozwolenia (z wyjątkiem wiaty). W zakładce "spis treści" znajdzie Pan/Pani linki do artykułów, w których poruszaliśmy takie tematy. Polecam w szczególności "formalności związane z realizacją inwestycji", a także kategorie: "obiekty i roboty" a w niej "garaż i "rozbiórka", oraz "warunki techniczne" a tam artykuły o odległościach od granicy działki.

 19. Hanka
  | Odpowiedz

  Witam,
  kilka miesięcy temu otrzymałam pismo z gminy zawiadamiające mnie iż sąsiad ma zamiar postawić na swojej działce budynek gospodarczy. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem gminy dowiedziałam się, ze będzie to budynek o pow. 14 m2 (dl.4,5 szer.3m i wys.3,0 m) i ma być postawiony 1,5m od granicy naszej działki, nie wniosłam wiec sprzeciwu. Obecnie otrzymałam do wiadomości Decyzje o warunkach zabudowy – budynku gospodarczego wydana przez Wojta Gminy, gdzie podaje się; "szerokość elewacji frontowej do 15 m., wysokość do kalenicy – 6m, pow.zabudowy – 77 m2 …Dopuszcza się lokalizacje budyku gospodarczego w odleglosci 1,5 m od granicy z sasiednia (czyli moja)dzialka. Chce odwolac się od tej decyzji, bo na co innego się zgodziłam. Proszę o podanie podstawy prawnej, na która mogę się powolac. Dodam jeszcze, ze dzialka sąsiada jest szersza niż 30 m. i już postawiony jest jeden budynek gospodarczy przy granicy z moja dzialka. Z góry dziekuje za pomoc.

 20. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałbym wybudować taras na betonowych regalach. Powierzchnia tarasu ponizej 35 m2. Czy potrzebne mi jest pozowlenie na budowe??

 21. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  chcę postawić domek letniskowy(35m2) na zgłoszenie do gminy na działce należącej do siedliska. I teraz mam pytanie: czy taki domek może mieć komin i czy może mieć użytkowe poddasze?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • MGM
   |

   W "spisie treści" (zakładka u góry strony) znajdzie Pan/Pani odpowiedź na pytanie w tekstach: "Dom letniskowy" w kategorii "obiekty i roboty" oraz "Czy budynek parterowy może mieć poddasze" w kategorii "warunki techniczne".

 22. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Chciałabym na terenie istniejącego siedliska postawić budynek gospodarczy o powierzchni 35 mkw na cele rolne. Z przepisów wynika, że obecnie nie muszę dopełniać żadnych formalności. Jednak zastanawiam się, jak należy rozumieć pojęcie siedliska. Czy jest to konkretny fragment terenu wydzielony z większej działki, czy po prostu bliżej nie określona część działki rolnej, na której stoją zabudowania, np. dom mieszkalny, stodoła, obora. Jeżeli tak, to czy mogę po prostu postawić budynek jako kolejną część istniejącej zabudowy zagrodowej w miejscu, które do tego się nadaje – oczywiście spełniającym kryteria dot. odległości od np. granicy działki sąsiedniej.
  Po drugie, czy wiaty do 50 mkw można stawiać bez zgłoszenia na terenie siedliska rolnego, na którym stoi budynek mieszkalny?

 23. sprawiedliwy 25
  | Odpowiedz

  Złożyłem wniosek w sierpniu 2016 roku o budowę garażu do 35 m2 bez pozwolenia budowę bez komplikacji ze strony starostwa rozpocząłem ww wrześniu 2016 . Budowę zakończyłem w listopadzie 2016 . W 2017 roku chce rozbudować ten garaż bez pozwolenia o kolejne 35 m2 kiedy mogę złożyć wniosek o rozbudowę i czy w ogóle mogę rozbudować ten garaż . Dziękuję za wszelkie odpowiedzi . Bardzo proszę o odpowiedź bo nie wiem co robić.

  • MGM
   |

   Zadaje Pan to pytanie dzisiaj 10-ty raz. To jest blog prowadzony właściwie przez jedną osobę. Odpowiadam na pytania w miarę możliwości, a nie 24 godziny na dobę ;)
   A odpowiedź na Pańskie pytanie znajduje się na blogu. W "spisie treści" (zakładka u góry strony) w kategorii "obiekty i roboty" pod hasłem "garaż", a także w kategorii "warunki techniczne" – tekst "wolno stojący – co oznacza to pojęcie". Rozbudowa jest także budową, więc formalności takie jak dla budowy (żeby było zgłoszenie to po rozbudowie powierzchnia nie może przekroczyć 35 m2, jeśli przekroczy – pozwolenie).

 24. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam chce przeprowadzić pracę polegające na remoncie mieszkania w kamienicy (budynek wielorodzinny) remont będzie przebudową gdyż dojdzie do zmian charakterystycznych wymiarów. Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia (chodzi mi głownie o kwestie projektu czy jakiś specjalnych uzgodnień. Teraz jest zgloszenie tych prac na podstawie art. 29 ust 2 pkt 1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej; – wcześniej było pozwolenie na budowę.

  • MGM
   |

   Jeśli zmienią się charakterystyczne wymiary to nie będzie przebudowa. Proszę sobie sprawdzić definicję przebudowy (jest na blogu np. w tekście "jakie inwestycje wymagają pozwolenia na budowę"). Jeśli jest Pan/Pani pewien, że to będzie przebudowa i nie będzie dotyczy elementów konstrukcyjnych i projekt budowlany takiej kamienicy nie wymaga uzgodnienia ppoż – to nie potrzeba ani zgłoszenia ani pozwolenia. Skąd wniosek, że taka przebudowa wymaga zgłoszenia?

 25. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, proszę o odpowiedź czy remont elewacji kamienicy wielomieszkaniowej wymaga zgłoszenia.Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest wybudowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Dziękuje i pozdrawiam

  • MGM
   |

   Odpowiedź znajduje się w powyższym tekście.

  • Anonimowy
   |

   Witam, z powyższego tekstu rozumie na moje tyle, że remont elewacji będzie wymagał zgłoszenia bo dotyczy remontu przegrody zewnętrznej. Dobrze kombinuje?, Pozdrawiam

 26. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzien dobrym,
  projektuję przebudowę wnętrz (jedynia zmiana ukladu scianek dzialowych, funkcja pozostaje ta sama) na parterze budynku średniowysokiego ktory posiada strefę pożarową ZLIII. Czy w związku z tym potrzebuję pozwolenia na budowę? (czy konieczne jest ustalenie warunkow p-poz?)
  Elementem prac jest takze remont w postaci wymiany stolarki okiennej (na taka samą). Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Czy tutaj potrzebne jest pozwolenie?
  Dziękuję za pomoc.

  • MGM
   |

   Projekt budowlany budynku średniowysokiego ze strefą ZLIII wymaga uzgodnienia ppoż – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 27. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, a co jeśli rozebralem stodołe ktora stanowiła element zagrody i na tym samym miejscu chce postawic taki sam budynek z takim samym przeznaczeniem z blachy (blaszak). dziekuje i pozdrawiam

  • MGM
   |

   Na blogu jest wiele artykułów na ten temat. Najlepiej zacząć od "Formalności związane z realizacją inwestycji – przewodnik krok po kroku" – zakładka "spis treści" u góry strony.

 28. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam.
  posiadam budynek gospodarczy o powierzchni 25m2. czy mogę rozbudować go na zgłoszenie do wielkości 35m2?
  chciał bym również zbudować wiatę o powierzchni 50 m2, problem polega na tym że działka graniczy z lasem, a w takim przypadku minimalna odległość od granicy lasu to 12 m.wiata miała by stać około 5 metrów od tej granicy. czy te 12 metrów dotyczy to tylko garaży i budynków gospodarczych czy wiat również? dziękuję i pozdrawiam

  • MGM
   |

   Rozbudowa to też budowa. W "spisie treści" znajdzie Pan/Pani linki do artykułów, w których znajdują się odpowiedzi na zadane pytania. Pozdrawiam.

 29. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie o parkingi, chodniki, utwardzenia-dojazdy na działce Inwestora. Inwestycja będzie polegała na budowie centrum handlowego, muszą być zapewnione parkingi w ilości zgodnej i planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
  sama budowa obiektu zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z paragrafem 3.1. i punktem 54 (centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 2ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody) nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku mojego inwestora powierzchnia użytkowa wynosi ok. 7.000m2 czyli decyzji środowiskowej nie musi być. jest też inny punkt w tym samym paragrafie co do konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dotyczący parkingów, punkt 56, mówi o: garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej 0,5ha. Moja powierzchnia zabudowy (użytkowej brak bo nie jest to parking kubaturowy) wynosi ok: 2200m2, czyli również nie powinno być na niego decyzji środowiskowej. Dodatkowo będą również dojścia, chodniki i dojazdy do inwestycji (które nie są parkingami tylko utwardzeniami z kostki betonowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami mówiącymi o tym, iż utwardzenie terenu na działce budowlanej inwestora nie musi mieć pozwolenia ani zgłoszenia na budowę) powinny te utwardzenia być gdzieś uwzględnione do decyzji środowiskowej?
  podsumowując: Na budowę centra handlowego i samych parkingów nie potrzebuję decyzji środowiskowej (mieścimy się w podanych wartościach) natomiast co z pozostałymi utwardzeniami na działce inwestora, których jest ok.6000,0m2 (nie są to parkingi). czy tą powierzchnię powinien Inwestor dodać do parkingów i podać wartość zsumowaną?
  powierzchnia samych parkingów: 2200m2 (wg. decyzji środowiskowej pow.5000m2) brak decyzji
  powierzchnia utwardzeń: 6000m2 (jeśli dodam tą powierzchnię do parkingów to powinien Inwestor wystąpićo decyzję środowiskową bo wychodzi powyżej 5000m2 ale utwardzenie terenu to nie parking)
  proszę o podpowiedź co zrobićby nie trzeba było występować o decyzję środowiskową tylko ze względu na utwardzenie terenu kostką

 30. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Mam taki problem:
  Nabyłem dom z garażem w 2014r, po czasie okazało się ze garaż nie widnieje na żadnych mapach (czyli jest to prawdopodobnie samowola), garaż jest połączony z domem. Czy w świetle obecnych przepisów będzie to legalizacja samowoli wymagającej zgłoszenia czy pozwolenia na budowę? Innymi słowy czy mam się liczyć z karą 25kzl czy 2,5-5kzl?
  Oczywiście zakładając że spełniam warunki mpzp.
  Prosiłbym o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Zależy, czy budynek został wybudowany bez wymaganego pozwolenia czy zgłoszenia (jaka procedura obowiązywała w momencie budowy).

 31. Anonimowy
  | Odpowiedz

  zakupiłam dom szeregowy. Chciałam dobudować zadaszenie nad drzwiami (dwie boczne scianki i daszek) czy wymagane jest pozwolenie?

  • MGM
   |

   Odpowiedź na pytanie znajdzie Pani na blogu w tekście "Budowa garaży i przydomowych ganków a rozbudowa budynku".

 32. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam Nie uzyskałam żadnej konkretnej odpowiedzi odnośnie zmiany zjazdu z posesji.Czy można wogóle strać się o zmianę dotychczasowego zjazdu.Czy Zarząd Dróg może odmówić pozwolenia? Niestety na blogu nie jest napisane nic o Drogach Wojewódzkich.

  • MGM
   |

   Nie wiem co ma Pani na myśli poprzez "zmianę zjazdu". O zjazdach z dróg wojewódzkich pisaliśmy: zakładka "spis treści", kategoria "obiekty i roboty" – zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zarząd Dróg działa na podstawie ustawy o drogach publicznych.

 33. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Do istniejącego domu parterowego chciałbym dołączyć garaż blaszany jednospadowy o powierzchni 30m2.Proszę o informację czy potrzebuje pozwolenie czy też wystarczy zgłoszenie w urzędzie gminy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Odpowiedź na pytanie znajduje się w wielu tekstach na blogu. Proszę zajrzeć do spisu treści, a w szczególności do tekstu "Budowa garaży i przydomowych ganków a rozbudowa budynku"

 34. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam Pana

  Działka ma 570m2, nie ma planu zagospodarowania , stoi na niej dom 40m2 szkieletowy z bala.
  Planuję 2 rzeczy – 1. dobudowa w technologii szkieletu pokoju ok 30m2 w miejsce przylegającego tarasu z zadaszeniem oraz 2. dubudowa przedpokoju zewnętrznego/sieni ok 6m2 przy wejściu, także w technologii szkieletu.
  O co muszę się ubiegać, jakie pozolenie uzyskać lub też czy tylko zgłoszenie?
  Z racji na krótki czas wykonania prac ( firma zrobi to w 2 dni ) mogę formalnościami zająć się po wykonaniu?
  proszę uprzejmie o odpowiedź

 35. Artur San
  | Odpowiedz

  Witam

  Co w przypadku "ziemianek" ?
  Chciałbym wybudować tkz. eartship-a. Obiekt mieszkalny który znajduje się pod ziemią a tylko jedna ściana wychodzi na powierzchnię. Obiekt zbudowany z kontenerów morskich, mie byłby trwale przytwierdzony do gruntu.
  Czy w przypadku takiej ziemianki potrzebne jest zgłoszenie, czy pozwolenie czy nawet "warunki zabudowy" ??

 36. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Chcielibyśmy dokonać remontu dachu (stary przecieka), wymienić więźbę dachową i pokryć dach blachą. Konstrukcja dachu pozostanie ta sama. Jesteśmy właścicielami tego domu jednorodzinnego. Czy, aby dokonać takiego remontu(naprawy) dachu wystarczy zgłoszenie czy trzeba starać się o pozwolenie? Dziekuję z góry za odpowiedź

 37. Anonimowy
  | Odpowiedz

  czy mieszkając przy drodze wojewódzkiej (919) mozna samemu utwardzić zjazd na posesję? chodzi i zabranie górej warstwy i nasypanie kruszywa, w obecnej chwili nie ma możliwości wjazdu ani wyjazdu z posesjii

 38. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  A czy jest możliwość doklejenia garażu do budynku istniejącego? na zgłoszenie? dotyczy punktu 9

 39. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  czy przepust o średnicy 100 cm należy rozumieć w ten sposób, że jest to włącznie ze 100 cm?

 40. Anna M
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam na dachu starą dachówkę cementową która przecieka,chce ją wymienić na blachodachówkę .Czy muszę mieć zezwolenie z gminy?

 41. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam.Co jest potrzebne przy adaptacji poddasza,wstawieniu drzwi wejściowych w miejsce istniejącego okna i postawienie schodów metalowych?Z góry dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam.

 42. Unknown
  | Odpowiedz

  Mam pytanie ,chcę dobudować do domku drewnianego balkon o wymiarach 3 na 2 metry na wysokości 2,5 m.to na zgłoszenie czy muszę mieć pozwolenie

 43. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czyli jeśli mam działkę którą chcę połączyć z drogą powiatową, teraz wystarczy mi zakupić odpowiedni przepust drogowy i go ułożyć zgodnie ze sztuką prawa budowlanego i nigdzie nie muszę tego faktu zgłaszać?, Czy dobrze zrozumiałem ? Bo do tej pory potrzebowałem zgłosić ten fakt i z zarządem drug powiatowych to uzgodnić a teraz nie muszę nic uzgadniać tylko wybudować zgodnie z przepisami, zgadza się? Czy po wybudowaniu muszę gdzieś zgłosić jakiś odbiór tego zjazdu czy nie?

  Pozdrawiam
  Mariusz

  • MGM
   |

   Myli Pan dwie różne rzeczy. Nie musi Pan zgłaszać do wydziału architektury starostwa (prawo budowlane). Natomiast nadal musi Pan uzyskać zgodę zarządcy drogi (ustawa o drogach publicznych), tj. zezwolenie na lokalizację zjazdu a później na prowadzenie robót w pasie drogowym.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź

 44. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Chciałbym dobudować do budynku mieszkalnego łazienkę o wymiarach 3×2 m.
  Jakie są wymagane formalności.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 45. Taj
  | Odpowiedz

  Witam, chcemy wymienić cały dach i wzmocnić wieniec, do tego wstawić nowe nadproża. Dach będzie konstrukcyjnie taki sam, dom jest jednorodzinny. Czy potrzebujemy projektu i pozwolenia? Czy wystarczy zgłoszenie? Czy jeśli potrzebny jest projekt to czy muszą być na nim instalacje, klatki schodowe i wszystkie inne rzeczy na których remont wystarczy zgłoszenie czy architekt może zrobić tylko projekt konstrukcyjny? Starego projektu nie ma, dom jest z lat 50siatych. Ciekawi mnie skąd taki inspektor będzie wiedział czy coś zmieniliśmy czy nie skoro nie ma porównania?

 46. Taj
  | Odpowiedz

  Witam, kupiłem stary dom, czy wymiana dachu będzie remontem na zgłoszenie? Wzmocnienie wieńca też będzie remontem? Wymiana nadproży? Projektu tego domu nie ma w starostwie, w jaki sposób inspektor może mi później udowodnić że nie remotnowałem tylko np. podniosłem dom albo zmieniłem nieznacznie konstrukcje dachu? Pozdrawiam

 47. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Czy mogli by mi Panstwo doradzic co w przypadku gdy chce wybudowac garaz do 35m2 i przykleic go do juz stojacego budynku gospodarczego ?
  Budynek stoi na dzialce gdzie jest rowniez dom. Jego jeden bok lezy rowno z granica drugiej dzialki na ktorej chcialbym wlasnie postawic ten garaz. Chce tak polaczyc garaz z gospodarczym aby po prostu uniknac budowy jednej sciany.
  Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam

 48. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chcę zmienić pokrycie dachowe na budynku, na którym obecnie jest stropodach. Pokrycie wyglądałoby w ten sposób, że chciałbym przykryć papę blachą wykonując pod blachą konstrukcję/więźbę ale nie zmieniając ani spadów ani nie wydłużając dachu. I moje pytanie, czy zalicza się to pod remonti wystarczy samo zgłoszenie ???
  Z góry dziękuję, za odpowiedź ;)

  • Marzena
   |

   Witam! Mieszkam w budynku wpisanym do rejestru zabytków nad balkonem zrobiłam daszek z plastiku czy złamałam prawo? Jeżeli tak to co powinnam teraz zrobić . Proszę o odpowiedź.
   pozdrawiam
   Marzena

 49. Witam. W związku ze zmiana prawa budowlanego od 01.01.2017 mam pytanie odnośnie wymiany zjazdu z drogi powiatowej. Czy w tym momencie jeżeli wymieniam istniejący zjazd ze względu na jego uszkodzenie muszę starać się o jakieś zezwolenia, gdzieś to zgłaszać, jakieś formalności? I jak sytuacja wyglada w momencie budowy dodatkowego zjazdu przy tej samej posesji. Pozdrawiam

 50. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.chciałam zapytać planuję postawić garaż blaszak 5 na 5.5 jaką muszę zachować odległość od granicy działki sąsiada .jego dom stoi około 3.5-4m od granicy ściana bez otworów w moją stronę

 51. Anonimowy
  | Odpowiedz

  a jeśli chciałbym dobudować garaż do 35m2 do budynku mieszkalnego gdzie warunki zabudowy sporzadzone byly tylko na sam budynek mieszkalny to jakie warunki teraz obowiązuja? Trzeba robic projekt, nowe warunki zabudowy, kieronik budowy itp?

 52. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy przy dobudowie schodów na zewnątrz budynku wraz z nowych otworem na drzwi wystarczy zgłoszenie?

 53. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Chce znajdować taras żeby zwiększył mi się pokój o jakieś 8 metrów. Od czego mam zacząć taras jest zadaszony.

 54. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie planuje remont domu wymiana dachu i przerobienie juz istniejacego garazu przy domu na pokój tez potrzebuje zezwolenia?

 55. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Mam stodołę z fundamentami ,chciałbym postawić ściankę działową,wymienić bramę i część stodoły przeznaczyć na garaż. Co muszę w tym przypadku zrobić? Wystarczy tylko zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Będzie to przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania. Odpowiedź na blogu w tekstach na temat zmiany sposobu użytkowania i przebudowy.

 56. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie, ja mam pytanie o mostek – zjazd z drogi powiatowej a sytuacja wygląda tak: były dwie działki rolne jeden wspólny mostek. Na jednej działce wybudowano dom, wiadomo ogrodzenie nowy własny mostek itd. Ja mogłem dalej korzystać z tego starego wspólnego mostku chociaż nie podobało się to właścicielowi pierwszej działki. Nie wnikam kto i na jakiej podstawie w starostwie powiatowym wydał pozwolenie na rozbiórkę tego starego mostka ale sąsiad rozebrał swoją połowę i teraz nie mogę dostać się na swoje pole, a starostwo powiatowe absolutnie nie widzi żadnego problemu. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak według nowych przepisów gdybym musiał sam robić mostek bedą wyglądać formalności?

 57. Bartosz Łopata
  | Odpowiedz

  Szanowni, a co ze zmianą aranżacji wnętrz biurowych? Bez ingerencji w konstrukcję ani ściany zewnętrzne, ale zlokalizowane w obiektach (budynkach biurowych) dla których jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę…

  • MGM
   |

   Wszystko jest na blogu w tekście na temat przebudowy (zakładka u góry strony "spis treści").

 58. Witam serdecznie mam pytanie odnośnie obowiązującej odległości domu od drogi publicznej na wsi. Chcemy się budować i geodeta gminny poinformował nas że dom może stanąć w odległości 25M od drogi publicznej czy faktycznie przepisy ściśle określają taka odleglosc gdyż on powoływał się na nowe przepisy które weszły tego roku w życie. Chcemy składać wniosek o WZ na innej działce niż poprzednio i zastanawiam się czy iść do innego geodety czy takie przepisy faktycznie obowiązują. Dziękuję za odpowiedź

  • MGM
   |

   Tutaj ma zastosowanie ustawa o drogach publicznych (w kwestii odległości od dróg nic się ostatnio w niej nie zmieniło) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy. Reszta na naszym blogu w tekstach: "Odległość budynku od granicy działki", "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy – sprawdź, co to jest i jaki ma wpływ na Twoją inwestycję"

 59. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Czy dobrze rozumiem, ze od tego roku wymiana starego ogrodzenia na nowe przy drodze gminnej, do 2,2 m wys. nie wymaga żadnych formalności zgłoszeniowych?

  • MGM
   |

   Z punktu widzenia prawa budowlanego – tak, nie trzeba zgłaszać, i nie od tego roku, a już wcześniej. Ale są jeszcze inne przepisy, m.in. ustawa o drogach publicznych, plan miejscowy. Może być potrzebne uzgodnienie z zarządcą drogi.

 60. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  posiadam działkę o pow. ok. 830 m2 w tym roku planuję budowę domu parterowego ale najpierw chciałbym postawić garaż blaszany o wymiarach 7m/6m jakie pozwolenia mi będą potrzebne i gdzie to zgłosić. Z góry dziękuję za informację

  • MGM
   |

   Odpowiedź znajduje się na blogu w co najmniej kilku artykułach. Zachęcam do skorzystania z zakładki "spis treści".

 61. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Rodzice posiadają drewniany dom jednorodzinny na wsi. Chcą wymienić ścianę zewnętrzną szczytową i ewentualnie trochę powiększyć powierzchnię domu właśnie od strony gdzie ma być wymieniana ta ściana. Co w takim przypadku jest potrzebne? chodzi mi o to czy potrzebne są projekty od architekta itp?

  • MGM
   |

   To będzie rozbudowa. Więcej na ten temat przeczyta Pan/Pani na blogu w artykule właśnie na temat rozbudowy (zakładka u góry strony "spis treści").

 62. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam problem z sąsiadem. Obydwoje mamy działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.( każda o wymiarach 30 x 50metrów, graniczące ze sobą krótszymi bokami). Sąsiad mimo sprzeciwu ojca postawił ponad 20 lat temu dwa metalowe kontenery w odległości 2 metrów od granicy z naszą działką(jak na budowach). Później wybudował nad nimi zadaszenie na słupach drewnianych. Jakby olbrzymią wiatę a pod nimi kontenery. Takie zadaszenie dało mu z jednej strony wiatę na samochód a z drugiej zadaszony taras a pośrodku 2 kontenery. W 2016 roku konstrukcja ta została rozebrana i sądziłem, że jest po problemie. Ku mojemu zdziwieniu odbudował konstrukcję drewnianą z zadaszeniem na fundamentach i zaczął stawiać mury. Obrys ścian to 10 na 6 metrów( 60 mkw). Dłuższy bok równolegle do mojej działki w odległości 2 metrów od granicy. Wysokość budynku ok 4 metrów. Na moją reakcję nie okazał się pozwoleniem na budowę, nie ma zgłoszenia. Powołał się jedynie na mapy w portalu geoportal, gdzie faktycznie jest obrys dachu, który istniał nad wspomnianymi kontenerami z adnotacją, że jest to budynek mieszkalny.Przecież tu nigdy nie było budynku mieszkalnego. Czy to jest samowola budowlana? Czy miał prawo rozpocząć taką budowę ? Sąsiad wybudował w innej części działki dom mieszkalny, więc wspomnianą konstrukcją chyba należy traktować jako budynek gospodarczy. Z góry dziękuję za pomoc.

 63. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Na działce na której nie stoi żaden budynek chcę postawić wolnostojącą altankę w której będě chodowała kury. Czy pottzebuję zgłoszenia w razie kontroli?

 64. Krzysztof L.
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie, ja mam pytanie o mostek – zjazd z drogi powiatowej a sytuacja wygląda tak: były dwie działki rolne jeden wspólny mostek. Na jednej działce wybudowano dom, wiadomo ogrodzenie nowy własny mostek itd. Ja mogłem dalej korzystać z tego starego wspólnego mostku chociaż nie podobało się to właścicielowi pierwszej działki. Nie wnikam kto i na jakiej podstawie w starostwie powiatowym wydał pozwolenie na rozbiórkę tego starego mostka ale sąsiad rozebrał swoją połowę i teraz nie mogę dostać się na swoje pole, a starostwo powiatowe absolutnie nie widzi żadnego problemu. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Jak według nowych przepisów gdybym musiał sam robić mostek bedą wyglądać formalności?

  • MGM
   |

   Na budowę mostu potrzebne będzie Panu pozwolenie – formalności podobne do tych co przy budowie domu jednorodzinnego, dodatkowo może być potrzebna zgoda zarządcy drogi (nie wiem jak sytuacja wygląda w terenie, czy mostek będzie leżał na działce drogowej, czy trzeba będzie od razu wybudować zjazd itp.). Jeśli razem z mostkiem trzeba wybudować zjazd to można go ująć w 1 wniosku razem z mostem, a być może można też osobno. O budowie zjazdu przeczyta Pan na naszym blogu (link do tekstu znajduje się w spisie treści – zakładka u góry strony). To, czy sąsiad legalnie rozebrał swoją część mostku, może sprawdzić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Tekst na temat rozbiórki też znajdzie Pan na naszym blogu.

 65. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie. Moje pytanie dotyczy dachu. Aktualnie posiadam parterówkę, którą przekształciłem na budynek mieszkalny z inwestycji. Dach w parterówce to stropodach o bardzo małym kącie nachylenia. Projekt domu jest bardzo stary i nie ma w nim określone jaki powinien być dach, po prostu jest jego projekt i już. Chce zmienić ten dach na 4 spadowy. Czy powinienem najpierw iść zaprojektować nowy budynek i iść do starostwa, czy może najpierw zgłaszać coś do gminy ? Za odpowiedź dziękuje i pozdrawiam.

 66. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam,
  a jak wygląda sprawa z wymianą drzwi wewnątrzklatkowych zewnętrznych (drzw do mieszkania) na mniejsze? potreba na to zgłosenia czy pozwolenia?
  A wymiana okna na balkonowe bez poszerzania otworu- potrzeba zgłoszenia czy pozwolenia budowlanego?

 67. Anonimowy
  | Odpowiedz

  mam pytanie czy żeby podnieść budynek, na tym samym gabarycie i wymienić dach na nowy trzeba mieć teraz pozwolenie?

 68. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie,

  czy montaż okna dachowego wymaga zezwolenia bądź zgłoszenia? Chcemy zamontować okno, którego nie było wcześnie. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 69. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mamy siedlisko, na którym stoi dom drewniany w stanie "tuż przed rozbiórką" oraz nieużywana od 20 lat obora o wymiarach około 7 na 14 metrów z lat 60-tych XX wieku z ręcznie wykonywanych przez poprzedniego właściciela pustaków betonowych, przykryta eternitem.

  Myślimy nad wymianą więźby dachowej i wieńca na całym budynku gospodarczym i dostosowaniem około 3/5 powierzchni wewnątrz do standardu wymaganego przy planowanej produkcji pszczelarskiej (m.in. zamiast klepiska glinianego będzie posadzka betonowa i przemysłowa podłoga lub płytki ceramiczne, ogrzewanie czyli wybudowanie komina, zaplecze sanitarne – WC+prysznic).

  Zgłoszenie z projektem czy przebudowa? Bo nie ma planu miejscowego więc potrzebne są chyba warunki zabudowy (chociaż to nielogiczne dla istniejącego budynku gospodarczego) do pozwolenia na przebudowę?

  Oczywiście skonsultuję w starostwie jak to widzą…

 70. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy dobudowa balkonu do istniejącego budynku jednorodzinnego jest teraz na zgłoszenie z projektem czy pozwolenie na budowę?

 71. Unknown
  | Odpowiedz

  witam
  w naszej wspólnocie mieszkaniowej planujemy wykonanie nowego chodnika z jego jednoczesnym przesunięciem w granice działki znajdującej się, na której usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny (12 mieszkań) jakie pozwolenia są konieczne do tej realizacji?? proszę o szybką odpowiedz. pozdrawiam

 72. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mieszkam we wspolnocie mieszkaniowej gdzie jest 7 lokali. Przy budynku jest pas terenu ktory czlonkowie podzielili miedzy soba ustnie na zasadzie umowy quoad usum. Jedni postawili tam blaszaki inni wedzarnie itp. Moje pytanie brzmi,czy jezeli teren ten zostal mi przydzielony na zasadzie tejze umowy, to czy na postawienie na nim garazu "blaszaka" musze miec zgode reszty czlonkow wspolnoty? I czy musze to zglaszac w urzedzie? Jezeli tak to jaki zalacznik dolaczyc ,skoro umowa o podziale nieruchomosci do korzystania, zawarta zostala ustnie?

 73. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  chciałabym postawić na działce z zabudową domu jednorodzinnego(szeregowiec,ale miejsce szczytowe,więc z dojazdem na działkę, powierzchnia całej działki to 400m2)garaż blaszany z małą wiatą, osłoniętą z dwóch stron (ściana garażu i tył wiaty)-sam garaż miałby powierzchnię 27m2,a przylegająca wiata 15m2(całość to jedna zakupiona konstrukcja)-czy w związku z tym będzie to traktowane jako całość- 42m2 i tym samym przekroczona zostanie powierzchnia 35m2,na którą wymagane jest tylko zgłoszenie?
  Jeżeli mogę prosić także o informacje, czy i jakie odległości obowiązują od granic sąsiednich przy sytułowaniu takiego garażu z wiatą lub samego garażu.

 74. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy domek narzędziowy 12m2 jest teraz na zgłoszenie czy bez formalności? Dziękuję za odpowiedź

 75. Anonimowy
  | Odpowiedz

  "remont" ( adaptacja) budynku gospodarczego na mieszkalny o powierzchni do 50m2. trzeba tylko zgłosić ?

 76. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałem ustalić czy postawienie ścianki działowej z karton gipsu i montaż w tej ściance drzwi w budynku zgłoszonym do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia lub pozwolenia nadzoru budowlanego, czy wymagana jest ewentualnie inna zgoda konserwatora zabytków?

 77. Świetliczaki
  | Odpowiedz

  Witam!
  Chcielibyśmy dobudować do ściany bocznej domu jednorodzinnego, wolnostojącego drewnianą wiatę na samochód, z jedną ścianą zasłoniętą. Dom mamy w odległości dokładnie 4 metry od sąsiedniej działki, która z pewnością jest działka budowlaną (tymczasem sąsiedzi mają mały sad). Jakie parametry odległości trzeba zachować by móc zbudować taką wiatę ze ścianą zamkniętą właśnie od strony sąsiadów?

 78. Anonimowy
  | Odpowiedz

  chciałbym w jednym z pokoi w mieszkaniu dorobić drugą kuchnię. Czy dobrze rozumiem, że zmiana wewnętrznej instalacji wod-kan, elektrycznej i wentylacyjnej (są takie możliwości techniczne bez ruszania ścian zewnętrznych) nie wymaga żadnego zgłoszenia? Jednocześnie nie znalazłem nigdzie informacji czy zmiana funkcji pomieszczenia (z pokoju na pokój z aneksem) podpada pod zgłoszenie czy po prostu mogę sobie to wykonać. Z góry dziękuję za sugestie.

 79. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Troszkę sie gubię i nie ogarniam tego wszystkiego :-( Chcialabym dobudować z boku domu pomieszczenie zamkniete w ktorym postawilabym piec węglowy i do ktorego to pomieszczenia byłoby wejscie od zewnątrz jak i od wewnatrz domu
  Obecnie piec mam y pokoju oddzielony scianką dzialową. Proszę o ingormacje co bedzie potrzebne,zgloszenie, czy jak to tam wyglada. Pozdrawiam Kasia

 80. Witam,
  po podziale sądowym została mi działka 400 m2 /niezgodne z mpzp /- czy na takiej działce mogę postawić domek murowany 35 m2, jako gospodarczy a potem zmienić sposób jego uzytkowania na mieszkalny ? Oczywiście zgodnie z odpowiednimi odległosciami od granic działki.

 81. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Czy położenie nowej papy na starej papie w budynku parterowym usługowym o powierzchni dachu 600 m2 wymaga zgłoszenia?

 82. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.W najbliższym czasie chciałbym wymienić pokrycie dachu ale od razu chcialbym podnieść dach i zrobić poddasze użytkowe.Wystarczy mi samo zgłoszenie czy może zgloszenie z projektem a może pozwolenie na budowę?

 83. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy moge postawic daszek nad tarasem 40m2 bez zgloszenia? Z tylu domu. Po bokach do granicy dzialki jest okolo 8m a z tylu 20m.

  3 nogi , 10 belek na daszek i blachodachowka.

 84. Witam.
  Posiadam budynek gospodarczy 45m2 i chciałbym przerobić na mieszkanie, na czym polega zmiana użytkowania takiego budynku z gospodarczego na mieszkalny i jakie warunki trzeba spełnić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

 85. Mila123
  | Odpowiedz

  Witam wstawiam okno pokojowe bez pozwolenia.Ale okno ma wyjście na druga dzialke która jest moja własnością. Czy jest możliwość zalegalizowania czy będę musiała usunąć to okno.Proszę o poradę co powinnam zrobic

 86. Marko 2004
  | Odpowiedz

  Witam.
  Planuję postawić budynek gospodarczy (z płyt betonowych) o powierzchni 15m2. Chciałbym go postawić w granicy – a konkretnie "przykleić go" do istniejącego w granicy budynku sąsiada (na którego postawienie wyraziłem zgodę). Czy muszę mieć zgodę/pozwolenie?

 87. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Jestem właścicielem domu jednorodzinnego o powierzchni 80mkw i chciałbym dowiedzieć się czy mogę bez zgłaszania gdziekolwiek dobudować przybudowke o wymiarach 2na 3 metry i wysokości ze 2metry. Chcialbym zrobić kotłownię na piec centralnego ogrzewania?

 88. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, garaż który miałem przy moim domu(połączony) nie wolnostojący zamieniam na część mieszkalną. Wystarczy zgłoszenie?
  dzieki

 89. Anonimowy
  | Odpowiedz

  czy na lekka aluminowa zabudowe balkonu jest potrzebne pozwolenie zgloszenie?

 90. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry.

  Jak zakwalifikować położenie dachu na konstrukcji, która obecnie jest małą architekturą (jest wyrok WSA), a stanie się wiatą (powierzchnia poniżej 35 m2). Wydaje się, że jest to przebudowa, chociaż czy zwiększenie szerokości/powierzchni zabudowy o rynnę idącą wzdłuż dachu (czyli ok. 10 cm x 9 m) może zakwalifikować to jako rozbudowę?

 91. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy jeżeli kupię domek o wymiarach 5×5, na działce rekreacyjnej/ogródkowej o powierzchni 360m2, to mogę rozbudować go oraz nadbudować? Jaką maksymalnie powierzchnie można uzyskać po ewentualnej rozbudowie?

 92. gosh
  | Odpowiedz

  witam. czy na działce 1ha moge postawić cztery budynki gospodarcze, każdy o powierzchni 35m2? czy moga stać obok siebie, tak aby stanowiły zabudowę szeregową?

 93. Unknown
  | Odpowiedz

  ja z innej beczki, zakupiłem istniejące działające domki letniskowe 5 szt. zapewniony o możliwość prowadzenia działalności bez żadengo pozwolenia (domki do 30m2) nie potwierdziłem tego i odwiedziła mnie policja z nadzorem budowlanym, jakie mam teraz możliwośći zalegalizowania tej samowoli oraz jakich kar mam się spodziewać za takie naruszenie ? dziękuję za sugestie i pozdrawiam

 94. Marz G
  | Odpowiedz

  Witam, czy budowa drewnianego daszka nad drzwiami plus boki z desek ,żeby deszcz nie lał się na drzwi zewnętrzne wymaga zgłoszenia ? Nadmieniam ,że to będzie konstrukcja drewniana rozbieralna.

 95. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,czy wymiana części więźby dachowej z zachowaniem starych wymiarów dachu (na 20 krokwi,planuję wymienić 15, plus nowe łaty i blacha ) budynku przeznaczonego do produkcji rolnej.
  Potrzebne jest na to pozwolenie ,czy samo ogłoszenie
  I który paragraf o tym mówi?Pozdrawiam

 96. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Nigdzie nie mogę znaleźć informacji odnośnie maksymalnych wymiarów domku letniskowego/altany na działkach ROD pod miastem. iedyś to było 35m2 i 5m wysokości przy dachu stromym, ale nie pamięta ile przy płaskim. Dzisiaj jest to już 4,8m. Nie mogę też znaleźć informacji jaka definicja jest dla dachu stromego. Czy mogę prosić o pomoc ?

 97. Magda /MGM/
  | Odpowiedz

  Proszę zajrzeć do tekstu wiata a altana różnice – jest tam definicja takiej altany. Nie ma w przepisach definicji dachu stromego, jest to po prostu dach, który nie jest płaski.

 98. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam. RAzaem z żoną mieszkamy w niewielkim domu z poddaszem użytkowym. Dach jest prosty dwuspadowy, z jednej strony jest niewielka jaskółka z drugiej nic. Chcilibyśmy zlikwidować jaskółkę i wstawić okno dachowe, natomiast z drugiej strony chcielibyśmy nieco zmienić kąt nachylenia dachu w celu zwiększenia powierzchni. podniesienie całego dachu nie wchodzi w grę. Czy w takim przypadku jest wymagane pozwolenie, czy wystarczy zgłoszenie z projektem. I tak przy okazji ile mniej więcej trwa czas oczekiwania w przypadku uzyskania pozwolenia. Z góry dziękuję.

 99. Ania.jg
  | Odpowiedz

  Witam mieszkamy w starym poniemieckim domu w ktorym jest drewniany ganek na murowanym fundamencie, deski sie juz rozpadaja i przeciekaja, chcielibysmy je rozebrac i postawic ganek z cegiel na tym samym fundamencie, wielkosc sie nie zmieni (ok 5 m.kw) czy musimy to zglosic lub starac sie o pozwolenie? Bardzo prosze o odpowiedz. Z gory dziekuje i pozdrawiam

 100. phasinus@o2.pl
  | Odpowiedz

  Witam. Moje pyt. jest może trochę nie typowe. Mieszkam w nieruchomości o pow. działki 20 arów na której znajduje się 100 letni dom który w miarę możliwości remontuje. Nieruchomość nie ma uregulowanych spraw spadkowych czyli nie jestem właścicielem nieruchomości i nie mam zamiaru w najbliższym czasie niczego regulować. Chcę wybudować wolnostojący murowany garaż o pow. do 35 m2 we własnym zakresie czy w świetle obowiązujących przepisów jest to możliwe bez żadnych zgłoszeń i projektów.

 101. mazurka
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Bardzo potrzebuję pilnej pomocy osoby kompetentnej. Na działce na wsi mam nielegalny staw ok 22mx9m, który wszedł na teren sąsiadów ok 0,5m2. Oni zgłosili to do Starostwa i muszę staw zlikwidować. Czy mogłabym w myśl obecnych przepisów zostawić z tego stawu oczko o powierzchni do 50m2?

 102. Zespol OXIDE
  | Odpowiedz

  Pytanie bo nic n ie rozumiem:) Dom Wonostojący, Bliżniak z sąsiadem. i sasiad i Ja chcemy podniesć dach. Teraz tzreba rowniez te prjekty i zgody cyz juz nie:)?

 103. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy do projektu adaptacji poddasza w kamienicy na pozwolenie na budowę potrzebny jest projekt instalacji elektrycznej? Poddasze będzie przyłączane do istniejącego mieszkania, w którym ta instalacja już jest.

 104. atram915
  | Odpowiedz

  Czy chcąc dobudować do budynku mieszkalnego powierzchnię ponad 35 m (również mieszkalną)potrzebne jest pozwolenie i plan ?

 105. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Jakich formalności muszę dokonać, jeżeli chcę zmienić garaż na salon? Garaż znajduje się w bryle domu jednorodzinnego. W miejsce bramy garażowej chcemy wstawić okno. Czy zmiana sposobu użytkowania na mieszkalny oraz przebudowa ściany, związana z zamianą bramy na okna, będą traktowane jako osobne sprawy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 106. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  proszę o poradę czy przy obecnych przepisach mogę wyburzyć i postawić w innym miejscu ścianki działowe w kawalerce w budynku wielorodzinnym, który nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie? (chcę zmniejszyć kuchnię, by wydzielić maleńką sypialnię). Deweloper przekazał nam lokale (tzw. odbiór techniczny), przestrzegł jednak przed ingerowaniem w układ pomieszczeń przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Jakie problemy mogę mieć jeśli zdecyduję się na takie zmiany?

 107. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam, czy obiekt rekreacyjny- boisko szkolne nie pełno wymiarowe -około 200m2 moze być budowane bez koniecznosci uzgodnień z sąsiadem oraz czy jeden z jego narożników moze znajodwac się w granicy działki

 108. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Czy postawienie wiaty wolnostojacej na dwa auta wymaga zgłoszenia? Wiata o wymiarach 6x 7,5 =45mkw obok budynku mieszkalnego dwurodzinnego na działce o powierzchni 1300 mkw

 109. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam pytanie, może ktoś wie – a jak traktować obmurowanie ścian wewnątrz budynku? Czy jest to remont czy przebudowa? Czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie? Niby to nie jest to przebudowa "elementów konstrukcyjnych", ale jednak ma to związek ze ścianami zewnętrznymi. Chcę wzmocnić ściany od środka, bo są cienkie, szybko tracą ciepło i słabo izolują od hałasu. Część domu jest drewniana i nie chcę zmieniać wyglądu na zewnątrz.
  Może ktoś z was robił kiedyś coś podobnego?

 110. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam Prowadzę działalność gospodarczą pod cmentarzem jest to sprzedaż zniczy i kwiatów. Typowy handel uliczny pod namiotem .Chciałabym postawić kiosk w pasie drogowym ,czy na postawienie takiego kiosku w pasie drogowym jest potrzebne pozwolenie na budowę ? czy nie? kiosk jest nie związany z gruntem

 111. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy budowa komina na zewnątrz budynku wymaga pozwolenia. Komin będzie wykonany z prefabrykowanych ksztaltek

 112. Unknown
  | Odpowiedz

  Czy legalizacja kominka po byłych właścicielach w szeregowe wymaga pozwolenia? I drugie pytanie czy montaż okna dachowego bez naruszania konstrukcji wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

 113. EZ
  | Odpowiedz

  Czy legalizacja kominka po byłych właścicielach w szeregowe wymaga pozwolenia? I drugie pytanie czy montaż okna dachowego bez naruszania konstrukcji wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

 114. Anonimowy
  | Odpowiedz

  9) przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych (przed nowelizacją – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem);
  Kupiłem siedlisko na którym stoi budynek mieszkalny do kapitalnego remontu, w MPZP działka przeznaczona jest pod budowę obwodnicy (od 50 lat) – nic nie można na niej wybudować. Oznacza to, że zgodnie z nowelizacją mogę bez zgłoszenia dokonać przedudowy budynku (oczywiście bez ingerencji w ściany zewnętrzne i nośne) i w nim zamieszkać ?

 115. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy mogę postawić budynek do 35m2 a za jakiś czas rozbudować lub dostawić do niego drugi – tak aby w sumie dały 70m2. ( bez pozwolenia na budowę ) W przepisach jest napisane, że mogą być dwa budynki do 35m2 na każde 500m2 działki. Czy mogą zatem docelowo utworzyć jedną bryłę?
  Pozdrawiam

 116. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,chciałbym bym się dowiedzieć czy zgłaszając postawienie garażu blaszane go na wspólnym terenie wymaga uzyskania zgody pozostałych właścicieli ziemi. Ziemia wokol budynku jest częścią wspólna

 117. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, posiadam wykupiony na własność garaż w bryle budynku, przylegający do mieszkania. Mieszkanie znajduje się w szeregówce. Parter i garaż należą do mnie, piętro jest własnością sąsiada. Osiedlem zarządza wspólnota. Proszę o informację, czy możliwe jest wystąpienie o zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie mieszkalne i wymianę bramy garażowej na okno? Czy wymagana jest zgoda wspólnoty, jeśli jestem właścicielem garażu?

 118. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, posiadam wykupiony na własność garaż w bryle budynku, przylegający do mieszkania. Mieszkanie znajduje się w szeregówce. Parter i garaż należą do mnie, piętro jest własnością sąsiada. Osiedlem zarządza wspólnota. Proszę o informację, czy możliwe jest wystąpienie o zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie mieszkalne i wymianę bramy garażowej na okno? Czy wymagana jest zgoda wspólnoty, jeśli jestem właścicielem garażu?

 119. kamilw0220
  | Odpowiedz

  Witam chcę postawić garaż blaszany 3×6 na działce przy budynku mieszkalnym która jest współwłasnością 4 mieszkań, oczywiście wszyscy mieszkańcy się zgadzają, ale cały teren jest objęty ochroną zabytków, Pani w starostwie powiedziała że trzeba pozwolenie na budowę wraz z projektem architekta, czy na prawde jest taki problem ze zwyklym blaszakiem na terenie zabytkowym?? Proszę o pomoc

 120. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam . Planuje zamontować 4 okna dachowe w istniejącym już dachu , nie zmieniając żadnych elementów nośnym . Jest do dom jednorodzinny który jest moją własnością .Czy powinienem to zgłosić ? Z góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam

 121. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Nigdzie nie moge odnalezc jak zakwalifikowac demontaz schodow w moim mieszkaniu (pietrowe)- lokal we wspolnocie – Czy to jest remont (odtworzenie stanu poprzedniego)czy przebudowa, czy zgloszenie ze szkicem czy wniosek na pozwolenie na budowe z projektem przebudowy?

 122. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Chciałbym postawić domek do 35m2 (na zgłoszenie) na działce budowlanej 760m2. Domek będzie ocieplony i będzie posiadał podłączone wszystkie instalacje (woda, prąd, gaz, oczyszczalnia). W następnym kroku chciałbym zmienić jego przeznaczenie na budynek mieszkalny. Na co powinienem zwrócić uwagę ? Czy budując domek letniskowy muszę go postawić wg zakupionego projektu czy może to być "radosna twórczość" górala który buduje domki ? Będę wdzięczny za sugestie i pomoc. Pozdrawiam

 123. temas1
  | Odpowiedz

  Witam
  Czy wymiana nawierzchni chodnika z kostki granitowej na betonowa wymaga zgłoszenia?
  Pozdrawiam

 124. pifko105 k
  | Odpowiedz

  Witam, czy budowa komina zewnętrznego z prefabrykatów przy istniejącym domu wymaga jakiegoś rodzaju zgłoszeń?
  Pozdrawiam

 125. Danuta
  | Odpowiedz

  Witam,chce wymienic stary dach na nowy bez przerabiania lub podnoszenia,musze caly dach zdjac i zalozyc nowy.Jak mam sie za to zabrac od czego zaczac?czy potrzebuje pozwolenia czy tylko moge zglosic?jakich dokumentow potrzebuje i z kad mam je wziasc?Jestem zielona w tych sprawach i bardzo prosze o pomoc.Danuta

 126. Piotr
  | Odpowiedz

  witam
  a co z remontem budynku gospodarczego tj. wymiana desek na dachu, papy i obicia ścian blachą ?

 127. Michal
  | Odpowiedz

  Witam.czyli jesli mam miedzy droga dojazdowa a dzialka row melioracyjny i chce zrobic mostek aby dojechac do dzialki to nie musze zadnego pozwolenia ani zezwolenia?tylko rure i zasypac?czy sa jakies warunki szerokosci tego mostku bez zezwolen czy mozna na cala szerokosc dzialki?czy potrzebuje jakas instytucje zeby mi to uwzglednil potem na mapach itp

 128. Adrianna
  | Odpowiedz

  Witam czy potrzebna zgoda albo zgloszenie na remont dachu wymiana w 2018roku?

 129. Magda
  | Odpowiedz

  Witam. Bardzo proszę o pomoc. Czy stawiając domek letniskowy o wysokości 4,50 m na działce ogrodowej (nie należącej do ROD) o powierzchni użytkowej 25 m2 dół oraz 25 m2 góra potrzebuje pozwolenie na budowę? Poddasze ma być użytkowe. Wysokość poddasza wyniesie 200 cm.

 130. Anonim
  | Odpowiedz

  czy na wybicie otworu okiennego potrzebny jest projekt?

 131. jarek
  | Odpowiedz

  czy na wybicie otworu okiennego potrzebny jest projekt?

 132. Sylwia
  | Odpowiedz

  Czy na zburzenie komina potrzebuje pozwolenie ??

 133. Agnieszka
  | Odpowiedz

  Chcę dobudować garaż 3m x 5 m do domku jednorodzinnego, niestety jest to dla mnie niemożliwe.
  Urząd zażądał m.in.:
  – dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ( podobno to musi zatwierdzić urząd i może to trwać 2 miesiące a na wszystko mam czasu 2 miesiące), Kopalnia nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń.
  – ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów przebudowanego budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, ( 11 lat temu była przebudowa i nadbudowa budynku)
  – informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (przecież to tylko garaż)
  i wiele innych ale już mniej istotnych.
  Czy na sam garaż który chcę dobudować do budynku który już stoi 11 lat to nie za dużo. Jak wygląda taka procedura czy mogą żądać aż tyle dokumentacji do garażu. Przecież konstrukcja budynku zostanie nienaruszona i do tego jeszcze ta dokumentacja. Już poniosłam około 4 tys. kosztów.

 134. Jakub
  | Odpowiedz

  Witam. Czyli jeśli chcę zbudować niewielki staw rybny w poblizu domu (jakies 10-15m od domu ale na swojej działce) to nie muszę mieć żadnego zezwolenia/pozwolenia?

 135. Jerzy
  | Odpowiedz

  Witam. Na działce 10arowej posiadam budynek gospodarczy 25m2. Chciałbym dobudować z boku małe pomieszczenie ok 10m2 ( na najbrudniejsze narzędzia) bez ruszania obecnych ścian nośnych tak, aby budynek miał 35m2. Czy wymagane jest zgłoszenie czy coś innego.

 136. jerzy
  | Odpowiedz

  witam ,dzierżawie działkę 1100m2 chcę postawić domek holenderski około 33m2 czy mogę zgłosić jako wolno stojący domek letniskowy szkieletowy o konstrukcji metalowej na działce nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 137. Adam
  | Odpowiedz

  Witam. Zgłosiłem budowę garazu do 35m. Z jednym otworem okiennym na ścianie wschodniej. Czy żeby zrobic drugi na zachodniej, od strony sasiada (4 m), muszę zgłosić jeszcze raz?

 138. Bartek
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Jak sprawa wygląda z loggą? Poprzedni właściciel zlikwidował loggę a ja do niej powróciłem. Ściany ww loggi nie były ścianami nośnymi. Czy jeśli ktoś ją zlikwidował na „czarno” to ja mogę dobudować „na czarno”? Budynek to blok w Warszawie. Większość sąsiadów ma zlikwidowane albo przerobione logge ale nie wiem na ile legalnie. Dziękuję za odpis.

 139. Aleksandra
  | Odpowiedz

  Witam. Czy jest mozliwosc wykonania, bez obowiazku zgloszenia, budynku spelniajacego ww.wymagania (do 35 m2 itd) na dzialce budowlanej? Sa firmy, ktore dostosowuja oferte do tychze zasad. Z zalozenia ma on nam sluzyc jako domek letniskowy przez kilka lat, a docelowo planujemy wybudowac tam dom. Z gory dziekuje za odpowiedz.

 140. MAGDALENA
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie kwestii zgody współwłaścicieli na budowę ganka przy współwłasności gruntu. Nieruchomości mieszkalne mamy wyodrębnione w akcie, ale działka jest częścią wspólną, każdy ma 500/1000 udziału, który nie jest sprecyzowany (czy to droga, podwórko, ogródek). Czy w wypadku budowy ganka muszę mieć zgodę sąsiadów – współwłaścicieli, czy taka zgoda musi mieć formę pisemną i komu należy ją przedstawić?

 141. Grażyna
  | Odpowiedz

  Witam.Chciałabym dobudować do domu małą kotłownię.Jakie dokumenty będą mi potrzebne aby rozpocząć budowę?

 142. Renata
  | Odpowiedz

  Witam…. Mam taki problem, zamierzam wymienić blachę na dachu bez naruszania konstrukcji. Budynek jest w ewidencji gminnej zabytków i na obszarze wpisanym w rejestr zabytków ale sam nie jest zabytkiem rejestrowanym. Złożyłam zgłoszenie w urzędzie wraz z decyzją (zgodą) konserwatora na wykonanie w/w prac. Natomiast Wydział Budowlany zgody mi nie wydał żądając dokumentacji na pozwolenie na budowę. Czytam u Was, że od 15 października 2015 r. weszło prawo które pozwala przeprowadzanie prac remontowych na zgłoszenie jeśli nawet na terenie obszaru wpisanego w rejestr. Kto ma rację? Na jaką ustawę powinnam powołać się w odwołaniu? Bardzo proszę o odpowiedź… Pozdrawiam

 143. Bogdan
  | Odpowiedz

  Chcę pobudować z kontenera mieszkanie jaki bokumenty i zażwolieni muszę mieć od pochontky i do końca budowy? Dziękuję za uwagę

 144. Krzysztof
  | Odpowiedz

  Witam Mam 3 pytania dotyczące działki na której jest dom mieszkalny w mieście.
  1.) z tego co czytam budowa basenu do50m2 jest mozliwa bez zgłoszenia czy dobrze rozumiem i czy aktualne w 2019r.?
  2.)Jeżeli chce postawić tak zwana przyczepę holenderską to rozumiem, że na zgłoszenie czy może coś nie doczytałem
  3.) i tak samo jeżeli budynek gospodarczy do 35m też zgłoszenie? czy może jakiś rodzaj budynku bez zgłoszenia?

 145. teresa
  | Odpowiedz

  czy ustawienie wentylatora do klimatyzacji na balkonie wymaga uzgodnień, a czy on może być przymocowany do ścianki w loggi wewnątrz

 146. teresa
  | Odpowiedz

  czy spółdzielnia ma obowiązek poinformowania mieszkańców bloku wielorodzinnego o rozpoczęciu prac ocieplających w budynku i ich zakończeniu

 147. Lukasz
  | Odpowiedz

  Witam. Kupiłem mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej. Pytanie mam odnośnie okna w łazience. Okno jest od strony podwórza i zostało zamurowane. Czy należy spodziewać się jakiś konsekwencji? Czy można to zalegalizować lub jaka kara jest za to przewidziana?

 148. Łukasz
  | Odpowiedz

  Witam. Kupiłem mieszkanie we wspólnocie. Pytanie mam odnośnie okna w łazience. Jest ono od strony podwórza. Zostało ono zamurowane. Czy grożą mi za to jakieś konsekwencje? Można to zalegalizować? Ewentualnie jakie kary mogą mnie dotyczyć?

 149. Sylka
  | Odpowiedz

  czy wiata do 50m może być wyposażona w instalację elektryczną? czy nadal jest wiatą w takim przypadku???

 150. Emila
  | Odpowiedz

  Witam .
  Czy schody zaczepione o balkon i nie związane z grutem przylegające do elewacji (ale nie związane z nią) wymagają pozwolenia ?
  Pozdrawiam

 151. Artur
  | Odpowiedz

  Witam Państwa ;)

  Ja mam kilka Pytań związanych z Wymianą i Przebudową „Konstrukcji Dachu” …

  1. Czy i Jeśli tak to gdzie należy zgłaszać wymianę Poszycia Dachowego ( z Eternitu na Inne Nowe ) ?
  2. Czy i Jeśli tak to gdzie należy zgłaszać Zmianę Kąta nachylenia Dachu ( Zamierzam Podnieść Ściankę Kolankową ) aby Zmniejszyć Ilość blachy na dachu , i Powiększyć Przestrzeń Użytkową Poddasza …
  3.Czy i Jeśli tak to gdzie należy zgłaszać , Jeśli chciałbym „Usunąć” około 1/3 powierzchni dachu ( zamierzam zrobić taras nad Jadalnią ( w przyszłości byłoby to pomieszczenie )

  Serdeczne Dzięki za Odpowiedzi i Proszę Nie Zjedzcie mnie , bo nie znam się na Fachowym Nazewnictwie :)

 152. RADOSLAW
  | Odpowiedz

  Witam, mam działkę budowlaną o powierzchni 10 arów. Chciałbym postawić tam dom o powierzchni do 35m2 parterowy tylko,że parter będzie nie użytkowy. Dom by miał być z fundamentem i z pustaków. Czy mogę to zrobić na zgłoszenie dołączając projekt budynku?

 153. Małgorzata
  | Odpowiedz

  Proszę o podpowiedź. Jak przekształcić budynek gospodarczy w budynek do zamieszkania na działce siedliskowej ?
  Czy w budynku gospodarczym może być pomieszczenie podobne do łazienki ?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  K.D.R.

 154. Ewa
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mam budynek postawiony w latach 50 tych, który używam jako garaż i płacę podatek za garaż, nie mam żadnej zgody na budowę czy muszę zalegalizować postawienie tego budynku?
  Stoi od lat a teraz ma poniżej 35 m2

 155. Marek
  | Odpowiedz

  Dobry wieczór chciałbym sie zapytać w jakim czasie po dostaniu zezwolenia na budowę Deweloper musi postawić fundamenty budynku mieszkalnego ( Bloku ) żeby nie uciekło mu zezwolenie na budowę . Chodzi o to że Deweloper dostał zezwolenie na budowe Bloku obok bloku i zaczał budować dopiero po paru latach tj dostal zezwolenie w 2015 roku zaczał budowę w 2020 roku . Budynek stoi na 12 metrów miedzy ścianami drugiego bydynku . Budynek zasłania światło dzienne [ Nie dochodzi słonce do okien mieszkalnych i trzeba w ciagu dnia od czasu budowy tego budynku palić światło bo jest ciemno }. . Czy było wolno Deweloperowi stawiać taki blok w takim miejscu i w takiej odległości między blokami . Pozdrawiam i czekam na odpowiedz Marek

 156. Marek
  | Odpowiedz

  A zapomniałem napisać blok który juz od lat stoi jest budynkiem około 10 pięter a ten który jest nadal budowany przez Dewelopera ma wysokość 5 -6 pięter i osoby na niższych pietrach którzy mieszkają w 10 piętrowym bloku nie mają światła dziennego .Chodzi że nie dochodzi słonce do okien a niższych pięter . Pozdrawiam Marek

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.