W 12 punktach o tym, czym różnią się (a w zasadzie w czym są podobne) zgłoszenie z projektem i pozwolenie na budowę

with Brak komentarzy
zgłoszenie z projektem a pozwolenie na budowę

Zgłoszenie z projektem to procedura, na podstawie której możemy wybudować niektóre domy jednorodzinne i sieci. Z założenia miała być łatwiejsza i szybsza do przeprowadzenia od standardowego pozwolenia na budowę. Niestety – zwykle nie jest. Dlaczego? Otóż więcej ma wspólnego z pozwoleniem na budowę niż ze standardowym zgłoszeniem.

 

Dzisiaj krótko, bo w punktach, porównujemy dwie procedury: zgłoszenie z projektem budowlanym i pozwolenie na budowę. Co prawda prawo budowlane rozróżnia w zasadzie zgłoszenie i pozwolenie na budowę, jednak w ramach tej pierwszej procedury do kilku inwestycji jest wymagany projekt budowlany. W tym tekście zajmujemy się budową na zgłoszenie domów jednorodzinnych oraz sieci.


Z innych naszych tekstów dowiesz się, czym różni się zgłoszenie od pozwolenia na budowę, a także jak wybudować dom jednorodzinny na podstawie zgłoszenia (jakie dokumenty są potrzebne i co zrobić krok po kroku).

 

Czym różni się zgłoszenie z projektem od pozwolenia na budowę

 

I) procedura: pozwolenie na budowę a zgłoszenie z projektem

 

1. czas trwania

 • pozwolenie na budowę – 65 dni
 • zgłoszenie z projektem – 21 dni

w obu przypadkach – braki w dokumentacji i nałożenie obowiązku ich usunięcia przerywa bieg terminu

 

2. dokumentacja

 • pozwolenie na budowę – wniosek wraz z załącznikami; projekt budowlany sporządzony przez projektantów z uprawnieniami
 • zgłoszenie z projektem – j.w.

 

3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

 

4. udział stron w postępowaniu

 

5. zakończenie postępowania

 • pozwolenie na budowę – wydawana decyzja administracyjna
 • zgłoszenie – milcząca zgoda organu

 

6. ważność

 • pozwolenie na budowę – decyzja wygasa, jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub roboty zostaną przerwane na okres dłuższy niż 3 lata
 • zgłoszenie z projektem – traci ważność, jeśli roboty nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu

 

II) formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę / przyjęciu zgłoszenia

 

Szczegółowe informacje na temat formalności koniecznych do przeprowadzenia po przyjęciu zgłoszenia, a także przed rozpoczęciem budowy realizowanej na pozwolenie, zamieściliśmy w podlinkowanych tekstach. Niżej krótkie podsumowanie.

 

7. rozpoczęcie budowy

 • pozwolenie na budowę – trzeba zawiadomić nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy
 • zgłoszenie z projektem – j.w.

 

8. dziennik budowy i kierownik budowy

 

9. wytyczenie obiektu przez geodetę

 • pozwolenie na budowę – niezbędne
 • zgłoszenie z projektem – j.w.

 

10. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

 • pozwolenie na budowę – trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę (w zakresie planowanych zmian)
 • zgłoszenie z projektem – trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę na całe zamierzenie

Więcej informacji na temat istotnego i nieistotnego odstępstwa znajdziesz w podlinkowanym tekście.

 

III) po zakończeniu budowy

 

11. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 • pozwolenie na budowę – niezbędna
 • zgłoszenie z projektem – j.w.

 

12. pozwolenie na użytkowanie

 • pozwolenie na budowę – zawiadomienie nadzoru o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zależy od kategorii obiektu budowlanego)
 • zgłoszenie z projektem – zawiadomienie o zakończeniu budowy

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w tekście o tym, jak formalnie zakończyć budowę.

 

Podsumowanie

Jak widać w powyższym porównaniu – zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego lub sieci niewiele różni się od pozwolenia na budowę.


W poradniku „Jak budować i remontować bez pozwolenia” znajdziesz aktualne informacje o zgłoszeniu. Poradnik zawiera przykłady zgłoszeń, wzory pism oraz kompletne informacje o robotach wykonywanych bez pozwolenia na budowę. Dowiesz się z niego:

 • jakie roboty nie wymagają pozwolenia,
 • jak dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem,
 • jakie formalności przeprowadzić po dokonaniu zgłoszenia,
 • jak kwalifikować obiekty i roboty budowlane,
 • jak sytuować na działce obiekty budowane na zgłoszenie.
Jak budować bez pozwolenia - zgłoszenie

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ