Tymczasowy obiekt na potrzeby budowy

Na terenie budowy – bez żadnych dodatkowych pozwoleń i zgłoszeń, możesz wybudować tymczasowy obiekt, który będzie Ci służył podczas budowy. Jaki to może być obiekt? Jaką maksymalną powierzchnię może mieć?

 

Obiekt ten może mieć dowolną konstrukcję (na przykład blaszak, barakowóz), powierzchnię i liczbę kondygnacji – prawo budowlane nie wprowadza tu żadnych ograniczeń.

 

Musisz jednak pamiętać o tym, że:

  • obiekt ma być użytkowany czasowo podczas prowadzonych robót (możesz w nim przechowywać materiały i narzędzia, może też stanowić zaplecze socjalne dla robotników),
  • musi stać na terenie budowy, tj. terenie objętym pozwoleniem lub zgłoszeniem,
  • możesz go postawić dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub gdy organ przyjmie zgłoszenie,
  • po zakończeniu robót (a przed zgłoszeniem zakończenia budowy) powinieneś go rozebrać.

 

Prześlij komentarz